Ceangail le linn

Domhanda

Scrúdaíonn an Tuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda Toghcháin 2024

ROINN:

foilsithe

on


D'eisigh CS Global Partners an tríú eagrán dá chuid bliantúil Tuarascáil ar Shaoránacht Dhomhanda. Díríonn eagrán na bliana seo ar thoghcháin dhomhanda 2024 atá le teacht, agus ar smaointe daoine aonair ardluacha (HNWIs) maidir leis an tréimhse chorrach dhomhanda seo. 

Is í Tuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda CS Global Partners an anailís shuaitheanta ar na saincheisteanna is práinní atá roimh shaoránaigh dhomhanda. Is é téama na Tuarascála ná braistint freagrachta daoine aonair i measc athrú toghcháin. Agus iniúchadh á dhéanamh ar an gcrosaire idir rogha agus oibleagáid, is cur chuige sonraí-tiomáinte í an Tuarascáil chun saoránacht a thuiscint agus déanann sí meastóireacht ar na torthaí i gcomhthéacs an athraithe toghcháin.  

Beidh an bhliain seo ar an mbliain toghcháin dhomhanda is mó sa stair, le leath de dhaonra an domhain ag vótáil i dtoghchán. Tá sé sin níos mó vótálaithe ná aon am roimhe seo. Ón India go dtí na Stáit Aontaithe, ón mBreatain go dtí an Bhanglaidéis, déanfar tíortha a thástáil ar a dintiúir dhaonlathacha. Soláthraíonn an Tuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda tráchtaireacht agus anailís ó scoláirí agus ó thaighdeoirí, lena n-áirítear Ionad Geopolitics Ollscoil Cambridge, ar thábhacht na dtoghchán seo do shaoránaigh dhomhanda.

Is í an Tuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda an chéad iarracht ar domhan chun luach na saoránachta a fhiosrú trí lionsa an tsaoránaigh dhomhanda. Agus cur chuige ilghnéitheach i bhfabhar leis, úsáidtear an Innéacs um Shaoránacht Dhomhanda sa Tuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda. Is uirlis nuálach é Innéacs Saoránachta an Domhain a ghlacann cur chuige iomlánaíoch chun saoránacht an domhain a rangú thar iltoisí.

Ag dul thar na coincheapa tipiciúla maidir le neart pasanna, admhaíonn an Innéacs um Shaoránacht Dhomhanda na cúiseanna iomadúla a fhágann daoine a dtíortha, agus na cúiseanna iomadúla a fhanann daoine. Déantar idirdhealú sa tuarascáil seo trí bhéim níos mó a chur ar na dearcthaí éagsúla maidir le príomhghnéithe na saoránachta. Tomhaiseann an Tuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda 188 tír thar chúig rud is mó a spreagann saoránaigh dhomhanda – Sábháilteacht agus Slándáil, Deis Eacnamaíochta, Cáilíocht Beatha, Soghluaisteacht Dhomhanda agus Saoirse Airgeadais.  

“Táimid ag súil le hathrú suntasach a fheiceáil sa tírdhreach domhanda. Cruthóidh toghcháin athrú, le súil le nuálaíocht dhearfach agus deis do chobhsaíocht gheopholaitiúil fheabhsaithe. Tagann feabhas ar Thuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda 2024 ar na heagráin roimhe seo, agus muid ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin dhomhanda atá os comhair saoránaigh domhanda go díreach. Ní raibh ár dTuarascáil riamh níos ábhartha agus níos tábhachtaí,” a deir Micha Emmett, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin CS Global Partners.  

Maidir le rangú foriomlán sa Tuarascáil ar Shaoránacht Dhomhanda, bhí Poblacht na hÉireann sa chéad áit. Bhain Éire ardscór amach as a sochaí shábháilte chobhsaí, a geilleagar atá ag fás, agus a saoirse airgeadais. Tá clú agus cáil ar an tír as a timpeallacht nádúrtha lush, a geilleagar atá dírithe ar fhás agus a cobhsaíocht dhaonlathach. Fuair ​​príomhscórálaí na bliana seo caite (sa tríú háit ar WCR na bliana seo), an Danmhairg, marcanna is airde freisin maidir le Cáilíocht Beatha, Saoirse Airgeadais, agus Sábháilteacht agus Slándáil.  

Aiseolas

Cosúil le heagrán na bliana seo caite den Tuarascáil ar Shaoránacht Dhomhanda, rangaíodh an cholún um Cháilíocht Beatha i measc na gcúig philéar is tábhachtaí, de réir ár suirbhé ar HNWIs. Léiríonn sé seo ceangal leanúnach leis na rudaí is tábhachtaí go minic i dtoghcháin — ar a dtugtar go minic 'ceisteanna aráin agus ime'.

Beidh ar na polaiteoirí na ceisteanna seo a bhreithniú más mian leo tacaíocht a fháil ón bpobal vótála. Go deimhin, breathnaítear sa cholún um Cháilíocht Beatha ar chumas náisiúin na nithe is gá chun ardchaighdeán maireachtála a thabhairt dá saoránaigh, lena n-áirítear cáilíocht comhshaoil, cáilíocht oideachais agus cáilíocht cúram sláinte. Ghlac Monacó, an Danmhairg agus Hong Cong na trí spotaí is airde sa cholún Cáilíochta Beatha. Scóráil an Ríocht Aontaithe an-ard, sa séú háit i measc na náisiún go léir. Bhí na Stáit Aontaithe rangaithe sa 29ú háit.  

Cosúil le tuarascáil na bliana seo caite, ghlac tíortha san Afraic na 10 gcinn is ísle, leis an tSomáil, Sead agus an tSúdáin Theas ag slánú na dtíortha is measa. Déanann an spreagthóir Sábháilteachta agus Slándála measúnú ar mhéadracht sábháilteachta sóisialta agus slándála tíre, ó rialachas go coireacht agus níos faide anonn, ag cur san áireamh an líontán sábhála a sholáthraíonn an tír i gcoinne éagobhsaíocht agus mí-ord. Bhain an Íoslainn an chéad áit san spreagthaí Sábháilteachta agus Slándála, tháinig an Eilvéis sa dara háit gar agus bhain Éire an tríú háit amach. Fuair ​​an tSiria an scór ab ísle sa cholún seo.  

Tá Sábháilteacht agus Slándáil ríthábhachtach, go háirithe do HNWIs. De réir mar a leanann an cogadh ar aghaidh ag dul ar aghaidh idir an Rúis agus an Úcráin, agus an cogadh idir Iosrael agus an Phalaistín, d’fhéadfadh go mbeadh fonn ar shaoránaigh an domhain tíortha síochánta agus slán a lorg. Soláthraíonn an Tuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda treoir do na tíortha is sábháilte agus is sláine, ag cur béime freisin ar na cinn is mó atá i mbaol cogaíochta agus easaontais.  

Tomhaiseann an spreagthóir um Shaoirse Airgeadais cumas na tíre timpeallacht rialála atá fabhrach agus cobhsaí a sholáthar do bhunú agus d’fheidhmiú gnólachtaí, chomh maith le sócmhainní pearsanta agus gnó a shealbhú. Ghlac an Danmhairg, Singeapór agus an Eilvéis na chéad trí spotaí sa cholún seo. Fuair ​​suirbhé na Tuarascála um Shaoránacht Dhomhanda ar HNWIs amach go gcuireann HNWIs béim níos mó ar infheistíochtaí, ar éagsúlú punainne agus ar phleanáil rachmais san Eoraip agus i réigiúin eile atá níos forbartha go heacnamaíoch, agus an dara saoránacht á meas. Thug 45.4 faoin gcéad d’Eorpaigh aird ar seo mar thosaíocht.  

I gcodarsnacht leis sin, cuireann réigiúin ar nós Meiriceá Laidineach ina bhfuil geilleagair nach bhfuil chomh láidir béim ar dheiseanna oibre níos mó ná infheistíochtaí. Níor thug ach 24.1 faoin gcéad de Mheiriceá Laidinigh aird ar infheistíochtaí, éagsúlú punainne agus pleanáil rachmais mar thosaíocht. Seasann an t-iniúchadh toghcháin a chuir an tuarascáil ar fáil mar nuálaíocht riachtanach don tairiscint sa Tuarascáil.

Chun Tuarascáil um Shaoránacht Dhomhanda 2024 a íoslódáil, tabhair cuairt ar: https://csglobalpartners.com/world-citizenship-report/Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending