#BorderManagement Neartaíonn Gníomhaireacht na nGardaí Cósta agus na Cósta na hEorpa comhoibriú oibríochtúil le #Albania

| Feabhra 13, 2018

Ar 12 Feabhra, chuir an Coimisinéir Imirce, Gnóthaí Baile agus Saoránachta Dimitris Avramopoulos agus an tAire Interior Albáin Fatmir Xhafaj tús leis an dréacht-chomhaontú stádais maidir le comhoibriú oibríochtúil idir Gníomhaireacht na Teorann agus an Gharda Cósta agus Albáin.

Nuair a bheidh sé i bhfeidhm, cuirfidh an comhaontú ar chumas na Gníomhaireachta cúnamh a sholáthar i réimse na bainistíochta teorann seachtrach agus cuirfidh sé ar chumas foirne na Gníomhaireachta Garda Cósta agus Cósta na Garda Cósta a imscaradh go tapa ar chríoch na hAlban i gcás athrú tobann i sreafaí imirceacha.

Dúirt an Coimisinéir Avramopoulos: "Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le húdaráis na hAlban as na caibidlíochtaí torthúla agus a dtiomantas chun teacht ar chomhaontú chomh tapa. Tá Albáin mar thús cadhnaíochta sa réigiún, agus beidh feidhm ag an gcomhaontú mar mhúnla mar aon le socruithe den chineál céanna a bhfuilimid ag caibidlíocht le comhpháirtithe eile sna Balcáin Thiar. Ligfidh comhar níos dlúithe idir an Albáin agus Gníomhaireacht na nGardaí Cósta agus na Teorainneacha Eorpacha dúinn a bheith níos tapúla agus níos solúbtha sa tslí ina ndéanaimid freagra ar aon dúshláin imirceacha féideartha. Is céim thábhachtach é ar aghaidh agus is fearr le Albáin agus leis an Aontas Eorpach araon. "

Dúirt an tAire Interior Xhafaj: "Is comhaontú tábhachtach é seo a chabhróidh linn cúnamh cáilithe a fháil maidir le bainistiú teorann. Ligfidh sé d'Albáin leas a bhaint as na tionscadail a sheachadfaidh an tAontas Eorpach le linn chur i bhfeidhm an chomhaontaithe seo. Is deis mhaith é seo comhoibriú trasteorann a leathnú, agus comhoibriú le tíortha an AE. Gabhaim an deis seo freisin chun buíochas a ghabháil le foireann idirbheartaíochta na hAlban as a ngairmiúlacht agus iad ag idirbheartaíocht agus ag deireadh an chomhaontaithe seo. Leanfaimid leis na nósanna imeachta riachtanacha láithreach chun cur chun feidhme an chomhaontaithe a thosú. "

Fógraíodh an tUachtarán Juncker ina sheirbhís 2017 de chuid an Aontais agus Ghlac ag an gCoimisiún an tseachtain seo caite, chuir an straitéis le haghaidh 'Méadú inchreidte maidir le méadú agus rannpháirtíocht fheabhsaithe an AE leis na Balcáin Thiar' an dul chun cinn suntasach a rinne Albáin ar a bhealach Eorpach agus i dtodhchaí na hEorpa sa réigiún. Is é an dréacht-chomhaontú ná an chéad chaibidlíocht atá le tabhairt chun críche idir Gníomhaireacht na nGardaí Cósta agus na Teorann agus comhpháirtithe an AE sna Balcáin Thiar.

Cuirfidh comhoibriú oibríochtúil neartaithe idir tríú tíortha tosaíochta agus Gníomhaireacht na Gardaí Cósta agus na Teorann le bainistiú níos fearr ar imirce neamhrialta, cuirfidh sé tuilleadh slándála ar theorainneacha seachtracha an AE agus neartóidh sé cumas na Gníomhaireachta gníomhú i gcomharsanacht láithreach an AE. Is céim eile fós é an comhaontú stádais le Albáin i dtreo oibríochtú iomlán na gníomhaireachta.

Tá an Coimisiún faoi láthair ag idirbheartaíocht ar chomhaontuithe den chineál céanna leis an tSeirbia agus le hIar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine agus táthar ag súil go gcuirfí i gcrích go tapa ar an dá tacar idirbheartaíochta. Ní mór na Ballstáit a fhormhuiniú leis an gcomhaontú le Albáin anois agus déanfar iad a shíniú go foirmiúil ag dáta níos déanaí, nuair a bheidh na nósanna imeachta dlíthiúla riachtanacha á gcomhlánú ag an dá thaobh. Nuair a bheidh an comhaontú i bhfeidhm, beidh Gníomhaireacht Gharda na Cósta agus na Teorann Eorpach in ann gníomhaíochtaí oibríochta a dhéanamh agus foirne a imscaradh i réigiúin Albania a theorannóidh an AE, i gcomhaontú leis na húdaráis Albáin agus le húdaráis an Bhallstáit sin den AE Stáit atá ag teorainn le réimse na n-oibríochtaí.

Tags: , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, An Coimisiún Eorpach, Domhanda