Ceangail le linn

africa

An tAontas Eorpach agus an Afraic: I dtreo Athshainithe Straitéisigh agus Comhpháirtíochta

ROINN:

foilsithe

on

Le Jean Clarys

“Tá an Afraic ag dul faoi athrú suntasach, tá sí tagtha chun cinn go mór (…) Níos mó ná nuashonrú bogearraí amháin, tá sé beartaithe againn bogearraí nua a shuiteáil le chéile, oiriúnaithe do na claochluithe leanúnacha,” a dúirt Macky Sall, Uachtarán na Seineagála ag an am agus Cathaoirleach na hAfraice. Aontais (AU), ag iarraidh “tús úr” le linn an séú cruinniú mullaigh de chuid an AE-AE i mí Feabhra 2022. Leis an nglaoch seo chun caidreamh AU-AE a oiriúnú do chomhthéacs nua, is féidir tús a chur le machnamh ar pheirspictíochtaí anailíseacha nua chun athmhachnamh a dhéanamh ar na sineirgí idir. an tAontas Eorpach agus mór-roinn na hAfraice.

Go deimhin, ar an dá thaobh den Mheánmhuir, tá méadú ag teacht ar mhian le hathchóiriú agus athnuachan a dhéanamh ar an gcaidreamh idir an dá mhór-roinn. Ó thaobh an tuaiscirt de, ba é iar-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Jean-Claude Juncker a thionscain an t-ús athnuaite seo san Afraic, go háirithe tríd an gComhghuaillíocht idir an Afraic agus an Eoraip a d’fhógair sé go hoifigiúil ina aitheasc 2018 ar Staid an Aontais. Cuireadh béim bhreise ar an lámh leathnaithe seo i dtreo a comharsa theas faoi uachtaránacht Ursula Von Der Leyen, a thug, seachtain amháin tar éis di dul i mbun oifige, a céad chuairt eachtrach ar cheanncheathrú AU in Addis Ababa, áit ar dhearbhaigh sí "an tAontas Afracach (AU). ) príomhpháirtí polaitiúil agus institiúideach an Aontais Eorpaigh (AE) ar an leibhéal pan-Afracach." 

Dhá mhí i ndiaidh na cuairte tosaigh seo, d'fhill Ursula Von der Leyen in éineacht le 20 de na 27 coimisinéir agus Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha, Josep Borrell. Ó thaobh an deiscirt den chomhghuaillíocht, is mian le ceannairí na hAfraice, chomh maith leis an gcomhpháirtíocht seo a neartú, athmhachnamh bunúsach a dhéanamh uirthi. Mar sin, ina óráid tionscnaimh mar Chathaoirleach ar an Aontas Afracach, dhearbhaigh Macky Sall, "Tá an Afraic níos diongbháilte ná riamh a cinniúint a ghlacadh ina lámha féin," ag dearbhú go bhfuil sé ag iarraidh "comhpháirtíochtaí athnuaite, níos cothroime agus níos cothroime a fhorbairt" le comhpháirtithe idirnáisiúnta. 

Tar éis an chruinnithe mullaigh deiridh de chuid an AE-AE, cheistigh Patricia Ahanda an bhféadfaí “ceannaireacht chomhroinnte” a theacht chun cinn idir an dá Aontas, agus d’fhoilsigh Charles Michel, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, agus Macky Sall, comhphróiseas i. Nuachtán Dé Domhnaigh ar an oíche roimh an gcruinniú mullaigh, inar fhógair siad go raibh siad ag iarraidh "bunsraitheanna comhpháirtíochta athnuaite a bhunú i gcomhpháirt." 

Tá dhá bhliain caite ó bhí an cruinniú mullaigh deiridh idir an AE agus an AE, a raibh sé mar aidhm aige aistriú mór stairiúil a chuimsiú idir ceannairí na réimsí geografacha, institiúideacha agus polaitiúla seo. I gcomhthéacs ina bhfuil nuacht Eorpach ar shaincheisteanna geopolitical faoi smacht den chuid is mó ag an gcogadh san Úcráin agus ag an gcoimhlint idir Iosrael agus an Phalaistín, agus ina bhfuil an cúpla mír nuachta a bhaineann le mór-roinn na hAfraice dírithe ar shaincheisteanna imirce agus slándála san Afraic, tá sé mar aidhm ag an alt seo faisnéis a sholáthar. forbhreathnú ar an gcaidreamh idir an dá mhór-roinn chomharsanachta trí lionsa óráidí oifigiúla agus tionscnaimh phríomhghníomhaithe agus anailísithe na comhpháirtíochta idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach.

Aiseolas

I. Spreagthaí chun Comhpháirtíocht AE/UA a Neartú

A. Na ceangail Láidir Cheana Idir an Dá Mhór-Roinn

Taobh amuigh den chaidreamh idir an AE agus an AE, mar gheall ar a stair roinnte agus a gaireacht gheografach, tá naisc shuntasacha ag an Afraic agus ag an Eoraip go nádúrtha. Léirítear na naisc phribhléideacha seo den chéad uair sa chaidreamh eacnamaíoch. Is ionann trádáil idir an dá mhór-roinn agus €225 billiún in aghaidh na bliana. Agus beagnach €30 billiún á leithdháileadh ar an Afraic gach bliain, is é an AE an príomh-dheontóir ar an mór-roinn chun tosaigh ar na Stáit Aontaithe, an tSeapáin agus an tSín. Is ionann iomlán iomlán na cabhrach forbartha poiblí ón Aontas Eorpach agus na 27 mBallstát aige agus €65 billiún in aghaidh na bliana.

Taobh amuigh den dlúthchomhar eacnamaíoch seo, tá gaireacht idir an dá mhór-roinn le feiceáil freisin i gcomhar míleata agus sibhialta na hEorpa san Afraic. As na seacht misean míleata atá á seoladh ag an Aontas Eorpach faoi láthair, tá sé cinn acu dírithe ar mhór-roinn na hAfraice. Tá sé mar aidhm go príomha ag ceithre cinn de na misin sin fórsaí armtha áitiúla a oiliúint: sa tSomáil (EUTM Somalia, ó 2010), i Mailí (EUTM Mailí), i bPoblacht na hAfraice Láir (EUTM CAR, ó 2016), agus i Mósaimbíc (EUTM Mósaimbíc, ós rud é Samhain 2021). Téann an dá mhisean eile i ngleic le píoráideacht mhuirí amach ó chósta na Somáile (EUNAVFOR Atalanta, ó 2008) agus déanann siad faireachán ar chomhlíonadh an lánchosc arm arna fhorchur ag na NA ar an Libia (EUNAVFOR Irini, ó Mhárta 2020).

Chomh maith leis na misin mhíleata sin, imscarann ​​an tAontas Eorpach ceithre mhisean sibhialta san Afraic freisin. Ó 2013 i leith, tá misean EUBAM Libia tar éis cabhrú le húdaráis na Libia chun teorainneacha a bhainistiú. Tá sé mar aidhm ag misean EUCAP na Somáile, a tionscnaíodh in 2016, acmhainní muirí na Somáile a neartú, go háirithe chun tacú leis an misean míleata i gcoinne na píoráideachta. Tá dhá mhisean sibhialtach eile ag feidhmiú i réigiún na Saiheile: EUCAP Sahel Niger (ó 2012), a bhfuil sé mar aidhm aige cumais fhórsaí cosanta agus slándála na Nígire a fheabhsú, agus EUCAP Sahel Mali (ó 2014), a chuidíonn le cumais fhorghníomhaithe dlí Malian a neartú.

B. Ról Fás na hAfraice sa Domhan

Mínítear an tsuim athnuaite seo ón Aontas Eorpach ar mhór-roinn na hAfraice freisin ag comhthéacs geopolitical idirnáisiúnta ina bhfuil an Afraic in áit atá ag éirí níos feiceálaí, agus an Eoraip ag fulaingt ó laghdú áirithe ar a lárnacht idirnáisiúnta, go heacnamaíoch agus go geopolitiúil. Mar sin, i bhfad ó bheith ar an aon chumhacht amháin atá ag athdhíriú a straitéise idirnáisiúnta ar mhór-roinn na hAfraice, tá dian-iomaíocht roimh an AE ó thríú cumhachtaí ar ithir na hAfraice. Is ionann an tSín, na Stáit Aontaithe, an Tuirc, an India, an tSeapáin, an Rúis, an Bhrasaíl, an Chóiré Theas, agus tíortha na Murascaille agus an oiread sin daoine atá ag iarraidh comhar neartaithe le tíortha éagsúla san Afraic - mianta a théann i bhfad níos faide ná allmhairiú acmhainní nádúrtha.  

Cé go bhfuil ról beag fós ag an Afraic i ngeilleagar an domhain in 2024, arb ionann é agus 3% den aschur eacnamaíoch domhanda in 2023, tá cuid de na geilleagair is dinimiciúla ar domhan ar an mór-roinn. Tá go leor anailísithe ag súil go mbeidh an mhór-roinn ar an réigiún is mó fáis faoi 2027. Sa chomhthéacs sin, bíonn an tAontas Eorpach ag streachailt uaireanta a chur ina luí ar a chomhpháirtithe Meánmhara muinín a bheith acu as, ag tabhairt aghaidh ar iomaíocht ó thríú cumhachtaí éagsúla, a bhainistíonn straitéisí náisiúnta aonchineálacha a imscaradh agus iad laistigh. -Baineann ilroinnt na hEorpa uaireanta ó chreidiúnacht agus éifeachtacht an AE ar an mór-roinn.

Sa scramble idirnáisiúnta seo don Afraic, is iad an tSín, na Stáit Aontaithe agus an Rúis príomhiomaitheoirí an AE. Leanann cruinnithe mullaigh "tSín-Afraic", "Rúis-Afraic", agus "SAM-Afraic" a chéile ar luas tapa, ag cuimsiú an díograis shuntasach seo. Úsáideann gach ceann de na cumhachtaí sin a straitéis féin de réir clár oibre a shainítear uaireanta ag tosaíochtaí an-difriúla. Is í an tSín an chumhacht eachtrach is mó tionchair san Afraic gan dabht. Tá a láithreacht neartaithe go mór ag a infheistíochtaí ar scála mór i mbonneagar, mianaigh agus tionscadail forbartha. Tá baint ag an tSín le go leor tionscadal ar scála mór, mar thógáil iarnróid, calafoirt, agus tionscnaimh forbartha uirbeacha.

Thairis sin, leathnaigh an Tionscnamh Creasa agus Bóthair tionchar na tíre ar fud na mór-roinne, rud a fhágann go bhfuil sé ina phríomh-chomhpháirtí eacnamaíoch do go leor tíortha san Afraic. I mí na Samhna 2021, d’eagraigh an tSín an 8ú Fóram ar Chomhar idir an tSín agus an Afraic i Dacár. Ag an am céanna, mhéadaigh an Mheán-Ríocht a cuid infheistíochtaí ar an mór-roinn go suntasach, ag baint amach $2.96 billiún in 2020, méadú 9.5% i gcomparáid le 2019, ar feadh suim iomlán $140 billiún thar deich mbliana. Mar sin féin, cé go bhfuil sé an-ard, níl san infheistíocht seo ach leath den mhéid atá beartaithe ag an Aontas Eorpach a infheistiú i gceann cúig bliana .

Glacann na Stáit Aontaithe, idir an dá linn, cur chuige ilghnéitheach i leith a dtionchar san Afraic, a chomhcheanglaíonn cúnamh forbartha, gealltanais taidhleoireachta, agus comhar míleata. An 5 Deireadh Fómhair, 2021, mar chuid den Blue Dot Network, mhaoinigh na Stáit Aontaithe tionscadail san Afraic arbh fhiú $650 milliún iad. I mí na Nollag 2022, dúirt Rúnaí an Chisteáin Janet Yellen, tar éis an Chruinnithe Mullaigh idir SAM agus an Afraic, a thug le chéile 49 ceannaire stáit Afracach i Washington, "Tá Afraic rathúil chun leasa na Stát Aontaithe. Ciallaíonn Afraic rathúil margadh níos mó dár earraí agus seirbhísí ciallaíonn sé níos mó deiseanna infheistíochta dár ngnóthaí." Mar thoradh ar an imeacht seo gealladh $55 billiún in infheistíocht SAM thar thrí bliana. Ina theannta sin, tá Joe Biden ag moladh suíochán buan a thabhairt don Afraic ag an G20, agus is í an Afraic Theas an t-aon bhall san Afraic faoi láthair.

Cé go ndéanann riarachán Biden-Harris iarracht go hoifigiúil a ionsaitheacht Afracach a scaradh óna iomaíocht leis an tSín, is léir go bhfuil sé mar aidhm ag an múscailt seo ar an mór-roinn dul i ngleic le dul chun cinn chumhacht na hÁise, ar mhéadaigh a thrádáil leis an Afraic ó $10 billiún in 2002 go $282. billiún in 2022.

Maidir le tionchar na Rúise san Afraic, tá sé suimiúil a thabhairt faoi deara go bhfuil sé straitéiseach agus polaitiúil go príomha. Tá sé mar aidhm go príomha ag straitéis na Rúise tacaíocht a fháil dá seasaimh dhomhanda, go háirithe laistigh de Chomhthionól Ginearálta na NA. Áiríonn rannpháirtíocht na Rúise go minic comhar míleata, go háirithe trí Ghrúpa Wagner, a sholáthraíonn seirbhísí slándála do rialtais éagsúla san Afraic mar mhalairt ar rochtain ar acmhainní nádúrtha amhail ór agus diamaint. Tá tionchar na Rúise níos lú eacnamaíoch i gcomparáid le tionchar na Síne, ach tá sé suntasach go straitéiseach.

Tá cumhachtaí eile, nach bhfuil chomh soiléir don phobal i gcoitinne ina láithreacht ar mhór-roinn na hAfraice, ag úsáid straitéisí fáis san Afraic freisin. Seo cás na Cóiré Theas, atá suite mar phríomh-chomhpháirtí i straitéis forbartha na hAfraice. Tá an tSeapáin ag déanamh infheistíochta níos mó ar an mór-roinn freisin, agus í á aimsiú mar mhodh chun tacaíocht taidhleoireachta a fháil ó na 54 tír san Afraic a dhéanann ionadaíocht le chéile ar níos mó ná an ceathrú cuid de chomhaltaí na NA. Ar an láimh eile, féachann an India ar a caidreamh le mór-roinn na hAfraice mar chéim chun cinn ina "lorg stádas superpower." 

Agus an Éigipt agus an Aetóip páirteach sa BRICS le déanaí, tá súil ag an mBrasaíl a caidreamh eacnamaíoch agus taidhleoireachta leis an dá thír a dhoimhniú chun a háit sa ghrúpa seo a neartú. Tá caidreamh tráchtála agus cosanta na Tuirce ag croílár a straitéise san Afraic. Le fiche bliain anuas, tá méadú tagtha ar thrádáil idir an Tuirc agus an Afraic ó $5.4 billiún go dtí os cionn $40 billiún in 2022. Ina theannta sin, tá an Tuirc ina príomhghníomhaí sa tírdhreach slándála athraitheach ar an mór-roinn. Tá Ankara, atá i láthair cheana féin san Afraic Thuaidh agus i gCorn na hAfraice, tar éis comhaontuithe cosanta a thabhairt i gcrích le tíortha Iarthar agus Oirthear na hAfraice, lena n-áirítear an Aetóip, Gána, an Chéinia, an Nigéir agus Ruanda. Cé go n-athraíonn sonraí na gcomhaontuithe sin, ó fhorálacha slándála agus tacaíocht theicniúil go dtí oiliúint mhíleata, is minic a chuimsíonn siad forálacha maidir le díol arm. 

D’fhanfadh an pictiúr seo neamhiomlán gan trácht ar an tionchar méadaitheach atá ag tíortha na Murascaille ar an mór-roinn iomlán. Tá Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, mar shampla, ag iarraidh a gcaidreamh le tíortha Oirthear na hAfraice a leathnú chun a gcumhacht a theilgean agus tionchar na hIaráine a choinneáil. Tríd is tríd, tá straitéis thíortha na Murascaille san Afraic spreagtha ag éagsúlú eacnamaíoch, ag cinntiú soláthairtí bia agus fuinnimh, ag méadú a dtionchar geopolitical agus cultúrtha, agus ag cosaint a leasanna slándála. 

Ar deireadh, tá sé ríthábhachtach béim a leagan ar an ról méadaitheach atá ag mórchumhachtaí na hAfraice i bhforbairt na coda eile den mhór-roinn. Is é seo an cás, mar shampla, na hÉigipte, go háirithe sa Nigéir ach freisin ar fud na mór-roinne. Is minic a thacaíonn príomhghníomhaithe príobháideacha leis na straitéisí seo; don Afraic Theas (Grúpa MTN, Shoprite Holdings, Standard Bank Group), don Nigéir (Dangote Group, UBA), do Mharacó (Banc Attijariwafa, OCP Group), nó don Chéinia (Equity Bank, Safaricom).

C. Cinniúint Chomhroinnte a Chuireann Comhdhúshláin

Mar sin, cé gur fachtóirí iad an dlúthchaidreamh atá ann cheana féin idir an dá mhór-roinn seo agus lárnacht na hAfraice sa domhan leis an spéis athnuaite atá léirithe ag an AE agus ag an AU don chomhpháirtíocht seo, neartaíonn feasacht ar chinniúint chomhroinnte lena bhforchuirtear comhdhúshláin a thuilleadh toilteanas na gceannairí. an dá thaobh den Mheánmhuir a gcomhoibriú a athdhearbhú. Is sa mheon seo a dhearbhaigh Ursula von der Leyen an oíche roimh chruinniú mullaigh an AE-AE: "Tá an Eoraip ag teastáil ón Afraic agus tá an Afraic ag teastáil ón Eoraip." Breathnaítear anois ar an Afraic mar chomhpháirtí bunriachtanach atá nasctha go dlúth le todhchaí na hEorpa. Sa chiall seo, i mí an Mheithimh 2022, tháinig taidhleoirí Afracacha agus Eorpacha le chéile in Addis Ababa chun machnamh a dhéanamh ar "Cén fáth a dteastaíonn an Eoraip agus an Afraic ar a chéile in aimsir na géarchéime." 

Is féidir na comhdhúshláin seo a achoimriú go garbh sna téamaí seo a leanas: "an tsíocháin agus an tslándáil, an imirce, an t-athrú aeráide, an t-aistriú digiteach, agus géarchéim an iltaobhachais," a gcuireann ceist an fhuinnimh leis go nádúrtha. Ar cheann de na chéad dúshláin chomhroinnte atá roimh an dá mhór-roinn tá bainistiú sreafaí imirce. Bunaithe ar na haiseanna atá sainithe i gComhphlean Gníomhaíochta Valletta, a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le comhpháirtithe san Afraic agus san Eoraip trí rialachas imirce a neartú, seoladh dhá thionscnamh tar éis chruinniú mullaigh Feabhra 2022 AU-AE, eadhon Bealach an Atlantaigh/na Meánmhara Thiar TEI agus an Mheánmhuir Láir. Bealach TEI. 

Is féidir achoimre a dhéanamh ar a gcuspóirí, atá roinnte idir an dá mhór-roinn, i 5 phointe:

- Imirce neamhrialta a chosc agus gáinneáil ar dhaoine agus smuigleáil a chomhrac,

- Timpeallacht a chruthú a chuidíonn le forbairt agus bealaí dleathacha imirce agus soghluaisteachta a chur chun cinn,

- Cabhrú le tíortha comhpháirtíochta cosaint agus uathriail eacnamaíoch na n-imirceach a áirithiú,

- Filleadh inbhuanaithe agus ath-imeascadh na n-imirceach sáinnithe a éascú,

- Aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna struchtúracha a bhaineann le himirce neamhrialta agus le díláithriú éigeantais.

Is dúshláin chomhchoiteanna iad an tsíocháin agus an tslándáil freisin a cheanglaíonn an dá chomharsa, mar gheall ar a ngaireacht gheografach agus a thábhachtaí atá sreafaí daonna agus eacnamaíocha idir an dá mhór-roinn. Ó thaobh na síochána agus na slándála de, is é sprioc an AE tacú le tionscnaimh na hAfraice chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus gníomhaíochtaí na hAfraice a chur chun cinn ar mhaithe le cobhsaíocht na mór-roinne, trí thacú le hoibríochtaí síochánaíochta agus trí acmhainní áitiúla a neartú. Go deimhin, tá tionchar dosheachanta ag éagobhsaíocht agus neamhshlándáil san Afraic ar an Eoraip. Mar sin, i ndlúthchomhar leis an Aontas Afracach, imscarann ​​an AE a chuid acmhainní chun "réitigh na hAfraice ar fhadhbanna na hAfraice" a chothú sa tSomáil, sa tSaiheil, i bPoblacht na hAfraice Láir agus i Mósaimbíc. 

Tá ceist an athraithe aeráide ag croílár na ndúshlán roinnte idir an dá limistéar geografacha freisin. Ar an oíche roimh chruinniú mullaigh an AE-AE, d’fhógair Josep Borrell, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, “Le blianta beaga anuas, tá an AE slógtha chun cabhrú leis an Afraic oiriúnú dá hiarmhairtí (iad siúd a bhaineann le hathrú aeráide), go háirithe tríd an Tionscadal Balla Glas Mór i gcoinne fásaigh, ach beidh orainn an iarracht seo a mhéadú go suntasach amach anseo Ní mór dúinn dul i gcomhar le chéile freisin le go mbeidh rath ar Chomhdháil na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (COP26), is ionann sinn agus 40% de thíortha na Náisiún Aontaithe. agus le chéile, is féidir linn an domhan a chur ar chosán chuig forbairt níos cothroime agus níos inbhuanaithe."

Maidir le ceist an fhuinnimh, mar gheall ar luasghéarú na staire atá nasctha le comhthéacs ina bhfuil teannas geopolitical ag méadú agus iomaíocht, tá sé intuigthe ag an AE go bhfuil an Afraic ar cheann de na comhpháirtithe is dlisteanacha chun a sprioc neamhspleáchais straitéiseach a bhaint amach. Mar chúiteamh, leagann ceannairí na hAfraice béim ar an spéis atá ag a dtíortha comhoibriú le hAontas Eorpach atá in ann tacú leis an mór-roinn i bpróiseas tionsclaithe a cheadaíonn acmhainní nádúrtha ar an láthair a chlaochlú go fuinneamh comhshóite. 

Maidir le digitiú mhór-roinn na hAfraice, tá go leor gníomhaithe ag iarraidh rochtain ar theicneolaíocht satailíte agus suiteáil cáblaí faoin bhfarraige. Mar sin féin, tá constaic mhór le sárú, a luíonn san easnamh rochtana ar leictreachas a d'fhulaing cuid mhór de dhaonra na hAfraice. Mar sin, is ar éigean a bheidh rochtain ag níos mó ná duine as gach beirt ar leictreachas san Afraic in 2024. Má leanann na treochtaí reatha, bainfidh níos lú ná 40% de thíortha na hAfraice rochtain uilíoch ar leictreachas faoi 2050. digitiú na hAfraice, ach freisin a hatoradh, a is é an daonlathú ar rochtain ar leictreachas, tosaíochtaí don dá chomhpháirtí.

Ar deireadh, tá prionsabail an iltaobhachais i bpáirt ag an Aontas Eorpach, cosúil leis an Aontas Afracach. Chun níos mó meáchain a iompar in institiúidí idirnáisiúnta, tá suim ag an dá eintiteas geopolitical comhoibriú le chéile chun gur féidir teacht ar chóras iltaobhach leasaithe, cothrom agus ionadaíoch a léiríonn riachtanais na ngníomhaithe uile. I dtaca leis sin, ba mhaith leis an Eoraip tacú le tograí na hAfraice chun athchóiriú a dhéanamh ar institiúidí iltaobhacha amhail Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, an WTO, agus institiúidí Bretton Woods, díreach mar a thacaíonn sí le haontachas an AU leis an G20.

II. I dTreo Comhpháirtíochta Nua?

A. Athrú Paradigm ó Chúnamh go Comhar

Cé go bhfaigheann an dá thaobh den Mheánmhuir tacaíocht d’aon toil ón spéis atá sa chomhpháirtíocht a neartú, éilíonn an fonn “bunchloch a leagan síos do chomhpháirtíocht athnuaite agus dhoimhniú” freisin go ndéanfaí athchuairt ar chur chuige le ceannairí na hAfraice a bhfuil sé mar aidhm aige ré na ceannaireachta comhroinnte a oscailt. Labhraíonn Koen Doens, Ard-Stiúrthóir na gComhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta (INTPA) ag an gCoimisiún Eorpach, ar "athrú paradigm" trí bhéim a chur air nach gcomhlíonann an téarma "forbairt" ionchais cheannairí an AE agus an AE a thuilleadh. Anois, "bogann Foireann na hEorpa ar aghaidh le Foireann na hAfraice, mar chomhpháirtithe," tá áthas ar Koen Doens. 

Ba ag cruinniú mullaigh an 17-18 Feabhra a cuireadh an fhís nua seo den chomhghuaillíocht idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach ar bhonn foirmiúil, rud a léiríonn casadh mór stairiúil sa chaidreamh idir an dá mhór-roinn. Tá sé mar aidhm ag ollchóiriú an chaidrimh AU-AE a bheith radacach sa chiall go ndéanann sé athchuairt ar "shéimeantaic, stór focal, nádúr a n-idirghníomhaíochtaí, ach freisin bonneagair, geilleagar, sláinte, nuálaíocht, aeráid agus fostaíocht." 

Tá an bealach seo le hathmhachnamh a dhéanamh ar chaidreamh idir ceannairí an dá mhór-roinn ag teacht le straitéis na Fraince, tír atá ar cheann de na príomh-thiománaithe don dinimic seo laistigh den AE. Gheall Emmanuel Macron dó seo ag Cruinniú Mullaigh na hAfraice Nua-An Fhrainc i Montpellier an 8 Deireadh Fómhair, 2021, trína mhíniú go raibh sé ag iarraidh athchuairt a dhéanamh ar "séimeantaic na forbartha go ginearálta: cad a cheadaíonn an airgeadas coiteann seo, a ionstraimí, a gramadach." Tá sé suimiúil a thabhairt faoi deara freisin gur cuireadh cruinniú mullaigh 2022 AU-AE ar an gclár oibre Eorpach a bhuíochas d’Uachtaránacht na Fraince ar an Aontas Eorpach (PFUE), a d’fhág go raibh neartú agus ollchóiriú an chaidrimh idir an Afraic agus an Eoraip ar cheann dá phríomhthosaíochtaí.

Caithfidh an t-athchothromú seo, atá ag teastáil ó cheannairí na hAfraice le roinnt blianta anuas, cead a thabhairt don aistriú ó chaidreamh ordlathach, dírithe ar chúnamh ón Eoraip go dtí mór-roinn na hAfraice, go dtí "comhpháirtíocht chomhionann." Leag Patricia Ahanda béim ar an lá tar éis chruinniú mullaigh Feabhra 2022 nach mór don Eoraip próiseas comhair cothrom agus cothrom a bhunú leis an Afraic chun an t-athchothromú taidhleoireachta seo a thabhairt chun críche. Ag an am céanna, ní mór do stáit na hAfraice a gcumas iad féin a shuíomh mar fhíor-chomhpháirtithe a léiriú trí chlár oibre straitéiseach coiteann a bhunú. Léiríonn óráid Macky Sall ag an imeacht seo, inar luadh suiteáil bogearraí nua i gcaidreamh Eora-Afracach, diongbháilteacht stát na hAfraice deireadh a chur le míchothromaíochtaí san am atá caite agus ar deireadh comhpháirtíocht buaite a thógáil don dá mhór-roinn.

B. Réimsí Téamacha Sainithe Timpeall ar Thionscadail Choincréite

Tá éagsúlacht shuntasach tagtha ar an gcomhpháirtíocht idir tíortha Eorpacha agus mór-roinn na hAfraice. Díreach cúig bliana ó shin, dhírigh na Ballstáit go príomha ar shaincheisteanna imirce agus slándála. Sa lá atá inniu ann, níl sna saincheisteanna seo ach dhá ghné de phictiúr i bhfad níos leithne, lena n-áirítear athrú aeráide, digitiú, nascacht, trádáil, cearta an duine, agus go leor réimsí eile. 

Tá an t-athshainmhíniú seo ar an straitéis Eorpach leis an AU dírithe ar chúig chomhpháirtíocht théamacha:

- Aistriú glas agus rochtain ar fhuinneamh,

- Claochlú digiteach,

- Fás agus cruthú post inbhuanaithe,

- Síocháin agus rialachas,

- Imirce agus soghluaisteacht.

Is í infheistíocht i mbonneagar comhainmneoir na gcúig cinn comhpháirtíochta seo agus tá sí i gcroílár éileamh na hAfraice. Dúirt comhairleoir gar d’uachtaránacht an AU d’Olivier Caslin, iriseoir le Jeune Afrique, gurb é an rud is tábhachtaí “go bhféadfaidh an Afraic na bonneagair a theastaíonn uaithi a bheith aici.” Chuir Kgosientsho Ramokgopa, ceann infheistíochta agus bonneagair ag uachtaránacht na hAfraice Theas, béim freisin ar "go mbeidh ról an-tábhachtach ag cruthú bonneagair nua i ngach réimse i dtodhchaí na mór-roinne." Ar an gcaoi chéanna, míníonn Akinwumi Adesina, Uachtarán Bhanc Forbartha na hAfraice (AfDB), go bhfuil ceist an bhonneagair lárnach toisc nach féidir forbairt eacnamaíoch éifeachtach agus fadtéarmach a bheith ann gan bunús láidir. 

Mar fhreagra ar an éileamh seo ón Afraic, d’fhógair an AE, ag deireadh chruinniú mullaigh an AE-AE, imscaradh an Tairseach Dhomhanda, tionscadal €150 billiún thar seacht mbliana dírithe ar infheistíochtaí bonneagair san Afraic. Is é an sprioc atá fógartha ag an gCoimisiún Eorpach ná "tacaíocht a thabhairt do thionscadail atá á n-iarraidh ag Afracach agus arna gcur i gcrích," agus tosaíocht á tabhairt do bhonneagair iompair, líonraí digiteacha agus fuinnimh. "Déanfaimid infheistíocht leis an Afraic chun margadh hidrigine glas a chruthú a nascann dhá chladach na Meánmhara," a dhearbhaigh Ursula von der Leyen i mí Dheireadh Fómhair 2021. Tá an t-aistriú glas seo ag croílár Chlár Oibre an Aontais Afracaigh 2063 freisin, darb ainm "An Afraic Ba mhaith linn."

Ar an iomlán, comhfhreagraíonn na haiseanna atá sainithe sa chlár seo do na cinn a d’fhógair an Coimisiún Eorpach maidir le comhpháirtíochtaí téamacha. Is iad sin: an t-aistriú glas a luathú, an t-aistriú digiteach a luathú, fás inbhuanaithe agus cruthú fostaíochta réasúnta a luathú, córais sláinte a neartú, agus oideachas agus oiliúint a fheabhsú. Seo thíos liosta samplaí chun tuiscint a fháil ar réadú an tionscnaimh seo faoi 2030:

- Rochtain uilíoch do chách san Afraic ar líonraí iontaofa Idirlín a luathú. Mar shampla, imscarfaidh mol Digital4Development UA-AE an cábla faoin bhfarraige sa Mheánmhuir a nascfaidh tíortha na hAfraice Thuaidh le tíortha an AE. Tá síneadh ar an gcáblú i dtreo Iarthar na hAfraice á bhreithniú faoi láthair, agus an chéad tuirlingt i Dakar. Ar deireadh, nascfaidh cábla fomhuirí digiteach Afraic 1 an Eoraip le cósta Oirthear na hAfraice ar fad.

- Líonraí iompair ilmhódacha na hAfraice agus na hEorpa a chomhtháthú i gcomhréir le creataí réigiúnacha agus ilchríochacha agus na gréasáin sin a oiriúnú d'acmhainneacht eacnamaíoch Limistéar Saorthrádála Mhór-Roinne na hAfraice (AfCFTA).

- Feabhas a chur ar chumhdach vacsaínithe agus córas cógaisíochta na hAfraice a neartú le hacmhainn réigiúnach déantúsaíochta chun freastal ar riachtanais agus éileamh áitiúil. Ar bhealach níos nithiúla, sa chiall seo, tá sé mar aidhm ag an tionscnamh Foireann Eoraip Déantúsaíochta agus Rochtain ar Vacsaíní, Leigheasra agus Teicneolaíochtaí Sláinte tacú le comhpháirtithe san Afraic chun córais chógaisíochta áitiúla agus acmhainní déantúsaíochta a neartú,

- Infheistíocht a dhéanamh i ngnólachtaí óga agus forbairt an éiceachórais fiontraíochta san Afraic, mar shampla trí IYAB-SEED, a leagann béim ar leith ar thacú le mná fiontraithe.

C. Comhpháirtíocht thar Airgead

Mar sin, cé go sainítear gníomhaíochtaí nithiúla chun neartú agus ollchóiriú na comhpháirtíochta idir an dá mhór-roinn a chumasú, leagann roinnt anailísithe béim ar a thábhachtaí atá sé dul níos faide ná gné eacnamaíoch an chomhair seo. Luaigh Lidet Tadesse Shiferaw, taighdeoir a dhéanann sainfheidhmiú ar shaincheisteanna síochána agus rialachais ar mhór-roinn na hAfraice, nach mór go mbeadh an misneach ag an Eoraip agus ag an Afraic comhpháirtíocht a shamhlú thar airgead. 

Sa chiall seo, míníonn roinnt anailísithe, cosúil le Nicoletta Pirozzi, ceann an chaidrimh institiúidigh ag an Istituto Affari Internazionali, go bhfuil, mar shampla, maidir le saincheisteanna imirce, ag teastáil le hathrú ar an dioscúrsa chun aghaidh a thabhairt ar an sreabhadh daoine ní mar ábhar imní ord poiblí ach. mar fheiniméan struchtúrach a bhféadfadh tairbhí eacnamaíocha agus sóisialta a bheith aige don Eoraip agus don Afraic. 

Seachas an t-airgead, tá go leor ceannairí Afracacha ag éileamh go ndéanfaí breithniú agus meas méadaithe ar an Aontas Eorpach agus a bhallstáit do sheasaimh san Afraic. Tá an t-éileamh seo ag teacht leis an athbheochan ar ghluaiseacht neamh-ailínithe. Tá ceannairí na hAfraice ag iarraidh athrú fís ó cheannairí Eorpacha maidir le seasaimh thíortha na hAfraice i bhfóraim idirnáisiúnta agus a n-idirghníomhaíochtaí le cumhachtaí an AE uaireanta. 

Is sampla iontach den easaontas seo freagairt an Aontais Eorpaigh do thorthaí vóta Chomhthionóil Ghinearálta na Náisiún Aontaithe ar an rún "Ionsaí i gcoinne na hÚcráine" i mí an Mhárta 2023. Le linn na vótála, staon go leor tíortha san Afraic nó níor vótáil siad, agus iad ar an gceann is mó. bloc réigiúnach chun gníomhú ar an mbealach seo. Chuir an toradh seo "suaite" ar an AE, rud a mheas tíortha na hAfraice mar rud a cheistigh a gceart vótála gan bhac.

Cháin tíortha san Afraic “hypocrisy an Iarthair” freisin, agus iad ag cúiseamh tíortha Eorpacha as caitheamh go dáiríre le saincheisteanna síochána agus slándála san Eoraip agus iad ag déanamh faillí i gcoimhlintí in áiteanna eile ar domhan. Le linn comhchéime a d’eagraigh Grúpa Meithle Smaointe na hEorpa (ETTG) agus an Biúró Réigiúnach don Afraic de Chlár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP), dar teideal “Impleachtaí COVID-19 agus Cogadh na hÚcráine don Afraic agus don Chaidreamh idir an Eoraip agus an Afraic a Mheasúnú, " d'admhaigh ionadaí Eorpach "le breathnú siar," ag an nóiméad sin, go raibh freagairt na hEorpa do sheasamh thíortha na hAfraice i gcomhthéacs ionradh na Rúise ar an Úcráin "iomarcach" agus gur "bealach cúng a bhí ann chun breathnú ar an gcaidreamh" idir an dá limistéar geopolitical. 

Bealach eile chun dul i ngleic leis an gcomhpháirtíocht seo thar airgead is ea breithniú níos mó a dhéanamh ar iarmhairtí na mbeartas inmheánacha Eorpacha a mbíonn tionchar uaireanta acu ar mhór-roinn iomlán na hAfraice agus ar a daonra. Is iomaí sampla, cé go mb’fhéidir nach cosúil go bhfuil siad soiléir ar an gcéad amharc. Déanann fóirdheontais talmhaíochta an AE tríd an CBT táirgí Eorpacha níos iomaíche, rud a d’fhéadfadh an bonn a bhaint de tháirgeadh áitiúil na hAfraice agus a chuireann slándáil bia na mór-roinne i mbaol. Sampla eile is ea an cháin nua teorann carbóin a imscarann ​​an AE (CBAM), a fheidhmíonn, de réir roinnt anailísithe, mar chonstaic ar thionsclaíocht na hAfraice. Léiríonn staidéar a luadh ag African Climate Wire go bhféadfadh an CBAM onnmhairí iomlána na hAfraice chuig an AE a laghdú 5.72% agus OTI na hAfraice a ísliú 1.12%. 

Thairis sin, tá sé suimiúil a thabhairt faoi deara gur féidir le caighdeáin dhian sláintíochta agus comhshaoil ​​​​an AE maidir le hallmhairí go leor táirgí hAfraice a eisiamh ó mhargadh na hEorpa. Ar deireadh, is sampla deireanach de bhealach chun dul i ngleic leis an gcomhpháirtíocht UA-AE taobh amuigh de shaincheisteanna eacnamaíocha ná tacaíocht mhéadaithe Eorpach do thionchar thíortha na hAfraice i bhfóraim idirnáisiúnta. Tá gealltanas tugtha ag an Aontas Eorpach cearta tarraingthe speisialta a dháileadh ar thíortha san Afraic. Is sócmhainní iad na cearta tarraingthe speisialta sin arna gcruthú ag an IMF agus arna leithdháileadh ar stáit ar féidir leo iad a chaitheamh gan fiacha a thabhú. 

Ina theannta sin, comhoibríonn an AE go dlúth leis an AU chun acmhainní institiúideacha na hAfraice a neartú trí shaineolas teicniúil agus tacaíocht airgeadais a sholáthar. Tá an tacaíocht seo le fáil sa chúnamh a sholáthraíonn an AE chun comhar a neartú leis an nGníomhaireacht Leigheasra Afracach (AMA) chun caighdeáin agus rialacháin a chomhchuibhiú ar an mór-roinn. Éascaíonn an tionscnamh seo rannpháirtíocht thíortha na hAfraice in eagraíochtaí sláinte idirnáisiúnta ar nós an WHO. Ar deireadh, i gcomhpháirtíocht leis an WTO, cuidíonn an AE le tíortha san Afraic a mbeartais trádála a athchóiriú agus caighdeáin idirnáisiúnta a chomhtháthú, ag cur lena gcumas dul i mbun caibidlíochta agus tionchar a imirt ar rialacha trádála domhanda. Soláthraíonn an AE cúnamh teicniúil freisin chun cabhrú le tíortha san Afraic rialacha an EDT a thuiscint agus a chur i bhfeidhm, rud a neartaíonn a seasaimh sa chaibidlíocht trádála idirnáisiúnta.

III. Is iomaí Dúshlán atá fós le Sárú

A. Straitéisí Náisiúnta Éagsúla ar Mhór-Roinn na hEorpa agus na hAfraice araon

Cé go bhfuil an tAontas Eorpach comhdhéanta de 27 dtír agus go bhfuil 55 tír san Aontas Afracach, is é ceann de na príomhdhúshláin atá le sárú ag an gcomhpháirtíocht idir an dá eintiteas seo labhairt le guth amháin ar an dá thaobh den chomhoibriú. Ar thaobh na hAfraice, léiríonn easpa ionadaithe ó Mhailí, ón nGuine, ón tSúdáin, ón Nígir agus ó Bhuircíne Fasó ag an 6ú cruinniú mullaigh de chuid an AE-AE, tíortha a cheadaigh ECOWAS ansin tar éis cúpaí míleata, na deacrachtaí a bhaineann le haontú na dtíortha uile a bhaineann leis an Aontas Eorpach. mór-roinn faoin eagraíocht chéanna. 

Dá bhrí sin, séanann go leor anailísithe an aeráid gheopholaitiúil ilchineálach san Afraic a chuirfeadh cosc ​​ar chaidreamh siméadrach a thógáil leis an Aontas Eorpach. Díríonn na hanailísithe seo ar "easpa comhfhís straitéiseach den Aontas Afracach", tionscnaimh eacnamaíocha aonair agus neamh-chomhordaithe roinnt stát san Afraic, mar go leor constaicí struchtúracha ar chomhpháirtíocht cháiliúil agus thairbheach don mhór-roinn ar fad. Chun an dúshlán seo a shárú, is cosúil go bhfuil sé riachtanach tionscnaimh chomhtháthaithe laistigh den Afraic a neartú amhail an AfCFTA, Ciste Síochána Aontas na hAfraice, nó CDC na hAfraice. 

Tá na straitéisí náisiúnta éagsúla seo le fáil freisin ó thuaidh den Mheánmhuir, áit a mbaineann ilroinnt laistigh den Eoraip an bonn d’inchreidteacht agus d’éifeachtúlacht dioscúrsa agus gníomhaíochta na hEorpa ar an mór-roinn, rud a lagaíonn, go háirithe, an éifeacht ghiarála a d’fhéadfadh na Ballstáit a chur i bhfeidhm dá mbeidís níos aontaithe. Eascraíonn an deacracht seo maidir le leasanna straitéiseacha na mBallstát éagsúil a thabhairt le chéile ar dtús ón ilchineálacht sa leibhéal spéise a léirigh gníomhaithe Eorpacha i mór-roinn na hAfraice. Mar sin, tá tarraingt mhór ag roinnt tíortha Eorpacha, ar nós na Fraince, chuig an mór-roinn, rud atá tagtha chun cinn i straitéis eagraithe agus ilmhódach. Tá an Fhrainc ar cheann de na príomhthiománaithe freisin maidir le réamhghníomhaíocht Eorpach i dtreo mhór-roinn na hAfraice.

Mar sin féin, tá an spéis seo i mór-roinn na hAfraice i bhfad ó bheith d'aon toil i measc náisiúin na hEorpa. Mar sin, ní thaispeánann ach 11 de na 27 mBallstát straitéis oifigiúil atá trasnaithe agus cuimsitheach a bheag nó a mhór i dtreo mhór-roinn na hAfraice. Is é seo an cás don Ghearmáin, an Spáinn, an Iodáil, an Pholainn, Poblacht na Seice, Málta, an Eastóin, an Fhrainc, an Bheilg, an Phortaingéil, agus an Ísiltír.

B. Tá Pointí Teannais fós idir an Eoraip agus an Afraic

Ar deireadh, tá go leor pointí teannais fós ann idir an Eoraip agus an Afraic. Ar an gcéad dul síos, séanann ceannairí na hAfraice bearna idir dioscúrsa agus gníomh na hEorpa. Tá tionscnamh Global Gateway ar cheann de na chéad íospartaigh den dearcadh seo. Mar sin, tar éis fógra a fháil faoina imscaradh, d’admhaigh dlúthchomhairleoir d’uachtaránacht an AU, “Tá amhras ann nach n-athchúrsálann cuid de na méideanna a gheall an Bhruiséil ach maoiniú AE a leithdháileadh roimhe seo.” Arna chur i láthair ag an AE mar fhreagra ollmhór Eorpach ar riachtanais bhonneagair na hAfraice, tá ionchais arda ardaithe ag an nGeata Domhanda. Mar sin féin, de bharr go bhfuil cuid shuntasach de na cistí fógartha mall le húsáid, tá sé tugtha le fios go bhfuil oibríocht cumarsáide áibhéalach.

I ndeireadh na dála, d'fhéadfadh straitéis an AE "tionscnaimh cheannródaíocha" nó "tionscnaimh shuaitheanta" a fhógairt ag cruinnithe mullaigh éagsúla, go minic chun dul san iomaíocht le comhpháirtithe eile san Afraic, níos mó dochar ná maith a dhéanamh don chomhpháirtíocht seo. Cé gur gheall an AE ag an 6ú cruinniú mullaigh de chuid an AE-AE tuilleadh infheistíochta a dhéanamh ar mhór-roinn na hAfraice chun an tsíocháin a chur chun cinn, tá an bhearna idir an dioscúrsa agus an dioscúrsa méadaithe mar thoradh ar chumasc Mhárta 2021 idir Saoráid Síochána na hAfraice le hionstraimí eile chun tairbhe chruthú na Saoráide Síochána Eorpaí. gníomh. Mar sin, as buiséad €5.62 billiún an FPE do 2021-2027, tá €3.1 billiún imlonnaithe nó geallta don Úcráin cheana féin, rud a chuir eagla ar chomhpháirtithe Afracacha go bhféadfadh laghdú suntasach a dhéanamh ar thiomantas na hEorpa don tsíocháin agus don tslándáil san Afraic.

 Cé go dtuigeann stáit na hAfraice an tosaíocht nua seo, leagann siad béim freisin, in ainneoin ghealltanais an AE, gur tháinig treoshuíomh an AE i dtreo an Oirthir roimh ionradh na Rúise. I gcomhréir leis an difríocht sin sa chóireáil idir beartas comharsanachta an Oirthir agus an chaoi ar láimhseáil sé an chomhpháirtíocht le mór-roinn na hAfraice, thug Nicoletta Pirozzi dá haire gur tháinig níos mó ná 7.8 milliún dídeanaí ón Úcráin isteach san AE in 2022, agus an líon is airde riamh ag baint leasa as cosaint shealadach, agus ag ag an am céanna tháinig níos lú ná 140,000 imirceach ar muir trasna na Meánmhara, rud a chuir in aghaidh láidir ó go leor ballstáit AE maidir le hoibleagáidí tarrthála, glactha agus athlonnaithe. Thug sé sin faoi deara an AE do líomhaintí faoi chaighdeáin dhúbailte sa chaoi a gcaitear le himircigh agus dídeanaithe ón Úcráin, ar thaobh amháin, agus an Afraic agus an Meánoirthear, ar an taobh eile. 

Shroich na teannais seo a mbuaic le linn na géarchéime COVID-19 maidir le saincheist an tarscaoilte sealadach ar chearta maoine intleachtúla do vacsaíní COVID-19. Go deimhin, bhí an tAontas Eorpach ar cheann de na príomh-chomhraic i gcoinne an tarscaoilte seo. Chuir ceannairí na hAfraice ina leith ansin gur cuireadh na vacsaíní i dtaisce, agus d'fhógair Uachtarán na Namaibe Hage G. Geingob go raibh "apartheid vacsaíne" ann. Ar an eolas faoin dúshlán sláinte seo, gheall Ursula von der Leyen infheistíocht €1 billiún ón Aontas Eorpach chun cumas táirgthe vacsaíní a neartú san Afraic, ag tosú le maoiniú ionaid táirgthe vacsaíní san Afraic Theas, sa tSeineagáil, san Éigipt, i Maracó agus i Ruanda.

Conclúid

Cé go gcáineann dioscúrsaí populist ar an dá thaobh den Mheánmhuir an bhagairt a chuireann an comharsa ó dheas i reitric chian-dheis san Eoraip, nó comharsa thuaidh i reitric antoisceach fhrith-choilíneachta san Afraic, is cosúil go bhfuil an chomhpháirtíocht idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach a bheith ar leibhéal suimiúil chun sineirgíocht cháiliúil a chruthú idir an dá mhór-roinn. Mar sin, is léir go bhfuil comhleasanna roinnte ag na pobail a bhaineann leis an dá eintiteas tíreolaíocha, institiúideacha agus polaitiúla.

Cuireann na comhleasanna sin, atá níos measa i ndomhan atá polaraithe, iomaíoch agus ultra-dhomhanda, an gá atá le hathmhachnamh agus athchóiriú mór a dhéanamh ar an gcomhpháirtíocht a cheanglaíonn an AU agus an AE. Léiríonn an t-athchóiriú seo fonn láidir ó phobail agus ó cheannairí na hAfraice ceannasacht, neamhspleáchas agus aird a fháil. Mar sin féin, cuireann bacainní struchtúracha agus uaireanta meabhracha bac ar an réabhlóid institiúideach, eacnamaíoch agus pholaitiúil seo. Le breathnú ar an léarscáil a thaispeánann réamh-mheastachán an IMF ar dháileadh an OTI ainmniúil ar fud an domhain, leagtar béim ar an éagothroime dhomhain struchtúrach idir an sciar de OTI ainmniúil na hAfraice i gcomparáid leis an sciar atá in OTI ainmniúil na hEorpa. 

Tá na hEorpaigh, ar an eolas faoin neamhshiméadracht seo, tosaithe cheana féin ag athmhachnamh ar chaidreamh le mór-roinn na hAfraice le roinnt blianta anuas. Feictear an t-athrú paraidím seo sa teachtaireacht an 9 Márta 2020, "I dTreo Straitéise Cuimsitheach leis an Afraic," i bhforbairt bheartas trádála nua an AE, i gcinneadh an Chompáis Straitéisigh, i gcruthú Fhoireann na hEorpa, nó le cruthú an NDICI.Mar sin féin, réitíonn an 6ú cruinniú mullaigh AE-AE seo an bealach do bhuaicphointe stairiúil i bhfeidhmiú na comhpháirtíochta seo, rud a léiríonn aistriú 180° ó dhinimic cúnaimh forbartha atá bunaithe ar chaidreamh idir an deontóir agus an tairbhí go dtí an comhpháirtíocht chomhionann. comhar cothrom.

Tarlóidh an sóchán mór seo ar dtús tríd an gcomhpháirtíocht a athdhíriú ó chúnamh go trádáil agus infheistíocht. Sa chiall seo, d'fhoilsigh roinnt gníomhaithe eacnamaíocha móra na hAfraice op-ed in Le Point, ag míniú go "Caithfidh caipitil a bheith i gcroílár na straitéise Eorpaí d'fhorbairt na mór-roinne." Chuir siad i bhfios go láidir go bhféadann infheistíochtaí Eorpacha, má ordaítear go ciallmhar iad, a bheith ina luamháin chumhachtacha chun nuálaíocht a spreagadh, chun bonneagar a neartú, agus chun fás eacnamaíoch inbhuanaithe a chur chun cinn san Afraic. Ar an láimh eile, tá go leor le tairiscint ag an Afraic agus tá acmhainní daonna agus nádúrtha eisceachtúla aici." 

Mar sin féin, chun an tsineirgíocht fhiúntach seo a chumasú, ní mór d'Eorpaigh a n-aireachtáil áibhéil ar riosca san Afraic a thréigean. Bíonn tionchar ag an rómheastachán riosca seo ar tharraingteacht thíortha na hAfraice, rud a fhágann go bhfuil costas caipitil coisctheach d’infheisteoirí, agus rátaí úis i bhfad níos airde acu ná mar atá san Eoraip nó i SAM. Mar sin ní mór do ghníomhaireachtaí rátála, príomhpháirtithe sa phróiseas seo, cur chuige níos cothroime agus níos nuaí a ghlacadh. Táthar ag súil go gcuirfear níos mó san áireamh leis an méadú seo ar infheistíochtaí Eorpacha tosaíochtaí mhór-roinn na hAfraice, go háirithe maidir le rochtain ar fhuinneamh i gcríoch ina bhfuil easpa leictreachais fós ag 43 % den daonra.

Braitheann tionsclaíocht na hAfraice air. Cuirfidh an fhorbairt bonneagair seo agus an t-aistriú teicneolaíochta a bhfuiltear ag súil leis ar chumas na hAfraice leas níos mó a bhaint as breisluach a táirgeachta, ag athchothromú an chaidrimh idir an dá mhór-roinn. Ar deireadh, taobh amuigh den réiteach eacnamaíoch seo, is iad na príomhréitigh chun comhpháirtíocht chuiditheach a bhunú agus chun earráidí na mblianta roimhe seo a shárú ná an bhearna idir "tiomantais agus réadú" a laghdú, ag aithint na ndifríochtaí nuair a thagann siad chun cinn, agus seasaimh easaontacha a bhainistiú go measúil. 

Ar bhonn níos ginearálta, d’fhéadfaí athmhachnamh domhain a dhéanamh ar fheidhmiú an chaidrimh idir an dá mhór-roinn trí athbhreithniú a dhéanamh ar chreat comhpháirtíochta UA-AE trí aistriú ó ghníomhaithe institiúideacha agus stáit go príomha go comhpháirtíocht ina mbeadh níos mó gníomhaithe príobháideacha agus sochaithe sibhialta páirteach. Is sa chiall seo a d’iarr Hervé Berville, a bhí ina ionadaí Francach ag an am a bhí i gceannas ar éagothroime dhomhanda agus rapóirtéir an Choiste Gnóthaí Eachtracha a chomhrac, go ndéanfaí “an caidreamh leis an Afraic a dhí-eisiúint” trí “clár oibre torthaí” a chur i bhfeidhm, bunaithe ar “nuálaíocht. agus meastóireacht," agus muinín iomlán a thabhairt do shochaithe sibhialta.

© Jean CLARYS, 2024. Gach ceart ar cosaint

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending