Ceangail le linn

Ebola

Mná eagla breith in ionaid sláinte-cúram a thabhairt i gcás a ghabhann siad Ebola cúis le rátaí báis máthar agus nuabheirthe níos airde i Siarra Leon

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

comhlacht ebola-guineaIn ainneoin gur léirigh líon leordhóthanach oibrithe sláinte máithreacha suas chun oibre, foilsíodh taighde nua inniu (Dé Máirt 6th Nochtann Deireadh Fómhair) gurbh iad na hothair a d’fhan ar shiúl ar a gcontúirt féin ar eagla go ngabhfadh siad an galar. Léirigh an staidéar, arna choimisiúnú ag an gcarthanas mórfhorbartha idirnáisiúnta, VSO agus arna stiúradh ag an Ionad um Shláinte Mháthar agus Nuabheirthe i Scoil an Leighis Trópaiceach i Learpholl, tionchar tubaisteach Ebola ar mhná torracha Siarra Leon agus ar leanaí nuabheirthe.

Rinneadh an taighde - i gcomhpháirtíocht le WaterAid agus leis an Aireacht Sláinte agus Sláintíochta i Siarra Leon - ó mhí Feabhra go mí Iúil 2015. Bailíodh sonraí ó 81 agallaí agus 76 saoráid cúraim sláinte ar fud na tíre a sholáthraíonn cúram cnáimhseachais éigeandála agus nuabheirthe.

Príomhthorthaí na tuarascála le linn na heipidéime:

Aiseolas
 • Laghdú 18% ar mhná a fhaigheann cúram réamhbhreithe.
 • Laghdú 22% ar líon na mban a fhaigheann cúram iarbhreithe.
 • Laghdú 11% ar sheachadtaí ag ionaid chúraim sláinte.
 • Méadú 30% ar bhásanna máthar.
 • Méadú 24% ar bhásanna nuabheirthe.
 • Soláthraíodh seacht as gach naoi réimse criticiúla de chúram máithreachais fós.

Mhínigh máthair gan ainm ó Cheantar Tonkolili, an fáth ar sheachain sí an t-ionad cúram sláinte: “Nuair a bhí mé i mbun saothair bhí eagla orm teacht chuig an ospidéal. Caithfidh mé seachadadh sa bhaile. "

Cuireann Altra Sláinte Pobail Stáit gan ainm a frustrachas in iúl nuair a diúltaíodh dá cúnamh:

“Teastaíonn níos mó íograithe uainn mar tá daoine áirithe an-ghafa. Is gá an teachtaireacht a athrá toisc go n-úsáideann daoine áirithe cleachtas traidisiúnta fós. Nuair a bhíonn duine tinn, téann siad chuig an luibheolaí in ionad an ospidéil, agus mar sin lean an galar ag scaipeadh. "

Aiseolas

Dúirt Altra Sláinte Pobail Stáit gan ainm eile: “Is fearr leo é nuair a bhuaileann tú leo lasmuigh den chlinic. Nuair a fhiafraíonn tú díobh cén fáth nach dtéann siad chuig an gclinic le haghaidh cúraim réamhbhreithe nó imdhíonta, inseoidh siad duit go bhfuil eagla orthu imeacht toisc, ag an am sin, go raibh Ebola ag a bhuaic sa phobal seo. Bhí eagla ar an bpobal teacht chuig an gclinic. "                                                                                                               

Dúirt Stiúrthóir Tíre Siarra Leon don VSO Peter Nderitu: “Roimh eipidéim Ebola, bhíomar ag obair le hAireacht Sláinte Siarra Leon ar feadh 6 bliana chun básmhaireacht máithreacha agus nuabheirthe a laghdú agus bhí dul chun cinn maith déanta againn. In ainneoin thionchar na ráige tubaisteach seo, leanfaimid orainn ag cur leis an obair atá déanta againn cheana féin. Taispeánann an taighde seo go raibh córas cúraim sláinte Siarra Leon fós in ann cúram bunúsach othar a sholáthar le linn ghéarchéim Ebola, ach ba é an fíordhúshlán easpa muiníne an phobail i sábháilteacht na seirbhísí sin le linn na tréimhse deacra sin. Tá sé ríthábhachtach muinín an phobail i seirbhísí sláinte a atógáil chun sláinte máthar agus nuabheirthe a fheabhsú. Leanfaidh VSO ag obair leis an Rialtas trí chabhrú lena 'phlean Náisiúnta um Théarnamh agus Athléimneacht Ebola' a seoladh le déanaí a chur i bhfeidhm. "

Dúirt an Dr Charles Ameh ó Ionad Sláinte Máthar agus Nuabheirthe Scoil Leigheas Trópaiceach Learpholl (CMNH): “Tá an CMNH ag obair le Rialtas Siarra Leon ó 2009, ag cabhrú le básmhaireacht máithreacha agus nuabheirthe a laghdú trí oiliúint a chur ar oibrithe cúraim sláinte áitiúla i gcás éigeandála. cúram cnáimhseachais. Ardaíonn an staidéar seo imní mhór faoi mháithreacha nach bhfaigheann rochtain ar sheirbhísí. Dá bharr sin chuir deacrachtaí neamhsheiceáilte le linn toirchis a mbeatha - agus saol a leanaí - i mbaol. Is tragóid é an méadú dosheachanta ar líon na mbásanna máithreacha agus nuabheirthe dá dteaghlaigh agus don tír ar fad. Leanfaimid orainn ag obair leis an Rialtas agus le hoibrithe cúraim sláinte chun cuid de na dúshláin iar-Ebola atá os comhair Siarra Leon a shárú. "

Príomh-mholtaí na tuarascála:

 • Cláir oideachais sláinte fadtéarmacha ar fud na tíre a chur i bhfeidhm chun an pobal a chur ar an eolas faoi chuairteanna cúraim réamhbhreithe agus iarbhreithe ríthábhachtach agus breith linbh le cúnamh.
 • Feachtais feasachta poiblí Ebola le leanúint go ceann i bhfad chun aon ath-theacht chun cinn i gceantair ‘shoiléire’ a sheachaint.
 • Bearta a ghlacadh chun muinín an phobail a mhéadú, m.sh., acmhainn na saoráidí cúraim sláinte a fheabhsú agus seirbhísí sábháilte ar ardchaighdeán a sholáthar níos fearr.
 • Díothú iomlán an ghalair atá fós i gceantair eile.
 • I gcás aon ráigeanna sa todhchaí, glac bearta chun a chinntiú nach scriosfar muinín an phobail i seirbhísí.

Chuir an tuarascáil béim ar roinnt bearnaí a chabhróidh leis an VSO aghaidh a thabhairt orthu mar seo a leanas:

 • Oibrithe deonacha míochaine oilte a imscaradh chun oiliúint agus meantóireacht ar an láthair oibre a sholáthar d’oibrithe sláinte áitiúla a fheabhsóidh torthaí sláinte máithreacha.
 • Clár oiliúna míochaine iarchéime agus Institiúidí Oiliúna Réigiúnacha a bhunú i Siarra Leon d’oibrithe sláinte pobail.
 • Córais atreoraithe a neartú, comhairle teicneolaíochta sláinte a sholáthar agus nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha a bhunú d’Ionaid Cúraim Chnáimhseachais Bhunúsach agus Chuimsitheach.
 • Tacaíocht d’fheachtais feasachta poiblí Ebola.

Ebola

Vacsaín i gcoinne #Ebola - Deonaíonn an Coimisiún údaruithe nua margaidh

foilsithe

on

An 1 Iúil, ghlac an Coimisiún Eorpach an cinneadh ag deonú údaruithe margaíochta don chuideachta Janssen, cuideachta Johnson & Johnson, maidir le vacsaín i gcoinne Ebola. Deonaíodh an t-údarú i gceann míosa, ag laghdú uainiú an phróisis cinnteoireachta ina dhá leath, ag léiriú tuilleadh tiomantas an Choimisiúin maidir le cosaint na sláinte poiblí a chur mar thosaíocht.

Bhí an vacsaín Ebola nua, atá comhdhéanta de dhá chomhpháirt, ar a dtugtar Zabdeno agus Mvabea, á fhorbairt le tacaíocht ón gCoimisiún. Tagann an cinneadh seo i ndiaidh moladh ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA), a rinne measúnú ar na buntáistí agus na rioscaí a bhaineann leis an vacsaín.

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: "Is é seo an dara vacsaín Ebola a údaraíonn an Coimisiún i níos lú ná bliain agus dearbhaíonn sé arís go bhfuil an AE fós ar thús cadhnaíochta san iarracht dhomhanda chun beatha a shábháil ón víreas seo. Tá a fhios againn go mór bhuel ón ngéarchéim coronavirus nach bhfuil meas ag víris ar theorainneacha - cosnaíonn sláinte daoine eile sláinte gach duine. "

Dúirt an Coimisinéir Taighde Mariya Gabriel: "Is féidir linn a bheith sásta gur thacaigh muid le forbairt an vacsaín Ebola le maoiniú ón AE, i gcomhpháirtíocht le hearnáil cógaisíochta na hEorpa faoin Tionscnamh Cógais Nuálaíocha. An infheistíocht ó chlár taighde an AE Horizon 2020 i roinnt Cógais Nuálacha Tá toradh anois ar thionscadail Tionscnamh Ebola. Léiríonn sé seo, arís, cumhacht an chomhoibrithe agus ceannaireacht T&F na hEorpa chun dul i ngleic le bagairtí sláinte domhanda. "

Aiseolas

Mar a mhínigh EMA nuair a Mhol an ceadú i mí Feabhra seo caite, rinneadh staidéar ar chumas an chórais imdhíonachta freagairt don víreas tar éis an vacsaínithe le Zabdeno agus Mvabea i 3,367 duine fásta, ógánach agus leanbh san iomlán a ghlac páirt i gcúig staidéar cliniciúla a rinneadh san Eoraip, san Afraic agus i SAM.

Tá forbairt na vacsaíne mar thoradh ar dhianobair ag roinnt tionscadal a maoiníodh le beagán os cionn € 130 milliún tríd an Tionscnamh Leigheasanna Nuálacha (IMI), a fhaigheann tacaíocht i bpáirt ó chlár taighde agus nuálaíochta an AE, 2020 Horizon. Tar éis cur chuige cuimsitheach, an EBOVAC 12 agus 3, rinne tionscadail measúnú ar shábháilteacht agus infhulaingeacht réimeas na vacsaíne Ebola trí thrialacha cliniciúla san Eoraip agus san Afraic. Tá an EBODAC d’fhorbair an tionscadal straitéis cumarsáide agus uirlisí chun glacadh agus glacadh vacsaíní Ebola nua a chur chun cinn. Faoi dheireadh, an EBOMAN dhírigh an tionscadal ar fhorbairt agus déantúsaíocht an vacsaín a luathú.

cúlra

Aiseolas

Is próiseas dhá chéim é údarú míochaine faoin nós imeachta láraithe, ina bhfuil Gníomhaireacht Leigheasra na hEorpa (EMA) agus an Coimisiún páirteach. Déanann EMA measúnú ar na buntáistí agus na rioscaí a bhaineann le cógais agus déanann sé moltaí don Choimisiún, a dhéanann ansin cinneadh críochnaitheach atá ceangailteach ó thaobh dlí maidir le cibé an féidir an leigheas a mhargú san AE nó nach féidir.

Is gnách go n-eisítear an cinneadh seo laistigh den spriocdháta dlíthiúil 67 lá ó thuairim eolaíoch an EMA (ba é an 28 Bealtaine do Zabdeno agus Mvabea). Cuimsíonn an chéim seo, i measc rudaí eile, aistriúchán ar threoirlínte an táirge i ngach teanga AE agus comhairliúchán leis na Ballstáit. I bhfianaise leas na sláinte poiblí, chuir an Coimisiún dlús leis an bpróiseas seo agus d’údaraigh sé an leigheas i gceann míosa, agus is é sin le rá an t-am a thógann sé don phróiseas cinnteoireachta a laghdú ina dhá leath.

Foilseofar an tuarascáil mheasúnaithe ar na vacsaíní ar Suíomh Gréasáin EMA.

Maoiníonn IMI tionscadail taighde comhoibritheacha ar mhórscála a thugann comhpháirtithe acadúla agus tionsclaíocha le chéile, chomh maith le hothair agus páirtithe leasmhara eile.

I mí na Samhna 2014, d’fhreagair IMI go han-tapa do ráig Ebola in Iarthar na hAfraice trí € 280m a leithdháileadh ar ghlao cuimsitheach ar thograí chun dul i ngleic le raon leathan dúshlán i dtaighde Ebola, lena n-áirítear forbairt vacsaíní, trialacha cliniciúla, stóráil agus iompar, chomh maith le diagnóisic. Na chéad tionscadail faoin IMI Clár Ebola + cuireadh tús leis chomh luath le mí Eanáir 2015 agus dhírigh roinnt acu ar regimen vacsaín Janssen a fhorbairt. Ó 2014 i leith, mhaoinigh IMI 12 thionscadal ar Ebola agus galair bhainteacha le buiséad comhcheangailte iomlán os cionn EUR 300 milliún.

Tuilleadh eolais

Iarrachtaí an AE dul i ngleic le Ebola

Tacaíocht an AE do Ebola taighde  

EMA & Ebola

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Ebola

Fógraíonn #Ebola - AE cistí nua chun ullmhacht i #Burundi a neartú

foilsithe

on

Leanann ráig ghalair víreas Ebola i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó ar aghaidh ag leathadh in oirthear na tíre a bhfuil baol ard ann go scaoilfear isteach sna tíortha comharsanachta í.

Tá an tAontas Eorpach ag cur lena chúnamh don Bhurúin le € 465,000 chun bearta ullmhachta Ebola a neartú tuilleadh ag údaráis agus eagraíochtaí cúnaimh sa tír.

Dúirt an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Christos Stylianides, atá ina chomhordaitheoir Ebola san AE freisin: “Chun an víreas Ebola a throid go héifeachtach ní amháin go gcaithfimid aghaidh a thabhairt ar na cásanna atá buailte i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó ach ár n-iarrachtaí a mhéadú chun cosc a chur ar an ngalar scaipeadh ó thíortha comharsanacha mar an Bhurúin. Mar sin tá an tAontas Eorpach ag tacú le bearta ullmhachta Ebola leanúnacha sa tír, lena n-áirítear cosc ​​agus rialú ionfhabhtaithe. Caithfear gach rud is féidir a dhéanamh chun scaipeadh breise an víris mharfaigh a sheachaint. "

Aiseolas

Leithdháilfear an maoiniú nua ón AE tríd an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus neartóidh sé na hacmhainní comhordaithe, faireachais agus freagartha chuig Ebola i gceantair ardriosca sa Bhurúin, gar don teorainn le Poblacht Dhaonlathach an Chongó. Comhlánaíonn an maoiniú nua seo an tacaíocht airgeadais atá ann faoi láthair d’iarrachtaí leanúnacha an AE i bhfaireachas agus ardú feasachta Ebola trí NGOanna agus NA.

Tá press release ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Ebola

Soláthraíonn #Ebola - AE € 30 milliún breise chun dul i ngleic leis an ráig i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó

foilsithe

on

Tá an AE ag cur € 30 milliún breise i maoiniú daonnúil le haghaidh freagra Ebola in iarrachtaí sa Ghaeltacht Poblacht Dhaonlathach an Chongó. D'éiligh an dara ráig is measa Ebola atá ar taifead go dtí seo go bhfuil níos mó ná 1,700 ina chónaí i dtír atá i ndán do staid dhaonnúil. Tugann an fógra maoinithe cabhair dhaonnúil iomlán an AE chun troid in aghaidh Ebola go € 47 milliún ón 2018, nuair a dearbhaíodh an ráig reatha.

Dúirt an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Christos Stylianides, atá ina chomhordaitheoir Ebola san AE freisin: “Tá an troid i gcoinne an eipidéim i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó ag pointe ríthábhachtach. Tá an AE ag cur go mór lena chúnamh chun beatha a shábháil agus tuilleadh ionfhabhtuithe a chosc. Táimid ag soláthar tacaíochta nua do na húdaráis i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó, san Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, agus do chomhpháirtithe daonnúla ar an talamh. Seasann muid i ndlúthpháirtíocht iomlán leis na freagróirí túslíne ag cur a mbeatha i mbaol chun dul i ngleic leis an ráig. "

Cuirfidh maoiniú nua an AE leis an tacaíocht do:

Aiseolas
 • Bearta coiscthe agus rialaithe ionfhabhtaithe;
 • oibriú le pobail áitiúla lena nglacadh leis an bhfreagra a chothú, lena n-áirítear bearta coiscthe galair, rochtain ar chúram sláinte, agus adhlacthaí sábháilte agus dínit, agus;
 • tacaíocht do mharthanóirí Ebola agus dá dteaghlaigh.

I bhfianaise na géarchéime daonnúla atá ag dul in olcas níos leithne, tabharfaidh cúnamh AE aghaidh freisin ar riachtanais dhaonnúla phráinneacha i gceantair a bhfuil tionchar ag Ebola orthu agus ardriosca trí bhia, cothú agus rochtain ar sheirbhísí sláinte agus uisce glan a sholáthar.  

Tá freagra Ebola i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó ar siúl i gcomhthéacs dúshlánach slándála, polaitiúil agus sochaíoch. Leanann coimhlint, soghluaisteacht ard daonra, córas sláinte lag, agus amhras pobail ag cur bac ar iarrachtaí foirne freagartha Ebola sa tír.

cúlra

Aiseolas

Cé go bhfuil eipidéim víreas Ebola i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó fós teoranta do chúigí thoir Thuaisceart Kivu agus Ituri, tá méadú tagtha ar líon na gcásanna deimhnithe ó Aibreán 2019, agus cathair Beni, Butembo agus Katwa á. na príomhphointí. De réir mheasúnú riosca na hEagraíochta Domhanda Sláinte, tá an riosca go scaipfear an galar go náisiúnta agus go réigiúnach an-ard, cé go bhfuil an riosca go scaipfear lasmuigh den réigiún íseal. An 14 Iúil 2019 braitheadh ​​cás i Goma, príomhchathair an gheata in oirthear Phoblacht Dhaonlathach an Chongó, agus shroich trí chás iarmharta Uganda go luath i mí an Mheithimh 2019.

Fógraíodh géarchéim Ebola mar éigeandáil sláinte phoiblí a bhí ina ábhar imní idirnáisiúnta ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ar 17 Iúil 2019. Ina chuid measúnú riosca gasta foilsithe ar 19 Iúil 2019, chinn an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú go bhfuil an baol foriomlán maidir le víreas Ebola a thabhairt isteach agus a scaipeadh ar an AE / LEE fós an-íseal.

Conas atá an AE ag cuidiú le dul i ngleic le Ebola:

 • Ó mhí Lúnasa 2018, chuir sé maoiniú cúnaimh dhaonnúil € 47m ar fáil chun cúnamh a thabhairt d’eagraíochtaí i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó a raibh baint acu le gníomhaíochtaí éagsúla i bhfreagairt Ebola i limistéir a raibh tionchar ag Ebola orthu nó i limistéir ardriosca;
 • úsáid an AE a chur ar fáil Seirbhís Aeir Dhaonnúil, ECHO eitilt, chun cabhrú le hoibrithe daonnúla ar an talamh, trí phearsanra agus trealamh a iompar chuig ceantair atá buailte ag Ebola. Oibríodh níos mó ná 110 eitilt den sórt sin go dtí seo;
 • saineolaithe sláinte daonnúla AE a bheith acu i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó a bhfuil baint acu le comhordú an fhreagra;
 • ag tacú, tríd an AE um Chosaint Shibhialta Meicníocht, oiliúint maidir le haonaid aonraithe ardteicneolaíochta a úsáid chun oibrithe daonnúla a aslonnú go míochaine. Chuir an Iorua sé aonad leithlise den sórt sin ar fáil tríd an Meicníocht go dtí freagra Ebola;
 • tacaíocht airgeadais d’fhorbairt vacsaín Ebola agus taighde ar chóireálacha Ebola agus tástálacha diagnóiseacha (fuarthas € 160 milliún agus € 16.25 milliún, faoi seach, i maoiniú an AE ó 2014);
 • tacú leis an earnáil sláinte sa DRC trí chlár comhair um fhorbairt (€ 180 milliún ón 11th Ciste Eorpach Forbraíochta 2014-2020). Ó mhí Feabhra 2019, tá an AE ag tacú le soláthar seirbhísí cúraim sláinte saor in aisce le beagnach € 6 thar thréimhse sé mhí in ocht gceantar a bhfuil tionchar ag Ebola orthu faoi chuimsiú Phlean Freagartha reatha Ebola;
 • meicníocht a bhunú, i gcomhar leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, chun aslonnú míochaine oibrithe sláinte agus daonnúla le haghaidh cóireála san AE, agus;
 • tacú le bearta coiscthe agus ullmhachta Ebola i dtíortha comharsanachta chuig na ceantair atá buailte ag Ebola i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó. Ó 2018 i leith, tá os cionn € 3.6 milliún leithdháilte ag an AE in Uganda, sa tSúdáin Theas, i Ruanda agus sa Bhurúin chun a mbearta mear-bhrath agus imoibrithe a neartú i gcásanna Ebola, i gcás spillover.

Tuilleadh eolais

Bileoga Fíricí: Poblacht Dhaonlathach an Chongó Ebola: Freagairt an AE ar eipidéim Ebola

Scéal grianghraf: Ní dochtúirí iad ach ar líne tosaigh fhreagra AE Ebola

Preaseisiúintí: Cabhair dhaonnúil AE chun dul i ngleic le Ebola sa DRC2019 Maoiniú Daonnúil le haghaidh maoiniú um chosc agus ullmhacht Ebola in Uganda agus sa tSúdáin Theas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending