Ceangail le linn

Frontpage

#IUUfishing Dul chun cinn Téalainn i ngleic NNN iascaireachta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

GetFileDhaingnigh an Téalainn Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 1982 ar Dhlí na Farraige (UNCLOS) agus ghlac sí Cód Iompair an FAO 1995 maidir le hIascaigh Fhreagracha. Mar sin féin, bhí an iascaireacht neamhdhleathach, neamhrialaithe agus neamhthuairiscithe (iascaireacht IUU) ina fadhb le fada an lá, ag bagairt inbhuanaitheacht acmhainní mara beo agus ag baint an bonn de chreidiúnacht na Téalainne i bhfianaise an phobail dhomhanda. Mar sin d’eisigh an tAontas Eorpach (AE) “cárta buí” chuig an Téalainn an 21 Aibreán 2015 agus d’aithin sé na dúshláin seo a leanas d’fhonn cabhrú leis an Téalainn aghaidh a thabhairt ar a cuid fadhbanna struchtúracha:

1. Níor dearadh creat dlíthiúil chun dul i ngleic le hiascaireacht IUU;

2. bhí córais monatóireachta, rialaithe agus faireachais (MCS) agus inrianaitheachta bocht, agus;

Aiseolas

3. bhí forfheidhmiú an dlí lag agus ní raibh comhchuibhiú ann.

I bhfianaise na ndúshlán thuas, bhunaigh rialtas na Téalainne an tIonad Ceannais chun Iascaireacht Neamhdhleathach a Chomhrac (CCCIF), atá lonnaithe ag Ionad Ceannais Chabhlach Ríoga na Téalainne, an 1 Bealtaine 2015. Bhunaigh an rialtas 28 Ionad Rialaithe Port-in-Port amach (PiPo) freisin i 22 chúige cósta an 6 Bealtaine 2015, agus é mar aidhm rialú na n-árthach iascaireachta os cionn 30 olltonnáiste a fheabhsú. Tá na hIonaid PiPo faoi mhaoirseacht Ionad Comhordaithe Forfheidhmithe Muirí na Téalainne (Thai.MECC). Bunaíodh seacht ngrúpa oibre faoi CCCIF chun bearta a fhoirmiú agus a chur i bhfeidhm de réir na mbreathnuithe agus na moltaí a rinne an AE.

Dul chun cinn déanta

Aiseolas

1. Creat dlíthiúil

1.1 Tá an tOrdú Ríoga ar Iascach BE 2558 (2015), ina bhfuil 176 Airteagal, i bhfeidhm ón 14 Samhain 2015.

1.2 91 Is gá fo-dhlíthe a rith, 52 acu a bhfuil tosaíocht acu. Seo a leanas an dul chun cinn sa réimse seo:

1.2.1 Dréachtaíodh gach ceann de na 52 fo-dhlíthe ardtosaíochta.
1.2.2 Foilsíodh 35 de na 52 dlí sa Royal Gazette.
1.2.3 Tá 12 de na 52 dlí á n-athbhreithniú ag an gComhairle Stáit
1.2.4 Tá 5 de na 52 dlí ag fanacht le coiste daoine a bhunú (faoi mhí Feabhra 2016)
1.2.5 Cuireann 28 Ionad PiPo agus oifigigh ó oifigigh na Roinne Iascaigh, an Aireacht Saothair, Roinn na Mara agus an Fhoireann Soghluaiste an dlí i bhfeidhm.
1.2.6 Déantar lámhleabhar dlíthiúil “iascairí”

2. Príomhchórais a fhorbairt

2.1 Tá córas MCS curtha ar bun ag an CCM agus ag an DOF. Tá an córas á fhorbairt tuilleadh chun nasc a dhéanamh le hionaid áitiúla.

2.1.1 Tá córas monatóireachta árthaigh (VMS) suiteáilte i 2,076 as 2,216 árthach iascaireachta le 60 olltonnáiste nó níos mó (93.7 faoin gcéad).
2.1.2 Tá torthaí nithiúla, eimpíreacha ann maidir le monatóireacht agus brath a dhéanamh ar shoithí a théann i mbun iascaireachta mídhleathaí.
2.1.3 Tá aláraim uathoibríocha á bhforbairt chun gníomhaíochtaí mídhleathacha amhrasacha a bhrath d’árthaí a bhfuil 60 olltonnáiste nó níos mó acu.

2.2 Córas inrianaitheachta

2.2.1 Beidh córas r-Cheadúnais i bhfeidhm faoin 30 Márta 2016.
2.2.2 Tá córas cláraithe agus ceadúnaithe soithí fíor-ama agus ar líne forbartha agus ag feidhmiú ó mhí na Nollag 2015, agus tá sé á leathnú chuig ionaid áitiúla.
2.2.3 Déantar oifigigh a fhorbairt go gasta. Cruthaíodh cúrsa oiliúna agus lámhleabhair oibríochta.
2.2.4 Chríochnaigh an chéad bhaisc breathnóirí ar bord árthaigh iascaireachta a oibríonn lasmuigh d’uiscí na Téalainne a gcuid oiliúna an 4 Nollaig 2015, agus beidh siad réidh lena n-imscaradh i mí Eanáir 2016.

Forfheidhmiú an dlí

3.1 Forfheidhmiú an dlí in árthaí iascaireachta

3.1.1 Bunaíodh aonaid tascfhórsa speisialta ina bhfuil roinnt gníomhaireachtaí chun soithí a iniúchadh agus an dlí a fhorfheidhmiú.
3.1.2 Gearradh toirmeasc sealadach ar thras-iompar ar muir ar feadh tréimhse 180 lá ag tosú ón 25 Nollaig 2015.
3.1.3 Rinneadh iniúchadh ar 474 árthach iascaireachta le 60 olltonnáiste nó níos mó ag oibriú in uiscí na Téalainne (215 faoin gcéad de mholadh an AE). Nocht an chigireacht 78 cás sáruithe, lena n-áirítear 57 sárú ar dhlí na hiascaireachta, 20 sárú ar na dlíthe saothair, agus 1 chás amhrasta gáinneála ar dhaoine.

3.2 Forfheidhmiú an dlí i monarchana a bhíonn ag gabháil d'ainmhithe uisceacha

3.2.1 Rinneadh iniúchadh ar 145 monarchan a bhíonn ag gabháil d’ainmhithe uisceacha. As 115 monarchan a ndearnadh cigireacht orthu, fuarthas sáruithe i 52 monarchan agus in 11 as 30 seideanna feannadh ribí róibéis a ndearnadh cigireacht orthu.
3.2.2 Léirigh na torthaí go bhfuarthas saothair mhídhleathacha i 63 monarchan. Ordaíodh 5 cinn de na monarchana fionraí sealadach ar feadh 10 lá (cuireadh cás amháin faoi dhúnadh).
3.2.3 De réir tuarascála Oifig an Ard-Aighne maidir le 41 cás den phróiseas ionchúisimh maidir le saothair éigeantach agus gáinneáil ar dhaoine ón 1 Deireadh Fómhair - 29 Nollaig 2015, bhí 8 gcás bainteach le saothair éigeantach in earnáil an iascaigh.

3.3 Bearta breise

3.3.1 Comh-Aireachta na Téalainne ceadaithe i bprionsabal an 12 Eanáir 2016 mar a leanas:

- Dréacht-Rialachán Aireachta maidir le Toirmeasc ar aois saothair faoi bhun 18 mbliana d’aois a fhostú BF… ..
- Bille ar Nós Imeachta Cás Gáinneála ar Dhaoine BE

3.3.2 Rialú oibrithe imirceacha mídhleathacha ar árthaí iascaireachta agus ar earnálacha próiseála bia mara.
3.3.3 Ceadú oscailte d'oibrithe imirceacha mídhleathacha oibriú i soithí iascaireachta agus i dtionscail phróiseála éisc ar feadh bliana le ráthaíocht nach ndéanfar aon ionnarbadh. Le linn 1 Samhain 2 - 2015 Eanáir 30 (2016 mhí) cláraíodh 3 saothar imirceach as obair i soithí iascaireachta. Ón 12,606 Samhain 25 - 2015 Feabhra 22, cláraíodh 2016 saothar imirceach as obair i dtionscail phróiseála éisc.
3.3.4 Tá cead ag saothair a gcuid fostóirí a athrú.

4. Comhoibriú náisiúnta agus idirnáisiúnta

4.1 Síníodh MOUanna comhair náisiúnta idir gníomhaireachtaí rialtais agus lucht gnó iascaigh lena n-áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta mar Green Peace, EJF (Environmental Justice Foundation) agus ILO (an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair) d’fhonn dul i ngleic le hiascaireacht neamhdhleathach agus oibrithe mídhleathacha ina n-iomláine.

4.2 Comhar idirnáisiúnta

4.2.1 An Chambóid: tá an MOU ar Lucht Oibre sínithe ag an Aireacht Saothair.
4.2.2 Viet Nam: tá an MOU ar Lucht Oibre sínithe ag an Aireacht Saothair.
4.2.3 Fidsí: síníodh na MOUanna ar Thalmhaíocht agus ar Chomhar Iascaigh.
4.2.4 An Mhalaeisia: tá an Roinn Iascaigh ag obair ar chomhoibriú iascaigh a bheith aici leis an Mhalaeisia.
4.2.5 Maenmar: tá na MOUanna maidir le hiascaireacht agus saothair faoi bhreith Maenmar.
4.2.6 An Indinéis: tá Grúpa Oibre sa Téalainn - an Indinéis maidir le comhar iascaigh le bunú le hAireacht Gnóthaí Eachtracha gach tíre mar phointí fócasacha.
4.2.7 Na hOileáin Fhilipíneacha: aontaíodh an MOU, ag fanacht leis an deis a bheith sínithe.
4.2.8 Nua-Ghuine Phapua (PNG): tá an MOU faoi bhreithniú PNG.
4.2.9 An Chóiré Theas: Tá an MOU agus an Prótacal faoi bhreithniú na Cóiré Theas.
4.2.10 Tíortha oileáin an Aigéin Chiúin (Kiribati, Oileán Sholamón, Oileáin Marshall agus Micrinéise): rinneadh roinnt plé ar chomhar ach fós ag fanacht go molfaí an chéad dréacht.
4.2.11 Taiwan: Tá an Téalainn beartaithe chun comhar le Taiwan a phlé i mí Feabhra 2016.
4.2.12 Laos: tá an MOU ar shaothar á mheas ag taobh Laos.
4.2.13 An Spáinn agus an tSín: fós faoi chaibidlíocht.

5. Cúnamh d’iascairí agus d’oibrithe iascaigh lena mbaineann

5.1 Leithdháiltear buiséad 228 milliún baht chun cabhrú le hiascairí a chuir a n-iarratais isteach (873 árthach iascaireachta). Tugadh cúnamh do 70 faoin gcéad díobh, agus tá an chuid eile á bhrostú.

5.2 Cuirtear buiséad 215 milliún baht i leataobh do scéim ceannaigh ar ais d’iascairí ar mian leo a gcuid soithí a dhíol, de réir rún na Comh-Aireachta a rinneadh an 29 Nollaig 2015, tá an clár á chur i bhfeidhm.

5.3 Maidir le húinéirí 8,024 árthach iascaireachta ar cealaíodh a gclárú, féadfaidh siad a gcearta iascaireachta a iarraidh ar ais faoi Eanáir 2016, ach do na soithí sin nár aimsigh an suirbhé i dtosach iad.

5.4 Cuireadh cúnamh ar fáil do mharaithe iascaireachta Téalainnis atá ag obair thar lear. Tá 1,398 acu tar éis filleadh ar an Téalainn, agus tá 54 ina n-íospartaigh gáinneála.

5.5 Tugtar cúnamh d’iascairí ceardaithe. Eiseoidh an DOF Fógra ag aithint réimsí soiléire iascaireachta d’árthaí iascaireachta ceardaíochta agus tráchtála, agus eagróidh sé éisteacht phoiblí ó ghrúpaí éagsúla iascairí agus oibreoirí iascaireachta.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

Aiseolas

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Aiseolas

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Aiseolas
Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending