Ceangail le linn

afghanistan

Iarrann an AE ar chairde Mheiriceá cuidiú leis an aerfort a aslonnú

foilsithe

on

Inniu (24 Lúnasa), tháinig an G7 le hArd-Rúnaithe na Náisiún Aontaithe (NA) agus NATO le chéile beagnach chun an cás san Afganastáin a phlé. I gcomhráiteas chuir siad síos ar a dtiomantas do mhuintir na hAfganastáine mar “dhaingean”. 

Tar éis an chruinnithe, labhair Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus an Choimisiúin Charles Michel agus Ursula von der Leyen le hiriseoirí. 

Dúirt Michel gurb é an chéad tosaíocht a bhí ag an AE ná aslonnú sábháilte shaoránaigh an chomhrialtais, foireann na hAfganastáine, agus a dteaghlaigh, ach chuir sé imní in iúl faoina gcumas chun aerfort Kabul a bhaint amach go sábháilte: “Iarraimid ar údaráis nua na hAfganastáine saor-ghluaiseacht a cheadú. do gach saoránach eachtrach, agus saoránach Afganach, ar mian leo dul chuig an aerfort.

Aiseolas

“Táimid tar éis an cheist seo a ardú lenár gcairde Meiriceánacha agus lenár gcomhpháirtithe ar dhá ghné ar leith: ar dtús, an gá atá leis an aerfort a dhaingniú, a fhad is gá, chun na hoibríochtaí a chur i gcrích; agus sa dara háit, rochtain chothrom chothrom ar an aerfort, do gach náisiúnach atá i dteideal aslonnaithe. "

Chuir Von der Leyen béim ar an ngá le cuidiú le mná agus le cailíní; dúirt sí go molfaidh an Coimisiún an cúnamh daonnúil a thagann ó bhuiséad an AE a cheathairú agus é a ardú ó € 50 go € 200 milliún do 2021, cuideoidh sé seo le freastal ar riachtanais phráinneacha san Afganastáin, ach sna tíortha óstacha comharsanacha freisin.

Maidir le himpleachtaí geo-pholaitiúla imeachtaí le déanaí, mhothaigh Michel gur gá a rá nach é deireadh na hoibríochta míleata san Afganastáin deireadh le tiomantas an AE chun smacht reachta, daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar domhan. Ina ionad sin, dúirt sé gur chóir go mbeadh sé níos diongbháilte ná riamh: “Caithfidh sé seo a bheith soiléir d’aisteoirí atá ag iarraidh leas a bhaint as an staid reatha. Leanfaidh an AE de chosaint agus de chur chun cinn a leasanna agus a luachanna. "

Aiseolas

Dúirt Michel freisin go mbeidh níos mó ceachtanna le baint as an méid a tharla san Afganastáin: “Taispeánann na himeachtaí seo go bhfuil sé ríthábhachtach, i gcónaí, ár gcomhghuaillíochtaí a fhorbairt chomh láidir agus a bhí riamh, do thodhchaí na hEorpa. In am trátha, molfaidh mé plé ar an gceist seo do mo chomh-cheannairí ar an gComhairle Eorpach. "

afghanistan

An Afganastáin: Pléann FPEnna an chéad rud eile le déanamh

foilsithe

on

Ba cheart cúnamh a thabhairt do dhaoine atá i mbaol tar éis don Taliban an Afganastáin a ghlacadh ar láimh, a dúirt FPEanna i ndíospóireacht ar thodhchaí na tíre, Domhanda.

Chuir feisirí béim ar an ngá atá leis an AE cuidiú le daoine an tír a fhágáil go sábháilte i ndiaidh don Taliban filleadh ar chumhacht, le linn na díospóireachta an 14 Meán Fómhair. “Gach duine atá faoi fhócas an Taliban - cibé acu gníomhaígh, abhcóidí cearta ban, múinteoirí nó státseirbhísigh, iriseoirí iad - ní mór dúinn a chinntiú gur féidir leo teacht chugainn,” a dúirt Michael Gahler (EPP, an Ghearmáin). " Dúirt sé freisin go gcaithfear tacú le tíortha comharsanacha cuidiú leis na dídeanaithe atá ag teacht.

Dúirt Iratxe García Pérez (S&D, an Spáinn) go bhfuil sé tábhachtach féachaint ar conas an tír a chobhsú agus cearta Afghans a chosaint. “Tá ionad bunaithe againn i Maidrid chun tacú leo siúd a d’oibrigh linn san Afganastáin agus a dteaghlaigh agus a gcaidrimh agus caithfimid i bhfad níos mó de seo a dhéanamh agus conair dhaonnúil cheart a bhunú le tacaíocht ón tSeirbhís Gníomhaíochta Seachtraí ionas go mbeidh na mílte duine a atá fós san Afganastáin is féidir na víosaí riachtanacha a fháil agus an tír a fhágáil go sábháilte. "

Aiseolas

Is oth le Mick Wallace (an Chlé / Éire) gur maraíodh nó gur éigean do dhaoine neamhchiontach dul ar imirce mar thoradh ar an gcomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta. “Caithfidh an Eoraip anois dídean inbhuanaithe a sholáthar dóibh siúd a theith ón praiseach a chuidigh muid a chruthú."

“Is cinnte gur tragóid do mhuintir na hAfganastáine an rud atá feicthe againn san Afganastáin, míbhuntáiste don Iarthar agus cluicheoir féideartha don chaidreamh idirnáisiúnta,” a dúirt príomhfheidhmeannach an bheartais eachtraigh, Josep Borrell.

“Le seans ar bith a bheith againn tionchar a imirt ar imeachtaí, níl aon rogha eile againn ach dul i dteagmháil leis an Taliban,” a dúirt sé, ag míniú nach ionann aitheantas agus rannpháirtíocht.

Aiseolas
Cuid de na cainteoirí le linn na díospóireachta ar an staid san Afganastáin
Cuid de na cainteoirí le linn na díospóireachta  

Dúirt FPEanna eile ní amháin go raibh sé faoi dhaoine a chur amach as an Afganastáin, ach freisin faoi aire a thabhairt dóibh siúd atá fágtha sa tír. "Ní mór dúinn saol lucht déanta athruithe agus gníomhaithe sibhialta na hAfganastáine a dhaingniú agus na milliúin atá os comhair na bochtaineachta agus an ghorta a shábháil," a dúirt Petras Auštrevičius (Athnuachan, an Liotuáin). "Níor chóir go mbeadh mullahs radacacha i gceannas ar an Afganastáin, ach na daoine oilte, intinn oscailte agus (iad siúd) atá dírithe ar leas coiteann na hAfganastáine."

D’fhéach Jérôme Rivière (ID, an Fhrainc) níos faide ná an Afganastáin ar an tionchar ar an AE. “Caithfidh na ballstáit iad féin a chosaint agus a ndaonraí a chosaint. Níor cheart go mbeadh níos mó imirce ag muintir na hEorpa mar an ceann a lean coimhlint na Siria. Cosúil leatsa, tá imní orm faoi chinniúint na sibhialtach agus na mban san Afganastáin agus ní maith liom go bhfeicfidh na hIoslamaigh cumhacht, ach diúltaím tonn eile imirce ón Afganastáin. "

Mhol Tineke Strik (na Glasaigh / EFA, an Ísiltír) go bhfuil sé in am machnamh agus foghlaim ón debacle seo chun beartas eachtrach níos láidre agus níos éifeachtaí a chruthú. “Tá tubaiste dhaonnúil ollmhór os comhair mhuintir na hAfganastáine, ganntanas bia, uisce agus bunriachtanais eile. Bhí muintir na hAfganastáine sin ag brath orainn. Mar sin, déanaimis gach is féidir linn chun iad a chosaint ar sceimhle an Taliban, ”a dúirt sí, ag éileamh aslonnaithe arna gcomhordú ag an AE, víosaí daonnúla agus rochtain ar chabhair. “Cuidigh leis na daoine agus cosc ​​a chur ar aon chineál aitheantais don Taliban fad is atá cearta an duine i mbaol,” a dúirt sí.


D'iarr Anna Fotyga (ECR, an Pholainn) cur chuige iltaobhach, idirnáisiúnta i leith na hAfganastáine, mar a rinneadh 20 bliain ó shin: “Sílim gurb é an iltaobhachas an bealach chun an fhadhb seo a réiteach. Anois caithfimid iarrachtaí a bheith chomh leathan agus is féidir agus straitéis nithiúil don Afganastáin. "

Faisnéisiú 

Preasráitis 

Ionad ilmheáin 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

Deir AE nach bhfuil aon rogha aige ach labhairt leis an Taliban

foilsithe

on

By

Níl aon rogha ag an Aontas Eorpach ach labhairt le rialóirí Taliban nua na hAfganastáine agus déanfaidh an Bhruiséil iarracht comhordú a dhéanamh le ball-rialtais chun láithreacht taidhleoireachta a eagrú i Kabul, a dúirt príomh-thaidhleoir an AE Dé Máirt (14 Meán Fómhair), scríobhann Robin Emmott, Reuters.

"Níl deireadh le géarchéim na hAfganastáine," a dúirt príomhfheidhmeannach bheartas eachtrach an AE, Josep Borrell (phictiúr) a dúirt sé le Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. "Chun aon seans a bheith againn tionchar a imirt ar imeachtaí, níl aon rogha eile againn ach dul i dteagmháil leis an Taliban."

Tá coinníollacha leagtha síos ag airí eachtracha an AE chun cúnamh daonnúil agus ceangail taidhleoireachta leis an Taliban a athbhunú, a ghlac smacht ar an Afganastáin an 15 Lúnasa, lena n-áirítear meas ar chearta an duine, go háirithe cearta na mban.

Aiseolas

“B’fhéidir gur oxymoron íon atá ann labhairt faoi chearta an duine ach is é seo a chaithfimid a iarraidh orthu," a dúirt sé.

Dúirt Borrell le lucht déanta dlí an AE gur chóir go mbeadh an tAontas sásta Afganaigh a fheiceáil ag iarraidh an Eoraip a bhaint amach má cheadaíonn an Taliban do dhaoine imeacht, cé go ndúirt sé nach raibh sé ag súil go mbeadh sreafaí imirce chomh hard le 2015 de bharr chogadh cathartha na Siria.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach maoiniú a fháil ó rialtais an AE agus ón gcomhbhuiséad de € 300 milliún ($ 355m) i mbliana agus an chéad bhliain eile chun an bealach a réiteach chun timpeall 30,000 Afganach a athlonnú.

Aiseolas

($ 1 = € 0.85)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

Séanann Taliban go bhfuil a leas-phríomh-aire, Mullah Baradar, marbh

foilsithe

on

By

Labhraíonn Mullah Abdul Ghani Baradar, ceannaire thoscaireacht an Taliban, le linn cainteanna idir rialtas na hAfganastáine agus ceannaircigh Taliban i Doha, Catar 12 Meán Fómhair, 2020. REUTERS / Ibraheem al Omari

Shéan na Taliban gur maraíodh duine dá bpríomhcheannairí i lámhach le hiomaitheoirí, tar éis ráflaí faoi scoilteanna inmheánacha sa ghluaiseacht beagnach mí tar éis a mbua tintreach ar rialtas an Iarthair a bhfuil tacaíocht aige i Kabul, scríobhann James Mackenzie, Reuters.

Dúirt Sulail Shaheen, urlabhraí Taliban, gur eisigh Mullah Abdul Ghani Baradar, iar-cheannaire oifig pholaitiúil an Taliban a ainmníodh mar leas-phríomh-aire an tseachtain seo caite, teachtaireacht ghutha ag diúltú éilimh gur maraíodh nó gur gortaíodh é i gconspóid.

"Deir sé go bhfuil sé bréaga agus go hiomlán gan bhunús," a dúirt Shaheen i dteachtaireacht ar Twitter.

Aiseolas

Scaoil an Taliban píosaí scannáin freisin a thaispeánann Baradar ag cruinnithe i gcathair theas Kandahar. Ní fhéadfadh Reuters an scannán a fhíorú láithreach.

Leanann na séantaí laethanta de ráflaí go raibh lucht tacaíochta Baradar ag teacht salach ar lucht tacaíochta Sirajuddin Haqqani, ceann líonra Haqqani atá lonnaithe gar don teorainn leis an bPacastáin agus a cuireadh an milleán air as cuid de na hionsaithe féinmharaithe ba mheasa sa chogadh.

Leanann na ráflaí tuairimíocht faoi chomórtais fhéideartha idir ceannasaithe míleata mar Haqqani agus ceannairí ón oifig pholaitiúil i Doha cosúil le Baradar, a threoraigh iarrachtaí taidhleoireachta chun socrú a dhéanamh leis na Stáit Aontaithe.

Aiseolas

Shéan an Taliban arís agus arís eile an tuairimíocht faoi rannáin inmheánacha.

Ní fhacthas go poiblí Baradar, a chonacthas mar cheann dóchúil rialtas Taliban, go poiblí le tamall agus ní raibh sé mar chuid den toscaireacht aireachta a bhuail le hAire Gnóthaí Eachtracha Qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani i Kabul Dé Domhnaigh.

Ní fhaca ceannaire uachtarach na gluaiseachta, Mullah Haibatullah Akhundzada, go poiblí freisin ó ghabh an Taliban Kabul ar 15 Lúnasa, cé gur eisigh sé ráiteas poiblí nuair a bunaíodh an rialtas nua an tseachtain seo caite.

Chothaigh tuairimíocht faoi cheannairí Taliban na cúinsí a bhain le bás bunaitheoir na gluaiseachta, Mullah Omar, nár foilsíodh ach in 2015 dhá bhliain tar éis dó tarlú, ag cur frithchúiseamh searbh i measc na ceannaireachta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending