Ceangail le linn

Geilleagar

Óráid ón gCoimisinéir Arias Cañete ag Comhairle Liospóin: I dtreo aontas fuinnimh éifeachtach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Arias CañeteA dhaoine uaisle,

Is cúis áthais dom a bheith anseo agus fís Choimisiún Juncker maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a chur i láthair.

Mar is eol duit, sna laethanta amach romhainn cuirfidh an Coimisiún a thogra i láthair Aontas Fuinnimh i láthair. Beidh an tionscadal seo ríthábhachtach chun an córas fuinnimh inbhuanaithe, iomaíoch agus slán a theastaíonn ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí na hEorpa a bhaint amach. D’fhonn a bheith rathúil, beidh ar an Aontas Fuinnimh a bheith ina chomhchleachtadh, ag tabhairt le chéile gach snáithe de bheartas fuinnimh an AE, agus geallsealbhóirí ar gach leibhéal den tsochaí.

Aiseolas

Leagfaidh ár dtogra an tseachtain seo chugainn fís amach, ach níl aon fhís san áireamh gan gníomh dáiríre agus cur chun feidhme daingean.

Sin é an fáth go mbeidh liosta de bhearta nithiúla ag gabháil lenár dtogra a mbeidh mise, mar Choimisinéir Fuinnimh agus Athraithe Aeráide, freagrach go pearsanta as a sheachadadh.

Ba mhaith liom díriú go háirithe inniu ar thoisí éifeachtúlachta fuinnimh an Aontais Fuinnimh, agus ar an bhfáth gur dóigh liom gur cheart dúinn an mana 'éifeachtúlacht ar dtús' a ghlacadh.

Aiseolas

Ach sula n-iompóidh mé ar éifeachtúlacht fuinnimh - agus go háirithe éifeachtúlacht fuinnimh sa tionscal - lig dom roinnt gnéithe suntasacha eile dár dtogra a chlúdach go hachomair.

Ar dtús, tosóidh mé le dúshlán Slándáil Fuinnimh.

Gan gníomh sciobtha cinntitheach fanfaidh na ballstáit ag brath ar sholáthraí aonair a fhéachann ar dhíol gáis ní amháin mar ábhar tráchtála, ach mar arm polaitiúil.

Ina theannta sin, beidh an AE ag brath níos mó ar allmhairí; Déanfar allmhairí breise a sheachadtar trí phíblínte nua cosúil le Conair an Deiscirt a fhritháireamh trí tháirgeadh intíre a laghdú.

Feicim mar sin an gá atá le gníomh nithiúil, i bhfoirm a thuigfidh agus a léireoidh ár saoránaigh láithreach. Ní mór dúinn ár gcaidreamh lenár gcomhpháirtithe iontaofa mar an Iorua a chomhdhlúthú chuig tíortha idirthurais nua agus soláthraithe mar an Tuirc agus an Ailgéir, agus tacú le seanchairde, mar an Úcráin, agus an Pobal Fuinnimh.

Thairis sin, ba cheart dúinn an bonneagar riachtanach a thógáil chun an gás seo a thabhairt chuig an áit is mó a bhfuil gá leis san AE. Sin é an fáth go mbeidh straitéis nua GNL AE á mholadh agam, agus ag obair chun dlús a chur le tionscadail bhonneagair eile.

Ar an dara dul síos, caithfimid dul ar aghaidh le forbairt an Margadh Fuinnimh Inmheánach. Tá go leor le déanamh fós má táimid chun margadh fíor-chomhtháite a bhaint amach.

Caithfidh saoránach i mballstát amháin a bheith in ann a leictreachas a cheannach go saor agus go simplí ó chuideachta i gcuideachta eile.

Caithfear fuinneamh in-athnuaite a tháirgtear go háitiúil a ionsú go héasca agus go héifeachtúil san eangach.

Caithfidh praghsanna do shaoránaigh a bheith inacmhainne agus iomaíoch.

Agus ní mór dúinn comharthaí infheistíochta fadtéarmacha a fhorbairt a spreagfaidh soláthairtí inbhuanaithe agus iomaíocha.

Cé go bhfuil go leor bainte amach againn, agus bunsraitheanna láidre againn le tógáil orthu, níl an fhís seo de Mhargadh Fuinnimh Inmheánach ann inniu, agus gan athrú, ní tharlóidh sí amárach.

Ar an tríú dul síos fuinneamh in-athnuaite, Tá an sprioc leagtha síos ag an Uachtarán Juncker chun a bheith - nó fanacht - chun tosaigh sa réimse seo.

Maidir liom féin ciallaíonn sé seo a bheith ina lárionad barr feabhais domhanda chun an chéad ghlúin eile de theicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt agus a mhonarú. Chuige sin caithfimid na beartais a chur i bhfeidhm a chabhróidh le leathnú urghnách ar infheistíocht i bhfuinneamh glan nua iomaíoch. Seo a éilíonn an sprioc 27% faoi 2030.

Tá dul chun cinn mór déanta againn i dtreo ár sprioc 20% a bhaint amach faoi 2020, ach tá go leor foghlamtha againn freisin. Ní mór dúinn an t-eolas seo a úsáid. Ní mór dúinn margadh aonair AE a chruthú d’fhuinneamh in-athnuaite atá comhtháite go hiomlán leis an margadh leictreachais foriomlán, agus atá san iomaíocht go saor. Margadh fuinnimh in-athnuaite a thugann luach saothair don nuálaíocht agus a chuireann éifeachtúlacht chun cinn.

Cuirfidh sé seo go mór le feabhas a chur ar ár slándáil fuinnimh. Caithfidh sé a bheith ina chúis le poist agus fás. Ar an gcaoi sin cuideoidh sé le praghsanna leictreachais inacmhainne agus iomaíocha a chinntiú dár saoránaigh. D’fhonn na cuspóirí seo a bhaint amach, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le Pacáiste Fuinnimh In-athnuaite nua agus molfaidh sé é.

Ar an gceathrú dul síos, gné atá lárnach chun ár gcuspóirí uile an Aontais Fuinnimh a bhaint amach: teastaíonn rath uainn taighde. Gan ceannródaíocht sa taighde agus sa teicneolaíocht, ní bheimid ar thús cadhnaíochta domhanda i bhfuinneamh in-athnuaite. Ní chuirfimid na tithe atá tíosach ar fhuinneamh ar fáil a fhéadann ár saoránaigh a iompú ina dtomhaltóirí gníomhacha fuinnimh. Ní bheimid in ann cathracha fíor-chliste a thógáil ná seasamh ceannródaíoch a choinneáil ar theicneolaíochtaí fuinnimh níos traidisiúnta agus ar fheithiclí éifeachtacha. Chuige seo tá béim athnuaite ar thaighde ríthábhachtach.

Agus sa chúigiú háit, modhnóireacht an éilimh agus na héifeachtúlachta fuinnimh is iad na réimsí is fiú ár gcinneadh is mó a dhéanamh ar leibhéal an AE, náisiúnta, réigiúnach agus aonair. Dúradh go leor uaireanta ach tá sé fíor: is é an fuinneamh nach n-úsáideann muid an fuinneamh is saoire, is inbhuanaithe agus is sábháilte atá ann.

Tá an AE chun tosaigh anseo cheana féin; ach sílim gur féidir linn i bhfad níos mó a dhéanamh.

Tosaíonn sé le "éifeachtúlacht a ghlacadh ar dtús" mar ár mana géilliúil.

Sula ndéanaimid níos mó gáis a allmhairiú nó níos mó cumhachta a ghiniúint, ba cheart dúinn fiafraí díom féin: "an féidir linn bearta costéifeachtacha a ghlacadh chun ár bhfuinneamh a laghdú?"

Tá ár gcreat de chaighdeáin táirge, lipéadú agus cóid foirgnimh anois ar an gcaighdeán óir domhanda in éifeachtúlacht fuinnimh, agus caithfidh sé fanacht mar sin.

Feicim anseo an gá atá le tionscnamh trí phointe:

  • ar dtús: reachtaíocht nua agus nuashonraithe: athbhreithniú ar na treoracha maidir le héicea-dhearadh, lipéadú, foirgnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh; straitéis nua maidir le téamh agus fuarú; agus bearta nua maidir le feithiclí éifeachtacha, lena n-áirítear leictrea-soghluaisteacht a chur chun cinn;
  • an dara ceann: úsáid níos mó agus níos éifeachtaí as na cistí atá ar fáil, lena n-áirítear Tionscnamh Infheistíochta Juncker agus cistí réigiúnacha agus struchtúracha. Maidir leis seo, cuirfidh an Coimisiún tionscnamh um Chathracha Cliste agus Pobail chun cinn agus úsáidfidh sé Cúnant na Majors chun a chumais go hiomlán; agus
  • tríú: cur chuige nua ar éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh a fheabhsú. Tá infheistíochtaí in insliú i measc na ndaoine is brabúsaí do shaoránaigh agus don tionscal inniu. Caithfear an chuid is mó den obair anseo a dhéanamh ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, ach is féidir leis an gCoimisiún ról láidir a imirt ag cruthú an chreata idéalach don dul chun cinn, le fócas ar leith ar na saoránaigh is boichte i gcóiríocht ar cíos agus orthu siúd atá i mbochtaineacht fuinnimh.

Tá éifeachtúlacht fuinnimh ar cheann de na bealaí is cost-éifeachtaí chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, slándáil fuinnimh agus iomaíochas eacnamaíoch a fheabhsú, agus fuinneamh a dhéanamh níos inacmhainne do thomhaltóirí.

Agus tá ról tábhachtach aige i gcruthú post agus fáis. Measaimid gur féidir 800 000 míle post a chruthú trí infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh.

Tá sampla de seo san earnáil tógála. Is earnáil í seo ina mbeidh infheistíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh éifeachtach chun cur le fás eacnamaíoch agus le poist, agus ina mbeidh éifeachtaí ag baint le héifeachtaí a bheith áitiúil freisin.

I dtionscal, tá sé mar aidhm ag beartas éifeachtúlachta fuinnimh déine fuinnimh gníomhaíochtaí tionsclaíocha a laghdú. Nó, is é sin le rá, méadaíonn sé táirgiúlacht fuinnimh tríd an rud céanna nó níos mó a tháirgeadh le níos lú ionchuir.

Tá difríochtaí praghais fuinnimh le hiomaitheoirí domhanda - agus a dtionchar ar chostais fhoriomlána an fhuinnimh - ina gcúis mhór imní d’iomaíochas thionscail atá dian ar fhuinneamh san Eoraip. Meastar go bhfuil praghsanna leictreachais thionsclaíoch an AE 20 go 30% níos airde ná na praghsanna i SAM. Tá an bhearna praghais do ghás níos suntasaí - thart ar dhá oiread níos costasaí do thionscal an AE ná do SAM.

Thug tionscal an AE freagra ar na treochtaí seo trína éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú: Idir 2001 agus 2011 chuir cuideachtaí AE feabhas ar a déine fuinnimh 19% i gcomparáid le 9% sna SA. Lig sé seo dóibh an leibhéal céanna costas fuinnimh a choinneáil in aghaidh an mhilliúin euro de bhreisluach agus a n-iomaitheoirí sna SA, in ainneoin go mbaineann an dara ceann leas as praghsanna fuinnimh i bhfad níos ísle.

D'fhorbair an AE tionscnaimh ceannaireachta tionsclaíche a chabhraíonn le glacadh teicneolaíochtaí ceannródaíocha a chuireann éifeachtúlacht fuinnimh chun cinn sa tionscal a chur chun cinn, mar shampla "Tionscal Próisis Inbhuanaithe trí Éifeachtacht Acmhainní agus Fuinnimh" (SPIRE). Tá an Chomhpháirtíocht seo tiomanta do nuálaíocht in éifeachtúlacht acmhainní agus fuinnimh, ag tabhairt le chéile ocht n-earnáil tionscail atá ag feidhmiú san Eoraip a bhfuil spleáchas ard acu ar acmhainní ina bpróiseas táirgthe. Is é an aidhm atá leis na teicneolaíochtaí agus na réitigh chumasúcháin a fhorbairt feadh an tslabhra luacha, a theastaíonn chun inbhuanaitheacht fhadtéarmach a bhaint amach don Eoraip i dtéarmaí iomaíochais dhomhanda, éiceolaíochta agus fostaíochta.

Caithfidh an AE a chinntiú go gceadaíonn costas an fhuinnimh san fhadtéarma do thionscal an AE fanacht iomaíoch, go háirithe trí éifeachtúlacht fuinnimh mhéadaithe ach freisin an margadh inmheánach fuinnimh a chríochnú trí chur i bhfeidhm iomlán an tríú pacáiste.

Ach ní amháin go bhfuil éifeachtúlacht fuinnimh i gcomhthéacs an tionscail ina bhealach chun aghaidh a thabhairt ar phraghsanna fuinnimh ag ardú ach is deis gnó é freisin. Measann an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA) go raibh infheistíocht i bpríomh-mhargaí éifeachtúlachta fuinnimh ar fud an domhain suas le 300 billiún dollar in 2011 agus go raibh an-acmhainneacht ann le haghaidh tuilleadh fáis. Beidh margaí do theicneolaíochtaí bainistíochta fuinnimh, táirgí éifeachtacha, nó ábhair thógála éifeachtúla ag fás sa todhchaí agus tá sé tábhachtach go mbainfeadh tionscal an AE leas iomlán as sin.

Tá a fhios againn gur chuidigh gnólachtaí Eorpacha, go háirithe an tionscal déantúsaíochta, go mór leis an Eoraip a dhéanamh ar cheann de na réigiúin is tíosaí ar fhuinneamh ar domhan. Seo Reachtaíocht éiceachórais agus lipéadú fuinnimh cur le tionscal a spreagadh chun nuálaíocht agus luach a chruthú. Is dreasacht láidir eile é an praghas carbóin a thagann ón gCóras Trádála Astuithe don tionscal a bheith níos éifeachtaí.

Mar sin féin, chun na comharthaí infheistíochta i dtreo geilleagar ísealcharbóin a fheabhsú tuilleadh, is gá ETS an AE a athchóiriú. Tá beartaithe ag an gCoimisiún Cúlchiste Cobhsaíochta Margaidh a bhunú, a chinnteoidh comhleanúnachas níos fearr idir an ETS agus beartais eile an AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite. Táim muiníneach go n-aontóidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an togra seo sna míonna amach romhainn. Ina dhiaidh sin, molfaidh an Coimisiún go tapa athbhreithniú níos leithne ar an Treoir Trádála Astuithe, chun na rialacha a shocrú go dtí 2030, lena n-áirítear rialacha chun iomaíochas thionscal an AE a chosaint go leordhóthanach nuair is gá.

Creidim go bhfuil teachtaireacht dhearfach le cur in iúl faoi éachtaí an AE le déanaí maidir le héifeachtúlacht fuinnimh. Tá dul chun cinn suntasach déanta maidir leis an gcreat beartais agus reachtaíochta riachtanach a bhunú.

Léirítear díchúpláil an fháis eacnamaíoch agus an tomhaltais fuinnimh sna feabhsuithe is féidir a fheiceáil ag leibhéal na n-úsáidí deiridh éagsúla: itheann teaghaisí nua a tógadh inniu 40% ar an meán níos lú ná teaghaisí a tógadh 20 bliain ó shin, agus itheann gluaisteáin 2 lítear ar an meán níos lú ná 20 bliain ó shin. Tá sé seo den chuid is mó mar thoradh ar bheartais nithiúla cosúil le riachtanais éifeachtúlachta fuinnimh a thabhairt isteach i gcóid thógála agus caighdeáin éifeachtúlachta breosla a leagan síos do ghluaisteáin phaisinéirí - gan ach cuid acu a ainmniú.

Ag an am céanna tá acmhainneacht shuntasach ó thaobh costais ó thaobh fuinnimh de. D’fhonn na tairbhí a léiríonn an acmhainn seo a tháirgeadh, d’fhorbair an tAontas Eorpach tacar cuimsitheach beart chun dul chun cinn a bhrú chun cinn.

Fanfaidh éifeachtúlacht fuinnimh lárnach sa Chreat Aeráide agus Fuinnimh tar éis 2020. Tá sé seo toisc nach féidir dul i ngleic go ciallmhar leis na dúshláin a bhaineann le soláthairtí fuinnimh éiginnte, praghsanna fuinnimh ag fás agus córas fuinnimh ísealcharbóin a bhaint amach gan éifeachtúlacht fuinnimh ár ngeilleagair a mhéadú.

Tá éifeachtúlacht agus tomhaltas fuinnimh á dtiomáint ag tosca eile freisin, go háirithe praghsanna fuinnimh agus gníomhaíocht eacnamaíoch. Cuireann fás níos moille ná mar a bhíothas ag súil leis roimhe seo le sprioc 2020 a bhaint amach (de réir mar a fhoirmítear an sprioc i dtéarmaí ídiú fuinnimh iomlán). Mar sin féin, níor cheart áibhéil a dhéanamh faoi thionchar an fhachtóra seo: léiríonn anailís go bhfuil tionchar na mbeartas dhá oiread mhéid thionchar an mhoillithe eacnamaíoch.

Measaimid go bhfuil an tAontas Eorpach ar an mbealach faoi láthair chun coigilteas fuinnimh 18-19% a bhaint amach in 2020, rud a fhágann bearna de 1 go 2 phointe céatadáin go sprioc 2020 an AE.

D’fhonn an bhearna a dhúnadh caithfimid iarracht chinnte a dhéanamh chun reachtaíocht a comhaontaíodh cheana a chur i bhfeidhm go hiomlán. Leanfaidh an Coimisiún ag obair leis na ballstáit lena chinntiú go ndéantar na rialacha a chomhaontaíonn siad ar leibhéal an AE a thrasuí, a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú ar an talamh. Mar a dúirt mé ag tús na cainte seo: is í an eochair, mar is gnách, cur chun feidhme ceart, agus forfheidhmiú daingean.

Ag casadh anois go 2030, sainaithníonn Cumarsáid Éifeachtúlachta Fuinnimh 2014 cé chomh fada agus ba cheart dúinn éifeachtúlacht fuinnimh a bhrú chun na torthaí is fearr a fháil. Na torthaí is fearr ar infheistíochtaí, i dtéarmaí billí fuinnimh níos ísle, na torthaí is fearr i slándáil mhéadaithe an tsoláthair, agus na torthaí is fearr i níos mó post agus buntáistí coimhdeacha eile, ach suntasacha i ndáiríre, a thagann le héifeachtúlacht fuinnimh, amhail tithe níos fearr a sholáthraíonn níos mó chompord dá n-áitritheoirí. .

Sa Chumarsáid ar Chreat Aeráide agus Fuinnimh 2030, thug an Coimisiún le fios cheana go n-éileodh seachadadh costéifeachtach na sprice 40% de ghás ceaptha teasa coigilteas fuinnimh de thart ar 25%. Chuir imeachtaí le déanaí san Úcráin béim ar luach straitéiseach na héifeachtúlachta fuinnimh a théann i bhfad níos mó ná an méid a chuireann sé le laghduithe astaíochtaí.

Taispeánann ár n-anailís go laghdófaí allmhairí gáis faoi 2.6% in aghaidh gach 1% breise i gcoigilteas fuinnimh. Is réiteach buaiteach é seo a shaorfaidh airgead is féidir a leithdháileadh ansin ar réimsí tábhachtacha eile. Mar shampla, tá ciall eacnamaíoch agus mar bheart pobail ag airgead a chaitheamh ar fhoirgnimh a athchóiriú seachas ar allmhairí gáis, mar cruthaíonn sé poist áitiúla agus ceadaíonn sé dálaí maireachtála níos fearr.

Agus é seo san áireamh, mhol an Coimisiún go leagfadh an AE an cuspóir 30% den fhuinneamh a shábháil faoi 2030. Mar is eol duit, chinn an Chomhairle Eorpach sprioc 27% a roghnú agus d’iarr sé ar an gCoimisiún athchuairt a thabhairt ar an gceist seo roimh 2020 tar éis dó an leibhéal 30% i gcuimhne.

In ainneoin nach bhfuil sé chomh huaillmhianach, ní cur chuige gnó mar is gnách é sprioc de 27% a bhaint amach. Teastaíonn níos mó iarrachtaí uaidh cheana féin ó lucht déanta beartas agus ó ghníomhaithe margaidh. Chun an sprioc seo a bhaint amach, i ndáiríre, beidh déine fuinnimh na hearnála cónaithe - mar shampla - ag feabhsú beagnach 5 huaire níos tapa idir 2020 agus 2030 ná mar a bhí idir 2000 agus 2010.

Chun coigilteas a bhaint amach laistigh den raon seo caithfear infheistíochtaí suntasacha a shlógadh. Tá an chuid is mó den acmhainn coigilte fuinnimh san earnáil tógála agus tá beagnach 90% den spás urláir tógála san AE faoi úinéireacht phríobháideach.

Léiríonn sé seo an gá atá le maoiniú príobháideach suntasach. Tá sé riachtanach, mar sin, go dtiocfaidh margadh le haghaidh feabhsúchán ar éifeachtúlacht fuinnimh agus go ngníomhóidh cistí poiblí chun caipiteal príobháideach a ghiaráil.

Le blianta beaga anuas, tá an AE ag forbairt scéimeanna píolótacha ionstraimí maoinithe nuálacha agus tá € 38 billiún curtha in áirithe aige d’infheistíochtaí geilleagair ísealcharbóin faoi na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta (ESIF) 2014-2020 - agus is féidir an tsuim seo a iolrú trí chaipiteal príobháideach a mhealladh.

Leanfaidh an Coimisiún ag obair leis na hinstitiúidí airgeadais agus na Ballstáit chun an creat maoinithe riachtanach a chur i bhfeidhm.

Mar a luaigh mé cheana, tá an AE ar thús cadhnaíochta maidir le héifeachtúlacht fuinnimh.

Ag dul ar aghaidh, don chomhdháil aeráide i bPáras ag deireadh na bliana seo, is é príomhaidhm an AE comhaontú domhanda amháin atá ceangailteach ó thaobh dlí a ghlacadh, b’fhéidir, i bhfoirm Prótacail nua, is infheidhme maidir le cách, agus é mar aidhm ag ranníocaíochtaí comhchoiteanna a chinntiú Fanann méadú teochta domhanda faoi bhun 2 ° C i gcoibhneas le leibhéil réamhthionsclaíocha.

Léirigh an AE a chumas cuspóirí uaillmhianacha a bhaint amach. Bhí ról lárnach ag bearta éifeachtúlachta fuinnimh chun na cuspóirí seo a bhaint amach.

Beidh an rud céanna fíor maidir le sprioc 2030 an AE, agus beidh éifeachtúlacht fuinnimh ina príomhghné ar fud an domhain.

Tá sé tábhachtach a mheabhrú gur féidir le roinnt beart éifeachtúlachta fuinnimh torthaí gasta a bhaint amach. Tá sé sin ríthábhachtach toisc nach dtiocfaidh comhaontú 2015 i ndáiríre ach tar éis 2020, ach tá bearna mór maolaithe le líonadh idir seo agus 2020, más mian linn aon seans a bheith againn an cuspóir 2 ° C a bhaint amach.

Dá bhrí sin, ní amháin go mbeadh ról lárnach ag spriocanna agus beartais éifeachtúlachta fuinnimh i spriocanna astaíochtaí tíortha do 2020 agus ina dhiaidh sin, ach freisin i gceapadh beartais reatha.

Faoi dheireadh, ní féidir an sochar láithreach i dtéarmaí coigiltis agus slándála an tsoláthair de bhearta éifeachtúlachta fuinnimh a rómheastachán agus tá siad bailí do gach tír, cibé acu tíortha forbartha, geilleagair atá ag teacht chun cinn nó tíortha lagfhorbartha. Seasann siad go léir le gnóthú.

Agus is é sin an fáth go bhfuil an tuarascáil a chuirfear i láthair inniu an-tráthúil agus thar a bheith úsáideach, toisc go dtugann sí pictiúr an-soiléir do rialtais ar an acmhainneacht, na deiseanna agus na gníomhartha is gá chun a n-éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú. Iarraim ar rialtais an tuarascáil seo a thabhairt dá haire mar gheall ar a bhfís maidir lena dtodhchaí fuinnimh agus chun gníomh diongbháilte a fhorbairt chun tairbhí na héifeachtúlachta fuinnimh a bhaint amach do chách!

Go raibh maith agat as do aird.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending