Ceangail le linn

Fuinneamh

Óráid ón gCoimisinéir Arias Cañete: Aontas fuinnimh 'in-athnuaite'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Arias CañeteRúnaí Stáit a chara Spiridonovs,

Uachtarán Buzek,

An tAire Marghem,

Aiseolas

Do Excellencies,

Dhaoine uaisle,

Taispeánann an seomra pacáilte agus an painéal ardleibhéil anseo inniu cé chomh hard agus atá fuinneamh in-athnuaite ar chlár oibre na hEorpa.

Aiseolas

Ní fhéadfá a bheith linn ag am níos fearr.

Táimid ag dul ar aghaidh cheana féin chun an tAontas Fuinnimh a thabhairt i gcrích. Agus nílimid ach cúpla mí ó chomhdháil Pháras áit a bhfuil súil againn beart aeráide domhanda uaillmhianach a fháil.

Ba mhaith liom labhairt inniu faoin gcaoi a n-oirfeadh fuinneamh in-athnuaite inár bhfís do thodhchaí inbhuanaithe fuinnimh agus aeráide.

Thosaigh an Coimisiún seo le gealltanas go mbeadh sé difriúil: a bheith “níos mó agus níos uaillmhianaí ar rudaí móra”. Deir go leor go bhfuil athrú aeráide ar cheann de na bagairtí is mó atá os comhair ár sochaí agus tá an AE i gceannas ar an ngníomh chun astaíochtaí a laghdú le blianta fada anois. Mar is eol dúinn uile, is féidir le fuinneamh in-athnuaite cur go mór leis sin agus lenár spleáchas ar fhuinneamh seachtrach a laghdú. Sin an fáth, tá an AE ar an gcéad uimhir domhanda in-athnuaite ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Uachtaráin Juncker, agus tá sé ar cheann de mo phríomhthosaíochtaí a thabhairt ar aghaidh i gcomhthéacs an Aontais Fuinnimh. Ach ní hionann dea-intinn mura bhfaigheann muid na beartais i gceart. Sin an fáth go bhfuil fuinneamh in-athnuaite chun tosaigh i bplean gníomhaíochta an Aontais Fuinnimh agus an fáth gur cuid dhílis iad de Phlean Juncker, atá deartha chun an infheistíocht a dhíghlasáil atá ag teastáil ón earnáil fuinnimh in-athnuaite i ndáiríre.

Sula labhróidh mé faoi na beartais a fhágfaidh go mbeidh an tAontas Fuinnimh ar thús cadhnaíochta i réimse na bhfoinsí in-athnuaite, ba mhaith liom teagmháil a dhéanamh ar dtús le cuid den dul chun cinn atá déanta againn cheana sa réimse seo. Agus críochnóidh mé trí aird a tharraingt ar an ról a bheidh ag fuinneamh in-athnuaite ar an mbóthar go Páras agus níos faide i gcéin.

Dhaoine uaisle,

Fiche bliain ó shin, bhí go leor daoine fós ag breathnú ar fhoinsí in-athnuaite mar chearrbhachas daor. Fiche bliain ina dhiaidh sin, labhraím leat i bhfoirgneamh le painéil ghréine ar an díon ag soláthar leictreachais ghlain dúinn. Tá insliú éifeachtach i dteannta le caidéil teasa geoiteirmeacha ag coinneáil te compordach dúinn. Níl aon soilse claonta ná dréacht-chruthúnas ann gur féidir le fuinneamh in-athnuaite feidhmiú go foirfe. Ar fud an domhain, ó 2011, tá níos mó acmhainne fuinnimh in-athnuaite nua suiteáilte ná cumhacht iontaise agus núicléach le chéile. Agus earnáil ag fostú níos mó ná aon mhilliún duine agus láimhdeachas de € 130 billiún, tá fuinneamh in-athnuaite anois sa phríomhshruth san Eoraip.

B'ionann fuinneamh in-athnuaite agus níos mó ná 15% dár bhfuinneamh in 2014, agus beagnach 26% dár leictreachas. Agus muid ag iarraidh ár spriocanna 2020 a bhaint amach, ní choimeádfaidh na figiúirí poist agus fáis sin ach ag dul suas. Tá 15% de na fuinneamh in-athnuaite go maith. Tá sé níos fearr fós i roinnt ballstát mar an Fhionlainn, an Laitvia agus an Ostair, áit a raibh fuinneamh in-athnuaite freagrach as thart ar aon trian den éileamh ar fhuinneamh cheana féin. Gan labhairt faoin tSualainn, áit a bhfuil níos mó ná leath de na riachtanais fuinnimh clúdaithe ag fuinneamh in-athnuaite! Mar sin féin, i go leor ballstát níl an pictiúr chomh rosy agus tá go leor oibre le déanamh fós chun a gcuid spriocanna 2020 a bhaint amach. Gan trácht ar ullmhú le haghaidh ranníocaíochtaí breise i dtreo sprioc an AE de “27% ar a laghad” faoi 2030. Mar sin is é an chéad tasc a bheidh ann ná a chinntiú go bhfuil dlíthe reatha á gcur i bhfeidhm agus á gcur i bhfeidhm. Oibreoimid le húdaráis náisiúnta chun cabhrú leo na rialacha a chur i bhfeidhm ach ní bheimid cúthail caingean dlí a thionscnamh más gá.

Ach lig dom anois céim amháin eile a dhéanamh agus a insint duit conas a bheidh fuinneamh in-athnuaite mar bhonn agus taca le gach gné den Aontas Fuinnimh.

Ar dtús, ár ngeilleagar a dhícharbónú le fuinneamh in-athnuaite

I mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, d’aontaigh an AE ar sprioc ceangailteach astaíochtaí gás ceaptha teasa baile a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030. Chun é a bhaint amach beidh orainn ár n-iarrachtaí a mhéadú chun 27% ar a laghad d’athnuaite a bhaint amach faoi 2030. Thosaigh mé ag rá nach bhfuil aon dea-rún mar bheartas maith. Agus, mar a thug mé le fios cheana, níl aon rud i gceist le beartais mhaithe gan iad a chur i bhfeidhm i gceart. Mar sin, níos déanaí sa bhliain tabharfaimid tuairisc ar chur i bhfeidhm na Treorach maidir le Fuinneamh In-athnuaite. Cuideoidh breathnú ar an am atá thart linn machnamh a dhéanamh ar an todhchaí, agus go háirithe conas sprioc an AE do 2030 a sheachadadh le chéile. In 2017, tiocfaidh mé ar aghaidh le pacáiste nua Fuinnimh In-athnuaite chun a chinntiú go gcomhlíonfaimid ár spriocanna 2030 go costéifeachtach. Áireofar leis seo beartas nua maidir le bithfhuinneamh inbhuanaithe. Mar chuid den phacáiste seo, beidh orainn bealach a aimsiú chun comhar maidir le tacaíocht in-athnuaite - go háirithe ar leibhéal réigiúnach - a chur chun cinn ar bhealach níos éifeachtaí ná mar a bhí san am atá thart. Áiríonn sé seo go gcaithfidh na Ballstáit a mbeartas in-athnuaite a chomhordú cheana féin ag céim luath lena gcomharsana. Caithfidh an creat nua fuinnimh in-athnuaite seo a chinntiú freisin go mbaintear an leas is fearr is féidir as éifeachtúlacht, dícharbónú agus slándáil shuntasach ghnóthachain soláthair san earnáil téimh agus fuaraithe.

Réimse eile ina gcaithfimid gníomhaíocht a bhrostú is ea dícharbónú na hearnála iompair agus a haistriú go breoslaí malartacha. Faoi 2020 ba mhaith linn go mbeadh 10% den bhreosla iompair ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite mar bhithbhreoslaí. Chun é sin a thabhairt i gcrích, tiocfaidh an Coimisiún ar aghaidh le pacáiste cuimsitheach iompair de bhóthar chun na dálaí cearta margaidh a chruthú le haghaidh úsáid mhéadaithe breoslaí malartacha agus rolladh amach réitigh iompair chliste.

Sa dara háit, margadh fuinnimh inmheánach a dhearadh a oibríonn le haghaidh fuinneamh in-athnuaite

Caithfidh margaí fuinnimh agus greillí a bheith oiriúnach le haghaidh fuinneamh in-athnuaite, ní a mhalairt. Ba chóir margaí a dhearadh, nó
athdhearadh, chun fuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú go hiomlán sa mhargadh leictreachais níos leithne agus fáil réidh le haon bhacainní atá ann. Ba iad treoirlínte Cúnaimh Stáit 2013 agus athchóiriú na scéimeanna tacaíochta na chéad chéimeanna chun fuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú níos fearr sa mhargadh. Mar an chéad chéim eile ar an ruthag seo, faoi lár na bliana seo, cuirfidh mé ár gcuid smaointe i láthair maidir le dearadh nua margaidh leictreachais chun slándáil an tsoláthair a mhéadú agus chun cabhrú le fuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú níos fearr inár gcóras fuinnimh. Leanfar le togra reachtach an bhliain seo chugainn.

Is é an cuspóir ár gcóras cumhachta a dhéanamh i bhfad níos solúbtha, idirnasctha agus láraithe. Éilíonn sé seo claochlú tábhachtach ar an eangach. Ach éilíonn sé athruithe suntasacha freisin ar an mbealach a oibríonn an margadh, agus go háirithe margaí gearrthéarmacha atá ag feidhmiú níos fearr agus níos fearr. Is eochair eile iad idirnaisc fheabhsaithe chun fuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú níos fearr inár gcóras. Chun go dtarlóidh sé sin tá sraith beart foilsithe againn chun ár sprioc idirnasctha 10% a bhaint amach agus chun tacú leis na Tionscadail Leasa Choitinn (PCIanna) a bhfuil an acmhainn is airde acu. Is mór againn an dul chun cinn a rinneadh le déanaí i Leithinis na hIbéire chun an Fhrainc agus an Spáinn a nascadh níos fearr. Ach teastaíonn líonraí dáilte nua-aimseartha uainn freisin. Tá fóin chliste againn, anois tá greillí cliste de dhíth orainn! Ba cheart go mbeadh tomhaltóirí in ann freagairt do phraghsanna fuinnimh, agus cinneadh a dhéanamh cá háit agus cathain is féidir leo fuinneamh a ídiú nó a tháirgeadh.

Sa tríú háit, infheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus i nuálaíocht in-athnuaite

Tá ár dtaighdeoirí ar cheann de na sócmhainní is fearr atá againn. Mar sin féin, agus an chuid eile den domhan ag teacht suas go gasta, beidh gá le níos mó taighde agus nuálaíochta chun muid a choinneáil iomaíoch ar an stáitse domhanda. Is le cuideachtaí Eorpacha 40% de na paitinní uile do theicneolaíochtaí in-athnuaite. Agus an domhan is mó a fhanfaidh sa réimse seo, cruthófar na poist agus an fás atá ag teastáil ón Eoraip i réimsí atá ag teacht chun cinn, amhail gaoth amach ón gcósta, fuinneamh aigéin nó ardbhreoslaí. Ach mar cheann de na nuálaithe is fearr ar fad, ba ghnách le Thomas Edison a rá: “Tá bealach níos fearr ann chun é a dhéanamh. Faighimis é ”. Ní mór dúinn an taighde a mhaoiniú a chabhróidh linn réitigh cheannródaíocha a sholáthar agus iad a chur ar an margadh níos gasta.

Beidh orainn a bheith nuálaíoch i ngreillí cliste, i bhfreagairt ar éileamh, agus i stóráil fuinnimh. Ba cheart go mbeadh úsáideoirí in ann a bhfeithicil leictreach a mhuirearú nuair a bhíonn praghsanna íseal agus a dtomhaltas a laghdú nuair a bhíonn praghsanna arda! Seo ceann de na réimsí ina gcaithfimid glacadh leis an aistriú teicneolaíochta. Sin an fáth go bhfuil an maoiniú le haghaidh taighde fuinnimh faoi dhó faoin gclár nua Horizon 2020. Agus chun tacú leis sin, molfaidh mé Plean Teicneolaíochta Fuinnimh Straitéiseach uasghrádaithe go gairid chun cabhrú linn díriú ar na réimsí a bhfuil an acmhainn is airde acu.

Faoi dheireadh, trínár mbeartas trádála, beidh sé mar aidhm againn rochtain ar mhargaí eachtracha do theicneolaíochtaí in-athnuaite na hEorpa a fheabhsú. Mar shampla, cuideoidh an "Tionscnamh Earraí Glasa" a bhfuil sé mar aidhm aige trádáil in earraí agus seirbhísí glasa a léirscaoileadh, táirgí a chuireann astaíochtaí CO2 chun cinn agus a chruthaíonn poist agus fás a chur chun cinn.

Ceathrú, ag déanamh go n-oibreoidh éifeachtúlacht fuinnimh agus in-athnuaite le chéile

Tá 75% dár stoc tithíochta mí-éifeachtach ó thaobh fuinnimh. Chun na foirgnimh atá againn a dhéanamh níos éifeachtaí agus na caighdeáin “beagnach nialas fuinnimh” a bhaint amach d’fhoirgnimh nua, beidh ar acmhainní in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh oibriú as láimh a chéile. Déanfaidh mé cinnte go bhfuil an maoiniú ann chun go dtarlóidh sé sin sa tionscnamh nua “Maoiniú Cliste do Fhoirgnimh Chliste”. Ba cheart don Chiste Eorpach um Infheistíochtaí Straitéiseacha (EFSI) maoiniú do thionscadail éifeachtúlachta a iolrú freisin. Ach déanfaimid athbhreithniú freisin ar ár gcreat rialála. Cé go bhfuil forálacha tábhachtacha sa Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite agus an Treoir um Fheidhmíocht Fuinnimh san Fhoirgneamh cheana féin chun bearta in-athnuaite agus coigilt fuinnimh a úsáid i bhfoirgnimh, tabharfaimid cuairt arís ar an dá phíosa reachtaíochta chun na forálacha seo a dhéanamh níos láidre fós.

Last, ach ní a laghad: Soláthar fuinnimh in-athnuaite slán

Tá a fhios againn go n-allmhairíonn an AE fuinneamh os cionn € 400 billiún gach bliain. Ach ba cheart dúinn cuimhneamh freisin, gan fuinneamh in-athnuaite, go mbeadh an figiúr seo € 30 billiún ar a laghad níos airde! Tá fuinneamh in-athnuaite, agus go háirithe téamh bunaithe ar fhoinsí in-athnuaite in ionad breoslaí iontaise, ríthábhachtach chun spleáchas ar allmhairí a laghdú. Sin an fáth go mbeidh fuinneamh in-athnuaite feiceálach sa straitéis nua téimh agus fuaraithe a mholfaidh mé níos déanaí i mbliana mar chuid de Straitéis an Aontais Fuinnimh. Creidim gur gá do thomhaltóirí agus do shaoránaigh cumhacht a thabhairt don Aontas Fuinnimh, mar rannpháirtithe gníomhacha chun go n-oibreoidh sé. Cuirfidh táirgeadh fuinnimh díláraithe chomh maith le comharchumainn fuinnimh le spriocanna aeráide agus fuinnimh an AE a bhaint amach agus tá siad riachtanach chun go nglacfaidh an pobal le bonneagar fuinnimh in-athnuaite agus fuinnimh. Dá bhrí sin, táimid ag athbhreithniú na gcleachtas is fearr faoi láthair chun féinghiniúint agus tomhaltas fuinnimh atá éifeachtach ó thaobh costais a chur chun cinn, d’fhonn treoir a fhorbairt sa réimse seo.

Dhaoine uaisle,

D’fhéadfadh go mbeadh na cuspóirí seo uaillmhianach. Ach tá na geallta ró-ard gan a bheith uaillmhianach.

Tá an móiminteam polaitiúil ann. Léiríonn fócas Phlean Infheistíochta Juncker ar fhuinneamh, agus go háirithe ar fhuinneamh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh, tiomantas an Choimisiúin tacú leis an aistriú seo. Agus ar leibhéal áitiúil, tá na céadta cathracha agus na milliúin saoránach atá ag iarraidh dul níos faide ná a gcuid spriocanna 2020. Cabhróimid leo é sin a dhéanamh trí thionscnaimh mar Chúnant na Méaraí agus Comhpháirtíocht Nuálaíochta na hEorpa ar Chathracha Cliste agus Pobail.

D'oscail comhaontú na Comhairle Eorpaí ar Chreat Aeráide agus Fuinnimh 2030 an doras do chomhaontú uaillmhianach i bPáras. Díreach an tseachtain seo caite, chuir an AE a chion isteach sa chomhaontú nua seo - agus ba sinne an chéad duine a rinne amhlaidh. Thaispeánamar an bealach do na tíortha eile chun muid a leanúint ar an mBóthar go Páras. Táimid ag éileamh go ndéileálfar le spriocanna astaíochtaí atá ceangailteach ó thaobh dlí, agus tá ról lárnach ag fuinneamh in-athnuaite do gach tír, arna bhforbairt agus á forbairt araon. Gan iad, ní thiocfaidh an Eoraip chun an laghdú 40% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030 a bhfuil tiomantas tugtha againn dó. Agus gan iad, ní bheifí in ann fuinneamh inbhuanaithe a sholáthar do chách mar a mhol Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe Ban-Ki-Moon agus atá leabaithe sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ach an oiread.

Caithfidh an móiminteam a chruthaíonn fuinneamh in-athnuaite maidir le hiomaíochas, fás agus poist san Eoraip leanúint ar aghaidh. Le hAontas Fuinnimh athléimneach agus spriocanna aeráide faoi thiomáint ag fuinneamh in-athnuaite, níl aon amhras orm ach go n-éireoidh linn.

Táim ag tnúth le bheith ag obair le gach duine agaibh, chun go dtarlóidh sé sin.

Go raibh maith agat as do aird.

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún bearta na Gréige chun rochtain ar leictreachas a mhéadú d’iomaitheoirí PPC

foilsithe

on

Rinne an Coimisiún Eorpach bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí, faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE, bearta a mhol an Ghréig chun ligean d’iomaitheoirí Chorparáid na Cumhachta Poiblí (PPC), sealbhóir leictreachais faoi úinéireacht stáit na Gréige, níos mó leictreachais a cheannach ar bhonn níos fadtéarmaí. Chuir an Ghréig na bearta seo isteach chun an saobhadh a chruthaigh rochtain eisiach PPC ar ghiniúint breoslaithe ligníte a bhaint, a fuair cúirteanna an Choimisiúin agus an Aontais chun neamhionannas deiseanna a chruthú i margaí leictreachais na Gréige. Rachaidh na leigheasanna atá beartaithe i léig nuair a stopfaidh plandaí ligníte atá ann cheana ag feidhmiú go tráchtála (a bhfuiltear ag súil leo faoi 2023 faoi láthair) nó, ar a dhéanaí, faoin 31 Nollaig 2024.

Ina cinneadh Márta 2008, fuair an Coimisiún gur sháraigh an Ghréig rialacha iomaíochta trí chearta rochtana faoi phribhléid a thabhairt do PPC chun ligníte. D'iarr an Coimisiún ar an nGréig bearta a mholadh chun éifeachtaí frithiomaíocha an tsáraithe sin a cheartú. Mar gheall ar achomhairc sa Chúirt Ghinearálta agus i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa araon, agus deacrachtaí le haighneacht leigheasanna roimhe seo a chur i bhfeidhm, níor cuireadh bearta ceartaitheacha den sórt sin i bhfeidhm go dtí seo. An 1 Meán Fómhair 2021, chuir an Ghréig leagan leasaithe de na leigheasanna isteach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go dtugann na bearta atá beartaithe aghaidh iomlán ar an sárú a d’aithin an Coimisiún ina Chinneadh in 2008, i bhfianaise phlean na Gréige chun gach giniúint ligníte-bhreoslaithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú faoi 2023 de réir chuspóirí comhshaoil ​​na Gréige agus an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an cinneadh agus na bearta a mhol an Ghréig ar chumas iomaitheoirí PPC fálú níos fearr i gcoinne luaineacht praghsanna, ar gné ríthábhachtach iad chun dul san iomaíocht sa mhargadh le haghaidh leictreachais miondíola agus praghsanna cobhsaí a thairiscint do thomhaltóirí. Oibríonn na bearta lámh ar láimh le plean na Gréige chun a ghléasraí cumhachta breoslaithe ligníte a thruailliú a dhíchoimisiúnú trí úsáid na bplandaí seo a dhíspreagadh, ag teacht go hiomlán le Beart Glas na hEorpa agus le cuspóirí aeráide an AE. "

Aiseolas

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú bliana ar dhíolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú an bhirt díolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn. Tá bithbhreoslaí leachta díolmhaithe ag an tSualainn ó chánachas fuinnimh agus CO₂ ó 2002. Tá an beart fada cheana féin arís agus arís eile, an uair dheireanach i Deireadh Fómhair 2020 (SA.55695). Le cinneadh an lae inniu, ceadaíonn an Coimisiún fadú bliana breise ar an díolúine cánach (ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2022). Is é cuspóir an bhirt díolúine cánach úsáid bithbhreoslaí a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise san iompar a laghdú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí baile agus allmhairithe a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh an scéim le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina hiomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna 2030 in-athnuaite agus CO₂. Ba cheart go bhfanfadh an tacaíocht do bhithbhreoslaí biabhunaithe teoranta, de réir na dtairseach a fhorchuireann an an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite athbhreithnithe. Ina theannta sin, ní féidir an díolúine a dheonú ach amháin nuair a thaispeánann oibreoirí go gcomhlíonann siad critéir inbhuanaitheachta, a thrasnóidh an tSualainn de réir mar a éilíonn an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​uimhir an cháis SA.63198.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Tá sé mar aidhm ag riarachán Biden costais a ghearradh ar thionscadail ghréine, gaoithe ar thalamh poiblí

foilsithe

on

By

Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. Pictiúr tógtha 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Tá sé beartaithe ag riarachán Biden tailte cónaidhme a dhéanamh níos saoire le rochtain a fháil ar fhorbróirí cumhachta gréine agus gaoithe tar éis don tionscal cumhachta glan argóint a dhéanamh i mbrú stocaireachta i mbliana go bhfuil rátaí agus táillí léasa ró-ard chun infheistíocht a tharraingt agus go bhféadfadh siad clár oibre athrú aeráide an uachtarán a thorpáil, scríobh Groom Nichola agus Valerie Volcovici.

Tá cinneadh Washington athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas talún cónaidhme do thionscadail chumhachta in-athnuaite mar chuid d’iarracht níos leithne ag rialtas an Uachtaráin Joe Biden téamh domhanda a throid trí fhorbairt fuinnimh ghlain a threisiú agus druileáil agus mianadóireacht guail a dhíspreagadh.

“Aithnímid go bhfuil an domhan athraithe ón uair dheireanach a bhreathnaíomar air seo agus caithfear nuashonruithe a dhéanamh,” a dúirt Janea Scott, comhairleoir sinsearach le rúnaí cúnta Roinn Intí na Stát Aontaithe ar thalamh agus mianraí, le Reuters.

Aiseolas

Dúirt sí go bhfuil an riarachán ag déanamh staidéir ar roinnt leasuithe chun tailte cónaidhme a dhéanamh níos éasca do chuideachtaí gréine agus gaoithe a fhorbairt, ach nár thug siad sonraí faoi leith.

Cuireann an brú ar rochtain níos éasca ar thailte móra cónaidhme béim ar riachtanas géar an tionscail fuinnimh in-athnuaite ar acraíocht nua: Tá sé mar aidhm ag Biden an earnáil chumhachta a dhícharbónú faoi 2035, sprioc a d’éileodh ar limistéar níos mó ná an Ísiltír do thionscal na gréine amháin, de réir an ghnólachta taighde Rystad Energy.

Is éard atá i gceist ná scéim rátaí cíosa agus táillí do léasanna gréine agus gaoithe cónaidhme atá deartha chun rátaí a choinneáil ar aon dul le luachanna talún talmhaíochta in aice láimhe.

Aiseolas

Faoin mbeartas sin, arna chur i bhfeidhm ag riarachán an Uachtaráin Barack Obama in 2016, íocann tionscadail gréine somemajor $ 971 in aghaidh an acra in aghaidh na bliana i gcíos, mar aon le breis agus $ 2,000 in aghaidh na meigeavata de chumas cumhachta.

Maidir le tionscadal ar scála fóntais a chlúdaíonn 3,000 acra agus a tháirgeann 250 meigeavata cumhachta, is é sin cluaisín thart ar $ 3.5 milliún gach bliain.

Tá cíosanna tionscadal gaoithe níos ísle i gcoitinne, ach tá an táille acmhainne níos airde ag $ 3,800, de réir sceideal táillí cónaidhme.

Áitíonn an tionscal fuinnimh in-athnuaite nach bhfuil na muirir a ghearrann an Roinn Intí ar aon dul le cíosanna talún príobháideacha, ar féidir leo a bheith faoi bhun $ 100 in aghaidh an acra, agus nach dtagann táillí as cumhacht a tháirgtear.

Tá siad níos airde freisin ná cíosanna cónaidhme le haghaidh léasanna druileála ola agus gáis, a ritheann ag $ 1.50 nó $ 2 in aghaidh na bliana in aghaidh an acra sula gcuirtear ríchíosa táirgeachta 12.5% ​​ina n-áit nuair a thosaíonn peitriliam ag sileadh.

"Go dtí go réiteofar na costais ró-ualaigh seo, is dócha go mbainfidh ár náisiún leas as a gcumas tionscadail fuinnimh ghlain dhúchasacha a imscaradh ar ár dtailte poiblí - agus na poist agus an fhorbairt eacnamaíoch a thagann leis," a dúirt Gene Grace, abhcóide ginearálta don ghrúpa trádála fuinnimh ghlain American Clean Power Association.

Go stairiúil bhí an tionscal fuinnimh in-athnuaite ag brath ar acraíocht phríobháideach chun tionscadail mhóra a shuíomh. Ach tá codanna móra de thalamh príobháideach gan bhriseadh ag éirí gann, rud a fhágann go bhfuil tailte cónaidhme i measc na roghanna is fearr le haghaidh leathnú amach anseo.

Go dtí seo, cheadaigh an Roinn Intí níos lú ná 10 GW de chumhacht gréine agus gaoithe ar a níos mó ná 245 milliún acra de thailte cónaidhme, an tríú cuid den méid a bhí tuartha a shuiteáil an dá thionscal ar fud na tíre díreach i mbliana, de réir an Riaracháin um Fhaisnéis Fuinnimh. .

Thosaigh tionscal na gréine ag stocaireacht ar an gceist i mí Aibreáin, nuair a chomhdaigh Cumann Gréine na Scála Móra, comhrialtas de chuid d’fhorbróirí gréine is fearr na tíre - lena n-áirítear NextEra Energy, Southern Company agus EDF Renewables - achainí le Biúró Bainistíochta Talún Interior ag iarraidh cíosanna níos ísle ar thionscadail ar scála fóntais i bhfásach blistering an náisiúin.

Dúirt urlabhraí don ghrúpa gur dhírigh an tionscal ar California i dtosach toisc go bhfuil cuid de na hacraí gréine is geallta ann agus toisc go raibh measúnuithe teannta ag talamh timpeall ar mhórcheantair uirbeacha mar Los Angeles do chontaetha iomlána, fiú ar acraíocht fásaigh nach raibh oiriúnach don talmhaíocht.

Oifigigh ag NextEra (NEE.N), Deisceartach (SO.N), agus ní dhearna EDF trácht nuair a rinne Reuters teagmháil leis.

I mí an Mheithimh, d’ísligh an Biúró cíosanna i dtrí chontae i California. Ach ghlaoigh ionadaithe gréine ar an mbeart nach leor iad, ag maíomh go raibh na lascainí ró-bheag agus gur fhan an táille acmhainne meigeavata i bhfeidhm.

Phléigh aturnaetha na gcuideachtaí gréine agus BLM an cheist i nglaonna gutháin ó shin, agus tá tuilleadh cainteanna sceidealta do Mheán Fómhair, dar le Peter Weiner, an t-aturnae a dhéanann ionadaíocht don ghrúpa gréine.

"Tá a fhios againn go raibh go leor ag na folks nua ag BLM ar a gcuid plátaí," a dúirt Weiner. "Is mór againn a mbreithniú."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending