Ceangail le linn

Fuinneamh

céimeanna AE Cúnamh daonnúil tSiria géarchéime

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Lucht tacaíochta bratacha tonn Uachtarán Bashar al-Assad tSiria le linn rally ag al-Sabaa Bahrat cearnach i DamaiscAgus an staid dhaonnúil ag dul in olcas gach lá, tá cúnamh ag teastáil ó líon méadaitheach daoine laistigh den tSiria agus dídeanaithe i dtíortha comharsanacha. Tá an tAontas Eorpach ag méadú a chúnaimh do ghéarchéim na Siria faoi € 136 milliún i maoiniú daonnúil, agus rachaidh leath de na riachtanais laistigh den tSiria trí chúnamh trasteorann ó thíortha comharsanacha, agus an leath eile do dhídeanaithe Siria agus do phobail óstacha sa Tuirc in aice láimhe. , An Liobáin, an Iordáin agus an Iaráic.

Fógraíodh an maoiniú mar Choimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Tá Christos Stylianides, agus an Coimisinéir um Beartas Comharsanachta Eorpach agus Idirbheartaíocht Méadaithe Johannes Hahn, sa Liobáin agus san Iordáin ar chomhchuairt chun riachtanais mhéadaitheacha dídeanaithe Siria agus an t-ualach atá ag fás ar chomharsana a phlé. tíortha.

"Ba é mo thosaíocht ón gcéad lá de mo shainordú fulaingt na n-íospartach i ngéarchéim na Siria a mhaolú," a dúirt an Coimisinéir Christos Stylianides. "Feicim le mo shúile féin na deacrachtaí a bhíonn ag dídeanaithe tar éis teitheadh ​​ón gcoinbhleacht chuig tíortha comharsanacha. tá an dlúthpháirtíocht gan staonadh agus táimid lántiomanta i gcónaí chun faoiseamh a thabhairt do na híospartaigh is mó atá i ngátar leis an ngéarchéim seo - is é sin an fáth go bhfuilimid ag cur lenár gcabhair, "a mhínigh an Coimisinéir." Lig dom mo bhuíochas mór a chur in iúl as na hiarrachtaí ollmhóra atá déanta ag an Liobáin agus Jordan, a léirigh dlúthpháirtíocht ollmhór leis na dídeanaithe san am is mó a bhfuil gá leo. "

Aiseolas

Coimisinéir Coileach Dúirt sé: "Coinneoidh an AE seasamh ag muintir na Siria agus ag na pobail sa Liobáin agus san Iordáin ag óstáil dóibh a dteastaíonn gach cúnamh is féidir leo a fháil sa ghéarchéim uafásach seo. Chomh maith leis an gcabhair dhaonnúil a fógraíodh inniu, ba mhaith liom an AE a athrá. tiomantas leanúnach chun tacú leis an Liobáin agus leis an Iordáin ina n-iarrachtaí déileáil leis an sreabhadh méadaitheach dídeanaithe ón tSiria agus rochtain ar sheirbhísí riachtanacha mar shláinte agus oideachas a chinntiú. "

Dúirt sé freisin: "Chomh maith lenár n-iarrachtaí aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí ghéarchéim na Siria, tá an AE fós tiomanta go hiomlán do chomhar déthaobhach leis an Iordáin agus leis an Liobáin agus leanfaidh sé ag obair go dlúth leis an dá rialtas chun tacú leo ina n-athchóirithe leanúnacha i eochair earnálacha, mar fhuinneamh in-athnuaite nó ceartas. "

Cuideoidh an maoiniú daonnúil nua seo ón gCoimisiún Eorpach le daoine atá díláithrithe sa tSiria, chomh maith le dídeanaithe i dtíortha comharsanacha atá ina gcónaí taobh amuigh agus taobh istigh de campsto a chinntiú gur féidir leis na daoine is mó atá i ngátar scáthláin, slí bheatha agus saol dínit a fháil in ainneoin na gcúinsí an-chrua atá ann faoi láthair. Tacóidh an t-airgead breise le comhpháirtithe daonnúla cúnamh a sholáthar mar chúnamh bia, soláthairtí míochaine éigeandála, uisce glan, riachtanais foscadh, agus cúnamh airgid, i measc nithe eile.

Aiseolas

cúlra

Tá an tAontas Eorpach, lena Bhallstáit, ar cheann de na ceannairí ar an bhfreagairt dhaonnúil idirnáisiúnta ar ghéarchéim na Siria, tar éis dó cúnamh os cionn € 3.12 billiún a shlógadh. Chuir an Coimisiún Eorpach amháin € 676m ar fáil i maoiniú daonnúil.

As an maoiniú daonnúil nua seo rachaidh a leath chuig riachtanais laistigh den tSiria, agus an leath eile chuig tíortha comharsanacha a óstáil dídeanaithe Siria. Áirítear leis seo € 37m go dtí an Liobáin agus € 20m go dtí an Iordáin in 2015.

Tacaíonn cúnamh daonnúil an AE a dháiltear trí Stiúrthóireacht um Chúnamh Daonnúil agus Cosaint Shibhialta (ECHO) an Choimisiúin Eorpaigh go príomha le freagraí éigeandála míochaine a tharrthálann beatha, drugaí riachtanacha, earraí bia agus cothaithe, uisce sábháilte, sláintíocht agus sláinteachas (WASH), foscadh, a sholáthar. dáileadh earraí bunúsacha neamhbhia (NFIanna) agus cosaint chun cabhrú leis na teaghlaigh is leochailí (Daoine Díláithrithe Inmheánacha, dídeanaithe, pobail óstacha).

Cuireadh tacaíocht shuntasach ar fáil freisin chun aghaidh a thabhairt ar iarmhairt ghéarchéim na Siria tríd an Ionstraim Comharsanachta Eorpach, lena n-áirítear € 250m sa Liobáin agus € 160m san Iordáin ó cuireadh tús leis an ngéarchéim. Tacaíonn an cúnamh seo leis na hacmhainní náisiúnta agus áitiúla chun seirbhísí a sholáthar dóibh siúd atá buailte ag an ngéarchéim (oideachas, sláinte, seirbhísí bunúsacha mar sheirbhísí bainistíochta uisce agus dramhaíola, tacaíocht do shlí bheatha, srl.)

Tagann an tacaíocht seo sa bhreis ar an gcomhoibriú déthaobhach caighdeánach leis an Iordáin (€ 110m in 2014) agus leis an Liobáin (€ 67m in 2014) tríd an Ionstraim Comharsanachta Eorpach. Tá comhar déthaobhach an AE leis an Iordáin agus an Liobáin ag dul i ngleic le raon leathan earnálacha, ó bhainistíocht airgeadais phoiblí, athchóiriú ar earnáil an cheartais, oideachas agus oiliúint theicniúil agus ghairme go bainistíocht inbhuanaithe agus trédhearcach fuinnimh agus acmhainní nádúrtha a chur chun cinn.

Chun tuilleadh eolais a

Bileog fíricí na Siria

Comhar forbartha an AE - géarchéim na Siria

Comhar forbartha AE leis an Iordáin

Comhar forbartha AE leis an Liobáin

 

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún bearta na Gréige chun rochtain ar leictreachas a mhéadú d’iomaitheoirí PPC

foilsithe

on

Rinne an Coimisiún Eorpach bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí, faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE, bearta a mhol an Ghréig chun ligean d’iomaitheoirí Chorparáid na Cumhachta Poiblí (PPC), sealbhóir leictreachais faoi úinéireacht stáit na Gréige, níos mó leictreachais a cheannach ar bhonn níos fadtéarmaí. Chuir an Ghréig na bearta seo isteach chun an saobhadh a chruthaigh rochtain eisiach PPC ar ghiniúint breoslaithe ligníte a bhaint, a fuair cúirteanna an Choimisiúin agus an Aontais chun neamhionannas deiseanna a chruthú i margaí leictreachais na Gréige. Rachaidh na leigheasanna atá beartaithe i léig nuair a stopfaidh plandaí ligníte atá ann cheana ag feidhmiú go tráchtála (a bhfuiltear ag súil leo faoi 2023 faoi láthair) nó, ar a dhéanaí, faoin 31 Nollaig 2024.

Ina cinneadh Márta 2008, fuair an Coimisiún gur sháraigh an Ghréig rialacha iomaíochta trí chearta rochtana faoi phribhléid a thabhairt do PPC chun ligníte. D'iarr an Coimisiún ar an nGréig bearta a mholadh chun éifeachtaí frithiomaíocha an tsáraithe sin a cheartú. Mar gheall ar achomhairc sa Chúirt Ghinearálta agus i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa araon, agus deacrachtaí le haighneacht leigheasanna roimhe seo a chur i bhfeidhm, níor cuireadh bearta ceartaitheacha den sórt sin i bhfeidhm go dtí seo. An 1 Meán Fómhair 2021, chuir an Ghréig leagan leasaithe de na leigheasanna isteach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go dtugann na bearta atá beartaithe aghaidh iomlán ar an sárú a d’aithin an Coimisiún ina Chinneadh in 2008, i bhfianaise phlean na Gréige chun gach giniúint ligníte-bhreoslaithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú faoi 2023 de réir chuspóirí comhshaoil ​​na Gréige agus an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an cinneadh agus na bearta a mhol an Ghréig ar chumas iomaitheoirí PPC fálú níos fearr i gcoinne luaineacht praghsanna, ar gné ríthábhachtach iad chun dul san iomaíocht sa mhargadh le haghaidh leictreachais miondíola agus praghsanna cobhsaí a thairiscint do thomhaltóirí. Oibríonn na bearta lámh ar láimh le plean na Gréige chun a ghléasraí cumhachta breoslaithe ligníte a thruailliú a dhíchoimisiúnú trí úsáid na bplandaí seo a dhíspreagadh, ag teacht go hiomlán le Beart Glas na hEorpa agus le cuspóirí aeráide an AE. "

Aiseolas

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú bliana ar dhíolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú an bhirt díolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn. Tá bithbhreoslaí leachta díolmhaithe ag an tSualainn ó chánachas fuinnimh agus CO₂ ó 2002. Tá an beart fada cheana féin arís agus arís eile, an uair dheireanach i Deireadh Fómhair 2020 (SA.55695). Le cinneadh an lae inniu, ceadaíonn an Coimisiún fadú bliana breise ar an díolúine cánach (ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2022). Is é cuspóir an bhirt díolúine cánach úsáid bithbhreoslaí a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise san iompar a laghdú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí baile agus allmhairithe a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh an scéim le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina hiomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna 2030 in-athnuaite agus CO₂. Ba cheart go bhfanfadh an tacaíocht do bhithbhreoslaí biabhunaithe teoranta, de réir na dtairseach a fhorchuireann an an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite athbhreithnithe. Ina theannta sin, ní féidir an díolúine a dheonú ach amháin nuair a thaispeánann oibreoirí go gcomhlíonann siad critéir inbhuanaitheachta, a thrasnóidh an tSualainn de réir mar a éilíonn an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​uimhir an cháis SA.63198.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Tá sé mar aidhm ag riarachán Biden costais a ghearradh ar thionscadail ghréine, gaoithe ar thalamh poiblí

foilsithe

on

By

Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. Pictiúr tógtha 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Tá sé beartaithe ag riarachán Biden tailte cónaidhme a dhéanamh níos saoire le rochtain a fháil ar fhorbróirí cumhachta gréine agus gaoithe tar éis don tionscal cumhachta glan argóint a dhéanamh i mbrú stocaireachta i mbliana go bhfuil rátaí agus táillí léasa ró-ard chun infheistíocht a tharraingt agus go bhféadfadh siad clár oibre athrú aeráide an uachtarán a thorpáil, scríobh Groom Nichola agus Valerie Volcovici.

Tá cinneadh Washington athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas talún cónaidhme do thionscadail chumhachta in-athnuaite mar chuid d’iarracht níos leithne ag rialtas an Uachtaráin Joe Biden téamh domhanda a throid trí fhorbairt fuinnimh ghlain a threisiú agus druileáil agus mianadóireacht guail a dhíspreagadh.

“Aithnímid go bhfuil an domhan athraithe ón uair dheireanach a bhreathnaíomar air seo agus caithfear nuashonruithe a dhéanamh,” a dúirt Janea Scott, comhairleoir sinsearach le rúnaí cúnta Roinn Intí na Stát Aontaithe ar thalamh agus mianraí, le Reuters.

Aiseolas

Dúirt sí go bhfuil an riarachán ag déanamh staidéir ar roinnt leasuithe chun tailte cónaidhme a dhéanamh níos éasca do chuideachtaí gréine agus gaoithe a fhorbairt, ach nár thug siad sonraí faoi leith.

Cuireann an brú ar rochtain níos éasca ar thailte móra cónaidhme béim ar riachtanas géar an tionscail fuinnimh in-athnuaite ar acraíocht nua: Tá sé mar aidhm ag Biden an earnáil chumhachta a dhícharbónú faoi 2035, sprioc a d’éileodh ar limistéar níos mó ná an Ísiltír do thionscal na gréine amháin, de réir an ghnólachta taighde Rystad Energy.

Is éard atá i gceist ná scéim rátaí cíosa agus táillí do léasanna gréine agus gaoithe cónaidhme atá deartha chun rátaí a choinneáil ar aon dul le luachanna talún talmhaíochta in aice láimhe.

Aiseolas

Faoin mbeartas sin, arna chur i bhfeidhm ag riarachán an Uachtaráin Barack Obama in 2016, íocann tionscadail gréine somemajor $ 971 in aghaidh an acra in aghaidh na bliana i gcíos, mar aon le breis agus $ 2,000 in aghaidh na meigeavata de chumas cumhachta.

Maidir le tionscadal ar scála fóntais a chlúdaíonn 3,000 acra agus a tháirgeann 250 meigeavata cumhachta, is é sin cluaisín thart ar $ 3.5 milliún gach bliain.

Tá cíosanna tionscadal gaoithe níos ísle i gcoitinne, ach tá an táille acmhainne níos airde ag $ 3,800, de réir sceideal táillí cónaidhme.

Áitíonn an tionscal fuinnimh in-athnuaite nach bhfuil na muirir a ghearrann an Roinn Intí ar aon dul le cíosanna talún príobháideacha, ar féidir leo a bheith faoi bhun $ 100 in aghaidh an acra, agus nach dtagann táillí as cumhacht a tháirgtear.

Tá siad níos airde freisin ná cíosanna cónaidhme le haghaidh léasanna druileála ola agus gáis, a ritheann ag $ 1.50 nó $ 2 in aghaidh na bliana in aghaidh an acra sula gcuirtear ríchíosa táirgeachta 12.5% ​​ina n-áit nuair a thosaíonn peitriliam ag sileadh.

"Go dtí go réiteofar na costais ró-ualaigh seo, is dócha go mbainfidh ár náisiún leas as a gcumas tionscadail fuinnimh ghlain dhúchasacha a imscaradh ar ár dtailte poiblí - agus na poist agus an fhorbairt eacnamaíoch a thagann leis," a dúirt Gene Grace, abhcóide ginearálta don ghrúpa trádála fuinnimh ghlain American Clean Power Association.

Go stairiúil bhí an tionscal fuinnimh in-athnuaite ag brath ar acraíocht phríobháideach chun tionscadail mhóra a shuíomh. Ach tá codanna móra de thalamh príobháideach gan bhriseadh ag éirí gann, rud a fhágann go bhfuil tailte cónaidhme i measc na roghanna is fearr le haghaidh leathnú amach anseo.

Go dtí seo, cheadaigh an Roinn Intí níos lú ná 10 GW de chumhacht gréine agus gaoithe ar a níos mó ná 245 milliún acra de thailte cónaidhme, an tríú cuid den méid a bhí tuartha a shuiteáil an dá thionscal ar fud na tíre díreach i mbliana, de réir an Riaracháin um Fhaisnéis Fuinnimh. .

Thosaigh tionscal na gréine ag stocaireacht ar an gceist i mí Aibreáin, nuair a chomhdaigh Cumann Gréine na Scála Móra, comhrialtas de chuid d’fhorbróirí gréine is fearr na tíre - lena n-áirítear NextEra Energy, Southern Company agus EDF Renewables - achainí le Biúró Bainistíochta Talún Interior ag iarraidh cíosanna níos ísle ar thionscadail ar scála fóntais i bhfásach blistering an náisiúin.

Dúirt urlabhraí don ghrúpa gur dhírigh an tionscal ar California i dtosach toisc go bhfuil cuid de na hacraí gréine is geallta ann agus toisc go raibh measúnuithe teannta ag talamh timpeall ar mhórcheantair uirbeacha mar Los Angeles do chontaetha iomlána, fiú ar acraíocht fásaigh nach raibh oiriúnach don talmhaíocht.

Oifigigh ag NextEra (NEE.N), Deisceartach (SO.N), agus ní dhearna EDF trácht nuair a rinne Reuters teagmháil leis.

I mí an Mheithimh, d’ísligh an Biúró cíosanna i dtrí chontae i California. Ach ghlaoigh ionadaithe gréine ar an mbeart nach leor iad, ag maíomh go raibh na lascainí ró-bheag agus gur fhan an táille acmhainne meigeavata i bhfeidhm.

Phléigh aturnaetha na gcuideachtaí gréine agus BLM an cheist i nglaonna gutháin ó shin, agus tá tuilleadh cainteanna sceidealta do Mheán Fómhair, dar le Peter Weiner, an t-aturnae a dhéanann ionadaíocht don ghrúpa gréine.

"Tá a fhios againn go raibh go leor ag na folks nua ag BLM ar a gcuid plátaí," a dúirt Weiner. "Is mór againn a mbreithniú."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending