Ceangail le linn

azerbaijan

Básanna san Asarbaiseáin agus an bus ag dul trasna mianach frith-umair

foilsithe

on

Tá faisnéis eisithe ag an Aireacht Gnóthaí Inmheánacha (MIA) agus Oifig an Ionchúisitheora Ghinearálta maidir le céim ar mianach agus bás iriseoirí, APA tuarascálacha.

Leanann Fórsaí Armtha Airméinis ag sárú go mór príomh-noirm agus phrionsabail an dlí dhaonnúil idirnáisiúnta, chomh maith le ceanglais Choinbhinsiún na Ginéive 1949, leanann siad de ghníomhartha coiriúla i gcoinne shaoránaigh Asarbaiseáinis trí mhianaigh a phlandáil i gcríocha Asarbaiseáinis.

Mar sin, fuair triúr bás - Siraj Abishov (oibreoir AZTV), Maharram Ibrahimov (fostaí de chuid ghníomhaireachta nuachta Azertag), Arif Aliyev (Leas-Ionadaí Dúiche EP ar an gciorcal riaracháin-críochach i sráidbhaile Susuzlug), tá ceathrar eile san ospidéal gortuithe coirp éagsúla. mar bhus paisinéirí "Kamaz" a bhí ag iompar fostaithe de chainéil teilifíse agus gníomhaireachtaí nuachta, a sheol chun saortha ó cheantar Kalbajar a shaoradh, chuaigh sé ar mhianach frith-umair agus é ag bogadh i dtreo shráidbhaile Susuzlug.

BUS JoURNALIST OBLITERATED MAR A THOILÍONN SÍ I bhFEIDHM MHIC LÉINN I nDÚICHE KALBAJAR

Rinne fostaithe de chuid Oifig an Ionchúisitheora agus na bPóilíní athbhreithniú láithreach ar an suíomh, ceapadh saineolas fóiréinseach-leighis, rinneadh bearta eile.

Seoladh cás coiriúil in Oifig an Ionchúisitheora Míleata i bPoblacht na hAsarbaiseáine le hAirteagail 100.2, 116.0.6, agus eile,

Glactar dianbhearta imscrúdaithe-oibríochta faoi láthair.

azerbaijan

Príomhfhorbairtí san Asarbaiseáin ó chomhaontú tríthaobhach Samhain 2020

foilsithe

on

An tseachtain seo caite an 29 Bealtaine, shroich an Asarbaiseáin an marc 200 lá ó síníodh an comhaontú tríthaobhach idir an Asarbaiseáin, an Airméin agus an Rúis go foirmiúil chun deireadh a chur le slí bheatha Airméinis beagnach 30 bliain i réigiún Nagorno-Karabakh, scríobhann Tori Macdonald.

Ó síníodh an conradh síochána, tá an Asarbaiseáin ag ullmhú go gníomhach chun an damáiste a rinneadh le linn na coimhlinte anuraidh a athbhunú. Cuimsíonn sé seo pleananna chun na críocha nua-shaortha a atógáil agus a athfhorbairt agus cúnamh a thabhairt dóibh siúd ar cuireadh iallach orthu imeacht le cúpla scór bliain anuas, ar ais chuig a dtithe.

Na deich bpríomh-dul chun cinn atá déanta ag an Asarbaiseáin rinneadh le linn na fuinneoige 200 lá seo:

Leithdháileadh $ 1.3 + billiún ag rialtas na hAsarbaiseáine chun an réigiún a athchruthú. Tá na cistí á gcur i bhfeidhm cheana féin agus tá oibreacha ar siúl go maith sna bailte móra lena n-áirítear athchóiriú séadchomharthaí stairiúla, músaeim, moscanna agus go leor eile.

Tá bearta tosaigh déanta ag an Aireacht Cultúir maidir le monatóireacht chríochach trí 314 séadchomhartha stáit stairiúla agus cultúrtha a chlárú agus a iniúchadh; scriosadh an chuid is mó díobh le linn fhorghabháil na hAirméine.

Glanadh beagnach 35,000 muinisin neamhphléasctha ó níos mó ná 9,000 heicteár de thalamh. Mharaigh nó gortaíodh níos mó ná 120 Asarbaiseáin trí phlandáil na n-ordanás seo san am atá thart.

Shínigh 15,000+ duine ceann de na hachainíocha is mó éilimh ar change.org, ag achomharc don Airméin láithreacha na muinisin neamhphléasctha atá fós le fáil a nochtadh.

Tá oibreacha atógála glasa ar siúl tar éis díospóireachtaí móra idir an rialtas agus corparáidí móra mar TEPSCO agus BP chun gléasraí fuinnimh in-athnuaite a bhunú sna críocha saortha mar shaoráid táirgthe fuinnimh gréine.

Ag tosú i 2022, cuirfear tús le forbairtí do na chéad Sráidbhailte Cliste i gceantar Zangilan. Is pobail i gceantair thuaithe iad 'Sráidbhailte Cliste' a úsáideann réitigh nuálacha chun a n-athléimneacht a fheabhsú, ag tógáil ar láidreachtaí agus deiseanna áitiúla.

Tá tús curtha le hatógáil an bhonneagair chun filleadh IDPanna ar an réigiún a éascú. Go dtí seo bhí 600km de bhóithre, mótarbhealaí réigiúnacha idirnasctha, níos mó ná 150km de rianta iarnróid chomh maith le pleanáil chun 3 aerfort a chruthú: ceann acu idirnáisiúnta.

Deimhníodh agus ceadaíodh treoirphlean maidir le hathchóiriú phríomhchathair Agdam. Is éard atá i gceist leis páirc thionsclaíoch, páirceanna bua agus cuimhneacháin a chruthú, agus naisc don mhótarbhealach agus don iarnród a nascann Agdam le ceantar Barda.

Tá fardal de 13,000+ foirgneamh agus 1,500km + de bhóithre i 169 lonnaíocht i 10 réigiún saortha críochnaithe roimh oibreacha athchóirithe. Cuireadh deireadh le 409 lonnaíocht le linn fhorghabháil na hAirméine.

Den chéad uair le beagnach 30 bliain, bhí Shusha, príomhchathair chultúrtha na hAsarbaiseáine ina óstach d’Fhéile Ceoil Khari Bulbul.

Sraith iontach iarrachtaí ag smaoineamh ar an méid oibre atá riachtanach sna réimsí millte seo.

Beidh sé suimiúil a fheiceáil conas a leanann na pleananna ag forbairt agus ag forbairt sna 200 lá amach romhainn agus ina dhiaidh sin.

Seans gur foinse aitheantais idirnáisiúnta don Asarbaiseáin an athléimneacht seo, ag smaoineamh ar ndóigh na héilimh leanúnacha atá ag an bpaindéim COVID-19 ag leanúint de ról mór a imirt i ngnóthaí laethúla.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

azerbaijan

Teastaíonn síocháin agus rathúnas fadtéarmach ó mhuintir na hAsarbaiseáine

foilsithe

on

In ainneoin deireadh foirmiúil na cogaíochta idir an Airméin agus an Asarbaiseáin, tá go leor fadhbanna fós ann, lena n-áirítear staid na hAsarbaiseáine a chuir an choimhlint searbh fhada idir an dá thaobh as a dtithe, scríobhann Martin Bainc.

Fadhb mhór eile nár réitíodh is ea an iliomad mianaigh atá fós ag bruscar an tírdhreacha iomláin, ag bagairt go leanúnach agus go leanúnach ar an daonra áitiúil.

Aibhsíonn siad seo, agus saincheisteanna eile a tháinig chun tosaigh díreach an tseachtain seo, leochaileacht sos cogaidh Rúiseach a chuir stop le sé seachtaine de throid idir fórsaí Airméinis agus Azeri i dtreo dheireadh na bliana seo caite.

Tá taismigh, damáistí agus díláithriú an daonra áitiúil mar thoradh ar an achrann míleata le déanaí lena n-áirítear an Airméin agus an Asarbaiseáin, a raged gan laghdú ar feadh sé seachtaine.

Chuir an troid brú ar na mílte teitheadh ​​as a dtithe ar mhaithe le sábháilteacht, agus tá cuid acu díláithrithe fós agus ní bheidh siad in ann filleadh ar a dtithe go fadtéarmach. Rinne na naimhdeas damáiste do shlí bheatha, do thithe agus don bhonneagar poiblí. Thairis sin, fágadh go leor réimsí le mianaigh agus ordanáis neamhphléasctha eile, rud a fhágann go bhfuil rioscaí suntasacha ann don daonra sibhialta.

In ainneoin an chomhaontaithe sos cogaidh idir an Airméin agus an Asarbaiseáin an 9 Samhain 2020, tá an staid dhaonnúil, atá níos measa fós ag paindéim COVID-19, fós ina ábhar imní.

Méadaíodh an choimhlint den chéad uair i gcogadh i 1991 agus maraíodh 30,000 duine agus díláithríodh go leor eile.

D'eascair troid fíochmhar arís an 27 Meán Fómhair anuraidh, agus meastar gur maraíodh na mílte. Rinne arm na hAsarbaiseáine na críocha a bhí á n-áitiú ó na 1990aidí luatha ar ais.

Ach is beag tuairim a bhí ag go leor de IDPanna na hAsarbaiseáine (daoine díláithrithe go hinmheánach) a thug gealltanas filleadh ar a dtithe ar a mbeidís ag filleadh.

Tá go leor de na tithe a d’fhág siad scór bliain ó shin - agus le déanaí - ina bhfothracha gutted anois agus ritheann coilm na ndíbirt agus an díláithrithe go domhain. Toisc go bhféadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar an oiread milliún duine as an Asarbaiseáinis, gach ceann acu le scéal tragóideach agus an-phearsanta le hinsint, is tasc mór é iad a thabhairt ar ais arís.

Ach, mar sin féin, éilíonn saoradh na bliana seo caite ar Karabakh agus na réigiúin máguaird san Asarbaiseáin ó shlí bheatha na hAirméine réiteach práinneach láithreach ar cheann de na daoine is díláithrithe riamh ar domhan.

Bhí díláithriú éigeantach san Asarbaiseáin mar thoradh ar an ionsaí míleata a rinne an Airméin ar chríocha na hAsarbaiseáine ag tús na 1990idí.

Rinneadh níos mó ná milliún Asarbaiseáin a easáitiú go láidir óna dtailte dúchais, ina measc na céadta mílte dídeanaithe Asarbaiseáinis a theith ón Airméin.

Socraíodh na daoine go léir a bhí díláithrithe go láidir san Asarbaiseáin go sealadach i níos mó ná 1,600 lonnaíocht le daonra mór i 12 champa le pubaill.

Mar thoradh ar chorraíl na bliana seo caite cuireadh iallach ar 84,000 duine eile a dteach a fhágáil go sealadach. Ina measc seo tá 85 teaghlach díláithrithe i réigiún Tartar san Asarbaiseáin.

Tá an staid san Asarbaiseáin suntasach ar chúiseanna éagsúla. Is é an chéad cheann, i dtír le beagán os cionn 10 milliún saoránach (7 milliún le linn an díláithrithe), go bhfuil an Asarbaiseáin ina hóstach ar cheann de na daonraí díláithrithe per capita is mó ar domhan.

 Gné uathúil eile ná go bhfuil na cearta céanna ag IDPanna sa tír agus atá ag saoránaigh eile agus nach ndéanann siad idirdhealú. Ghlac an Asarbaiseáin freagracht iomlán freisin as dálaí maireachtála na CDPanna a fheabhsú.

 Déanta na fírinne, ó dheireadh na 1990idí, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an rialtas maidir le dálaí maireachtála an daonra atá díláithrithe go láidir a fheabhsú, ag soláthar tithe go sealadach do 315,000 duine atá ina gcónaí i ndálaí crua sna lonnaíochtaí nuabhunaithe.

Ceist ríthábhachtach eile atá le réiteach ná diúltú na hAirméine léarscáileanna limistéar mianaigh (foirmlí) sna críocha a saoradh le déanaí a chur faoi bhráid thaobh na hAsarbaiseáine.

Chonacthas an chontúirt láithreach a bhaineann leis seo sa tréimhse ghearr tar éis síniú an ráitis tríthaobhaigh i mí na Samhna seo caite nuair a d’fhulaing níos mó ná 100 saoránach Asarbaiseáin pléascanna mianach, ina measc CDPanna.

Tar éis trí scór bliain de choimhlint aontaíonn gach duine go bhfuil sé ríthábhachtach na críocha seo a ghlanadh ó mhianaigh agus ó ordanáis neamhphléasctha eile.

Féachtar ar fhaisnéis faoina suíomh mar riachtanas iomlán chun beatha an duine a shábháil agus próisis athshlánaithe agus atógála iarchoinbhleachta a luathú.

Is gá freisin na cathracha agus na lonnaíochtaí eile a scriosadh go hiomlán le linn na coimhlinte a athbhunú agus coinníollacha riachtanacha a chruthú chun na CDPanna a thabhairt ar ais go deonach, sábháilte agus le dínit dá dtailte dúchais.

Le breis agus 25 bliain, tá idirbheartaíochtaí taidhleoireachta á lorg ag an Asarbaiseáin chun an choimhlint leis an Airméin a réiteach go síochánta.

Deimhníodh filleadh neamhchoinníollach agus sábháilte dhaonra díláithrithe Asarbaiseáin i mórán de rúin agus cinntí Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, an Chomhairle Slándála, OIC, PACE, OSCE agus an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine.

Chomh fada siar le 2014, thug an Rapóirtéir Speisialta ar chearta daonna lDPanna na Náisiún Aontaithe moladh do Rialtas na hAsarbaiseáine as a thiomantas don cheist.

In ainneoin na gcruatan a d’fhulaing IDPanna, tá roinnt dea-scéil ann fós.

Tóg, mar shampla, an filleadh rathúil ar rud éigin cosúil le normáltacht do shráidbhaile briste amháin san Asarbaiseáin, Jojug Marjanly, a chonaic 150 teaghlach ag filleadh ar a dtithe tar éis 23 bliana fada pianmhar.

Seo rud a bhfuil súil ag na mílte daoine Asarbaiseáinis eile a dhéanamh sna míonna agus sna blianta amach romhainn.

Tá an Asarbaiseáin anois, go intuigthe, ag iarraidh ar an bpobal idirnáisiúnta, an AE san áireamh, brú a chur ar an Airméin comhoibriú chun iarmhairtí daonnúla a cuid gníomhaíochtaí a dhíchur i gcríocha na hAsarbaiseáine a bhíodh á n-áitiú.

Chomhaontaigh an Coimisiún Eorpach, ar a shon féin, € 10 milliún a chur i gcabhair dhaonnúil chun cabhrú le sibhialtaigh a ndeachaigh an choimhlint le déanaí i bhfeidhm orthu. Tugann sé seo cúnamh ón AE do dhaoine i ngátar, ó cuireadh tús leis an gcogaíocht i Meán Fómhair 2020, go dtí thart ar € 17m.

Dúirt an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič leis an suíomh seo go gcaithfear aird a thabhairt ar an staid dhaonnúil sa réigiún, agus an paindéim COVID-19 ag cur le tionchar na coimhlinte.

“Tá an AE ag méadú go mór a thacaíocht chun cabhrú le daoine atá buailte ag an gcoinbhleacht freastal ar a mbunriachtanais agus a saol a atógáil."

Dúirt an Coimisinéir Comharsanachta agus Méadaithe, Olivér Várhelyi, go n-oibreoidh an AE i dtreo claochlú coinbhleachta níos cuimsithí agus téarnamh agus athléimneacht socheacnamaíoch fadtéarmach an réigiúin.

Cuideoidh maoiniú AE le cúnamh éigeandála a sholáthar lena n-áirítear bia, sláinteachas agus earraí tí, airgead tirim ilchuspóireach agus cúram sláinte. Clúdóidh sé cúnamh cosanta freisin, lena n-áirítear tacaíocht shíceasóisialta, oideachas i gcás éigeandála agus áiritheoidh sé cúnamh téarnaimh luath trí thacaíocht slí bheatha.

Tá sé mar aidhm ag an gcabhair leas na ndaoine is leochailí a mbíonn tionchar ag coinbhleacht orthu, lena n-áirítear daoine easáitithe, filleadh agus pobail óstacha.

Dúirt urlabhraí ón gCoimisiún leis an suíomh seo: “Cinnteoidh maoiniú freisin dí-mhianadóireacht dhaonnúil i gceantair daonra agus soláthróidh sé oideachas riosca mianach do dhaoine atá buailte."

Dúirt foinse de chuid rialtas na hAsarbaiseáine: “Tá deireadh leis an gcogadh trí scór bliain ar chríoch na hAsarbaiseáine. Teastaíonn síocháin agus rathúnas fadtéarmach sa réigiún ó mhuintir na hAsarbaiseáine. Ba cheart gach beart daonnúil is gá a dhéanamh chun fulaingt an duine de bharr 30 bliain coinbhleachta a mhaolú. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

azerbaijan

Labhraíonn an saineolaí Samir Poladov ag comhdháil nuachta fíorúil Mine Action Agency

foilsithe

on

Ar an 7 Aibreán, 2021, thionóil Gníomhaireacht Náisiúnta na hAsarbaiseáine um Ghníomhaíocht Mine (ANAMA) comhdháil nuachta fíorúil i measc saineolaithe idirnáisiúnta maidir le cosaint i gcoinne mianadóireachta, agus Samir Poladov mar phríomhchainteoir, de réir shuíomh Gréasáin na gníomhaireachta http://anama.gov.az/news/225.

Scrúdaigh na rannpháirtithe na bealaí chun tíortha an domhain a chosaint ó phlandáil mianach agus ó ionsaithe mianach, ag freagairt ceisteanna na n-iriseoirí faoi na rialacháin idirnáisiúnta ábhartha agus cásanna eile a bhaineann le córais diúracán fadraoin.

Ag freagairt na ceiste faoi Iskander na hAirméine, thug Samir Poladov le fios gur ghlac an pobal domhanda suim mhór i dtuarascáil ANAMA. Mar a dúirt sé, “Thar ceann Ilham Aliyev, Uachtarán na hAsarbaiseáine agus Cheannasaí Uachtarach Fórsaí Armtha na tíre, tá an ghníomhaireacht i gceannas ar imréiteach ordanáis mianach agus neamhphléasctha. Ó mhí na Nollag 2020, bhí baint ag ANAMA le dílárú i gcathair Shusha. Go dtí seo tá an criú tar éis 686 buama neamhphléasctha a fháil agus a bhaint den chríoch 234 míle méadar cearnach (23.4 heicteár). Ag an am céanna, rinne speisialtóirí na gníomhaireachta scrúdú ar 183 teach agus clós, chomh maith le 11 fhoirgneamh ilstóir ”.

Seachas seo, tharraing an tUasal Poladov aird an lucht féachana ar oibríocht glantacháin an 15 Márta inar aimsíodh iarsmaí dhá roicéad pléascáilte i Shusha. Tar éis uimhir aitheantais 9M723 na diúracán a sheiceáil, rinne an eagraíocht imscrúdú breise agus tháinig sí ar an gconclúid gur le diúracán Iskander-M an smionagar. Ina theannta sin, fuarthas crater diúracán i gcathair Shusha. Mar a dúirt an saineolaí, “Tá na meáin tar éis suíomh cruinn an dá diúracán a nochtadh cheana féin. Tá ceann cogaidh suas le 26 kg ag an roicéad luaite (ainm Tuairiscithe NATO: Cloch SS-400), a bhfuil raon uasta 920 km, trastomhas 7.2-mm agus fad 480 m, agus tá meáchan seolta tosaigh aige 3800 kg. Agus an próiseas díláraithe ar siúl, coinneoimid ar an eolas thú faoi na forbairtí nua. Go raibh maith agat as do aire agus ceisteanna ”.

Tá an chéad chomhdháil ANAMA eile beartaithe do Bhealtaine. Fógrófar na dátaí beachta roimh ré laistigh de sheachtain.   

Le haghaidh tagartha. Tá Samir Poladov ina Leas-Chathaoirleach ar Bhord Gníomhaireachta Náisiúnta um Ghníomhaíocht Mine (ANAMA) Bhord na hAsarbaiseáine.  

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending