Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

rubbishes Coimisiún éilimh Téalainn síneadh iascaireacht mhídhleathach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

sonraí iascaireachta-neamhdhleathacha na TéalainneBhog an Coimisiún Eorpach chun éilimh a bhruscar gur thug an AE níos mó ama don Téalainn dul i ngleic le cleachtais iascaireachta mídhleathacha (IUU). Thug feidhmeannas na Bruiséile freagra tapa ar thuairiscí go gceadófaí do Bancác dul níos faide ná an spriocdháta tosaigh i mí Dheireadh Fómhair chun na bearta ceartaitheacha is gá a dhéanamh.

I mí Aibreáin, chuir tionscal an AE cárta buí ar thionscal iascaireachta na tíre ag tabhairt sé mhí dó a staid IUU a fheabhsú nó toirmeasc a d’fhéadfadh a bheith ann ar allmhairí bia mara isteach san AE a sheasamh.

Mhaígh urlabhraí rialtas na Téalainne, Sansern Kaewkamnerd, ag an deireadh seachtaine gur chuir an AE síneadh leis an spriocdháta, ag cur leis, "Tá an príomh-aire sásta go dtuigeann an AE intinn rialtas na Téalainne agus go bhfuil sé ag ligean dó leanúint ar aghaidh ag réiteach na faidhbe."

Aiseolas

Ach Dé Luain (21 Meán Fómhair), dúirt urlabhraí ón gCoimisiún leis an suíomh Gréasáin seo go raibh éilimh den sórt sin "gan bhunús."

Dúirt Enrico Brivio, preas-oifigeach don Stiúrthóireacht Comhshaoil, Gnóthaí Muirí agus Iascaigh sa Choimisiún: "Níl aon bhunús le tuairiscí faoi shíneadh. Níor ghlac an Coimisiún aon chinneadh go dtí seo maidir le síneadh a thabhairt don Téalainn nó nár cheart."

Dúirt sé: "Tá an t-idirphlé leis an Téalainn ar siúl go leanúnach agus tá an Coimisiún ag obair ar bhonn buan le húdaráis na Téalainne. Tá an tréimhse seo ag teacht chun deiridh ag an Téalainn ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair."

Aiseolas

Dúirt sé go raibh an Téalainn gafa ó Aibreán 2015 sa “phróiseas idirphlé” leis an gcoimisiún agus gur tugadh sé mhí dó “dul i mbun caibidlíochta leis an bhfeidhmeannas agus aghaidh a thabhairt ar a chuid fadhbanna”.

Shéan an AE roimhe seo easnamh na tíre ina chórais monatóireachta, rialaithe agus smachtbhannaí iascaigh.

Deir an Coimisiún mura bhfeabhsódh an cás go bhféadfadh an AE dul i muinín ‘cárta dearg’ a eisiúint, is é sin le rá toirmeasc ar allmhairí iascaigh ón Téalainn.

Tá FPE ceart lár na Spáinne Gabriel Mato, ball den Choiste Iascaigh agus iar-rapóirtéir don Pharlaimint maidir le hiascaireacht neamhdhleathach, ina measc siúd a thacaíonn le seasamh diana an AE i gcoinne na Téalainne, ag rá go dtacaíonn sé le cárta dearg mura bhfeabhsaíonn an scéal.

Idir an dá linn, d'athdhearbhaigh FPE sinsearach úsáid an AE maidir le coinníollacht chun an daonlathas a chur chun cinn.

Faoin mbeartas, tá aon chomhaontuithe trádála idir an AE agus tríú tíortha nasctha le saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus an daonlathas.

Le 20 bliain, tá clásail um chearta an duine curtha san áireamh i gcomhaontuithe trádála an AE lena gceanglaítear ar na páirtithe sna comhaontuithe seo cearta an duine agus prionsabail dhaonlathacha a urramú.

Ó tharla an coup míleata sa Téalainn i mBealtaine 2014, chuir an AE fionraí ar chaibidlíocht nua leis an Téalainn maidir leis an gComhaontú déthaobhach Saorthrádála, a tosaíodh in 2013.

Dhiúltaigh an AE freisin an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhoibrithe a tugadh chun críche i mí na Samhna 2013 a shíniú, ag rá nach síneofar é "go dtí go mbeidh rialtas tofa go daonlathach i bhfeidhm."

Maidir le ceist na coinníollachta, dúirt FPE Daonlathach Críostaí na Gearmáine Werner Langen, atá ina chathaoirleach ar thoscaireacht ASEAN Pharlaimint na hEorpa: "Tá an daonlathas, an smacht reachta agus cosaint chearta an duine fós ina thosaíocht ard don AE agus go háirithe in obair na hEorpa Pharlaimint.

"Dá réir sin, tá fonn ar an AE comhoibriú le ASEAN maidir le caighdeáin idirnáisiúnta um chearta an duine a chur chun cinn agus a chosaint. Dúirt sé seo go bhfuil go leor oibre le déanamh fós. Creideann an tAontas Eorpach i gcarachtar uilíoch chearta an duine, agus mar den sórt sin, is colún é dár ngníomh beartais eachtraigh. "

Chuir an FPE leis, "Maidir leis seo, tá sé mar aidhm ag an AE an t-idirphlé le heagraíochtaí sochaí sibhialta agus gníomhaithe neamhstáit i réigiún ASEAN a neartú. Leanfaimidne i bParlaimint na hEorpa ag breathnú go cúramach ar staid chearta an duine.

"Mar a tharla san am atá thart, breithneofar ceisteanna faoi chearta an duine maidir le cinneadh a dhéanamh ar Chomhaontuithe Saorthrádála agus ar Chomhaontuithe Comhpháirtíochta agus Comhoibrithe."

Tagann a chuid tuairimí ag am ina bhfuil éagobhsaíocht pholaitiúil ag méadú sa Téalainn, rud a spreag go páirteach nuair a diúltaíodh bunreacht nua le déanaí a chuirfidh moill níos mó ar thoghcháin go dtí lár 2017.

coróinvíreas

HERA: An chéad chéim i dtreo FAB an AE a bhunú, líonra cumais táirgeachta atá riamh te

foilsithe

on

Tá an Coimisiún tar éis an Fógra Réamhfhaisnéise, a sholáthraíonn réamhfhaisnéis do mhonaróirí vacsaíní agus teiripeacha faoi ghlao FAB an AE ar iomaíocht, atá beartaithe go luath i 2022. Is é cuspóir FAB an AE líonra ‘síor-te’ a chruthú cumais táirgthe do mhonarú vacsaíní agus míochaine is féidir a ghníomhachtú i gcás géarchéimeanna sa todhchaí. Clúdóidh FAB an AE teicneolaíochtaí iomadúla vacsaíne agus teiripeacha. Le bheith ag feidhmiú i gcónaí, táthar ag súil go gcinnteoidh na suíomhanna táirgeachta rannpháirteacha go mbeidh foireann cháilithe ar fáil, próisis oibríochta shoiléire agus rialuithe cáilíochta, ag ligean don AE a bheith ullmhaithe níos fearr agus freagairt do bhagairtí sláinte sa todhchaí. Beidh FAB an AE in ann a líonra cumais déantúsaíochta a ghníomhachtú go tapa agus go héasca chun freastal ar an éileamh ar vacsaíní agus / nó riachtanais theiripe, go dtí go mbeidh an cumas méadaithe ag an margadh. Beidh FAB an AE ina phríomhchuid den ghné thionsclaíoch den Údarás Eorpach um Ullmhacht agus Freagairt Éigeandála Sláinte (HERA), mar a fógraíodh sa Chumarsáid HERA a thabhairt isteach, an chéad chéim eile i dtreo an tAontas Sláinte Eorpach a chríochnú, an 16 Meán Fómhair. Tá an Réamhfhógra Faisnéise ar FAB an AE ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

D'ordaigh an Pholainn pionós laethúil leath mhilliún euro a íoc leis an gCoimisiún Eorpach thar mianach Turów

foilsithe

on

Chuir an Chúirt Eorpach fíneáil laethúil de € 500,000 ar an bPolainn a bheidh le híoc leis an gCoimisiún Eorpach mar gheall ar a mainneachtain ordú a urramú ón 21 Bealtaine chun stop a chur le gníomhaíochtaí eastósctha ag mianach ligníte oscailte Turów, scríobhann Catherine Feore.

Tá an mianach suite sa Pholainn, ach tá sé gar do theorainneacha na Seice agus na Gearmáine. Deonaíodh lamháltas dó chun oibriú i 1994. An 20 Márta 2020, thug aire aeráide na Polainne cead chun síneadh a chur le mianadóireacht ligníte go dtí 2026. Chuir Poblacht na Seice an t-ábhar faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh agus an 17 Nollaig 2020, d’eisigh an Coimisiún a tuairim réasúnaithe inar cháin sí an Pholainn as roinnt sáruithe ar dhlí an AE. Mheas an Coimisiún go háirithe, trí bheart a ghlacadh lena gceadaítear síneadh sé bliana gan measúnú iarmharta comhshaoil ​​a dhéanamh, gur sháraigh an Pholainn dlí an AE. 

D'iarr Poblacht na Seice ar an gcúirt cinneadh eatramhach a dhéanamh, ar feitheamh bhreithiúnas críochnaitheach na Cúirte, a dheonaigh sí. Mar sin féin, ó theip ar údaráis na Polainne a cuid oibleagáidí faoin ordú sin a chomhlíonadh, rinne Poblacht na Seice, an 7 Meitheamh 2021, iarratas ag iarraidh go n-ordófaí don Pholainn íocaíocht phionóis laethúil de € 5,000,000 a íoc le buiséad an AE mar gheall ar mhainneachtain í a chomhlíonadh. a oibleagáidí. 

Aiseolas

Dhiúltaigh an chúirt inniu (20 Meán Fómhair) d’iarratas ón bPolainn na bearta eatramhacha a chur ar ceal agus d’ordaigh sí don Pholainn íocaíocht phionóis de € 500,000 in aghaidh an lae a íoc leis an gCoimisiún, an deichiú cuid den mhéid a d’iarr Poblacht na Seice. Dúirt an Chúirt nach raibh siad faoi cheangal ag an méid a mhol Poblacht na Seice agus shíl sí go mbeadh an figiúr is ísle leordhóthanach chun an Pholainn a spreagadh “deireadh a chur lena mainneachtain a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoin ordú eatramhach”.

Mhaígh an Pholainn go bhféadfadh scor de ghníomhaíochtaí mianadóireachta ligníte i mianach Turów cur isteach ar dháileadh uisce téimh agus óil i gcríocha Bogatynia (an Pholainn) agus Zgorzelec (an Pholainn), a chuireann sláinte áitritheoirí na gcríocha sin i mbaol. Chinn an chúirt nach raibh a ndóthain dearbhaithe ag an bPolainn gur riosca dáiríre é seo.

I bhfianaise gur mhainnigh an Pholainn an t-ordú eatramhach a chomhlíonadh, fuair an Chúirt nach raibh de rogha aici ach fíneáil a ghearradh. Chuir an CJEU i bhfáth go bhfuil sé fíor-annamh go dtugann ballstát caingean mar gheall ar mhainneachtain oibleagáidí a chomhlíonadh i gcoinne ballstáit eile, is é seo an naoú caingean den sórt sin i stair na Cúirte.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

€ 7 billiún do phríomhthionscadail bhonneagair: Naisc ar iarraidh agus iompar glas

foilsithe

on

Tá glao ar thograí a seoladh faoin gclár Saoráid Connecting Europe (CEF) le haghaidh Iompair ag cur € 7 billiún ar fáil do thionscadail bhonneagair iompair na hEorpa. Cuideoidh formhór na dtionscadal a mhaoinítear faoin nglao seo le hinbhuanaitheacht ár líonra iompair foriomlán a mhéadú, ag cur an AE ar an mbóthar ceart chun cuspóir Bheart Glas na hEorpa astaíochtaí iompair a laghdú 90% faoi 2050.

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Táimid ag méadú go mór na cistí atá ar fáil chun bonneagar breoslaí malartacha a imscaradh, go € 1.5 billiún. Den chéad uair, táimid ag tacú le tionscadail ionas go mbeidh ár líonraí iompair tras-Eorpacha oiriúnach le haghaidh dé-úsáide cosanta sibhialta agus soghluaisteacht mhíleata ar fud an AE a fheabhsú. Cuideoidh tionscadail a maoiníodh faoi ghlao an lae inné le córas iompair ilmhódach éifeachtach agus idirnasctha a chruthú do phaisinéirí agus lasta araon, agus d’fhorbairt bonneagair chun tacú le roghanna soghluaisteachta níos inbhuanaithe. ”

Teastaíonn córas iompair ilmhódach éifeachtach agus idirnasctha ón AE do phaisinéirí agus do lasta araon. Caithfidh líonra iarnróid ardluais inacmhainne a bheith san áireamh anseo, bonneagar flúirse athluchtaithe agus athbhreoslaithe d’fheithiclí astaíochtaí nialasacha, agus uathoibriú méadaithe ar mhaithe le héifeachtúlacht agus sábháilteacht níos fearr. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending