Ceangail le linn

Éilliú

Tuarascálacha An Coimisiún Eorpach ar dhul chun cinn sa Rómáin faoi na Chomhar agus um Fhíorú Meicníocht

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Céad Choimisinéir an AE, Leas-Uachtarán an Choimisiúin atá i gceannas ar rialáil níos fearr, Caidreamh Idirinstitiúideach, riail an Dlí agus Cairt um Chearta Bunúsacha, Ollainnis, Frans TimmermansD'eisigh an Coimisiún Eorpach a anailís inniu ar na céimeanna atá glactha ag an Rómáin le dhá mhí dhéag anuas maidir le hathchóiriú breithiúnach agus an comhrac i gcoinne na caimiléireachta, faoin Sásra Comhair agus Fíoraithe (CVM). Taispeánann an tuarascáil dul chun cinn leanúnach i dtreo spriocanna an CVM agus taispeánann sé cá bhfuil gá le céimeanna breise.

Dúirt an Chéad Leas-Uachtarán Timmermans (sa phictiúr): "Tá an Rómáin ar an gcúrsa ceart agus ní mór di cloí leis. Is í an dúshlán is mó agus an tosaíocht is mó i gcónaí é dul i ngleic le héilliú. Cuirimid fáilte roimh an dul chun cinn a baineadh amach le bliain anuas, a chaithfidh a bheith dearbhaíodh in 2015. Tá méadú tagtha ar mhuinín na Rómánach faoi na breithiúna i gcoitinne, agus an t-ionchúiseamh in aghaidh éillithe go háirithe, i bhfianaise gairmiúlachta méadaithe sa chóras breithiúnach ina iomláine.

Trí leanúint le chéile faoin Sásra um Chomhar agus Fhíorú, a bhfuil tacaíocht shoiléir aige ó shaoránaigh, leanfaidh an Coimisiún ag tacú le hiarrachtaí na Rómáine neamhspleáchas ceapacháin bhreithiúnacha sinsearacha a sheachadadh, ag dúnadh na dtionscnamh reachtach gan íoc agus ag troid go córasach ar éilliú. "

Aiseolas

Déanann an tuarascáil seo measúnú ar an dul chun cinn a rinne an Rómáin le déanaí. Leagann an measúnú seo béim ar roinnt réimsí de dhul chun cinn leanúnach a léiríonn comharthaí inbhuanaitheachta. Choinnigh an gníomh a rinne na príomhinstitiúidí breithiúnacha agus sláine chun aghaidh a thabhairt ar éilliú ardleibhéil móiminteam mórthaibhseach. Tá muinín mhéadaithe i measc na Rómhánach faoi na breithiúna i gcoitinne, agus an t-ionchúiseamh frith-éillithe go háirithe. Tá an treocht seo tacaithe ag gairmiúlacht mhéadaithe sa chóras breithiúnach ina iomláine, lena n-áirítear toilteanas neamhspleáchas na mbreithiúna a chosaint ar bhealach níos comhsheasmhaí, agus cur chuige níos réamhghníomhaí i dtreo dlí-eolaíochta comhsheasmhaí. Tá deis anois ann an dul chun cinn seo a thástáil ag amanna a bhfuil íogaireacht ar leith ag baint leo, go háirithe maidir le ceapacháin shinsearacha.

Ag an am céanna, tá tuiscint láidir ann go gcaithfear dul chun cinn a chomhdhlúthú agus a dhaingniú tuilleadh. Cé gur léirigh cur i bhfeidhm na gCód (Sibhialta, Nós Imeachta Sibhialta, Nós Imeachta Coiriúil agus Coiriúil) go bhfuil go leor saincheisteanna reachtaíochta fós gan réiteach ag an rialtas agus ag na breithiúna ag obair le chéile ar bhealach táirgiúil agus pragmatach bliain i ndiaidh bliana. Tá neamhréireacht fós ann i roinnt cinntí cúirte, a ardaíonn imní. Is cosúil nach bhfuil critéir oibiachtúla agus amchlár iontaofa ag baint le cinntí sa Pharlaimint maidir leis an gceadaítear don ionchúiseamh caitheamh le parlaiminteoirí mar shaoránaigh eile. Thug an Pharlaimint samplaí de drogall freisin chun cinntí deiridh cúirte nó Cúirte Bunreachtúla a chur i bhfeidhm. Agus is cinnte gurb é an t-aitheantas go gcaithfear dul i ngleic leis an éilliú ginearálta an rialtas laistigh a thógáil, beidh cur chuige níos córasaí ag teastáil ó thaobh scála na faidhbe.

Creideann an Coimisiún gur tacaíocht luachmhar i gcónaí é próiseas monatóireachta an CVM, na deiseanna a chuireann cistí an AE ar fáil agus rannpháirtíocht chuiditheach an Choimisiúin agus a lán Ballstát chun athchóiriú a chomhdhlúthú sa Rómáin. Is measúnú é seo arna roinnt ag saoránaigh sa Rómáin, mar atá nuafhoilsithe flash Eurobarometer seó i mí na Samhna a thaispeánann 2014: Aontaíonn 79% de shaoránaigh sa Rómáin gur cheart go mbeadh ról ag an AE chun dul i ngleic le héilliú agus le heasnaimh sa chóras breithiúnach. Ina theannta sin, creideann 73% de na Rómhánaigh go raibh tionchar dearfach ag an AE ar easnaimh bhreithiúnacha sa tír, agus measann 67% go raibh tionchar dearfach aige ar éilliú.

Aiseolas

Tá an comhdhearcadh maidir le hathchóiriú, agus an mhuinín go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh, ag dul i dtreise, nach mór a choinneáil anois. Tá an Coimisiún ag tnúth le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth leis an Rómáin chun cuspóirí an CVM a bhaint amach agus a chinntiú go leanfar leis na moltaí atá sa tuarascáil a glacadh inniu. Is dóigh go dtiocfaidh an chéad tuarascáil eile isteach thart ar bhliain.

cúlra

An 1 Eanáir 2007, bhunaigh an Coimisiún Meicníocht um Chomhar agus Fhíorú chun na tiomantais a rinne an Rómáin i réimsí an athchóirithe bhreithiúnaigh agus an troid i gcoinne an éillithe a mheas. Iarradh ar an gCoimisiún tuairisciú go rialta ar dhul chun cinn sna réimsí seo. D'eisigh an Coimisiún a chéad tuarascáil an 27 Meitheamh 2007. Comhlánaíonn tuarascálacha an Choimisiúin doiciméad oibre foirne a leagann amach anailís mhionsonraithe an Choimisiúin i gcoinne gach ceann de na tagarmharcanna atá leagtha síos don CVM.

Foilsíodh an tuarascáil bhliantúil dheireanach ar 22 Eanáir 2014.

Tá anailís an Choimisiúin bunaithe ar mheasúnú ar dhul chun cinn ag údaráis na Rómáine agus ar fhaisnéis ó Bhallstáit, eagraíochtaí idirnáisiúnta, saineolaithe neamhspleácha agus foinsí éagsúla eile. Rinne an Coimisiún roinnt misean chun na Rómáine, agus cuireann na tuarascálacha san áireamh freisin freagraí na Rómáine ar cheistneoirí mionsonraithe a d’ullmhaigh an Coimisiún.

Foilsíodh Eorabharaiméadar a dhéanann measúnú ar thuairimí mhuintir na Rómáine maidir leis na saincheisteanna seo go gairid roimh an tuarascáil.

Tuilleadh eolais:

Tuarascáil Eorabharaiméadair Flash

Éilliú

Méadaíonn an dearcadh éillithe san AE le linn na paindéime

foilsithe

on

Tuarascáil le déanaí a d’eisigh Trédhearcacht AE AE Taispeánann líon méadaitheach díobh siúd a chreideann go bhfuil éilliú i mballtíortha an AE i láthair i gcuid shuntasach den earnáil phoiblí, i bhfad níos mó ná riamh roimh an bpaindéim COVID-19.

 “Is fadhb mhór í an éilliú do thíortha leochaileacha i dtéarmaí an smachta reachta. Tosaíonn sé le maorlathas iomarcach, príomhchúis an éillithe ”, a dúirt Cristian Paun, ollamh ollscoile eacnamaíochta le Tuairisceoir an AE.

Dúirt dhá thrian de na 40.000 saoránach AE a ndearnadh suirbhé orthu gur fadhb mhór í an éilliú laistigh dá n-institiúidí poiblí agus dar le níos mó ná a leath go bhfuil a gcuid rialtas á rialú ag leasanna príobháideacha ag ardú ceist na stocaireachta gnó san AE.

Aiseolas

“Tá géarú ar éilliú bainteach le méadú ar iompar maorlathach ar fud na mór-roinne. Tá iarmhairtí nach dteastaíonn uait mar gheall ar an smaoineamh gur féidir leat neamhfhoirfeacht an mhargaidh a réiteach trí idirghabháil. Dá mhéad an stát é, is mó is féidir éilliú a dhéanamh ar institiúidí poiblí ”, a mhínigh an tOllamh Paun do Thuairisceoir an AE.

Tugadh fócas faoi leith sa tuarascáil don chóras cúram sláinte i roinnt ballstát den AE.

Fuair ​​an suirbhé amach gur bhain 29% d’áitritheoirí an bhloc úsáid as naisc phearsanta cosúil le cairde nó teaghlaigh dea-nasctha chun aire leighis a fháil. Cuireann na torthaí in iúl an staid chasta atá i gcórais leighis, áit a mbíonn cúnamh míochaine ag teastáil go práinneach ó shaoránaigh agus nuair is gá dóibh déileáil leis an tionchar dochrach a bhíonn ag éilliú.

Aiseolas

D'íoc thart ar sé faoin gcéad de shaoránaigh an AE breab iomlán chun cúram sláinte a fháil, agus tá na huimhreacha i bhfad níos measa i roinnt ballstát den AE. Bhí rátaí breabaireachta i gcúram sláinte is airde sa Rómáin (22%) agus sa Bhulgáir (19%), agus ba i bPoblacht na Seice (54%) agus sa Phortaingéil (46%) a bhíothas ag brath ar naisc phearsanta.

"Le linn géarchéime sláinte, is féidir le naisc phearsanta a úsáid chun rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí a bheith chomh díobhálach le breabanna a íoc. Is féidir beatha a chailleadh nuair a fhaigheann daoine ceangailte vacsaín Covid-19 nó cóireáil leighis os a gcomhair siúd a bhfuil riachtanais níos práinní acu", a dúirt Delia Ferreira Rubio, cathaoirleach Transparency International.

Mar a thaispeántar sa tuarascáil, is iad naisc phearsanta is tábhachtaí sa Phortaingéil, san Ungáir agus i bPoblacht na Seice - áit a raibh leath na bhfreagraí ag brath orthu chun rochtain agus cúram a fháil.

“Is minic gur comhartha é an éilliú ar dhearcadh cosanta ó ghrúpaí leasa, go háirithe i dtíortha a bhfuil saincheisteanna riail dlí acu”, a mhínigh Paun do Thuairisceoir an AE.

Cuireann an tuarascáil béim ar an bhfíric gur thug an paindéim ceist na trédhearcachta i measc shaoránaigh an AE freisin. Mar sin "sa Fhrainc, sa Pholainn agus sa Spáinn, dúirt 60 faoin gcéad de na freagróirí nó níos mó gur ghníomhaigh a rialtais ar bhealach neamh-thrédhearcach", tugann Transparency International le fios.

Bhí ról riachtanach ag an bpaindéim agus na srianta a theastaíonn i meon na ndaoine a ndearnadh suirbhé orthu maidir le trédhearcacht a theorannú ar fud an AE. Cuireann sé seo leis an mothú ginearálta ar fud an AE agus luaigh trian de na saoránaigh ón mbloc 27 tír go bhfuil éilliú níos measa le 12 mhí anuas.

D’fhéadfadh an méadú ar éilliú, in éineacht leis na riachtanais chun dul i ngleic leis an bpaindéim COVID-19 institiúidí daonlathacha ar fud na hEorpa a athrú agus buneilimintí an daonlathais ar fud na mór-roinne a ghortú.

“Measann na daoine go bhfuil an méadú seo ar éilliú mar gheall ar shrianta COVID. Tá roinnt scannail éillithe i dtíortha éagsúla an AE tar éis an radharc polaitiúil a chroitheadh ​​agus tá géarchéimeanna dáiríre mar thoradh air gur thit páirtithe rialaithe éagsúla. Tá go leor sonraí poiblí ann gur bhain na ceannairí i dtíortha éagsúla an AE úsáid as na srianta a fhorchuirtear ar chúiseanna sláinte chun sonraí faoi chonarthaí a cheilt, chun na deiseanna gnó a fhorchuireann an paindéim a úsáid ar bhealach ciniciúil ”, Armand Gosu, ollamh Ollscoil Búcairist agus Oirthear na hEorpa dúirt saineolaí le Tuairisceoir an AE.

D'ainmnigh an suirbhé an Ungáir agus an Pholainn mar thíortha a úsáideann an paindéim mar "leithscéal chun an bonn a bhaint den daonlathas" trí bhearta a fhorchur a lagaíonn institiúidí daonlathacha.

Lean Armand Gosu ar aghaidh ag míniú dúinn le linn na tréimhse seo go bhfaca muid an mothú foriomlán éillithe sa chóras míochaine a tháinig chun cinn i bhfoirm muiníne sna baill foirne agus sna húdaráis leighis. Tá sé seo soiléir má fhéachaimid ar chéatadáin na ndaoine vacsaínithe i dtíortha nach bhfuil mórán muiníne ag an daonra iontu sna húdaráis.

Cé gur cheap níos lú ná 20% de na daoine a bhí ina gcónaí sa Danmhairg agus san Fhionlainn gur fadhb mhór ina dtír féin éilliú sa rialtas, chreid níos mó ná 85% díobh siúd sa Bhulgáir, sa Chróit, sa Chipir, san Iodáil, sa Phortaingéil agus sa Spáinn go raibh.

Cuireann údair na tuarascála béim ar an bhfíric go bhfuil imní mhór air seo ós rud é go bhfuil ballstáit ag ullmhú chun na céadta billiúin euro a leithdháileadh le haghaidh téarnamh iar-phaindéimeach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Ríocht Aontaithe #Fraud agus #Bribery?

foilsithe

on

 

 

An mbeidh rochtain fós ag an Ríocht Aontaithe ar phríomhchórais faisnéise Eorpacha agus ar uirlisí breithiúnacha, lena n-áirítear na Barántais Ghabhála Eorpacha (EAW), tar éis Brexit? Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe Theresa May insists go bhfuil an tsaincheist fós faoi chaibidil, go mór i gcodarsnacht le hidirbheartaíocht Brexit an AE Michel Barnier ráiteas go scoirfidh an Ríocht Aontaithe de bheith ina ball de thionscnaimh mar Europol a luaithe agus a fhágann sí an tAontas Eorpach, agus go gcaithfeadh sé dul i mbun caibidlíochta fada próiseas chun iad a athfhilleadh mar thír neamh-AE Schengen.

Níl an fasach do thír neamh-AE atá rannpháirteach i scéim EAW i bhfad níos tuar dóchais inti; Ghlac conarthaí eiseachadta na hIorua agus na hÍoslainne leis an AE, rud atá cosúil le EAW den chuid is mó bliana dul i mbun caibidlíochta agus gan teacht i bhfeidhm go hiomlán fós. Is é cinneadh rialtas na Breataine fanacht mar chuid den EAW ná “tosaíocht“Is cuma cé chomh neamhdhóchúil is atá sé seo ó thaobh na Bruiséile de, molann sé go bhfuil oifigigh na Ríochta Aontaithe ar an eolas go bhfuil baol ann go mbeidh siad sábháilte do choirpigh gan EAW agus uirlisí eile um chomhar breithiúnach.

Rinne an EAW, a tugadh isteach i mí Eanáir 2004, an próiseas eiseachadta san Eoraip a shruthlíniú agus a dhí-dhí-lárú go mór, mar nach bhfuil na tíortha rannpháirteacha a thuilleadh ann chun a gcuid saoránach féin a dhíolmhú ó eiseachadadh agus tá cinnteoireacht feidhmiúcháin bhaint ón nós imeachta um ghéilleadh. Maolaíodh riail na dé-choiriúlachta, faoina mbíonn gníomhartha mar bhunús le heiseachadadh ach má mheastar gur coir iad sa dlínse iarrthach agus sa dlínse iarrtha araon. Anois, le haghaidh 32 catagóirí coireanna, idir na cinn is tromchúisí (sceimhlitheoireacht, dúnmharú, éigniú) agus daoine nach bhfuil chomh soiléir (calaois, smuigleáil seanaoise, coireacht chomhshaoil) níl aon ghá le dé-choiriúlacht a chruthú.

Más rud é sna seanlaethanta, duine atá faoi amhras a phróiseáil agus a eiseachadadh in aghaidh na bliana, réitítear faoin nós imeachta luathaithe i 48 lá ar an meán. A bhuíochas leis sin, tá an EAW an-éifeachtach i gcoinne cineálacha coireachta atá ag teacht chun cinn, mar shampla scéim le déanaí ina n-úsáideann dronganna Oirthear na hEorpa aerlínte ar chostas íseal chun taisteal thar lear agus coireanna a dhéanamh sula bhfilleann siad go tapa ar a dtír.

Fáiltíonn roinnt Brexiteers ar líne roimh an eisiamh atá ag teacht chun cinn sa Ríocht Aontaithe ón EAW, cásanna piocadh silíní éileamh “go raibh go leor Briotanach neamhchiontach faoi mhí-úsáid tubaisteach ag údaráis Eorpacha neamhinniúla nó fiú truaillithe”, déanann an hipearbhrú seo neamhaird ar na héachtaí suntasacha a bhfuil scéim EAW freagrach astu. Rinne Cumann na bPríomhoifigeach Póilíneachta tagairt don EAW mar uirlis 'ríthábhachtach' i gcoinne na coireachta eagraithe; Rúnaí Baile na Coimeádaí, Amber Rudd, aithin sé sin “uirlis éifeachtach” a bhí in EAW a bhí “fíor-riachtanach chun breithiúnas éifeachtach a sheachadadh do na dúnmharfóirí, na rapists, agus na pedophileoirí ar éirigh linn breithiúnas a lorg orthu”.

Tá go leor samplaí ardphróifíle de na coirpigh Tá tagairt ag Rudd do bheith tugtha chun na Ríochta Aontaithe chun aghaidh a thabhairt ar cheartas tríd an EAW, ó sceimhlitheoireachta Husain Osman le pedophile Stephen Carruthers, a bhí ar cheann de dheich gcinn de na coirpigh ba mhó a bhí ag teastáil sa Bhreatain nuair a gabhadh é sa Fhrainc i mí Eanáir 2017, go sagart Laurence Soper, a tugadh ar ais ón gCosaiv go dtí an Ríocht Aontaithe chun aghaidh a thabhairt ar mhuirir i leith mí-úsáid ghnéasach buachaillí agus iad a chur faoi réir bualadh go brónach. Bhain Whitehall tairbhe freisin as go leor de choirpigh a raibh próifíl níos ísle acu a eiseachadadh go tapa, agus níor tugadh cuid mhaith díobh os comhair an cheartais gan na EAW.

Cé go bhfuil comhaontú ginearálta ann go bhféadfaí an EAW a fheabhsú, go háirithe trí a tástáil comhréireachta le treoirlínte coiteanna do thíortha uile an AE, téann an scéim amach go hiomlán leis an bhfolcadán agus d'fhágfadh sé an Ríocht Aontaithe ar ais chuig córas, mar Theresa May í féin faoi ​​deara, a ligfeadh do 22 tír AE, lena n-áirítear an Fhrainc agus an Ghearmáin, diúltú a gcuid náisiúnach a eiseachadadh chuig an Ríocht Aontaithe Tá imní curtha in iúl ag oifigigh iomadúla na RA faoi riosca slándála tromchúiseach má scoitear póilíní na Breataine as acmhainní Eorpacha. Chuir tuarascáil le déanaí ó lucht acadúil i King’s College London béim ar na geallta arda atá i gceist agus rabhadh i gcoinne “cur isteach tromchúiseach ar chomhar slándála”, agus oifigigh shinsearacha póilíní comhairle go mbeidh gá le “blianta dáiríre oibre” chun leibhéil reatha an chomhair idirnáisiúnta a chaomhnú.

Tá na deacrachtaí tosaithe cheana féin. A oiread agus is 20 Tá iarrataí eiseachadta a lorgaíonn póilíní na Breataine á gcoinneáil faoi láthair in Éirinn mar gheall ar imní faoi cad é an creat eiseachadta a bheidh ann idir an dá thír tar éis Brexit. Tá imní mhéadaitheach ann go ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe bheith “Dídean tosaíochta gach coiriúil san Eoraip”.

Tá údar maith leis na heagla seo: teitheadh ​​ó choirpigh Eorpacha ó tháillí calaoise agus éillithe chuig an Ríocht Aontaithe cheana féin. Léiríonn an Rómáinis oligarch Alexander Adamescu an sampla foirfe den chineál coiriúil a dhéanfaidh an t-iar-Bhrexit UK a thuilte. Theith Adamescu chun na Ríochta Aontaithe chun breabaireacht agus líomhaintí calaoise a sheachaint, cosúil leo siúd a chuir a athair nach maireann i bpríosún. A nimhiúil meascán ar straitéis meán ilchasta agus shuaiteach a chuir a chuid dlíodóirí Briotanacha agus a Thoraí líne crua i bhfeidhm urghabháil ar chás Adamescu chun a gclár frith-AE, frith-EAW a chur chun cinn, choinnigh sé é sa Ríocht Aontaithe in ainneoin an Bharántais Ghabhála Eorpaigh atá faoina ainm. Agus é ag seachaint ceartais sa Ríocht Aontaithe agus masquerading mar dhrámadóir, tá Adamescu saor anois chun leanúint dá thacsaithe uafásacha. Tá sé agairt stát na Rómáine, ag argóint go bhfuil na cúisimh ina choinne agus a athair spreagtha go polaitiúil, agus go bhfuil sé fiú ag éileamh Oidhreacht Ghiúdach - ó tharla ceann de na roinnt bealaí chun sáraíocht a dhéanamh ar EAW tá sé i gcásanna idirdhealaithe ciníoch nó reiligiúnaigh.

Ní amháin go bhfuil Adamescu ina áit tharraingteach chun an Ríocht Aontaithe a cheilt ón gceartas. 28 is náisiúnaigh choigríche faoin gcéad de na daoine a gabhadh i Londain, agus is ón AE a leath díobh. Agus baineann sé seo leis an mBarántas Gabhála Eorpach atá i bhfeidhm - gan é, tuar Theresa May go mbeidh an RA ina “pota mealaGan dabht, is cinnte go gcruthóidh coirpigh atá ag seachaint an cheartais Eorpaigh fíor.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Éilliú

#Kokorev: Cás ‘Cúirteanna Kangaroo’ ar na hOileáin Chanáracha

foilsithe

on

Tá an íomhá de neamhchlaontacht cúirteanna na Spáinne curtha shaken mar gheall ar an scannal a bhaineann leis an Ard-Chúirt Las Palmas (hOileáin Chanáracha, An Spáinn). I mí Dheireadh Fómhair 2016, d'fhoilsigh an nuachtáin áitiúil taifeadadh fuaime scagadh de phlé príobháideach idir ceithre giúistísí na hArd-Chúirte (Audiencia Cúige), lena n-áirítear Breithiúna Carlos Vielba, Salvador Alba agus Cathaoirleach na hArd-Chúirte, Emilio Moya. Phléigh na moltóirí a n-eagla na leanaí na Rúise sa scoil céanna mar sin de giúistísí 'páistí féin. "Tá gach Rúiseach coirpigh, go háirithe na cinn óga agus leis an airgead" Ceann de na giúistísí dhearbhaigh go.

In ainneoin an outcry meáin agus an t-iarratas oifigiúil a rinne an Chonsalacht na Rúise i Las Palmas chun an t-údar de na ráitis a aithint, níor ghlac an Roinn na Spáinne Dlí agus Cirt aon bhearta sna sé mhí tar éis an scannal, agus d'fhan suspiciously Mute ar an gceist. A mhalairt i ndáiríre, tá mar ar a laghad ceann amháin de na giúistísí curtha chun cinn go reportedly ó tharla an eachtra.

Féin, de réir na tuairiscí ag an phreas na Spáinne, tá an eachtra seineafóibeach roghnaíodh ar deireadh suas roinnt tarraingt i mí Aibreáin 2017 agus tá sé á imscrúdú anois ag an Stiúrthóireacht Lárnach Dlí agus Cirt na Spáinne (Consejo Ginearálta de Poder Breithiúnach). Réir dealraimh, tá an t-athrú a bheith a thiomáineann iarratas foirmiúil a rinneadh thar ceann Pharlaimint na hEorpa le stádas ar cheann de na cásanna is mistéireach i stair le déanaí an cheartais Spáinne a shoiléiriú.

An Cás Kokorev mar a thugtar air, ina bhfuil na hiarratais ar fhaisnéis undertones polaitiúla agus seineafóibeach araon aitheanta, tosaíonn leis an gcinneadh ar bhreitheamh imscrúdaitheach ó Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano, a ordú choinneáil réamhthrialach ar an teaghlach ar fad d'fiontraí Spáinne mbunús Rúisis-Giúdach, Vladimir Kokorev. An fear gnó, a bhean chéile agus a mhac fós i bpríosún ar hOileáin Chanáracha feadh beagnach dhá bhliain, faoi amhras líomhnaithe a bheith ar an tosaigh-fir do Teodoro Obiang, cuirfidh Uachtarán Ghuine Mheánchriosach. Le linn am seo go, níl aon chúisimh foirmiúil curtha i láthair agus gan ach le fíordhéanaí an cás é féin tar éis éirí inrochtana do na attorneys chosaint.

Curiously go leor, sa-céanna "uathoibríoch" (cinneadh breithiúnach), a dheachtú an choinneáil réamhthrialach, d'admhaigh an Breitheamh de Vega go "a mhéid [Samhain 2015], an chúirt a bhí in ann aon fhianaise ag nascadh na cistí a fháil, [fuair Kokorevs] le haon éadálacha eastát réadach, le haghaidh aon bhaill den rialtas Guine ".

breitheamh Imscrúdú Ana Isabel de Vega Serrano

breitheamh Imscrúdú Ana Isabel de Vega Serrano

Is é sin, admhaíonn an cinneadh céanna a chuir triúr nach raibh aon stair choiriúil acu taobh thiar de bharraí le beagnach dhá bhliain, nach bhfuil aon fhianaise ag an gcúirt ina gcoinne. Ba é an chúis gur fhan an réasúnaíocht áiféiseach phaitinn seo bailí ó thaobh dlí de ná gur athainmnigh an Breitheamh de Vega Serrano céanna admháil go raibh easpa fianaise i gcoinne an chúisí, faoi leithscéal rúndacht an cháis. Choinnigh breitheamh na Spáinne an cás i gcoinne Kokorevs faoi rún ar feadh beagnach cúig bliana, dhá cheann acu a chaith siad sa phríosún, gan aon eolas acu ar an gcúis a raibh siad cúisithe nó ar bhonn na fianaise, ós rud é, dar leis an mBreitheamh Serrano “go bhféadfadh an t-eolas sin dochar a dhéanamh sna himeachtaí ”. Is é sin, réasúnaigh breitheamh na Spáinne go bhféadfadh sé dochar a dhéanamh dá cás ligean do na daoine a chuir sí faoi choinneáil réamhthrialach agus a ndlíodóirí a fhios nach raibh aon fhianaise iarbhír ina gcoinne.

Rinneadh achomharc arís agus arís eile ar chinneadh Kafkaesque an teaghlach ar fad a chur i bpríosún bunaithe ar fhianaise rúnda agus ar réasúnaíocht rúnda os comhair Audiencia Provincial - ardchúirt Las Palmas (an Spáinn). Is fiú a thabhairt faoi deara go raibh rochtain ag na giúistísí a bhí i gceannas ar an athbhreithniú ar théacs iomlán an chinnidh - murab ionann agus aturnaetha Kokorev féin - is é sin, bhí siad ar an eolas go hiomlán faoi réasúnaíocht uafásach Serrano maidir le coinneáil réamhthrialach a ordú agus iad ag admháil go raibh easpa orthu freisin. fianaise i gcoinne an chúisí. Diúltaíodh gach achomharc go córasach, áfach.

Na baill de theaghlach Kokorev a choimeád i saoráidí ar leith i bpríosún Canarian Juan Grande, agus faoin gcóras príosún is déine in áirithe do coirpigh go háirithe contúirteacha agus sceimhlitheoirí. Tá an patriarch an teaghlaigh, Vladimir Kokorev, bhí fhulaing a stróc mion agus oibríocht próstatach go gairid roimh an phríosúnacht, Shéan cóir leighis. A iarratais a cheadú Rabbi chun cuairt a bhí air neamhaird freisin ar feadh 8 mhí go dtí an riarachán na bpríosún budged faoi bhrú de Spáinne Giúdach Association.

"Tá sé deacair gan aontú le tuairim an chosaint ar, a dhearbhaíonn go bhfuil an taifead á choinneáil rúnda a cheilt ar an easpa fianaise i gcoinne an Kokorevs, ag tabhairt le tuiscint de cás polaitiúil leasanna príobháideacha a sheirbheáil. Seachas sin go bhfuil sé dodhéanta a mhíniú ar na sáruithe soiléire agus neamhnáireacha ar na noirm an dlí idirnáisiúnta agus na dlíthe na Ríocht na Spáinne, "deir an litir a bheidh dírithe chuig an Ard-Oifig an Spáinneach Ionchúisimh dhá Feisirí Eorpacha.

A seachtain tar éis don iarraidh fáil don phobal, an breitheamh Serrano tarraingíodh siar an rúndacht an cás le ráiteas "cé go leanann an t-imscrúdú, is é an rúndacht riachtanach a thuilleadh".

Chun an t-iontas agus dismay na attorneys cosanta Kokorev, tá an cás ina gcoinne bunaithe an gcéad dul síos ar na ráiteas dá bhforáiltear de iar-aturnae Panamanian Vladimir Kokorev ar, Ismael Gerli. An tUasal Gerli Tá dhíotáil ar a laghad dhá scór de bhrionnú i Panama, forgeries a rinne sé é le rún aird níos mó ná maoine eastát réadach, roinnt ar úinéireacht ag Vladimir Kokorev & a mhac Igor, lá tar éis a n-gabhála. Is é an aturnae Panamanian ag feitheamh le haghaidh trialach agus forbidden faoi láthair an tír a fhágáil.

Mar sin féin, ní chiallaíonn sé seo go bhfuil nightmare Kokorevs 'in áit ar bith in aice leis a deireadh. níl aon dáta le haghaidh éisteacht an cháis, ná aon chúisimh foirmiúil fós. Tá achomharc nua de Igor Kokorev go Las Palmas Ard-Chúirte Diúltaíodh le déanaí. An réasúnaíocht an giúistís a dhiúltú Igor bhannaí (tar éis chaith 18 mhí i bpríosún) chomh puzzling mar sin an bhreithimh imscrúdaithe: "Ní chuireann a choinneáil réamhthrialach a cheangal ar aon fhianaise, nó nach bhfuil, a cheangal le fianaise den sórt sin a bheith barántúla . "Dealraíonn sé cinnte go gcloíonn an cheartais ar na hOileáin Chanáracha ag a leagan féin de rialacha an-áirithe.

De réir na Tuarascála Scórchlár 2017 AE Ceartas, caoga is ocht gcéad (58%) den Spáinnigh bhrath an neamhspleáchas na n-gcúirteanna mar "go cóir olc" nó "an-olc", méadú% 2 ón bhliain seo caite. Is é an Spáinn an ceathrú tír ag bun an liosta, mar aon leis an mBulgáir, an Chróit agus an tSlóvaic.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending