Ceangail le linn

tSín

Ceisteanna atá os comhair gheilleagar na Síne

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

chineji

Agus na sonraí eacnamaíocha le déanaí ag tagairt do thús bog don bhliain, táthar ag súil le níos mó beart pro-fáis atá ar bun. Ach is í an cheist is mó fós cén chaoi a dtabharfaí aghaidh ar an ngeilleagar fuaraithe ag na seisiúin chomhairliúcháin bhliantúla leanúnacha reachtacha agus pholaitiúla, agus a mhéid a ghnóthódh an geilleagar. An Global Times Pléann sé ceithre phríomhcheist atá os comhair gheilleagar na Síne.

Moilliú a ghabháil

Aiseolas

In éineacht le sprioc fáis OTI oifigiúil níos ísle don bhliain, deimhneofar “beartais airgeadaíochta agus fhioscacha réchúiseacha” ag seisiún Chomhdháil Náisiúnta an Phobail (NPC), chun cabhrú le fás a chobhsú, a dúirt eacnamaithe Urrúis UBS faoi stiúir Wang Tao i dtaighde. tuairisc ar r-phost chuig an Global Times Dé Luain.

É sin ráite, is dóigh go mbeidh easnamh fioscach 2015 2.5 faoin gcéad den OTI, méadú ó thart ar 2.1 faoin gcéad beartaithe in 2014, réamh-mheasta ag na heacnamaithe. Dúirt siad go gcoinneodh athruithe breise ar an mbeartas airgeadaíochta "fás leathan airgid agus creidmheasa seasmhach."

San aistriú is déanaí chun an margadh a chinntiú, d’fhógair Banc an Phobail na Síne (PBC), banc ceannais na tíre, Dé Sathairn an dara gearradh ar ráta úis i mbeagnach trí mhí, go gairid roimh oscailt dhá sheisiún an NPC agus an National Coiste Chomhdháil Chomhairleach Pholaitiúil Phobail na Síne (CPPCC), Dé Máirt.

Aiseolas

Má tá díomá ar shonraí mhí Feabhra a chuimsíonn figiúirí boilscithe atá sceidealta le nochtadh timpeall an 10 Márta, is dócha go dtarlódh gearradh eile ar chóimheas riachtanas cúlchiste leathanbhunaithe (RRR) i mí an Mhárta, dúirt eacnamaithe Caipitil Barclays faoi stiúir Chang Jian leis an Global Times Dé Luain.

Maidir leis an margadh tithíochta a ndearnadh athruithe beartais air le bliain anuas, bhí eagla ar anailísithe freisin go bhféadfadh an earnáil tithíochta sleamhnú in 2015.

Is cinnte go gcuideodh bearta scaoilte lena n-áirítear an gearradh is déanaí ar an ráta úis le hiasachtaí tithíochta a laghdú, a dúirt Xia Dan, anailísí sa Bhanc Cumarsáide i Shanghai, leis an Global Times.

Sna míonna amach romhainn, féadfaidh an rialtas láir leanúint ar aghaidh ag tweaking an bheartais airgeadaíochta agus an cháin díolacháin a ghearradh ar thithe athláimhe chun borradh a chur faoin margadh eastát réadach, a dúirt Xia. Dúirt sí gur dóigh go mbeidh athshlánú ar an earnáil réadmhaoine ag tosú sa tríú ráithe.

Fós féin, ba cheart an iomarca aird a thabhairt ar bhearta maolaithe airgeadaíochta, dúirt Yuan Yafei, bunaitheoir agus cathaoirleach Ghrúpa Sanpower ilchuideachta atá bunaithe i Nanjing, le tuairisceoirí Dé Máirt ag oscailt an Tríú Seisiún den 12ú Coiste Náisiúnta de CPPCC, barr na tíre comhlacht comhairleach polaitiúil.

Ba chóir go mbeadh an bhéim ar gheilleagar atá dírithe ar nuálaíocht i measc “gnáth nua” d’fhás ar chaighdeán níos moille ach níos airde, a dúirt Yuan, ball den CPPCC freisin.

Tá sé beartaithe go ndéanfar na leasuithe airgeadais a dhoimhniú

Cé go bhfuiltear ag súil le sraith leasuithe i mbliana, i réimsí a chuimsíonn criosanna saorthrádála, pinsin agus árachas cúram sláinte, agus an earnáil faoi úinéireacht an Stáit, is é dírialú airgeadais an fócas i gcónaí.

Mar chomhartha d’iarrachtaí ag ardú chun rialacháin san earnáil airgeadais a mhaolú, d’fhógair an banc ceannais an gearradh is déanaí ar rátaí úis mar aon le bealach níos mó do bhainc agus iad ag socrú rátaí taisce. Ag tosú Dé Domhnaigh, ardaíodh an uasteorainn ar rátaí taisce a cheadaítear d’institiúidí airgeadais a thairiscint ó 1.2 oiread an tagarmhairc go 1.3 huaire.

Léiríonn an t-aistriú an léirscaoileadh leanúnach ar rátaí úis, a dúirt eacnamaithe ag Grúpa Baincéireachta ANZ leis an Domhanda Times.

Tá bainc mhóra tráchtála faoi úinéireacht an stáit, lena n-áirítear Banc Tionscail agus Tráchtála na Síne, Banc Talmhaíochta na Síne agus Banc na Síne, tar éis a rátaí taisce a shocrú ag 1.1 oiread an tagarmhairc tar éis an fhógra maidir le gearradh rátaí, agus tá roinnt banc níos lú mar Bank of Nanjing agus Tá rátaí taisce coigeartaithe ag Banc Evergrowing go 1.3 oiread an tagarmhairc.

Ina theannta sin, tá súil le tuilleadh beart chun an margadh caipitil a oscailt a thuilleadh.

Ceann de na gluaiseachtaí is mó a bhfuil súil leis is ea seoladh féideartha nasc stocmhalartáin idir malartuithe Shenzhen agus Hong Cong tamall in 2015, arna mhúnlú tar éis scéim Nasc Stoc Shanghai-Hong Cong. Tá leathnú á dhéanamh freisin ar an Nasc Stoc Shanghai-Hong Cong atá ann chun níos mó táirgí agus catagóirí sócmhainní a áireamh.

Cosaint an chomhshaoil

Ag fulaingt ó smog go minic, cuireann muintir na Síne níos mó tábhachta leis an gcomhshaol seachas fás eacnamaíoch amháin.

Rinne tairseach nuachta oifigiúil people.com.cn suirbhé ar líne go déanach i mí Eanáir chun a fháil amach cad iad na saoránaigh a bhfuil súil acu go bpléifeadh an dá sheisiún atá le teacht de NPC agus CPPCC.

Le níos mó ná 3.7 milliún rannpháirtí ó am an phreasa, léirigh an suirbhé go bhfuil cosaint an chomhshaoil ​​sa seachtú háit i measc na 10 gceist is mó a bhaineann leo is mó.

D’fhógair an tSín go leanfadh sí fás eacnamaíoch níos sláintiúla trí athstruchtúrú agus uasghrádú tionsclaíoch.

Déanfaidh an tSín iarrachtaí chun ídiú breosla iontaise a laghdú agus teicneolaíocht ghuail ghlain a chur chun cinn, a dúirt Premier na Síne Li Keqiang ag cruinniú bliantúil Fhóram Eacnamaíoch an Domhain i mí Eanáir, ag tabhairt dá haire gur margadh é an gual glan a bhfuil acmhainneacht mhór ann.

Ba cheart don tSín infheistíocht i dtionscail chosanta comhshaoil ​​a mhéadú, a d’fhéadfadh a bheith ina hinneall fáis nua, a dúirt Xu Hongcai, stiúrthóir na Roinne Faisnéise faoi Lárionad na Síne um Malartuithe Eacnamaíocha Idirnáisiúnta, meitheal smaointe atá bunaithe i mBéising. Domhanda Times Dé Luain (2 Márta).

Tá imní ar fhiontraithe freisin maidir le hastaíochtaí ó mhonarchana a laghdú. Cuirfidh Zong Qinghou, bunaitheoir agus cathaoirleach fathach deochanna na Síne Hangzhou Wahaha Group, togra faoi bhráid sheisiún NPC chun bainistíocht níos fearr a dhéanamh ar íocaíocht táillí cosanta comhshaoil.

Caithfidh fiontair muirir truaillithe a íoc ach níl siad aineolach ar an gcaoi a n-úsáidtear na táillí seo chun an comhshaol a chosaint, a dúirt Zong sa togra a seoladh chuig an Global Times Dé Domhnaigh. Dúirt sé go bhfuil gá le taighde níos speisialaithe ar fhoinsí truaillithe, mar astaíochtaí gluaisteán, chun réitigh spriocdhírithe a ghlacadh.

Rialachán maidir le hairgeadas idirlín

Agus rath ar airgeadas idirlín in 2014, tá rialáil ar an tionscal atá ag teacht chun cinn ina ábhar imní anois.

Chomh maith le huirlisí íocaíochta ar líne a d’éascaigh go mór an saol laethúil, tarraingíodh aird mhór freisin ar ardáin piara go piaraí (P2P) agus ar bhainc idirlín. D’fhorbair iasachtaí P2P go gasta ó dheireadh 2011 mar chuid de chóras scáthbhaincéireachta neamhrialaithe na tíre.

Faoi dheireadh 2014, bhí thart ar 1,600 ardán P2P sa tSín, agus seoladh níos mó ná 900 acu in 2014 amháin, thuairiscigh tairseach nuachta people.com.cn Dé Máirt.

Ach mar gheall ar an débhríocht dhlíthiúil a bhaineann le hoibríochtaí iasachta P2P, tá mainneachtainí agus calaois tar éis éirí coitianta agus tá súil ag gníomhaithe margaidh go mbeidh rialacháin shoiléire ann chun forbairt na hearnála a chinntiú.

"Táimid ag súil go scaoilfear rialacháin go luath chun timpeallacht chothrom margaidh a chinntiú," a dúirt Wei Wei, comhbhunaitheoir na cuideachta P2P atá lonnaithe i mBéising JimuBox, leis an Global Times Dé Máirt.

Thug sé faoi deara freisin, in ainneoin roinnt teipeanna, gur féidir le hiasachtaí P2P cuidiú le córas creidmheasa níos fearr a thógáil agus tacaíocht a sholáthar d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

Molfaidh Páirtí na Síne Zhi Gong, ceann de na hocht bpáirtí neamh-Chumannach sa tSín, don CPPCC maoiniú Idirlín a áireamh sa chóras rialála airgeadais, a thuairiscigh an nuachtán Securities Daily atá bunaithe i mBéising Dé Luain.

Ba cheart ardáin agus táirgí airgeadais idirlín a áireamh sa líonra rialála foriomlán atá comhdhéanta den bhanc ceannais, Coimisiún Rialála Baincéireachta na Síne, Coimisiún Rialála Urrúis na Síne, Coimisiún Rialála Árachais na Síne, chomh maith le rialtóirí airgeadais áitiúla, de réir an togra.

Mhol an togra cur chuige “liosta diúltach” freisin trí insint cad atá toirmiscthe in iarracht rioscaí a laghdú agus saoirse an mhargaidh a chinntiú.

tSín

Comórtas: Ghlac an AE, SAM agus Daon-Phoblacht na Síne páirt sa Chúigiú Cruinniú Mullaigh Rialála Muirí Domhanda

foilsithe

on

An 7 Meán Fómhair, ghlac oifigigh shinsearacha rialtais ón AE, na SA agus Daon-Phoblacht na Síne páirt sa Chúigiú Cruinniú Mullaigh Rialála Muirí Domhanda. I measc na rannpháirtithe bhí ionadaithe ó na húdaráis chomórtais agus mhuirí a bhí freagrach as loingseoireacht línéar idirnáisiúnta a rialáil sna lánaí trádála líneála is mó ar domhan.

Chlúdaigh an cruinniú mullaigh forbairtí earnála ó cuireadh tús leis an bpaindéim coronavirus, lena n-áirítear na dúshláin atá roimh an earnáil idirnáisiúnta iompair coimeádán agus saincheisteanna níos leithne a bhaineann le slabhraí soláthair muirí. Chomhaontaigh na rannpháirtithe gur thug an paindéim dúshláin eisceachtúla d’oibreoirí i gcuideachtaí loingseoireachta, calafoirt agus seirbhísí lóistíochta, ar bhealaí chuig agus ón AE chomh maith i gcodanna eile den domhan.

Rinne siad tuairimí a mhalartú ar na gníomhartha faoi seach a rinne a ndlínsí, chomh maith le dearcadh agus peirspictíochtaí sa todhchaí, lena n-áirítear gníomhartha féideartha chun athléimneacht na hearnála a mhéadú. Bíonn an cruinniú mullaigh ar siúl gach dara bliain agus is fóram é chun comhar a chothú idir na trí údarás. Tionólfar an chéad chruinniú mullaigh eile sa bhliain 2023 sa tSín.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Córas na Náisiún Aontaithe níos athléimní a athinsint le Taiwan ann

foilsithe

on

Tar éis níos mó ná 200 milliún ionfhabhtú agus os cionn 4 mhilliún bás agus comhaireamh, tá an paindéim COVID-19 raged ar fud na cruinne. Chruthaigh sé seo tionchar socheacnamaíoch an-tubaisteach ar ár ndomhan idirnasctha, agus níor chosain beagnach aon tír. Chuir an paindéim isteach ar thrádáil dhomhanda, chuir sé leis an mbochtaineacht, chuir sé bac ar oideachas, agus chuir sé isteach ar chomhionannas inscne, agus ba iad náisiúin meánioncaim agus ioncaim ísle an t-ualach is mó, scríobhann Jaushieh Joseph Wu, Aire Gnóthaí Eachtracha, Poblacht na Síne (Taiwan) (sa phictiúr, thíos).

De réir mar a théann go leor tíortha i gcoinne spíce eile den víreas, arna spreagadh ag an leagan Delta an-tógálach, féachann an domhan ar na Náisiúin Aontaithe (NA) iarrachtaí cuimsitheacha a dhéanamh chun an ghéarchéim a réiteach, téarnamh níos fearr a chinntiú, agus a atógáil go hinbhuanaithe. Is tasc uafásach é seo a éilíonn gach deic láimhe. Tá sé thar am ag an gcomhlacht domhanda fáilte a chur roimh Taiwan, comhpháirtí luachmhar fiúntach atá réidh chun lámh chúnta a thabhairt.  

Le cúpla mí anuas, tá Taiwan, cosúil le go leor tíortha eile, ag plé le borradh cásanna COVID-19 tar éis beagnach bliain de rath ar an víreas a bheith ann. Ach, fuair sé láimhseáil ar an scéal agus tháinig sé níos réidh chun oibriú le comhghuaillithe agus le comhpháirtithe chun dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an bpaindéim. Labhraíonn freagra éifeachtach Taiwan ar an bpaindéim, a leathnú tapa cumais chun freastal ar éileamh domhanda an tslabhra soláthair, agus a cúnamh substainteach i leith tíortha comhpháirtíochta ar fud an domhain nach bhfuil aon chúiseanna láidre ann go mbeidh ról cuiditheach ag Taiwan sa Córas na Náisiún Aontaithe.

Aiseolas

Mar sin féin, faoi bhrú ó Dhaon-Phoblacht na Síne (PRC), leanann na Náisiúin Aontaithe agus a sainghníomhaireachtaí ag diúltú don Téaváin, ag lua Rún Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe 1971 2758 (XXVI) mar bhunús dlí don eisiamh seo. Ach tá teanga an rúin soiléir: ní thugann sí aghaidh ach ar cheist ionadaíocht na Síne sna Náisiúin Aontaithe; níl aon trácht ar éileamh ceannasachta na Síne ar Taiwan, ná ní údaraíonn sé don PRC ionadaíocht a dhéanamh ar Taiwan i gcóras na Náisiún Aontaithe. Is é fírinne an scéil, níor rialaigh an PRC Taiwan riamh. Seo an réaltacht agus an status quo ar fud dhá thaobh Chaolas Taiwan. Ní féidir le muintir Taiwanese ionadaíocht a dhéanamh ar an stáitse idirnáisiúnta ach ag a rialtas a toghadh go coitianta. Trí theanga an rúin a chothromú go bréagach le “Prionsabal amháin na Síne i mBéising,” tá an PRC ag cur a thuairimí polaitiúla ar na Náisiúin Aontaithe go treallach.

Ní thagann deireadh leis an áiféis ansin. Cuireann an t-eisiamh seo cosc ​​ar rannpháirtíocht shochaí shibhialta Taiwan. Diúltaítear do shealbhóirí pas Taiwanese rochtain a fháil ar áitribh na Náisiún Aontaithe, le haghaidh turais agus cruinnithe, agus ní féidir le hiriseoirí Taiwanese creidiúnú a fháil chun imeachtaí na Náisiún Aontaithe a chlúdach. Is é an t-aon chúis atá leis an gcóireáil idirdhealaitheach seo ná a náisiúntacht. Sáraíonn baill de shochaí shibhialta Taiwan ó na Náisiúin Aontaithe idéal an iltaobhachais, sáraíonn sé bunphrionsabail na Náisiún Aontaithe meas ar chearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chur chun cinn, agus cuireann sé isteach ar iarrachtaí foriomlána na Náisiún Aontaithe.

Le sé scór bliain, tá Taiwan ag cur cúnamh ar fáil do thíortha comhpháirtíochta ar fud an domhain. Ó glacadh Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe, dhírigh sé ar chabhrú le comhpháirtithe na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) a bhaint amach, agus, le déanaí, páirt a ghlacadh i bhfreagairt antipandemic agus aisghabháil postpandemic. Idir an dá linn, sa bhaile, chomhlíon Taiwan a SDGanna maidir le comhionannas inscne, uisce glan agus sláintíocht, agus dea-shláinte agus folláine, i measc nithe eile. Tá ár réitigh nuálacha pobalbhunaithe ag baint leasa as comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha chun leasa na sochaí ina hiomláine.

Aiseolas

An Tuarascáil ar Sonas Domhanda 2021, a d’eisigh an Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe, rangaithe Taiwan an ceann is sona in Oirthear na hÁise, agus an 24ú háit ar domhan. Léiríonn an rangú an dóigh a mothaíonn muintir tíre faoin tacaíocht shóisialta a fhaigheann siad, agus léiríonn sé cur i bhfeidhm tíre ar na SDGanna den chuid is mó. Tá Taiwan sásta a cuid taithí a chur ar aghaidh agus oibriú le comhpháirtithe domhanda chun todhchaí níos fearr agus níos athléimní a thógáil do chách.

Ag am nuair a bhíonn an domhan ag glaoch go géar ar ghníomhartha aeráide agus astaíochtaí carbóin glan-nialasacha a bhaint amach faoi 2050, tá Taiwan ag cairtchlár go gníomhach i dtreo na sprice, agus tá reachtaíocht thiomnaithe dréachtaithe aici chun an próiseas seo a éascú. Níl aon teorainneacha ag athrú aeráide, agus tá iarrachtaí comhbheartaithe riachtanach má theastaíonn todhchaí inbhuanaithe uainn. Tá a fhios ag Taiwan faoi seo, agus tá sí ag obair ar na bealaí is fearr chun na dúshláin a bhaineann le laghdú carbóin a iompú ina ndeiseanna nua.

Ina mhionn oifige i mí an Mheithimh i mbliana, leag Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe António Guterres béim gur nocht paindéim COVID-19 ár leochaileacht agus ár n-idirnascthacht roinnte. Dúirt sé nach féidir leis na Náisiúin Aontaithe, agus na stáit agus na daoine a bhfreastalaíonn siad orthu, leas a bhaint as daoine eile a thabhairt chun boird.

Is caillteanas morálta agus ábhartha don domhan é comhpháirtithe a dhiúltú a bhfuil ar a gcumas cur leis agus muid ag iarraidh téarnamh níos fearr le chéile. Is fórsa maith í an Téaváin. Anois an t-am chun Taiwan a thabhairt chun boird agus ligean do Taiwan cabhrú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Caidreamh AE-Taiwan: Tá FPEanna ag iarraidh comhpháirtíocht níos láidre

foilsithe

on

I dtuarascáil nua a glacadh Dé Céadaoin (1 Meán Fómhair), molann FPEanna ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha caidreamh níos dlúithe agus comhpháirtíocht níos láidre idir an AE agus Taiwan arna dtreorú ag Beartas One China an AE, Tubaiste.

Faigheann siad Taiwan freisin mar phríomhpháirtí AE agus mar chomhghuaillíocht dhaonlathach san Ind-Aigéan Ciúin a chuidíonn le hordú bunaithe ar rialacha a choinneáil i measc na hiomaíochta atá ag dul i méid idir na cumhachtaí móra sa réigiún.

Ullmhaigh an foras le haghaidh Comhaontú Infheistíochta Déthaobhach nua

Aiseolas

Le comhar a mhéadú, leagann an téacs béim ar an ngá le tús a chur go práinneach le “measúnú iarmharta, comhairliúchán poiblí agus cleachtadh scóipe” ar Chomhaontú Infheistíochta Déthaobhach AE-Taiwan (BIA). Aibhsíonn FPEanna an tábhacht a bhaineann le trádáil agus caidreamh eacnamaíoch idir an dá thaobh, lena n-áirítear ábhair a bhaineann le iltaobhachas agus an Eagraíocht Trádála Domhanda, teicneolaíocht mar 5G, sláinte phoiblí, chomh maith le comhar riachtanach maidir le soláthairtí criticiúla mar leathsheoltóirí.

Imní domhain faoi bhrú míleata na Síne i gcoinne Taiwan

Ar nóta eile, cuireann an tuarascáil imní mhór in iúl maidir le huafás míleata leanúnach na Síne, brú, cleachtaí ionsaithe, sáruithe ar aerspás agus feachtais dhífhoirmithe i gcoinne Taiwan. Áitíonn sé ar an AE níos mó a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na teannas seo agus chun daonlathas Taiwan agus stádas an oileáin mar chomhpháirtí tábhachtach AE a chosaint.

Aiseolas

Áitíonn FPEnna nach mór d’aon athrú ar chaidrimh thras-chaolais na Síne-Taiwan a bheith aontaobhach ná i gcoinne toil shaoránaigh Taiwanese. Eisíonn siad meabhrúchán láidir freisin ar an nasc díreach idir rathúnas na hEorpa agus slándáil na hÁise agus na hiarmhairtí don Eoraip dá leathnódh coinbhleacht i bhfad níos faide ná an réimse eacnamaíoch.

Cuirfear an téacs, a thugann aghaidh freisin ar raon gnéithe agus moltaí eile a bhaineann le caidreamh AE-Taiwan, faoi bhráid vótáil iomlánach. Faomhadh é le 60 vóta i bhfabhar, 4 ina choinne le 6 staonadh ó vótáil.

“Cuireann an chéad tuarascáil ó Pharlaimint na hEorpa ar chaidrimh AE-Taiwan comhartha láidir go bhfuil an AE réidh chun a chaidreamh lenár bpríomhpháirtí Taiwan a uasghrádú. Caithfidh an Coimisiún caidreamh AE-Taiwan a threisiú anois agus comhpháirtíocht chuimsitheach fheabhsaithe a shaothrú le Taiwan. Caithfear tús a chur le hobair ar mheasúnú iarmharta, comhairliúchán poiblí agus cleachtadh scóipe ar Chomhaontú Infheistíochta Déthaobhach (BIA) le húdaráis Taiwanese mar ullmhúchán don chaibidlíocht chun ár naisc eacnamaíocha a dhoimhniú roimh dheireadh na bliana seo, ”a dúirt an rapóirtéir Charlie Weimers (ECR, an tSualainn) tar éis na vótála.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending