Ceangail le linn

Geilleagar

Óráid ag Coimisinéir Vella ag an 2015 Comhdháil Eorpach Geilleagar Ciorclán

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Karmenu VellaKarmenu Vella - An Coimisinéir Comhshaoil, Gnóthaí Muirí agus Iascaigh

Airí,

Údaráis,

Aiseolas

A dhaoine uaisle,

Go raibh maith agat as cuireadh a thabhairt dom labhairt ag an gcomhdháil seo.

Lig dom tosú le sainmhíniú idéalach ar an ngeilleagar ciorclach;

Aiseolas

I ngeilleagar ciorclach, ní chuirtear beagnach aon rud amú. Is cleachtas caighdeánach é athúsáid agus athmhonarú, agus tá inbhuanaitheacht tógtha isteach i gcreatlach na sochaí sin. Tá níos lú dramhaíola le déileáil leis, agus gintear níos mó ó acmhainní teoranta. Ansin cuireann na teicneolaíochtaí nua a cruthaíodh leis an seasamh iomaíoch ar stáitse an domhain.

Is é an dúshlán atá romhainn ná an tAontas Eorpach a chur chun tosaigh sna forbairtí seo.

Inné bhí mé ag caint ag seoladh Thuarascáil Staid an Chomhshaoil. Deir sé go soiléir go bhfuil na treochtaí gearrthéarmacha a bhaineann le héifeachtúlacht acmhainní spreagúil. Is é a bhuíochas sin go príomha don dea-smaointeoireacht straitéiseach, agus don dea-bheartas Eorpach. Ach ba chóir go n-éireodh leis an rath gan aird a thabhairt air.

Dá mhéad a fhéachaim ar an dá thaobh - an comhshaol agus an geilleagar - is ea is cinnte liom gurb é an bealach chun tosaigh éifeachtúlacht acmhainní a chomhtháthú go hiomlán leis an mbealach a ndéanaimid gnó san Eoraip.

Tá a fhios againn cén fáth gur smaoineamh maith é geilleagar ciorclach. Faoi láthair tá an Eoraip faoi ghlas i slabhra táirgthe líneach atá dian ar acmhainní. Faighimid acmhainní agus ansin déanaimid iad a dhiúscairt mar dhramhaíl.

Tá an acmhainneacht agus an luach iomlán caillte. Ach i ndomhan ina n-ardaíonn an daonra domhanda níos mó ná 200 000 gach lá, leis an éileamh go léir a chuireann ar thalamh, uisce, bia, beatha, snáithín, amhábhair agus fuinneamh, níl sé seo inbhuanaithe a thuilleadh.

Faoi 2050 theastódh trí oiread níos mó acmhainní uainn ná a úsáidimid faoi láthair. Agus tiocfaidh méadú 70% ar an éileamh ar bhia, ar bheatha agus ar shnáithín. Ach tá níos mó ná leath na n-éiceachóras a bhfuil na hacmhainní seo ag brath orthu díghrádaithe cheana féin, nó tá siad á n-úsáid lasmuigh dá dteorainneacha nádúrtha.

Agus b’fhéidir gurb é ‘Éiceachóras’ an príomhfhocal. Ní mór dúinn ár gcóras tionsclaíoch a iompar i bhfad níos cosúla le héiceachóras. In éiceachóras, is é dramhaíl speiceas amháin an acmhainn do speiceas eile. Caithfimid athchalabrú ionas go dtiocfaidh aschur tionscail amháin go huathoibríoch ionchur duine eile.

Chun aghaidh a thabhairt go sonrach ar phacáiste ciorclach gheilleagar an Choimisiúin.

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún pacáiste geilleagair ciorclach nua, níos uaillmhianaí a chur i láthair go déanach i 2015, chun an Eoraip a athrú ina geilleagar atá níos iomaíche ó thaobh acmhainní de, ag tabhairt aghaidh ar raon earnálacha eacnamaíocha chomh maith le dramhaíl.

Ach cuimhnímid go bhfuil coincheap an Gheilleagair Chiorclaigh thart ó na 1960idí; ar a dtugtar an geilleagar ‘spaceman’ ar dtús, mar a thugtar air toisc go gcaithfear gach rud ar spásárthach a athúsáid, ansin ‘cradle to cradle’, agus anois an Geilleagar Ciorclach. Is coincheap fadtéarmach é seo agus teastaíonn beagán ama uainn chun an freagra fadtéarmach beartais a fháil i gceart.

Bhí an cinneadh an togra reachtaíochta dramhaíola a aistarraingt bunaithe ar an ngá atá ann é a ailíniú níos fearr le tosaíochtaí an Choimisiúin nua. Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún tabhairt faoi mhachnamh críochnúil ar an gcaoi ar féidir cuspóir an gheilleagair chiorclaigh a bhaint amach ar bhealach níos éifeachtaí atá ag teacht go hiomlán leis an gclár fostaíochta agus fáis.

Tá tús áite ar ndóigh ag baint le bainistiú dramhaíola a chur chun cinn go leanúnach, trí dhreasachtaí agus tacaíocht do laghdú dramhaíola chomh maith le córais deighilte agus bailiúcháin ardcháilíochta. Cinntíonn an dara ceann go bhfanann acmhainní laistigh den chiorcal agus go bhfuil siad ar fáil lena n-úsáid sa todhchaí.

Ní dhéantar dramhaíl a bhainistiú chomh maith agus a d'fhéadfadh sé a bheith. I 2012 táirgeadh iomlán dramhaíola san AE ná 2,5 billiún tonna, ar an meán de 5 tonna in aghaidh an áitritheora agus in aghaidh na bliana. Ón iomlán seo, níor athchúrsáladh go héifeachtach ach sciar teoranta de 36%. Cuireadh an sciar is mó, 37%, ar aghaidh le diúscairt cibé acu i láithreáin líonta talún nó ar thailte. I bhfocail eile, cailleadh thart ar 1620 tonna dramhaíola i ngeilleagar an AE. Ciallaíonn cailleadh an ábhair seo nach mbaintear leas as poitéinseal suntasach fáis agus iomaíochais trí thionscal athúsáide / athchúrsála a fhorbairt san AE.

Teastaíonn gníomh ag gach céim de shaolré na dtáirgí chun an luach is fearr a fháil ó acmhainní.

Tá gá le próisis gheilleagair chiorclacha a léirítear ó eastóscadh amhábhair go dtí dearadh, táirgeadh agus táirgeadh earraí agus trí úsáid mhéadaithe amhábhar tánaisteach.

Chuideodh táirgí a mhairfidh níos faide, barántas níos faide, nó a thagann le lámhleabhair deisiúcháin agus páirteanna spártha sa chiall seo.

Caithfidh dáileadh agus tomhaltas earraí a bheith mar chuid den phróiseas sin.

Labhairt ó thaobh Muirí agus Iascaigh mo phunainne;

Tá an iomarca dramhaíola plaisteacha, a d'fhéadfaí a athchúrsáil, agus a bheadh ​​ina acmhainn luachmhar, ina micrea-phlaistigh inár bhfarraigí.

Ba chóir scéimeanna um dheisiú agus athúsáid a chur chun cinn.

Agus ba cheart go mbeimis in ann margadh dáiríre le haghaidh ábhar athchúrsála a chruthú.

Áireoidh an Coimisiún, agus an pacáiste á athluchtú aige, togra reachtach nua maidir le spriocanna dramhaíola, ag cur san áireamh an t-ionchur a tugadh dúinn cheana féin le linn comhairliúcháin phoiblí, agus ag an gComhairle agus sa Pharlaimint, go háirithe na tuairimí a rinne go leor daoine go raibh an méid roimhe seo ní mór don togra maidir le dramhaíl a bheith níos sainiúla don tír.

Ach cuimhnigh dúinn rud amháin. Ní thiocfaidh athrú ar an ngeilleagar ciorclach ar an scála atá againn i gcuimhne go simplí mar thoradh ar reachtaíocht. Teastaíonn cur chuige comhcheangailte uainn, áit a ndéantar cumasc cliste a chumasc le hionstraimí margadh-bhunaithe, le nuálaíocht agus le dreasachtaí. Sholáthródh siad uirlisí agus ionstraimí agus coincréití do ghnólachtaí, lena n-áirítear FBManna, chun an t-aistriú chuig geilleagar ciorclach a chur chun cinn.

Is mian linn comhartha dearfach dearfach a thabhairt dóibh siúd atá ag fanacht le hinfheistíocht a dhéanamh sa gheilleagar ciorclach. Thar aon ní eile tá cinnteacht rialála ag teastáil ón earnáil phríobháideach. Cuireann soiléire infheistíocht agus infheistíocht chun cinn poist. Ní féidir an acmhainneacht a bhaineann le cruthú fostaíochta an gheilleagair ciorclaigh a mheas faoina luach.

In ainneoin na géarchéime airgeadais, san earnáil earraí agus seirbhísí comhshaoil, lean fostaíocht ag méadú le blianta beaga anuas, ó 3 go 4.2 milliún post (2002-2011), le fás 20 sna blianta cúlú (2007-2011). Tá margadh domhanda atá ag dul i méid i dtionscail ghlasa, a bhfuil poitéinseal mór easpórtála ag baint leis.

Agus is é sin an líne beartais is gá dúinn a leanúint amach anseo. Taispeánann meastacháin a rinneadh le déanaí go bhféadfadh táirgiúlacht acmhainní ag 30% de réir 2030 méadú a dhéanamh ar OTI beagnach 1%, agus níos mó ná dhá mhilliún post a chruthú níos mó ná mar is gnách. D'fhéadfadh cosc ​​ar dhramhaíl, éicidhearadh, athúsáid agus bearta comhchosúla coigiltis ghlan de € 600 billiún, nó 8% den láimhdeachas bliantúil, a thabhairt do ghnólachtaí san AE, agus laghdú iomlán a dhéanamh ar astaíochtaí bliantúla gás ceaptha teasa ag 2-4%.

Leanfaidh an Coimisiún air ag cur chun cinn éiceanuálaíocht agus infheistíocht i dteicneolaíochtaí glana chun geilleagar ciorclach a thógáil. Leagtar béim sa tuarascáil ullmhúcháin ar an bPlean Eorpach um Infheistíocht Straitéiseach an tábhacht a bhaineann le héifeachtúlacht acmhainní, ag aithint go bhfuil sí ar cheann de na príomhchuspóirí. Ba cheart go dtabharfadh sé sin tacaíocht láidir do thionscadail éicea-nuálaíochta, ag comhlánú na tacaíochta suntasacha atá ar fáil cheana féin trí Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

Tá an cur chuige nua dúbailte:

Ar dtús, cuirfimid togra nua reachtaíochta maidir le spriocanna dramhaíola i láthair. Bainfidh an togra nua seo úsáid as an saineolas a fuarthas cheana féin le bheith níos íogaire ar fud na tíre. Ba mhaith liom a chinntiú go gcoinneoimid ár spriocanna uile-AE maidir le leibhéil athchúrsála.

Déanfar ár rathúlacht a thomhas de réir cé chomh maith agus a chuirfear polasaithe i bhfeidhm ar an talamh. Mar sin beidh orainn cuspóirí cliste réadúla a leagan síos agus díriú ar chur i bhfeidhm.

Ar an dara dul síos, chun an ciorcal sin a dhúnadh, ullmhóimid treochlár le haghaidh tuilleadh gníomhaíochta ar an ngeilleagar ciorclach. Breithneoidh sé dhá ghné:

- suas an sruth: sa chéim táirgthe agus úsáide, sula ndéantar táirgí a dhramhaíl; agus

- le sruth: tar éis do tháirgí a bheith gan dramhaíl a thuilleadh, ag féachaint ar cad is féidir a dhéanamh chun margadh a spreagadh agus a fhorbairt do na táirgí athchúrsáilte.

Beidh an obair ar an leath seo den chiorcal i bhfoirm treochláir ina sainaithneoimid cad is féidir a dhéanamh go gasta, agus cad ba cheart dúinn a mholadh níos déanaí.

Tiocfaidh an dá ghné seo - an t-athbhreithniú ar spriocanna dramhaíola agus an treochlár - le chéile roimh dheireadh na bliana seo. Tá súil agam go n-aontóidh tú liomsa gur clár sách leathan agus uaillmhianach é seo.

Ach nílimid ag tosú ón tús. Tá réimse leathan rialacha agus ionstraimí ag an Eoraip cheana féin a chuireann le geilleagar ciorclach: mar shampla i réimse na n-astaíochtaí, na dramhaíola nó na gceimiceán. Má tá substaintí guaiseacha i dtáirge, mar shampla, ní féidir é a athchúrsáil ag leibhéal ard cáilíochta.

Meabhraím duit an Tuarascáil ar Staid an Chomhshaoil. As seo go 2050 ní mór dúinn ár n-iarrachtaí a dhúbailt chun éifeachtúlacht acmhainní a spreagadh. Is áit í an Eoraip i gcónaí ina bhfuil leibhéil scileanna ard sa spéir ach ina bhfuil leibhéil acmhainní bun os cionn. Is é an nuálaíocht agus an fhiontar pas na hEorpa chun todhchaí shlán.

Ba mhaith linn an Eoraip a chur ag fás arís. Pléifimid glasú an tSeimeastair Eorpaigh, agus clár oibre éifeachtúlachta acmhainní an AE amárach, sa Chomhairle, le hairí Comhshaoil. Tá brú ar acmhainní agus ar an gcomhshaol ar cheann de na ceithre phríomhfhachtóir a chuireann isteach ar fhás san fhadtéarma. D’eascair sé seo go mór ónár n-athbhreithniú ar straitéis Eoraip 2020.

Tá coigiltí suntasacha le déanamh le cur chuige geilleagair ciorclach.

Is féidir leis an ngeilleagar ciorclach, cur le cuspóirí an Aontais Fuinnimh agus an Phacáiste Aeráide.

Is féidir leis tionchar láithreach a imirt ar an gcomhshaol;

Táim cinnte de gur sochaí athchúrsála fírinneach a bheidh ann, ní hamháin go ndéanfaimid freastal ar an gcomhshaol, ach muid féin.

Mar sin táim ag brath ort chun an machnamh a thabhairt ar aghaidh. Mar a luaigh mé, rachaimid i gcomhairle go forleathan sula roghnóimid na huirlisí is oiriúnaí.

Beidh d'ionchur sa phróiseas seo an-luachmhar agus, mar is gnáth, tá fonn orm éisteacht le gach tuairim.

Go raibh maith agat as do aird.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending