20150611BakuEuropeanGamesZaur Shiriyev

Comhalta Acadamh Robert Bosch, Clár na Rúise agus na hEoráise

Beidh an Asarbaiseáin ina óstach do na Cluichí tionscnaimh Eorpacha ón 12-28 Meitheamh. Tabharfaidh na cluichí aird idirnáisiúnta agus feasacht mhéadaithe ar mhórfhadhbanna an Chugais - go háirithe polaitíocht fuinnimh, coimhlint Nagorno - Karabakh agus caidreamh dian leis an Rúis. Tá siad ar an gcéad cheann freisin i sraith d’imeachtaí spóirt atá bunaithe i Baku a bhfuil súil ag rialtas na hAsarbaiseáine go bhfeabhsóidh siad íomhá agus tionchar idirnáisiúnta na tíre ag nóiméad criticiúil geo-pholaitiúil, nuair a ghabhtar í idir thosaíochtaí iomaíocha na Rúise agus an Iarthair.

Ó 2010, tá rialtas na hAsarbaiseáine tar éis straitéis a shaothrú ar chaiteachas ar scála mór ar ioncam ola, atá dírithe ar phróifíl na príomhchathrach a mhéadú agus íomhá na tíre a chur chun cinn mar stát forbartha Moslamach ach tuata. Reáchtálfaidh an chathair rás Formula a hAon in 2016, na Cluichí Dlúthpháirtíochta Ioslamaí in 2017, agus is cathair óstach í le linn Chraobhchomórtais Peile na hEorpa in 2020.

Tá roinnt fianaise ann gur éirigh go luath leis - ba nóiméad suntasach é óstáil Baku ar Chomórtas Amhrán Eurovision 2012 chun an tír a nascadh le cultúr an Iarthair, agus de réir pobalbhreithe amháin ó Bharaiméadar an Chugais, tháinig méadú 50 faoin gcéad ar thacaíocht intíre do bhallraíocht san AE. tar éis an chomórtais.

Aiseolas

Ach tá cúlslais ann freisin. Chuir spéis mhéadaithe na meán sa tír ar chumas grúpaí sochaí sibhialta agus cosantóirí chearta an duine atá criticiúil don rialtas a dteachtaireacht a chraoladh níos fairsinge. Mar thoradh air seo rinneadh cáineadh idirnáisiúnta níos mó ar dhintiúir dhaonlathacha na hAsarbaiseáine; mar fhreagra, chuir oifigigh Baku cúisí ar mheáin an Iarthair as feachtas ‘frith-Asarbaiseáinis’ a dhéanamh.

Bhí an méadú a gealladh i sreabhadh turasóirí agus deiseanna eacnamaíocha d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide mall ag dul ar aghaidh freisin. Cé gur osclaíodh go leor óstáin só, bialanna agus siopaí roimh na cluichí, níor scaoileadh srianta víosaí go leor chun na huimhreacha riachtanacha a mhealladh.

Agus cé gur thacaigh cuid mhór den daonra go dtí seo le hócáidí idirnáisiúnta a óstáil, tá cáineadh poiblí méadaithe tagtha ar an laghdú géar i bpraghsanna ola agus díluacháil manat Asarbaiseáinis, go háirithe tar éis dó teacht chun solais go raibh Baku ag clúdach na gcostas cóiríochta agus taistil lúthchleasaithe na dtíortha rannpháirteacha.

Aiseolas

Saincheisteanna geo-pholaitiúla

Tagann uainiú na gCluichí ag nóiméad íogair. Chuir beartas ionsaitheach na Rúise san Úcráin béim ar shaincheisteanna a bhaineann le sláine críochach sa réigiún agus le slándáil fuinnimh na hEorpa. Ciallaíonn riachtanas na hEorpa maidir le roghanna eile seachas soláthairtí gáis na Rúise go bhfuil Conair Gáis an Deiscirt - a thabharfadh gás ó Mhuir Chaisp go dtí an Eoraip tríd an Asarbaiseáin, ag seachaint na Rúise - níos tábhachtaí ná riamh don AE agus don Asarbaiseáin.

Bhí súil ag Baku go mbeadh fócas méadaithe ar cheist sláine críochach na hAsarbaiseáine féin thar Nagorno-Karabakh mar thoradh ar chur i gceangal na Crimea agus cáineadh idirnáisiúnta na Rúise. Ach ina ionad sin tá a sraith d’imeachtaí ardphróifíle tar éis aird de chineál éagsúil a tharraingt: grinnscrúdú idirnáisiúnta méadaithe ar dhintiúir dhaonlathacha na hAsarbaiseáine. Chothaigh míshástacht Baku leis an Iarthar atmaisféar míshláintiúil ina bhfuil go leor teoiricí comhcheilge: go háirithe go bhfuil feachtas frith-Asarbaiseáin á reáchtáil ó oifig Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe John Kerry. Tá an oifig OSCE sa tír dúnta anois ag an rialtas tar éis exodus de ENRanna a fhaigheann tacaíocht ón Iarthar. Mar thoradh ar an gclúdach idirnáisiúnta a rinne na meáin ar shaincheisteanna a bhaineann le cearta an duine san Asarbaiseáin, rinneadh cáineadh baile ar an AE agus na SA, agus mar thoradh air sin bhí bhaghcat de facto an Uachtaráin Ilham Aliyev ar Chruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir an AE i Ríge i mí na Bealtaine. D’fhéadfadh cáineadh idirnáisiúnta breise ar rialtas Asarbaiseáinis míshástacht níos mó leis an Iarthar a spreagadh; neartóidh sé seo, ar a uain, tionchar na Rúise sa tír agus sa réigiún níos leithne.

Tine droma a sheachaint

Is léiriú eile é seo ar fad nach dtugann mórimeachtaí spóirt agus cultúrtha buntáistí polaitiúla i ndeireadh na dála do thíortha a bhfuil sé d’aidhm acu imeacht ón Rúis agus teacht níos gaire don Eoraip. Ba mhaith le rialtais cuimhneamh ar an teannas idir an Eoraip agus an Úcráin náire Viktor Yanukovych in 2012 nuair a rinne siad comhóstáil ar Chraobhchomórtais Peile na hEorpa. Rinne sé seo damáiste breise do chomhtháthú na hÚcráine san Eoraip, seachas é a fheabhsú.

Tá roinnt réiteach beartais réamhghníomhach ann a d’fhéadfadh an tIarthar a dhéanamh chun cabhrú leis an Asarbaiseáin cinniúint den chineál céanna a éalú. Tá imscrúdú an Choimisiúin Eorpaigh ar éadáil na hAsarbaiseáine ar oibreoir córais tarchurtha gáis na Gréige ag cur bac ar dhul chun cinn ar an bPíblíne Tras-Aidriad - cuid ríthábhachtach de Chonair an Gháis Theas. Bheadh ​​sé chun leasa an dá thaobh don AE é seo a réiteach i bhfabhar na hAsarbaiseáine. Ar leithligh ba cheart don Iarthar a chuid iarrachtaí a mhéadú i dtreo choimhlint Nagorno-Karabakh a réiteach, mar shampla trí chruinniú a éascú idir uachtaráin na hAsarbaiseáine agus na hAirméine, a d’fhéadfaí a chur i gcrích ag leibhéal an uachtaráin sna SA; nó trí thacú le bearta um thógáil muiníne chun muinín a atógáil trí dhul i ngleic le príomhcheist na bpríosúnach cogaidh.