Ceangail le linn

chasacstáin

Uachtarán Kassym-Jomart Tokayev na Casacstáine: Ailtire um Nuachóiriú agus Fís Taidhleoireachta

ROINN:

foilsithe

on

Tá Kassym-Jomart Tokayev, Uachtarán reatha na Casacstáine, ar thús cadhnaíochta maidir le hathchóirithe suntasacha polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta ó tháinig sé i mbun oifige i mí an Mhárta 2019. Is ionann a uachtaránacht agus caibidil nua i stair iar-Shóivéadach na Casacstáine, arb é is sainairíonna é meascán straitéiseach. nuachóiriú, taidhleoireacht, agus tiomantas don fhorbairt shocheacnamaíoch.

Leasuithe Polaitíochta agus Aistriú Daonlathach

Ar cheann d’éachtaí suntasacha an Uachtaráin Tokayev tá a dhíograis chun oscailteacht pholaitiúil agus rialachas daonlathach a chothú. Agus é ag aithint go bhfuil gá le rannpháirtíocht phoiblí níos mó sa phróiseas polaitiúil, tá sraith athchóirithe curtha i bhfeidhm aige atá dírithe ar thrédhearcacht pholaitiúil a fheabhsú agus rannpháirtíocht saoránach a mhéadú.

In 2020, thug Tokayev pacáiste d’athchóirithe polaitiúla isteach, lena n-áirítear simpliú ar nósanna imeachta clárúcháin páirtithe, laghdú ar an tairseach do pháirtithe polaitíochta dul isteach sa pharlaimint, agus ionadaíocht níos mó ban agus óige a áirithiú sa phróiseas reachtach. Tá na bearta seo deartha chun an tírdhreach polaitiúil a éagsúlú agus chun próiseas daonlathach níos beoga agus níos cuimsithí a spreagadh.

Nuachóiriú Eacnamaíoch agus Éagsúlú

Faoi cheannaireacht Tokayev, tá an Chasacstáin ag leanúint lena hiarrachtaí a geilleagar a nuachóiriú agus a éagsúlú, ag bogadh ar shiúl ó bheith ag brath an iomarca ar onnmhairí ola agus gáis. Thug a riarachán tosaíocht d’fhorbairt tionscail neamh-eastósctha, ag cur earnálacha ar nós na talmhaíochta, na déantúsaíochta agus na teicneolaíochta digití chun cinn.

Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh "Digital Kazakhstan", atá ina bhunchloch de straitéis eacnamaíoch Tokayev, dlús a chur le claochlú digiteach na tíre. Díríonn an clár cuimsitheach seo ar an mbonneagar digiteach a fheabhsú, ar an nuálaíocht a chothú, agus ar na scileanna a theastaíonn le haghaidh geilleagar digiteach a thabhairt don fhórsa saothair. Mar thoradh air sin, tá fás suntasach le feiceáil sa Chasacstáin ina earnáil teicneolaíochta, ag mealladh infheistíochtaí agus ag cothú éiceachóras nuathionscanta atá ag fás.

Ina theannta sin, tá Tokayev tar éis tacú le hathchóirithe eacnamaíocha chun an timpeallacht ghnó a fheabhsú, chun trédhearcacht a fheabhsú, agus chun éilliú a chomhrac. Chuir iarrachtaí ar nós próisis rialála a shruthlíniú agus bearta frith-éillithe a chur i bhfeidhm le haeráid infheistíochta níos fabhraí, rud a chuir le hachomharc na Casacstáine d'infheisteoirí eachtracha.

Aiseolas

Forbairt Shóisialach agus Leas

Chuir an tUachtarán Tokayev béim shuntasach ar fhorbairt shóisialta agus ar cháilíocht na beatha a fheabhsú do shaoránaigh uile na Casacstáine. Dhírigh a riarachán ar chláir leasa shóisialaigh, oideachas, agus córais cúram sláinte a fheabhsú chun aghaidh a thabhairt ar éagsúlachtaí socheacnamaíocha agus chun fás cuimsitheach a chur chun cinn.

Mar fhreagra ar imní an phobail faoi neamhionannas eacnamaíoch, mhéadaigh Tokayev caiteachas sóisialta, go háirithe i réimsí mar thithíocht, cúram sláinte agus oideachas. Tá tógáil na n-aonad tithíochta inacmhainne agus leathnú na seirbhísí cúram sláinte mar phríomhchodanna dá chlár oibre sóisialta, atá dírithe ar chaighdeáin mhaireachtála níos fearr agus rochtain ar sheirbhísí riachtanacha a sholáthar don daonra.

Ina theannta sin, tá Tokayev ina thacadóir láidir d'athchóiriú oideachais, ag aithint a thábhachtaí atá fórsa saothair oilte oilte chun fás na tíre amach anseo a thiomáint. Bhí tionscnaimh chun an córas oideachais a nuachóiriú, gairmoiliúint a fheabhsú, agus rochtain ar ardoideachas a leathnú lárnach ina chuid iarrachtaí na huirlisí is gá a thabhairt don ghlúin óg le go n-éireoidh leo i ndomhan atá ag athrú go tapa.

Éachtaí Taidhleoireachta agus Caidreamh Idirnáisiúnta

Is taidhleoir oilte é féin, agus tá an tUachtarán Tokayev tar éis a thaithí fhairsing sa chaidreamh idirnáisiúnta a ghiaráil chun próifíl Chasacstáin a ardú ar an ardán domhanda. Bhí a stuaim taidhleoireachta lárnach chun naisc níos láidre a chothú le tíortha comharsanachta, le cumhachtaí móra domhanda, agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

Lean Tokayev le traidisiún na Casacstáine maidir le cobhsaíocht réigiúnach agus comhar a chur chun cinn trí rannpháirtíocht ghníomhach in eagraíochtaí amhail Aontas Eacnamaíoch na hEoráise (EAEU), Eagraíocht Chomhair Shanghai (SCO), agus na Náisiúin Aontaithe. Mar gheall ar a thiomantas don iltaobhachas agus don idirphlé cuiditheach tá an Chasacstáin mar phríomhghníomhaí maidir le dul i ngleic le dúshláin réigiúnacha agus dhomhanda.

Leag Tokayev, go háirithe, béim ar a thábhachtaí atá sé coinbhleachtaí a réiteach trí bhealaí síochánta agus bhí ról idirghabhála aige i ndíospóidí idirnáisiúnta éagsúla. Bhí a riarachán réamhghníomhach freisin ag tabhairt aghaidh ar shaincheisteanna domhanda amhail athrú aeráide, dí-armáil núicléach, agus forbairt inbhuanaithe, ag ailíniú na Casacstáine le hiarrachtaí idirnáisiúnta chun domhan níos síochánta agus níos inbhuanaithe a thógáil.

Tá tionacht an Uachtaráin Kassym-Jomart Tokayev marcáilte ag cur chuige físiúil i leith rialachais, arb iad is sainairíonna é athchóirithe suntasacha polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta. Ní hamháin gur chuir a thiomantas do nuachóiriú, fás cuimsitheach, agus comhar idirnáisiúnta an Chasacstáin chun cinn ach dhaingnigh sé a seasamh mar náisiún dinimiciúil forásach. Agus é ag leanúint ar aghaidh ag dul i ngleic le castachtaí na ceannaireachta i dtírdhreach domhanda atá ag athrú go tapa, tá rath Tokayev ina theist ar a thiomantas chun Chasacstáin rathúil agus athléimneach a thógáil.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending