Ceangail le linn

teicneolaíocht ríomhaireachta

Scéim r-Rialtais 'nuálaíoch agus uathúil'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

bratacha EorpachaDúradh ag comhdháil sa Bhruiséil go bhfuil sé de chumas ag scéim r-Rialtais “nuálach agus uathúil” a mhacasamhlú san Eoraip agus in áiteanna eile.

Dúirt an Coimisiún Eorpach go sainmhínítear 38% de dhaonra EU-28 mar ‘neamh-chreidmheach’, is é sin, iad siúd a bhfuil “easpa muiníne córasach” acu sa struchtúr riaracháin phoiblí, a bhfuil “teipthe” air, a deir an feidhmeannas seirbhísí poiblí éifeachtúla trédhearcacha a sholáthar do na saoránaigh.

An chomhdháil ar r-Rialtas ar an gCéadaoin Chuala mé gur sampla amháin de “dhea-chleachtas” ná scéim cheannródaíoch san Asarbaiseáin inar éirigh go hiontach le scéim r-Rialtais le ráta sástachta os cionn 90%.

Aiseolas

Sainmhíníonn an Banc Domhanda 'r-Rialtas' mar "úsáid gníomhaireachtaí rialtais as teicneolaíochtaí faisnéise a bhfuil sé de chumas acu caidreamh le saoránaigh, gnóthais agus airm rialtais eile a athrú."

Deir sé: "Is féidir leis na teicneolaíochtaí seo freastal ar chríocha éagsúla: seirbhísí rialtais a sholáthar níos fearr do shaoránaigh, idirghníomhaíochtaí níos fearr le gnó agus leis an tionscal, cumhachtú saoránach trí rochtain ar fhaisnéis, nó bainistíocht rialtais níos éifeachtaí."

Dúradh leis an gcomhdháil, áfach, a d’eagraigh le Center d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB), nach bhfuil an cumas modhanna teicneolaíochta a úsáid i riarachán poiblí agus i seachadadh seirbhísí poiblí “comhdhlúite fós” agus “is cosúil go bhfuil san Eoraip "Tá cuid dá gaile caillte ag TFC."

Aiseolas

Réiteach amháin, a dúradh, is ea “digitiú” na seirbhísí poiblí a d’fhéadfadh cabhrú leis an “deighilt dhigiteach” a dhúnadh.

Chualathas ag an gcruinniú go bhfuil daoine áirithe fós mímhuiníneach as seirbhísí “r-rialtais” mar a thugtar orthu, gur fearr leo teagmháil phearsanta agus foirmeacha á gcomhlánú agus foirmiúlachtaí eile á gcur i gcrích.

Mar sin féin, d’fhéadfadh rath roinnt scéimeanna atá deartha chun “digitiú” seirbhísí a chur chun cinn cuidiú le seachadadh an riaracháin phoiblí a dhéanamh “níos éifeachtaí agus níos trédhearcaí,” a dúradh.

Dúirt Francesco Grillo, as meitheal smaointe na hIodáile "Vision", a rinne staidéar domhain ar scéimeanna reatha r-Rialtais ar fud na hEorpa, "Tá acmhainneacht ollmhór ann as seo agus is rud é ba cheart do gach rialtas a mheas."

Bhronn Vision an cruinniú, ag ceanncheathrú CIRB, ar thorthaí an staidéir a chuimsíonn Vision a chuimsíonn roinnt tíortha, lena n-áirítear an Bheilg a bhfuil súil aici a bheith ina ceannaire “cathrach cliste” faoi 2019.

Dúradh leis nach bhfuil an cumas modhanna teicneolaíochta a úsáid i riarachán poiblí agus i seachadadh seirbhísí poiblí “comhdhlúite fós” agus “is cosúil gur san Eoraip“ a chaill TFC cuid dá gaile. "

Deirtear sa tuarascáil a dhréachtaigh Vision, carthanas neamhspleách, "Ag an am céanna, tá meon na muiníne in institiúidí poiblí ar fud na hEorpa ag méadú go mór le blianta beaga anuas."

Dúirt an Coimisiún Eorpach go sainmhínítear 38% de dhaonra AE-28 mar ‘neamh-chreidmheach’, is é sin, iad siúd a bhfuil “easpa muiníne córasach” acu sa struchtúr riaracháin phoiblí, ar theip orthu seirbhísí poiblí éifeachtúla agus trédhearcacha a sholáthar do na saoránaigh.

Dúradh gur uirlis an-rathúil é an tionscnamh “Gníomhaireacht Stáit Asarbaiseáin um Sheirbhísí Poiblí agus Nuálaíochtaí Sóisialta” (ASAN), mol do dheich aireachtaí rialtais, chun trédhearcacht an riaracháin phoiblí agus éifeachtúlacht seachadadh seirbhísí poiblí a mhéadú. . "

Mar chuid den scéim, a tugadh isteach in 2012, tá naoi n-ionad “ilfhreastail” sa tír a sholáthraíonn raon iomlán seirbhísí poiblí ó chomhairle airgeadais go faisnéis faoi cheadúnas tiomána nó cárta aitheantais a athnuachan.

Cuimsíonn an scéim, a thuairiscítear ag an gcomhdháil mar “nuálaíoch agus uathúil”, “seirbhís soghluaiste” a chuaigh chun leasa níos mó ná 135,000 saoránach, go leor acu i gceantair fhorimeallacha, go dtí seo.

Dúradh leis an gcomhdháil go ndéanann scéim aon-stad ASAN “seirbhísí poiblí a shimpliú, a shruthlíniú, a bhrostú agus a oscailt” ó athnuachan pas go fiosrúcháin cánach agus bunú cuideachtaí.

Tá an scéim ASAN le moladh freisin ag roinnt eagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-áirítear an OECD agus an Coimisiún Eorpach, a d'aithin a thábhacht 'mar bheart infheicthe i gcoinne éillithe agus chun trédhearcacht a mhéadú.'

Sa lá atá inniu ann (2 Aibreán), oibríonn ionaid ASAN i réigiún Baku agus a thimpeallacht agus bhain níos mó ná ceithre mhilliún saoránach leas as thart ar 240 cineál seirbhísí poiblí a chuirtear ar fáil iontu.

Dúirt an tuarascáil, "Rud is suntasaí fós ná gur measadh gur 11 nóiméad an t-am seachadta seirbhíse ar an meán ag na hionaid seo."

Tá an scéim tipiciúil de scéim a d’fhéadfaí a mhacasamhlú i dtíortha eile, lena n-áirítear ballstáit an AE, a dúirt Azad Jafarli, stiúrthóir caidrimh idirnáisiúnta do ASAN.

"Ní amháin go gcuidíonn tabhairt isteach bearta níos éifeachtaí chun seirbhísí poiblí a sholáthar muinín a mhéadú sa riarachán poiblí ach laghdaíonn sé costais eacnamaíocha freisin trí mhodhanna seachadta a nuachóiriú," a dúirt sé.

"Níl mórán muiníne sa riarachán poiblí i roinnt tíortha agus seo iarracht a rinneamar dul i ngleic leis. Cinnte, chuir sé feabhas ar thrédhearcacht agus bhí sé éifeachtach freisin maidir le dul i ngleic le héilliú.

"Ba é an smaoineamh seirbhísí don phobal a shimpliú agus iad a dhéanamh níos éifeachtaí. Tá feabhsúcháin fós le déanamh ach is dóigh liom gur éirigh linn é sin a dhéanamh."

Chun dul i ngleic leis an tearcfhorbairt choibhneasta ar sheirbhísí r-Rialtais san Eoraip agus geilleagar an AE a athbheochan trí úsáid mhéadaithe a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha den sórt sin, chuala an cheardlann gur chruthaigh an Coimisiún Eorpach an Clár Oibre Digiteach Eorpach mar a thugtar air, ceann de na seacht dtionscnamh atá in an Straitéis Eoraip 2020.

Tá úsáid éifeachtach r-Rialtais i measc na spriocanna seo agus déantar é a thomhas i Scórchlár an Chláir Oibre Dhigitigh ar r-Rialtas a d’fhoilsigh an Coimisiún in 2014.

Is é cuspóir an Chláir Oibre a chinntiú go mbeidh leath an daonra (50%) in ann r-Rialtas a úsáid agus go mbeidh 25% den daonra in ann foirmeacha a sheoladh ar ais go leictreonach faoi 2015.

I 2013, shroich an céatadán den daonra san Eoraip a úsáideann ríomh-Rialtas 41.5%, ó 44% i 2012.

Níl ach naoi as gach tír 28 (an Danmhairg, an Ísiltír, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Liotuáin, an Ostair, an tSlóivéin agus an Bheilg) faoi láthair os cionn sprioc 2015 de 50%.

Sa Rómáin, san Iodáil, tá níos lú ná an ceathrú cuid den daonra ag úsáid seirbhísí ar líne.

San Iodáil, sa Pholainn, sa Ghearmáin agus sa Ríocht Aontaithe, deir tuarascáil Vision go bhfuil “athrú an-mhall nó fiú laghdú” ar úsáid r-Rialtais cláraithe le linn na bliana seo caite.

Deir conclúid Scórchlár Digiteach an Chláir Oibre 2013 maidir le húsáid ríomh-Rialtais i dtíortha Eorpacha “go bhfuil méadú ag éirí níos moille ar líon na saoránach a ghlacann an Rialtas le chéile ná aon iarratais eile ar líne agus go deimhin tá sé marbhánta i roinnt tíortha.

"Is léir nach mbaintear leas iomlán as na coigiltis ionchasacha i gcostais riaracháin ná na buntáistí ionchasacha do shaoránaigh."

Dúirt an tuarascáil Vision go bhfuil na chéad cheannairí forbartha r-Rialtais 17 ar cheann de na tíortha 20 is lú truaillithe (tá an Danmhairg, an Nua-Shéalainn, an Fhionlainn, an tSualainn agus an Iorua i seilbh na suíomhanna is airde sa dá cheann.

"Mar sin, léiríonn an treocht ghinearálta go bhfuil comhghaol diúltach idir forbairt r-Rialtais agus leibhéal an éillithe," a deir sí.

Déanann Kamran Agasi, stiúrthóir an ionaid nuálaíochta ag ASAN, macalla den chuid is mó de na tuairimí, a dúirt go bhfuil go leor ina thír anois ag claonadh go “nádúrtha” i dtreo na seirbhísí a sholáthraíonn sé.

"Ní ligimid orainn gur réiteach é ar gach rud ach d’éirigh chomh maith sin leis, mol más mian leat, go bhfuilimid ag glacadh le seirbhísí eile anois, mar fhóntais phoiblí, cuideachtaí fón póca agus fiú seirbhísí turasóireachta."

Dúirt Fuad Isgandarov, ambasadóir Asarbaiseáin leis an AE, leis an gcomhdháil gur féidir lena thionscnamh rathúil ASAN cuidiú le híomhá na tíre don domhan lasmuigh a “fheabhsú”.

Dúirt sé: "Tá sé seo an-tábhachtach. Ba mhaith linn léargas dearfach a thabhairt ar ár dtír agus rud éigin nua a chruthú don todhchaí."

D’fhéach Vision ina staidéar freisin ar úsáid r-Rialtais i dtíortha eile, lena n-áirítear an RA agus an Iodáil.

Deir sé go bhfuil leibhéal an r-Rialtais “níos forbartha, níos forleithne agus níos mó ar fáil” sa RA ná san Iodáil.

I 2013, dúirt sé gur bhain 21% de na hIodálaigh úsáid as an Idirlíon le haghaidh seirbhísí r-Rialtais. Léiríonn sé seo méadú ón 19% i 2012 ach tá sé fós i bhfad níos ísle ná meán an AE de 41%. Chuir XNUM% de na saoránaigh foirmeacha comhlánaithe isteach; suas ó 10% i 8 ach i bhfad níos ísle ná meán an AE.

Ar an taobh eile, tá torthaí na Breataine “ag cearnóg”, a deir sé, le meán an AE.

"Déanta na fírinne, sa Ríocht Aontaithe, tá céatadán na saoránach a d'úsáid seirbhísí r-Rialtais agus saoránach a sheol foirmeacha líonta in 2013 (41 agus 22, faoi seach) gar do mheán an AE (41 agus 21, faoi seach)."

teicneolaíocht ríomhaireachta

Artel chun a sheasamh mar nuálaí mór le rá i Lár na hÁise a neartú

foilsithe

on

Leanann Artel Electronics LLC (Artel), príomh-mhonaróir fearas tí agus leictreonaice Lár na hÁise agus ceann de na cuideachtaí is mó san Úisbéiceastáin, ag neartú a seasamh Taighde agus Forbartha (T&F) chun táirgí nua, nuálacha a thabhairt dá custaiméirí.

Tá ionad saincheaptha T&F Artel i Tashkent ar cheann de na háiseanna taighde déantúsaíochta is fairsinge i Lár na hÁise. Forbraíonn dearthóirí, innealtóirí agus teicneoirí an ionaid teicneolaíochtaí nua chun an chéad ghlúin eile de tháirgí comhaimseartha a chur chun cinn don bhaile nua-aimseartha.

Tá leathnú lárionad T&F Artel i gcroílár straitéis réamhbhreathnaitheach na cuideachta. Go luath amach anseo, neartóidh an chuideachta a saineolas inmheánach trí níos mó ná 100 speisialtóir breise a fhostú agus trí thallann idirnáisiúnta mór le rá a mhealladh. Bunóidh an t-ionad roinnt ranna atá tiomnaithe do thosaíochtaí taighde, lena n-áirítear uathoibriú agus róbataic. Thairis sin, chun leas a bhaint as treochtaí idirnáisiúnta, tá Artel ag iniúchadh brainsí a bhunú den ionad T&F thar lear, lena n-áirítear sa Tuirc agus sa tSín, agus deiseanna comhpháirtíochta le hollscoileanna teicniúla ar fud an domhain.

Aiseolas

Tá ról lárnach ag an ionad T&F freisin maidir le sainaithint agus oiliúint an chéad ghlúin eile de theicneoirí, dearthóirí agus innealtóirí Úisbéiceacha. Bhí comhoibriú fada buan ag an ionad T&F leis an Roinn Meicitreonaic agus Róbataice in Ollscoil Theicniúil Stáit Islam Karimov Tashkent, agus oibríonn brainse den ionad a dhíríonn ar uathoibriú agus róbataiciú táirgeachta ar an láithreán. Ó bunaíodh é, tá oiliúint den scoth curtha ar fáil ag an ionad do níos mó ná 250 speisialtóir óg a oibríonn anois le linn oibríochtaí Artel. Trí infheistíocht a dhéanamh i tallainne dúchasacha agus é a chothú, díríonn Artel saineolas, smaointe agus cruthaitheacht ina chuid oibríochtaí.

Dúirt Rustem Lenurovich, stiúrthóir an Ionaid T&F: “Ag Artel, tá a fhios againn go bhfuil forbairt leanúnach táirgí agus próiseas nua sofaisticiúil bunúsach dár ngnó agus dár bhfás. Trínár n-obair chrua agus ár nuálaíocht, agus trí infheistíocht a dhéanamh i dtallann óg fuinniúil, leanfaimid orainn ag seachadadh na bhfearas agus na leictreonaice is úire dár gcustaiméirí. Táimid ag tnúth lenár seasamh T&F a neartú níos mó sna blianta amach romhainn. "

Bunaíodh saoráid T&F Artel in 2016, agus osclaíodh an príomhionad in 2017. Forbraíonn foireann speisialtóirí an ionaid teicneolaíochtaí chun punann táirgí na cuideachta a athnuachan go leanúnach agus próisis táirgeachta a bharrfheabhsú. Úsáidtear an tsaotharlann VR ar an láthair agus saoráidí táirgeachta píolótacha chun fréamhshamhlacha a chruthú agus a thástáil. Sa chéad leath de 2021 amháin, chuir an t-ionad tús le breis agus 30 tionscadal. Chuaigh an t-ionad i gcomhpháirtíocht le déanaí le cuideachta Gree ar fhorbairt teicneolaíochtaí meaisíní níocháin agus oiriúntóra aer.

Aiseolas

Déanann Artel Electronics LLC raon leathan fearais tí agus leictreonaic a mhonarú, agus oibríonn sé i ngach réigiún den Úisbéiceastáin. Faoi láthair onnmhairíonn an chuideachta a táirgí chuig níos mó ná 20 tír ar fud an CIS agus an Meánoirthear, agus is comhpháirtí réigiúnach Samsung agus Viessmann é freisin.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Beidh an Bhulgáir ina óstach ar an sár-ríomhaire is cumhachtaí in Oirthear na hEorpa. Cad is maith ann?

foilsithe

on

Dúirt an fathach TF Atos go bhfuil sár-ríomhaire seachadta go hiomlán do Pháirc Teicneolaíochta Sóifia na Bulgáire a bhfuiltear ag súil gurb é an gaireas is cumhachtaí dá leithéid in Oirthear na hEorpa, scríobhann Cristian Gherasim, comhfhreagraí Búcairist.

Cuideoidh an córas ríomhaireachta peitril go mór le huaillmhianta teicneolaíochta na Bulgáire sna blianta amach romhainn.

Freastalóidh na sár-ríomhairí ar fhorbairt feidhmchlár eolaíoch, poiblí agus tionsclaíoch i réimsí éagsúla, lena n-áirítear bithfhaisnéisíocht, cógaisíocht, dinimic mhóilíneach agus mheicniúil, ceimic chandamach agus bithcheimic, intleacht shaorga, leigheas pearsantaithe, bithinnealtóireacht, meitéareolaíocht agus an troid i gcoinne athrú aeráide.

Aiseolas

Dúirt Atos, an chuideachta a sheachadann an sár-ríomhaire, i bpreasráiteas go bhfuiltear ag súil go mbeidh an ríomhaire ag feidhmiú go hiomlán i mí Iúil 2021.

“Beidh sé seo ar an sár-ríomhaire is cumhachtaí in Oirthear na hEorpa agus cuideoidh sé le huaillmhianta ardteicneolaíochta na Bulgáire a ghiaráil. Chuir foirne tionscadail Phoblacht na Seice Atos tús leis na tástálacha cumraíochta cheana féin agus táthar ag súil go dtosóidh an sár-ríomhaire ag obair go hoibríochtúil i mí Iúil 2021, ”a dúirt an chuideachta i bpreasráiteas.

Ach ní héacht Bulgárach é seo ach gnóthas Eorpach freisin, ag baint leasa as taighde eolaíoch Eorpach, ag cur leis an nuálaíocht, agus ag soláthar uirlisí taighde agus forbartha den scoth don phobal eolaíochta níos leithne.

Aiseolas

Tá an supercomputer comh-mhaoinithe ag Poblacht na Bulgáire agus clár EuroHPC JU an Aontais Eorpaigh. Is é 11.5 milliún euro an infheistíocht iomlán.

Beidh an córas ríomhaireachta peitril sa Bhulgáir cosúil le córais supercomputing eile in ollscoileanna agus in ionaid taighde ar fud na hEorpa, mar shampla CINECA san Italia, IZUM sa tSlóivéin, LuxProvide i Luxemburg și Minho Advanced Computer Computer Center ón bPortaingéil.

Mar sin comhdhlúthóidh an córas ríomhaireachta atá i láthair sa Bhulgáir líonra cumais taighde an AE agus neartóidh sé a chuid iarrachtaí moil nua teicneolaíochta agus taighde a fhorbairt ina bhallstáit.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

teicneolaíocht ríomhaireachta

Insealbhú Chomhcheanncheathrú Ghnóthais Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta na hEorpa i Lucsamburg

foilsithe

on

Bhunaigh an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton, mar aon le hAire Gnóthaí Eachtracha agus Eorpacha Lucsamburg Jean Asselborn, agus an tAire Geilleagair Franz Fayot, ceanncheathrú Chomhghnóthas Eorpach na Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta (EuroHPC) i Lucsamburg. Dúirt an Coimisinéir Briotáinis: “Tá ríméad orm an teach nua do HPC na hEorpa a thionscnamh. Tá sár-ríomhaireacht ríthábhachtach do cheannasacht dhigiteach an AE. Tá Ríomhairí Ardfheidhmíochta ríthábhachtach chun leas iomlán a bhaint as sonraí - go háirithe maidir le feidhmchláir AI, taighde sláinte agus tionscal 4.0. Táimid ag infheistiú go mór sa teicneolaíocht cheannródaíoch seo chun go bhfanfaidh an Eoraip chun tosaigh ar an rás teicneolaíochta domhanda. " Misean an Comhfhiontar EuroHPC Is é atá ann acmhainní Eorpacha agus náisiúnta a chomhthiomsú chun sár-ríomhairí agus teicneolaíochtaí den scoth a fháil agus a imscaradh.

Cuideoidh supercomputers le taighdeoirí Eorpacha agus leis an tionscal dul chun cinn suntasach a dhéanamh i réimsí mar bhith-innealtóireacht, leigheas pearsantaithe, troid i gcoinne athrú aeráide, réamhaisnéis na haimsire, chomh maith le drugaí a fhionnadh agus ábhair nua a rachaidh chun leasa shaoránaigh uile an AE. Tá an Coimisiún tiomanta do thacú le taighde agus nuálaíocht do theicneolaíochtaí, córais agus táirgí nua ríomhaireachta, chomh maith leis na scileanna riachtanacha a chothú chun an bonneagar a úsáid agus éiceachóras den scoth a thógáil san Eoraip. A. togra ón gCoimisiún Tá sé mar aidhm ag Rialachán nua EuroHPC JU, a cuireadh i láthair i Meán Fómhair 2020, infheistíocht bhreise de € 8 billiún a chumasú chun cabhrú le hobair Chomhghnóthas EuroHPC a thiomáint agus a leathnú d’fhonn an chéad ghlúin eile de supercomputers a sholáthar agus tacú le taighde uaillmhianach HPC agus clár oibre nuálaíochta san AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo preaseisiúint ó Chomhghnóthas EuroHPC.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending