Ceangail le linn

Beartas tearmainn

Iarratais ar thearmann mionaoisigh gan tionlacan ': Próiseas áit a bhfuil na páistí, Feisirí Eorpacha a rá

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

InimirceBa cheart iarratais ar thearmann an AE ar mhionaoisigh gan tionlacan a phróiseáil i dtír an AE ina bhfuil an leanbh i láthair, fiú mura é seo an áit a ndearna an leanbh iarratas den chéad uair, a dúirt FPEanna an Choiste um Shaoirsí Sibhialta Dé Céadaoin (6 Bealtaine). Is gnách gurb é an leas is fearr iad próiseáil ina mbíonn leanaí i láthair, agus seachnaíonn sé iad a aistriú gan ghá idir ballstáit, deir leasuithe an choiste ar Rialachán Bhaile Átha Cliath, a chinneann cén ballstát ar cheart dó iarratais ar thearmann a scrúdú.

Tá sé mar aidhm ag na leasuithe rialacha Rialachán Bhaile Átha Cliath a shoiléiriú ar a bhfuil ballstát freagrach as cur i bhfeidhm tearmainn mionaoiseach gan tionlacan a phróiseáil. Níl an rialachán reatha soiléir ar an bpointe seo, ag rá gur chóir go mbeadh sé sa chás gur thaisc an mionaoiseach a (h) iarratas, ach nár cheart gurb í seo an tír inar chuir an mionaoiseach isteach ar thearmann ar dtús nó, i gcásanna ina bhfuil níos mó ná iarratas amháin ann déanta, an tír ina bhfuil an mionaoiseach i láthair.

"Tá mionaoisigh gan tionlacan an-leochaileach agus caithfidh leas an linbh teacht ar dtús i gcónaí. Táim thar a bheith sásta go dtacaíonn an coiste leis an dearcadh seo", a dúirt príomh-FPE Cecilia Wikström (ALDE, SE), ag cur leis: "Seasamh na hEorpa Tá an Pharlaimint soiléir: níor chóir leanaí a bhrú timpeall idir na ballstáit. "

Aiseolas

Thacaigh 49 vóta go trí cinn lena seasamh.

Ordaíonn na leasuithe gurb é an ballstát ina bhfuil an mionaoiseach i láthair ar chóir dó a bheith freagrach as an iarratas ar thearmann a phróiseáil, d’fhonn aistrithe neamhriachtanacha leanaí a sheachaint agus cinneadh sciobtha a chinntiú ar an iarratas, ar aon dul le prionsabal sáraitheach an linbh. leas is fearr. Ba cheart gurb é an t-aon eisceacht a d’fhéadfadh a bheith leis an bprionsabal seo má thaispeánann measúnú aonair go mbeadh sé chun leasa an linbh dul go tír eile, deir FPEnna.

Na chéad chéimeanna eile

Aiseolas

Vótáil an coiste chun sainordú a thabhairt do Mrs Wikström tús a chur le caibidlíocht leis na ballstáit, faoi 50 vóta go 3, gan staonadh ó vótáil. Meastar go dtosóidh cainteanna gan mhoill.

Le linn na caibidlíochta maidir le hathmhúnlú rialachán Bhaile Átha Cliath in 2013, theip ar an bParlaimint, ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún aontú ar shoiléiriú ar airteagal 8.4 (Dúirt an Chomhairle gur cheart go mbeadh an chéad bhallstát freagrach as an iarratas, an Pharlaimint agus an Coimisiún an ballstát ina bhfuil an mionaoiseach i láthair).

Ina áit sin d’aontaigh na trí institiúid le dearbhú comhchoiteann ag rá gur cheart don Choimisiún teacht ar ais le togra a léireodh breithiúnas na cúirte a luaithe a bheadh ​​breithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa ar an gceist. Tháinig an rialú i mí an Mheithimh 2013 agus togra an Choimisiúin an rialachán a leasú i Meitheamh 2014.

Léiríonn seasamh an choiste a vótáladh inniu prionsabail an rialaithe cúirte a leagann béim ar leas is fearr an linbh, gan aon aistrithe gan ghá agus rochtain thapa ar an nós imeachta tearmainn, agus tá sé ag teacht leis an gCairt um Chearta Bunúsacha.

Tuilleadh eolais

Beartas tearmainn

Is céim thábhachtach i dtreo na dlúthpháirtíochta é comhaontú ar ghníomhaireacht tearmainn

foilsithe

on

Tháinig idirbheartaithe Pharlaimint agus Chomhairle na hEorpa inniu (29 Meitheamh) ar chomhaontú maidir le hOifig Tacaíochta Tearmainn na hEorpa a athrú go Gníomhaireacht Eorpach do Thearmann.

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: “Tá an Comhshocrú Nua ar Imirce agus Tearmann ag gluaiseacht. Táim an-sásta leis an dara comhaontú reachtach seo ó chuaigh mé i mbun oifige. Ní mór dúinn cinntí tearmainn a dhéanamh ar bhealach tapa agus cothrom agus leis an gcaighdeán ard céanna i ngach áit san Eoraip. Agus teastaíonn caighdeáin fáiltithe ard agus cóineasaithe uainn ar fud na mballstát. Cuideoidh an Ghníomhaireacht nua leis seo a bhaint amach, ag tógáil ar obair den scoth EASO (Oifig Tacaíochta Tearmainn na hEorpa). Cuideoidh sé linn freisin bogadh ón ngéarchéim go hullmhacht agus freagairt - príomhchéim i dtreo bainistíocht imirce inbhuanaithe san Eoraip. "

Dúirt FPE Elena Yoncheva (S&D, an Bhulgáir): “Is céim thábhachtach é seo i dtreo beartas tearmainn atá bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, a bhfuilimid ag troid air anseo i bParlaimint na hEorpa; dlúthpháirtíocht leis na ballstáit túslíne, ach dlúthpháirtíocht leo siúd a dteastaíonn cosaint uathu. "

Ag tógáil ar eispéireas na hOifige Tacaíochta Tearmainn Eorpaigh, beidh sainordú athneartaithe ag an ngníomhaireacht nua a bhfuil sé mar aidhm aici cur leis:

Córais tearmainn níos éifeachtaí trí thacaíocht oibríochtúil agus theicniúil níos mó do bhallstáit, lena n-áirítear oiliúint, ullmhacht, anailís faisnéise, agus malartú faisnéise.

Cúlchiste de 500 saineolaí lena n-áirítear ateangairí, láimhseálaithe cásanna nó speisialtóirí fáiltithe atá réidh le himscaradh mar chuid d’fhoirne tacaíochta tearmainn ar iarratas ó bhallstáit.

Cinnteoireacht aonfhoirmeach ar ardchaighdeán trí chaighdeáin oibríochta, táscairí, treoirlínte agus dea-chleachtais a fhorbairt chun dlí an Aontais ar thearmann a chur i bhfeidhm.

Monatóireacht agus tuairisciú níos fearr ar chórais tearmainn agus glactha chun cleachtais níos comhsheasmhaí a chinntiú ar fud na hEorpa, de réir dhlí an AE. 

Tógáil cumais i dtíortha neamh-AE chun córais tearmainn agus fáiltithe a fheabhsú agus tacú le scéimeanna athlonnaithe an AE, ag tógáil ar an gcomhoibriú atá ann cheana le gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe.

Saga fada ag rith

Aiseolas

Thug an Coimisiún Eorpach a thogra isteach i dtosach do ghníomhaireacht tearmainn AE i mBealtaine 2016, tar éis borradh na n-imirceach ón tSiria a bhí torn cogaidh. Ag teacht i dtréimhse maolaithe agus deighilte eacnamaíochta domhain, rinne an imirce stáit Eorpacha a roinnt tuilleadh agus comhaontú polaitiúil a bhrú chun cinn. Tá mana crua fada ann ó shin chun comhaontú leathan polaitiúil a bhaint amach. Thug an Coimisiún nua spreagadh nua don cheist seo, faoi stiúir an Choimisinéara Johansson a thug isteach togra nua maidir le comhaontú imirce agus tearmainn i Meán Fómhair 2020. Choinnigh an comhaontú togra 2016 maidir le gníomhaireacht tearmainn a comhaontaíodh inniu. 

"Tugann an comhréiteach inniu maidir le Gníomhaireacht Tearmainn na hEorpa dóchas freisin don chaibidlíocht atá le teacht ar an gComhaontú Imirce, pacáiste athchóirithe dhlíthe nua imirce an AE. Áitímid anois ar bhallstáit caibidlíocht a mhéadú ar bhealach atá chomh cuiditheach leis an gComhaontú Imirce le go mbeidh sé níos láidre. , beartas imirce níos éifeachtaí an AE, ”a dúirt Tomas Tobé FPE, (EPP, an tSualainn).

Is é comhaontú an lae inniu an dara comhaontú reachtach maidir le tograí nua an chomhaontaithe, tar éis comhaontú ar an Treoir maidir le Cárta Gorm i mí na Bealtaine. 

Ó ghlac sé a chuid freagrachtaí in 2011, thacaigh EASO go leanúnach le stáit an AE rialacha tearmainn an AE a chur i bhfeidhm, trí fhaisnéis náisiúnta de thionscnamh tionscnaimh a sholáthar chun cinntí níos aonfhoirmí a spreagadh, oiliúint a dhéanamh agus líonraí tiomnaithe údarás náisiúnta a bhunú chun comhoibriú oibríochtúil a fheabhsú. ar ábhair a bhaineann le tearmann.

In 2021, tá EASO ag obair le buiséad € 142 milliún agus thart ar 500 ball foirne. Tá foirne tacaíochta tearmainn i láthair sa Chipir, sa Ghréig, san Iodáil, i Málta agus sa Spáinn. Le 10 mbliana anuas, chláraigh EASO 40% de na hiarratais ar thearmann sa Chipir, sa Ghréig, san Iodáil agus i Málta, rinne sé 80% de na measúnuithe leasa is fearr do leanaí sa Ghréig agus thacaigh sé le gach athlonnú iar-dhíbhordála ón gCipir, ón Iodáil agus i Málta.

Cad é seo chugainn?

Ní mór do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle an comhaontú ar thángthas air a fhormhuiniú go foirmiúil. A luaithe a thiocfaidh an rialachán nua i bhfeidhm (20 lá tar éis a fhoilsithe san Iris Oifigiúil), beidh an Oifig Eorpach Tacaíochta do Thearmann ina Ghníomhaireacht Tearmainn AE agus beidh sí in ann gníomhú bunaithe ar a sainordú nua.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Beartas tearmainn

Freastalaíonn an Coimisinéir Johansson ar sheoladh na Tuarascála Bliantúla ar Staid Tearmainn san AE

foilsithe

on

Inniu (29 Meitheamh), an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson (sa phictiúr) freastal ar sheoladh an 10th eagrán den Tuarascáil Bhliantúil ar Staid Tearmainn san AE, arna fhoilsiú ag an Oifig Eorpach Tacaíochta do Thearmann (EASO). Beidh Stiúrthóir Feidhmiúcháin EASO, Nina Gregori, agus Cathaoirleach Bhord Bainistíochta EASO, Mikael Ribbenvik, in éineacht leis an gCoimisinéir. Soláthraíonn an tuarascáil bhliantúil forbhreathnú cuimsitheach ar phríomhfhorbairtí i réimse an tearmainn i mBallstáit an AE agus i dtíortha bainteacha. Cuirfidh an tuarascáil treochtaí tearmainn i láthair i 2020, le fócas speisialta ar thionchar na paindéime coronavirus ar chórais tearmainn náisiúnta agus AE. Tabharfaidh an tuarascáil breac-chuntas freisin ar athruithe beartais, ar dhea-chleachtais agus ar dhúshláin leanúnacha i réimse an tearmainn. Le haghaidh ábhar preasa faoi lánchosc, déan teagmháil le do thoil EASO díreach.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Beartas tearmainn

Tá beartas na Tuirce i #Libya ag bagairt ar an AE

foilsithe

on

Ba chúis le hidirghabháil na Tuirce i gcoimhlint na Libia an éifeacht dhiúltach don réigiún: d’athraigh cothromaíocht na cumhachta agus shaor an GNA Tripilí ó fhórsaí an LNA agus chuir siad tús le hionsaí ar scála mór ar chathair Sirte le déanaí. An 6 Meitheamh tar éis idirbheartaíochta le Ceannasaí Arm Náisiúnta na Libia (LNA), d’eisigh Field Marshal Khalifa Haftar, agus cainteoir Theach Ionadaithe na Libia Aguila Saleh Issa agus Abdel Fattah Al-Sisi, uachtarán na hÉigipte, Dearbhú Cairo .

Tá sé bunaithe ar na comhaontuithe ar thángthas orthu ag Comhdháil Bheirlín ar an Libia i mí Eanáir. De réir Dhearbhú Cairo, “geallann na páirtithe uile tine a scor ó 6h am áitiúil Dé Luain, 8 Meitheamh”. Ina theannta sin, déantar foráil ann maidir le leanúint den chaibidlíocht sa Ghinéiv faoi phátrúnacht na Náisiún Aontaithe ar chomhchoiste míleata san fhormáid 5 + 5 (cúig ionadaí ó gach taobh). Braithfidh tuilleadh dul chun cinn ar shaincheisteanna eile, lena n-áirítear polaitíocht, eacnamaíocht agus slándáil, ar rath a chuid oibre.

D’fháiltigh Aire Gnóthaí Eachtracha an AE, Josep Borrell, Aire Gnóthaí Eachtracha na Fraince Jean-Yves Le Drian, Aire Gnóthaí Eachtracha na Gearmáine Heiko Maas agus Aire Gnóthaí Eachtracha na hIodáile Luigi Di Mayo roimh an dearbhú agus d’iarr sé go gcuirfí deireadh leis an gcogaíocht go léir sa Libia agus go dtarraingeofaí siar gach trúpaí eachtracha agus míleata. trealamh ón tír.

Thug uachtarán na Fraince faoi deara go bhfuil an Tuirc ag imirt “cluiche contúirteach” sa Libia. "Níl mé ag iarraidh a fheiceáil i gceann sé mhí, nó bliain nó dhó, go bhfuil an Libia sa staid ina bhfuil an tSiria inniu," a dúirt Macron.

D’fhógair Aire Gnóthaí Eachtracha na Gréige, Nikos Dendyas, Dé Céadaoin 24 Meitheamh i ráiteas tar éis chuairt Ardionadaí an AE um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála Josep Borrel chuig Evros go leanann an Tuirc “ag baint an bonn de shlándáil agus de chobhsaíocht, chomh maith le síocháin i Meánmhuir an Oirthir”, ag cruthú fadhbanna dá chomharsana go léir. "Sháraigh an Tuirc ceannasacht na Libia, na Siria, na hIaráice agus ár gcomhpháirtí AE, Poblacht na Cipire go leanúnach. Sa Libia, agus neamhaird shoiléir á tabhairt aici ar dhlisteanacht idirnáisiúnta, sáraíonn sí lánchosc na Náisiún Aontaithe agus í ag iarraidh a mianta nua-Osmanacha a bhaint amach. déanann sé neamhaird ar ghlaonna arís agus arís eile na hEorpa ar mheas ar dhlisteanacht idirnáisiúnta, "a dúirt Dendyas.

Dhiúltaigh an Tuirc do Dhearbhú Cairo: Níl “Tionscnamh Cairo” ar shocrú na Libia “diongbháilte” agus maslach, dhearbhaigh Aire Gnóthaí Eachtracha na Tuirce Mevlut Cavusoglu. Tar éis Dearbhú Cairo, chuir Cathaoirleach Chomhairle an Uachtaráin, Fayez Al-Sarraj, trúpaí an GNA chun "lean ar aghaidh lena gcosán" i dtreo Sirte.

Is é an rath a bhí ar na trúpaí GNA le déanaí ná rannpháirtíocht amhais na Siria, a bhfuil baint acu le jihadists, a chuir an Tuirc go gníomhach sa Libia chun troid i gcoinne an LNA ó Bhealtaine 2019. De réir Réadlann na Siria um Chearta an Duine (SOHR), tá an is féidir le líon na trodaithe ó na faicsin Siria atá ar son na Tuirce inniu níos mó ná 18 000 a bhaint amach. Go ginearálta, is ó Bhriogáid Al-Mu'tasim, Briogáid Sultan Murad, Briogáid na Falcons Thuaidh, Al-Hamzat agus Suleiman Shah na amhais. Gealltar go n-íocfar na amhais 1500-2000 $ in aghaidh na míosa, ach tá tuarastal míosúil reatha gach trodaire thart ar 400 $.

Léiríonn beartas na Tuirce i réigiún na Libia straitéis millteach neo-Ottoman agus pan-islamach, atá bunaithe ar na huaillmhianta neocolonialist. Is é an míniú féideartha ar an idirghabháil don Libia ná an éagobhsaíocht sa Tuirc féin agus an tóir a bhí ar Erdogan (tháinig tacaíocht pháirtí AKP ó 33.9 i mí Feabhra 2020 go 30.7 i mBealtaine 2020 de réir Metropol). Úsáideann uachtarán na Tuirce an scéal Ioslamach (sa Libia mar an cogadh ar thaobh an GNA, sa Tuirc - an tionscnamh chun Hagia Sophia a thiontú ar ais ina Mosque) chun a chumhacht a dhlisteanú. İbrahim Karagül, an colúnaí i meáin phríomhshrutha Yeni Şafak de Poblacht na Tuirce Scríobh:“Ní tharraingeoidh an Tuirc siar ón Libia choíche. Ní thabharfaidh sé suas sula mbainfidh sé a aidhm amach. "

Leathnaigh na mór-mheáin pro-Erdogan an clár oibre neocolonialist seo ó mhí na Samhna 2019 (nuair a shínigh GNA 2 déileáil le Erdogan): Feictear an Libia mar chuid den impireacht nua-ottoman.

Bagairt don AE

Is í an éifeacht dhiúltach atá ag an gclár oibre neo-ottoman sa Libia ná bagairt na géarchéime imirce nua, a d’fhéadfadh tarlú don AE. I máirseáil 2020, dhearbhaigh ceannaire na Tuirce Recep Tayyip Tayyip Erdogan, nach ndúnfaidh an Tuirc na teorainneacha do dhídeanaithe go dtí go gcomhlíonfaidh an AE a gheallúint do Ankara. Thug Aire Gnóthaí Eachtracha na Tuirce Mevlüt Çavuşoğlu faoi deara borradh tonn nua dídeanaithe chun na hEorpa i measc chobhsú staid COVID-19. Má thugann an Tuirc freagra ar an dúshlán seo, beidh géarchéim nua imirce os comhair na hEorpa agus braithfidh a seirbhísí sóisialta an príomhbhuille ón tonn nua dídeanaithe.

Is é an bagairt eile atá ann ná costais na Libia, an pointe tosaigh do thuras na n-imirceach chun na hEorpa. Tá beagnach 2,000 cathach Siria le tacaíocht ón Tuirc a iompraíodh go dtí an Libia le cúig mhí anuas tar éis náisiún na hAfraice Thuaidh a theitheadh ​​chun na hEorpa de réir Réadlann na Siria um Chearta an Duine (SOHR).

Tá rialtais na hEorpa ag glacadh céimeanna chun cur i gcoinne bheartas na Tuirce sa Libia go gníomhach: thug an Fhrainc aghaidh ar NATO ar an gceist seo cheana féin. Phléigh uachtarán na Fraince an cheist cheana le hUachtarán na SA Donald Trump, agus tá súil le tuilleadh malartuithe ar an gceist sna seachtainí amach romhainn.

D’fhonn leasanna na hEorpa a chosaint, tá sé tábhachtach an Libia a chosaint ar leathnú na Tuirce agus cosc ​​a chur ar Erdogan smacht a fháil ar shócmhainní na tíre.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending