Ceangail le linn

Comhdhálacha

Naoú Comhdháil Airí na hEagraíochta Domhanda Trádála (Bali, an Indinéis, 3-6 2013 Nollaig)

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

9th WTO OMCDéanfaidh an Naoú Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO) Comhdháil na nAirí (MC9) ar siúl i Bali, an Indinéis, ó 3 6 go mí na Nollag.

ceisteanna is mó ar an gclár oibre

Tá obair ar siúl d'fhonn teacht ar chomhaontú ar shraith de cheisteanna a bheadh ​​ina chéad chéim i dtreo deireadh na Doha Round (Clár Oibre um Fhorbairt Doha - DDA). Is iad na trí cholún phríomhréimse oibre:

Aiseolas
 1. Éascú trádála: mbeadh sé seo Comhaontú WTO nua a chuirfeadh feabhas ar nósanna imeachta custaim agus trédhearcacht d'fhonn dlús ghluaiseacht trasteorann na n-earraí.
 2. Talmhaíocht, lena n-áirítear slándáil bia, iomaíocht onnmhairí, agus saincheisteanna taraife eile a bhaineann le (Ráta Taraife Cuóta (TRQ) riarachán);
 3. Forbairt, lena n-áirítear forálacha éagsúla tairbheach, go háirithe, do Tíortha is Lú Forbairt (LDCanna) i réimsí cosúil le rialacha tionscnaimh, seirbhísí srl

Tá snáithe ar leith oibre a chaibidil athbhreithniú ar an gComhaontú Teicneolaíochta Faisnéise (ITA), i gcás ina tá súil againn a fheiceáil dul chun cinn.

Tá an chomhdháil ag súil freisin a cheadú aontachas Éimin leis an EDT. Beidh yemen bheith ag an gcomhalta 160th na heagraíochta.

Éascú Trádála

Aiseolas

buntáistí féideartha

I bhformhór na dtíortha i mbéal forbartha, is é an costas na nósanna imeachta trádála dtí 4-5% de chostais iomlán na n-idirbheart trádála. diúltach i gcomparáid iad le costas na taraifí meán atá ann faoi láthair maidir le trádáil in earraí tionsclaíocha na dtíortha tionsclaithe ag díreach 3.8%. I gcásanna áirithe, ó 27 30 do pháirtithe, agus suas go dtí 40 doiciméid custaim, a bhfuil baint acu ar allmhairí nó ar onnmhairí oibríocht amháin. Thug coigilteas féideartha de bharr éascú trádála a fhorbairt tíortha ionann thart ar € 325 billiún sa bhliain. De réir an OECD comhaontú Éascú uaillmhianach Trade fhéadfadh laghdú costais trádála iomlán faoi 10% i ngeilleagair chun cinn agus ag 13-15.5% i dtíortha i mbéal forbartha. go mbeadh tionchar suntasach ar ioncam domhanda Fiú laghduithe beaga ar chostais trádála domhanda.

I roinnt réigiún i mbéal forbartha, tá sé fós níos deacra, fada agus costasach chun earraí a iompar ar fud an réigiúin, seachas ón réigiún go dtí an Eoraip. Is é an staid deacair go háirithe do thíortha talamhiata - a ghlacadh, mar shampla, Sead, An Mhaláiv nó Uganda. D'fhéadfadh éascú trádála mar thoradh ar sheirbhísí cosúil le stórais idirthurais custaim i calafoirt iontrála ag leathnú: áiseanna den sórt sin a bheith cruthaithe acu cheana féin úsáideach in Iarthar na hAfraice do thíortha talamhiata nós Mailí, Nígir nó Buircíne Fasó.

Cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe, agus bearta éascaithe trádála uaillmhianach go ginearálta, bheadh ​​a thabhairt faoi shreafaí trádála foriomlán méadaithe, araon le haghaidh onnmhairí agus allmhairí; bailiúchán ioncaim níos airde (mar gheall ar an méadú ar líon trádála, agus níos airde rátaí a chur ar chalaois); tuairisceán tapaidh costas caipitil tosaigh do nósanna imeachta a nuachóiriú; éifeachtúlacht níos fearr riaracháin custaim. Ina theannta sin, cuireann an smacht reachta a chur timpeallacht ghnó cobhsaí agus meallann Infheistíochtaí Díreacha Coigríche.

Príomhghnéithe den éascaithe trádála

De réir an OECD, is éard atá i gceist le “éascú trádála” ná “simpliú agus comhchuibhiú nósanna imeachta idirnáisiúnta iompórtála agus easpórtála (e.g. luacháil custaim, nósanna imeachta ceadúnaithe, foirmiúlachtaí iompair, íocaíochtaí, árachas); tacaíocht do ranna custaim; agus leasuithe taraife”.

ciallaíonn éascú trádála nuachóiriú nósanna imeachta trádála agus custaim, rómhaorlathas, oiliúint oifigigh chustaim, feabhas a chur ar áiseanna custaim, agus teicneolaíocht, ionas go mbeidh an trádáil níos éasca agus níos tapúla. Cuimsíonn sé idirphlé níos fearr leis an bpobal gnó agus a chomhchuibhiú na gcaighdeán custaim a ar an leibhéal réigiúnach. Is iad cuspóirí éascaithe trádála a threisiú shreafaí trádála ar fud na dtíortha i mbéal forbartha agus chun cabhrú i mbéal forbartha tíortha a chomhtháthú isteach sa gheilleagar idirnáisiúnta.

Ba é aidhm an chomhaontaithe Éascú Trádála comhar a threisiú i réimse an chustaim, lena n-áirítear trí thacú le teicnící nua-aimseartha custaim agus na teicneolaíochta, agus nósanna imeachta simplithe maidir le hiontráil agus scaoileadh earraí; trí chur i bhfeidhm uirlisí agus caighdeáin idirnáisiúnta i réimse an chustaim agus trádála; agus trí ghlacadh custaim ar líne / uathoibrithe agus nósanna imeachta trádála eile. Tionsclaithe agus féadfaidh sé tíortha i mbéal forbartha faisnéis a roinnt, dea-chleachtais a mhalartú, a chruthú agus a nascadh suas bunachair sonraí, na doiciméid riaracháin aonair a ghlacadh, agus nósanna imeachta achomhairc a shimpliú. Beidh gach na bearta sin a mhéadú trédhearcacht, éifeachtúlacht, iontaofacht agus freagracht na n-oibríochtaí agus neamh-idirdhealú.

Costais a bhaineann le éascaithe trádála

Bheadh ​​Bonneagar agus crua-earraí costais a bheith teoranta, mar nach mbeadh an bhéim ar áiseanna nua (calafoirt, aerfoirt, mótarbhealaí) ag tógáil, ach ar úsáid a bhaint as níos fearr na cinn atá ann cheana. Bheadh ​​sé níos mó faoi ath-innealtóireacht ar theicnící bainistíochta agus oiliúint níos fearr agus coinníollacha shampla do sheirbhísí custaim.

Mar sin féin, i dtéarmaí tacaíochta chun bearta éascaithe trádála a chéimniú isteach agus a chur i bhfeidhm, in 2011, thiomnaigh an AE agus a Bhallstáit € 163 milliún le chéile do chláir tacaíochta éascaithe trádála, nó 60% den tacaíocht dhomhanda d’éascú trádála. Is é an AE féin an príomhsholáthraí tacaíochta Éascaithe Trádála ar domhan le 48% den iomlán in 2011. Thar an tréimhse 2008-2011, chuir an AE agus a Bhallstáit luach éascaithe trádála de luach € 159 milliún ar fáil ar an meán gach bliain.

Ba mhaith leis an AE a bheith réidh chun dul ar an míle breise chun go n-éireoidh an chomhaontaithe Éascú Trádála agus a dhíríonn ar a choinneáil ar a laghad an leibhéal reatha tacaíochta do éascaithe trádála thar thréimhse cúig bliana ag tosú ó síniú an Chomhaontaithe Trádála Éascú, is é sin € 400 milliún thar thréimhse cúig bliana ,. Beidh A chinntiú go gcomhlíontar an gComhaontú Trádála um Éascú féin le tuiscint na costais teoranta dócha go sáróidh € 1 milliún in aghaidh na tíre. Ar an iomlán, thart ar € 100 milliún de mhaoiniú atá de dhíth chun na heilimintí nós imeachta an Chomhaontaithe a chur chun feidhme. Chomh maith leis sin ag cur san áireamh an costas an trealaimh agus na foirne, go mbeadh riachtanais maoinithe tóg go timpeall € 1 billiún thar thréimhse cúig bliana.

Freagraíonn tacaíocht an AE d’éilimh ar chabhair ó na tíortha is mó a bhfuil gá acu géilleadh agus tairbhe iomlán an mhargaidh d’fhás agus d’fhorbairt a tharraingt. Soláthrófar é go príomha trí bhealaí rialta cúnaimh AE, cé go bhfuil an AE réidh chun ranníocaíocht suas le € 30 milliún a dhéanamh le saoráid tiomnaithe éascaithe trádála idirnáisiúnta do na gníomhartha is práinní chun reachtaíocht agus nósanna imeachta i dtíortha i mbéal forbartha a ailíniú leis an gComhaontú nua. .

Beidh tacaíocht ón AE a chur ar fáil faoi chuimsiú a Cúnaimh a bhaineann le Trádáil rialta thíortha i mbéal forbartha. Tá an AE ag obair faoi láthair maidir le dáileadh lena chúnamh forbartha don tréimhse 2014-2020, agus tá am níos aibí, dá bhrí sin do thíortha i mbéal forbartha a léiriú a gcuid riachtanas trádála, lena n-áirítear le haghaidh éascú trádála, isteach ina gcuid straitéisí forbartha agus iad a áireamh i gcuid tosaíochtaí do AE cabhair don tréimhse 2014-2020. Beidh chabhair an AE a mhaoiniú i bpáirt ó bhuiséad an AE, faoi réir cheadú na hionstraimí dlíthiúla is gá agus go páirteach as an gCiste Eorpach Forbraíochta (CEF), i mbun daingniúcháin ag na Ballstáit.

Samplaí i héascú trádála

Cuireann costais arda idirbhearta isteach ar acmhainn onnmhairithe tíortha i mbéal forbartha. Mar shampla, tá costais iompair in Oirthear na hAfraice 80% ar an meán níos airde ná sna SA agus san Eoraip. Cosnaíonn sé an oiread coimeádán a bhogadh ó Mombasa go Kampala agus a dhéanann sé ó Mombasa go Shanghai. Tá an iomaíocht chomh criticiúil maidir le trucking. Go minic ní hé an fad é, ach an iomaíocht sa mhargadh a chinneann praghsanna. D’fhéadfadh go mbeadh droch-bhonneagar nó achair fhada ag dul i muinín trádálaithe i dtíortha i mbéal forbartha faoi thalamh, ach tá costais níos airde den chuid is mó mar gheall ar nósanna imeachta idirthurais neamhleor.

I Sead, tógann sé 100 lá ar earraí a allmhairiú, sna tíortha is fearr feidhmíochta san AE teastaíonn cúig lá d’allmhaireoir chun a chuid earraí a fháil. Sin é an fáth go bhfuil éascú trádála ríthábhachtach chun cumas onnmhairithe tíortha i mbéal forbartha a threisiú. Mar shampla, is féidir le moilleanna laghdaithe teorann éifeachtúlacht a mhéadú go mór: déanann an tSaoráid Infheistíochta Trádála i Leosóta ("Siopa Uile Stop" le tacaíocht ón OECD agus an AE) iarratais a phróiseáil anois i gceann 15 nóiméad seachas 7 lá, agus líonann onnmhaireoirí 2 leathanach de foirmeacha in ionad 23. Tá na cleachtais is fearr, le poist teorann aon stad, ar taispeáint sa tSaimbia agus sa tSiombáib ag teorainn Chirundu, nó ag teorainn na hAfraice Theas - Mósaimbíc idir Ressano Garcai agus Lebombo. Tá feidhmíocht fheabhsaithe custaim ríthábhachtach freisin: níl na tairbhí féideartha ó leasuithe chun trádáil a éascú teoranta d’onnmhairí níos airde. D’fhéadfadh an státchiste poiblí a bheith ina bhuaiteoir mór. Dúirt an t-iar-choimisinéir custaim in Uganda, Peter Malinga, gur chuidigh leasuithe a thíre chun riarachán custaim a fheabhsú agus éilliú a laghdú ioncam custaim a mhéadú 24%.i

Samplaí eile: i Maracó, scaoileadh coimeádán i gcalafort Casablanca teastáil 18 20 a laethanta i 1996. I ndiaidh roinnt leasuithe, thit seo ach dhá uair an chloig ar an meán - méadú coibhéiseach cumas próiseála a leathnú suntasach ar áiseanna calafoirt. I Costa Rica, thit imréiteach custaim ó sé uair an chloig go dtí thart 12 nóiméad tar éis ollchóiriú chuimsitheach nósanna imeachta.

Talmhaíocht

Talmhaíocht curtha i gcónaí mar bhunchloch sa Doha "Forbairt" bhabhta. Tá ceithre togra atá os ag MC9 chomh maith le gné trádáil de chadás a bhfuil a mhalairt chuid den phacáiste forbartha:

Stocshealbhaíocht phoiblí chun críocha slándála bia

Chomhaontú EDT maidir le Déileálann Talmhaíocht le fóirdheontais d'fheirmeoirí (tacaíocht intíre) trí capping caiteachas ar bhearta a d'fhéadfadh thrádáil-shaobhadh (ar a dtugtar Ómra Bosca). Tá bearta shaobhadh Neamh- nó minimally-trádála (Bosca Glas) díolmhaithe ó na caipíní.

Reáchtálann roinnt tíortha i mbéal forbartha córais stoic phoiblí ina gceannaíonn siad táirgí ó fheirmeoirí ar phraghsanna seasta (riartha - ie neamh-mhargaidh). Meastar gur tacaíocht do phraghas an mhargaidh é seo laistigh den Bhosca Ómra agus caithfear cuntas a thabhairt air taobh istigh den chaipín Bosca Ómra. Tá imní ar chuid acu go bhféadfadh siad a bheith i mbaol a gcaipíní a shárú. Dhírigh an chaibidlíocht ar chosaint faoi theorainn ama (4 bliana) ó thabhairt chuig Socrú Díospóide WTO (ie cosaint ó ghníomh painéil san WTO) do chláir den sórt sin a cheannaíonn barra stáplacha traidisiúnta. Bheadh ​​an réiteach seo (clásal srianta dlite eatramhach) ag brath ar riachtanais tuairiscithe fheabhsaithe d’aon tír ar mian léi é a úsáid, chomh maith le cosaintí lena chinntiú nach mbeadh aon iarmhairtí doirteadh ag na stoic ar mhargaí domhanda. Ba iad scóip na gcosaintí, fad an chlásail agus a mhéid ba chóir an réiteach buan a phlé i gcomhthéacs níos leithne na saincheisteanna ba dheacra.

Seirbhísí Ginearálta

Cuimsíonn togra eile ar an tábla ag Bali moltaí chun liosta clár a bhaineann le hathchóiriú talún agus slándáil slí bheatha tuaithe a chur le liosta na “Seirbhísí Ginearálta” a mheastar mar bhearta Bosca Glas a shaobhadh neamhthrádáil. Tá na cláir seo, atá dírithe ar fhorbairt tuaithe agus maolú na bochtaineachta a chur chun cinn, ábhartha go háirithe do thíortha i mbéal forbartha. Bhí liosta na Seirbhísí Ginearálta oscailte cheana féin, mar sin is é a dhéanfaí anseo ná stádas an Bhosca Ghlais i gcláir den sórt sin a shoiléiriú.

riarachán Cuóta Ráta Taraife

Faoi na Comhaontuithe WTO reatha, idirbheartaíocht go leor tíortha lamháltais ar allmhairiú na dtáirgí sonracha cheadú ag taraife allmhairiúcháin níos ísle ná mar is gnách do chainníochtaí sonraithe. Tá na cuótaí Riarann ​​dtíortha allmhairíochta i ar bhealaí éagsúla. Pléann an togra seo riarachán, d'fhonn fhormhíniú gcomhallfar an oibleagáid ghinearálta atá ann a fhágann gur féidir a líonadh leis na cuótaí le roinnt rialacha níos mionsonraithe.

Ar dtús, tá roinnt forálacha ann maidir le gnéithe nós imeachta agus trédhearcachta. Sa dara háit, déantar foráil ann do mheicníocht 'líonta'. Sa chás go mbíonn ráta líonta íseal go seasta ag cuóta ansin d’fhéadfadh Ball eile den WTO iarraidh ar thír an modh bainistíochta a athrú go “an chéad duine ar an gceann is túisce” ar feadh tréimhse trialach féachaint an mhéadaigh an ráta líonta. Ach bhí clásal sa mheicníocht líonta seo freisin maidir le 'cóireáil speisialta agus dhifreálach' (S&D) a dhíolmhaíonn na tíortha i mbéal forbartha go hiomlán uaidh, mar sin ní bhainfeadh sé ach le tíortha forbartha.

Sa chomhaontú atá ar an tábla anois i Bali tá comhaontú chun breathnú arís ar an gcóireáil S&D tar éis 6 bliana atá nasctha le meicníocht chasta a ligfeadh do thíortha forbartha aonair a dhearbhú go roghnóidís an meicníocht líonta isteach tar éis don tréimhse sin dul in éag.

comórtas Easpórtáil

Tá an iomaíocht onnmhairiúcháin ar cheann de philéir idirbheartaíocht talmhaíochta an WTO. Clúdaíonn sé go háirithe fóirdheontais onnmhairiúcháin (íocaíochtaí teagmhasacha ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin) agus "gach beart onnmhairiúcháin a bhfuil an éifeacht chéanna acu" lena n-áirítear creidmheas onnmhairiúcháin, ráthaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin agus scéimeanna árachais creidmheasa onnmhairiúcháin (i gcás ina ndéantar rioscaí idirbhirt sa tír allmhairíochta a fhrithghealladh le fóirdheontais ón onnmhairiú. tír); cúnamh bia idirnáisiúnta (i gcás go dtugtar é seo “comhchineáil” seachas in airgead tirim nó i gcás go bhfuil sé ceangailte le táirgí na tíre deontóra a cheannach); agus iompar fiontar trádála stáit a onnmhairiú (STEanna - ie monaplachtaí faoi úinéireacht nó urraithe ag an rialtas, i gcás ina bhfuil cumhachtaí speisialta acu nó má chuimsíonn a ngníomhartha eilimintí fóirdheontais).

Ag Comhdháil Aireachta Hong Cong 2005 an WTO, leag na hairí spriocdháta de 2013 chun fóirdheontais onnmhairiúcháin a dhíchur agus disciplíní a fhorchur ar na heilimintí eile, atá le baint amach i gcomhthéacs toradh foriomlán in idirbheartaíochtaí an DDA. Ó tharla nach bhfuil an DDA críochnaithe fós, níor tharla na céimeanna seo go fóill. Ba é an bun-mholadh do Bali ná ciorruithe ar na teorainneacha ceadaithe do luach na bhfóirdheontas onnmhairiúcháin agus foráil neamhshuime ar an toirt, agus roinnt forálacha maidir leis an téarma aisíocaíochta uasta do chreidmheasanna onnmhairiúcháin, agus soláthar do chóireáil S&D do thíortha i mbéal forbartha.

Cuimsíonn an dréacht-téacs ar an tábla do Bali Dearbhú Aireachta polaitiúil ag athdhearbhú gealltanas chun deireadh a chur comhthreomhar de gach cineál fóirdheontais onnmhairithe agus gach beart onnmhairithe le héifeacht choibhéiseach, leasuithe a spreagadh sa treo sin, agus lena bhforáiltear do srianadh in n-úsáid. Tá forálacha ann freisin maidir le trédhearcacht fheabhsaithe a chlúdaíonn gach beart iomaíocht onnmhairí d'fhonn na tuilleadh caibidlíochta ar an ábhar ar an eolas.

Forbairt

An dá idirbheartaíocht maidir le héascú trádála agus talmhaíocht dírithe den chuid is mó ar thíortha i mbéal forbartha. Mar sin féin, tá forálacha breise á phlé, ag díriú níos mó go sonrach a fhorbairt, agus go háirithe tíortha is lú forbairt (LDC).

Áirítear sa chaibidil a fhorbairt MC9 ceithre chinneadh dírithe go díreach ar tíortha is lú forbairt:

 1. Treoirlínte treoshuímh ar fáil maidir leis na critéir maidir le rialacha fabhracha tionscnaimh is infheidhme maidir le hallmhairí ó LDCanna agus ag tabhairt treorach maidir le ceanglais faisnéise agus trédhearcacht. Is é seo an chéad uair go nglacfar céimeanna chun maidir leis an gceist sa WTO ó glaoch na nAirí i Hong Cong-chun rialacha trédhearcacha agus simplí. Tarchuireadh an scéim simplithe AE rialacha tosaíochta tionscnaimh do LDCanna a tháinig i bhfeidhm i 2011 ngairmtear shampla de dhea-chleachtais in ullmhú an chinnidh.
 2. Déanfar cinneadh maidir leis an oibríochtú Tarscaoilte LDC Seirbhísí ': ag na deireanach Comhdháil Airí na hEagraíochta Domhanda Trádála (MC8) cinneadh a cheadú thíortha WTO Comhalta coinníollacha rochtana fhabhrach ar an margadh do sholáthróirí seirbhísí ó na tíortha is lú a dheonú - cuireann an cinneadh seo treochlár maidir leis an gcaoi Comhaltaí WTO Is féidir a dhéanamh ar an tarscaoileadh oibríochtúil i bhfabhar LDCanna. Tugtar cuireadh go háirithe na tíortha is lú a thabhairt ar iarratas comhchoiteann a chur faoi bhráid d'fhonn bonn a sholáthar le haghaidh tuilleadh plé.
 3. Maidir le cinneadh chun tacú le hiarrachtaí chun feabhas a chur ar an timpeallacht trádála ina cadás tháirgeadh tíortha i mbéal forbartha, go háirithe tíortha is lú forbairt, oibriú agus cúnamh éifeachtach ar na tíortha a áirithiú. Is iad an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát an deontóir is mó leis an earnáil an chadáis hAfraice.
 4. Cinneadh a spreagadh Baill WTO chun dul ar míle breise i rochtain ar mhargaí saor ó dhleachtanna agus cuótaí do LDCanna sholáthar (córas atá ann cheana san AE ó 2001, faoi na "Gach Rud Seachas Airm" scéim).

Faoi dheireadh, tá cinneadh ar an tábla maidir le nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm forálacha speisialta do thíortha i mbéal forbartha i gcomhaontuithe WTO atá ann cheana ('Meicníocht Faireacháin ar Chóireáil Speisialta agus Difreálach'). Mar sin soláthróidh an Sásra Faireacháin uirlis nua chun athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú na solúbthachta atá ar fáil do thíortha i mbéal forbartha agus cur lena gcomhtháthú sa chóras trádála iltaobhach.

Bheadh ​​Rath i Bali bealach a réiteach do dhul chun cinn in idirbheartaíochtaí iltaobhacha eile, agus leag an bonn le haghaidh tuilleadh caibidlíochta ar an bpróiseas ar fad Chlár Oibre Forbartha Doha (DDA).

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Gnó

Éilíonn an Eoraip comhsheasamh sóisialta d'athrú tionsclaíoch láidir, dinimiciúil agus neamh-inbhuanaithe

foilsithe

on

Bhí athrú leanúnach ar an tionscal i gcónaí. Ach is athruithe móra iad roinnt athruithe, mar an réabhlóid thionsclaíoch sa 19th haois agus an ceann atá romhainn anois: Tionscal 4.0, réabhlóid dhigiteach an 21st haois. “B’fhéidir go bhfuil sé beagnach dodhéanta an todhchaí a thuar, ach caithfimid a bheith ullamh dó”: ba í sin an teachtaireacht ó na painéil ag an ócáid.

Go háirithe, tá creat comhpháirtíochta poiblí-príobháideach cuimsitheach de dhíth ar an Eoraip:

 • infheistíocht fhadtéarmach a threisiú in athrú tionsclaíoch digiteach;
 • a chinntiú go ndéantar 4.0 scileanna, foghlaim ar feadh an tsaoil, poist ar ardchaighdeán agus cosaint leanúnach na gcaighdeán saothair san aois dhigiteach nua a chinntiú;
 • dáileadh cothrom sochaíoch den "díbhinn dhigiteach" a chur chun cinn;
 • tá comhoibriú ar gach leibhéal agus feadh an tslabhra luacha ríthábhachtach.

Ar 16 Samhain, rinne an Coimisiún Comhairleach um Athrú Tionscail (CCMI) de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) ceiliúradh ar a 15th comóradh le comhdháil dar teideal 'From Industrial Change to Society 4.0'.

Aiseolas

Ag oscailt na hócáide dó, dúirt Uachtarán CCMI, Lucie Studničná: "Caithfidh an Eoraip teacht ar chomhthoil shóisialta inmharthana má tá próiseas 4.0 le bheith láidir, dinimiciúil agus inbhuanaithe. Tá athrú tionsclaíoch agus athrú sochaíoch brionnaithe le chéile agus tá idirphlé sóisialta agus sibhialta fíorthábhachtach." Chonaic sí ceithre dhúshlán thábhachtacha amach romhainn:

 • Creat beartais aonair Tionscail 4.0 a chruthú do gach ball den AE, le cibearshlándáil ag croílár an tionscadail;
 • an comhar idir na hearnálacha tionscail agus seirbhísí agus na hollscoileanna a neartú;
 • a chinntiú go gcuirtear ar chumas an fhórsa saothair na scileanna teicneolaíochta le haghaidh Tionscail 4.0 a mháistir;
 • frámaíocht 4.0 claochlú tionsclaíoch le níos lú "solúbthacht" agus níos mó "slándála-flex".

Comhaireamh Etienne Davignon, aoi speisialta ag an 15th Chuir comóradh CCMI in iúl go raibh aiféala air nár tugadh an iomarca tábhacht don tionscal: "Sa lá atá inniu ann tá an tionscal anois cosúil le leanbh tréigthe. Leis an gCómhargadh, shíl an AE go rithfeadh gach rud é féin, ach níl an margadh láidir go leor. Teastaíonn a. luaigh a eagraíonn rudaí. "

Tá ról lárnach ag daoine óga na hEorpa i múnlú a todhchaí tionsclaíoch. Agus é seo san áireamh, mhol Count Davignon fiontraíocht a theagasc óna óige ar: "Caithfear gnóthais agus scoileanna a thabhairt le chéile, agus caithfidh seasamh níos airde a bheith ag printíseacht sa tsochaí. Caithfidh sé a bheith chomh faiseanta le bheith ina phrintíseach agus atá sé mar mhac léinn, mar gheall ar teastaíonn an dá rud uainn. "

Aiseolas

Thagair ball EESC, Joost van Iersel, don tionchar a bhí ag an gclaochlú 4.0 ar mhúnlaí gnó cheana féin. Thiocfadh cineálacha nua FBManna chun cinn i ngach earnáil táirgeachta nó seirbhíse. D’athródh an caidreamh idir an tsochaí agus an earnáil léiriúcháin freisin, ag cruthú ionchúisitheoirí mar rannpháirtithe nua sa mhargadh. Bhí béim ar oideachas, oiliúint agus scileanna thar a bheith tábhachtach dá bhrí sin - ach freisin ar chomhoibriú idir na príomhpháirtithe leasmhara, mar na hearnálacha príobháideacha agus poiblí, gnólachtaí agus ollscoileanna: "Caithfimid é a dhéanamh le chéile, nó tugaimid óna chéile mar shochaí," thug sé foláireamh.

Chuir Enrico Gibellieri agus Jacques Glorieux, beirt bhall bunaithe den CCMI, in iúl an tábhacht a bhaineann le seasaimh éagsúla earnálacha éagsúla tionscail agus sochaí a thabhairt isteach agus mar sin cur leis an saibhreas smaointe: "Tá an t-eolas seo atá riachtanach sa tsochaí shibhialta riachtanach agus ba cheart dó a bheith mar bhunús le cinnteoireacht na hEorpa. "

Chuir Adrian Harris, stiúrthóir0 ginearálta Orgalime, a dhéanann ionadaíocht ar earnáil a fhostaíonn beagnach 11 milliún duine go díreach ar fud na hEorpa agus a raibh láimhdeachas de EUR 2 000 billiún aige in 2016, béim ar neart thionscal na hEorpa i seirbhísí déantúsaíochta-bhunaithe: "Ár dtionscal Tá sé i riocht maith chun cur lena láidreachtaí trí dhigitiú táirgeachta, táirgí, próisis agus seirbhísí a dhigitiú. Is cláir oibre thábhachtacha iad an Margadh Aonair, an Margadh Aonair Digiteach agus an tAontas Fuinnimh do thionscal na hEorpa; áfach, is tionsclaíocht de chuid an AE an rud atá uainn fós. beartas. "

"I gcomparáid leis na SA agus an tSín, tá an Eoraip ar gcúl i dTionscal 4.0.," A dúirt Mark Nicklas ó DG Grow. Bhí sé seo fíor go háirithe i gcás FBManna, atá i gcroílár thionscal na hEorpa. Caithfidh an Eoraip infheistíocht a dhéanamh i dtrealamh táirgeachta, ach freisin i scileanna nua agus i bhfoirmeacha nua bainistíochta agus oibre. Cé go n-ullmhaítear 62% d’fhiontair na SA don chlaochlú reatha, níl ach 38% díobh siúd san AE réidh le haghaidh na ndúshlán. Mar sin féin, tá an Eoraip chun tosaigh i dtáirgeadh glan, ar sócmhainn í i dtéarmaí gealltanas faoi Chomhaontú Pháras agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Cheap Wolfgang Greif go raibh orainn plé a dhéanamh ar dháileadh nua oibre, coinníollacha nua fostaíochta agus cur chuige cliste chun uaireanta oibre a laghdú. Bhí sé tábhachtach freisin go mbeadh na deiseanna céanna oiliúna agus oideachais ag gach duine, bíodh sé as obair nó as obair, i bhfostaíocht sheasmhach nó neamhbhuan.

Is é an CCMI comharba díreach Choiste Comhairleach Chomhphobal Eorpach Ghual agus Cruach. Tá 51 ball EESC agus 51 toscaire seachtracha ann, agus soláthraíonn sé tuairimí agus tuarascálacha beartais domhain ar go leor earnálacha tionsclaíocha, bunaithe ar thurais allamuigh aimsithe fíricí, comhairliúcháin earnála, éisteachtaí agus comhdhálacha le páirtithe leasmhara na sochaí sibhialta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhdhálacha

Iompar agus Comhairle Teileachumarsáide: 5-6 2014 Meitheamh

foilsithe

on

668969-Sim-1391798038-242-640x480Tuarascáil ar dhul chun cinn ar rialachán an Mhargaidh Aonair Teileachumarsáide (TSM) (Mór-Roinn Nasctha). Iarrfar ar na hairí a tuarascáil ar staid na caibidlíochta ar an Togra an Choimisiúin chun a Ilchríoch IdirnascthaMeán Fómhair 2013 (IP / 13 / 828 MEMO / 13 / 779).

Ar cheisteanna tábhachtacha mar speictream, fánaíocht, cosaint tomhaltóirí agus neodracht ghlan, cuirfidh an Leas-Uachtarán Kroes béim air tá togra an Choimisiúin thar a bheith tábhachtach chun an tomhaltóir a chosaint agus infheistíocht agus nuálaíocht cheart a chinntiú sa gheilleagar digiteach. Meabhróidh sí d’Airí, díreach mar a dúirt sí le Parlaimint na hEorpa sular vótáil sí a Tuairim i mí Aibreáin, gur pacáiste cothromaithe iad na tograí agus gur cheart dóibh iarrachtaí a sheachaint gnéithe áirithe den téacs a roghnú.

Tá súil ag an Leas-Uachtarán Kroes go dtabharfaidh an Chomhairle aghaidh ar gach gné de thogra an Choimisiúin roimh shos an tsamhraidh ionas gur féidir le comhreachtóirí agus leis an gCoimisiún tús a chur le caibidlíocht i dtrípháirtithe agus an téacs faoi Uachtaránacht na hIodáile a chomhaontú. Mar sin beidh an cruinniú Comhairle seo tábhachtach ar an mbealach i dtreo chur chuige ginearálta na Comhairle a shainiú sna seachtainí amach romhainn.

Aiseolas

Tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis an Treoir um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (slándáil) le haghaidh cibearshlándála do chuideachtaí)

Fáiltíonn an Leas-Uachtarán Kroes roimh an tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis an dréacht-Treoir chun ardleibhéal comhchoiteann slándála líonra agus faisnéise a áirithiú ar fud an Aontais (NIS).

Mhol an Coimisiún Eorpach an treoir NIS i mí Feabhra 2013 mar chuid de Straitéis Cibearshlándála an AE (IP / 13 / 94). Chuirfeadh an treoir maidir le slándáil faisnéise líonraí TFC agus córais faisnéise níos sábháilte i gcoinne cibearionsaithe agus cibear-eachtraí. Chomh maith leis sin, faoin NIS, bheadh ​​ar ghnólacht fógra a thabhairt go tapa don údarás náisiúnta ábhartha má tharla teagmhas cibearshlándála. Dá bhfógrófaí fógra pras chuirfí ar chumas rialtóra náisiúnta an fhadhb a chur in iúl do bhallstáit eile; agus anailís a dhéanamh ar an staid le chéile agus féachaint an bhfuil an fhadhb ag scaipeadh in áiteanna eile.

Aiseolas

Aithneoidh an tuarascáil ar dhul chun cinn an gá atá le ceangal a chur ar na ballstáit cumais náisiúnta a neartú agus ceanglais maidir le bainistíocht riosca agus trédhearcacht a leagan amach ar leibhéal an AE. Ciallaíonn Treoir láidir NIS freisin comhar láidir, straitéiseach agus oibríochtúil. Maidir le comhar oibríochtúil, aithníonn an tuarascáil go bhfuil tuairimí éagsúla ag na Ballstáit. Iarrfaidh an Leas-Uachtarán Kroes ar na Ballstáit tiomantas a thabhairt don chuspóir fadtéarmach maidir le comhar oibríochtúil a thabhairt i gcrích.

Comhaontú maidir leis Rialachán maidir le sainaithint leictreonach agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh idirbhearta sa mhargadh inmheánach (eIDAS) (An chéad léamh)

Rialachán eIDAS (féach IP / 12 / 558neartóidh sé Margadh Aonair Digiteach na hEorpa trí iontaoibh agus áisiúlacht a threisiú in idirbhearta leictreonacha trasteorann agus trasearnála. Soláthróidh sé creat dlíthiúil cuimsitheach agus intuartha chun aitheantas leictreonach agus seirbhísí leictreonacha iontaoibhe a aithint go frithpháirteach - ar nós sínithe leictreonacha, rónta, stampaí ama, seirbhísí seachadta cláraithe, fíordheimhniú láithreán gréasáin agus doiciméid leictreonacha.

Fáiltíonn an Leas-Uachtarán Kroes roimh an déileáil a rinne an Chomhairle leis an bParlaimint Eorpach maidir leis an gcomhad seo agus molann sí go nglacfaí go foirmiúil é a luaithe is féidir.

Teacht i bhfeidhm beart chun na costais a bhaineann le líonraí cumarsáide leictreonaí ardluais a úsáid (Treoir na hInnealtóireachta Sibhialta)

Tá an próiseas reachtach chun an Treoir a ghlacadh maidir le bearta chun an costas a bhaineann le líonraí cumarsáide leictreonaí ardluais a laghdú críochnaithe anois (féach MEMO / 14 / 150). Beidh an Leas-Uachtarán Kroescomhghairdeas a dhéanamh leis an gComhairle as déileáil go cothrom le Parlaimint na hEorpa maidir leis an Treoir.

Is iad líonraí ardluais cnámh droma an mhargaidh aonair dhigitigh agus réamhriachtanas d’iomaíochas na hEorpa. Iad seo tá rialacha nua deartha chun costas suas go dtí 30 a ghearradh ar an Idirlíon a chur i bhfeidhm ar luas ardluais Sábháil € 40-60 billiún do chuideachtaí agus sábháil leathanbhanda ardluais a thuilleadh.

Tá na bearta seo fíorthábhachtach chun spreagadh nua a thabhairt do rolladh amach tapa leathanbhanda ardluais san Eoraip agus chun cabhrú le spriocanna an Chláir Oibre Dhigitigh a bhaint amach le haghaidh 2020 (féach IP / 14 / 609). Dá bhrí sin, iarrfaidh an Leas-Uachtarán Kroes ar na Ballstáit an Treoir seo a thrasuí agus a chur chun feidhme a luaithe is féidir, agus gan fanacht go dtí go mbeidh deireadh leis an tréimhse trasuímh (1 Eanáir 2016).

Nuashonrú ar an togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hinrochtaineacht ar shuíomhanna Gréasáin chomhlachtaí san earnáil phoiblí (An chéad léamh)

An 3 Nollaig 2012, ghlac an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Treorach maidir le hinrochtaineacht láithreáin ghréasáin chomhlachtaí san earnáil phoiblí (féach IP / 12 / 1305)Aithneoidh an Leas-Uachtarán Kroes ualach oibre ard na Comhairle ach iarrfaidh sé ar airí gealltanais inrochtaineachta na hEorpa a chomhlíonadh, lena n-áirítear sprioc an Chláir Oibre Dhigitigh chun láithreáin ghréasáin na hearnála poiblí a dhéanamh inrochtana do chách faoi 2015 agus iad siúd i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine. faoi ​​Mhíchumas.

Cur i láthair Scórchlár an Chláir Oibre Dhigitigh

Cuirfidh an Leas-Uachtarán Kroes an foilseachán a foilsíodh le déanaí i láthair Scórchlár an Chláir Dhigitigh a thaispeánann an dul chun cinn a rinneadh ó 2009 (féach IP / 14 / 609). Cuirfidh sí béim ar na príomhthorthaí maidir le húsáid Idirlín, siopadóireacht ar líne agus infhaighteacht leathanbhanda ardluais.

Go háirithe, iarrfaidh sí ar airí cabhrú le FBManna agus le gnólachtaí nuathionscanta bealaí nuálacha a fháil chun an t-idirlíon a úsáid chun samhlacha nua gnó a fhorbairt, toisc nach n-úsáideann ach 14 de na FBManna an tIdirlíon mar chainéal díolacháin. Iarrfaidh an Leas-Uachtarán Kroes ar airí dul i ngleic leis an deighilt scileanna digiteacha, ionas go mbeidh na scileanna cearta ag saoránaigh chun poist dhigiteacha a líonadh (féach MEMO / 14 / 383).

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhdhálacha

Tuirc théann clár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020

foilsithe

on

Turkish_flag_3705Gheobhaidh an Tuirc rochtain iomlán ar chlár taighde agus nuálaíochta nua seacht mbliana an Aontais Eorpaigh, Horizon 2020, faoi chomhaontú a síníodh inniu in Iostanbúl. Shínigh Ard-Stiúrthóir an Choimisiúin Eorpaigh um Thaighde agus Nuálaíocht Robert-Jan Smits an comhaontú a thugann stádas comhlachais d’eintitis taighde ón Tuirc, agus Ahmet Yücel, ag gníomhú mar fho-rúnaí ar Tuircis Gnóthaí an AE aireacht. Is í an Tuirc an tríú tír chomhpháirtíochta san AE a tháinig chun bheith bainteach le Horizon 2020.

Dúirt an Coimisinéir Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta Máire Geoghegan-Quinn: “Is comhpháirtí luachmhar í an Tuirc. Is leaba tástála foirfe é a thimpeallacht ghnó dinimiciúil d’fhorbairt táirgí agus seirbhísí nuálacha - rud a fhágann go bhfuil an comhar buaiteach do thaighdeoirí agus d’fhiontair ar an dá thaobh. Cuireann Horizon 2020 níos mó maoinithe ar fáil do nuálaíocht agus do chuideachtaí beaga ná riamh agus mar sin tá an Tuirc i riocht maith a rannpháirtíocht sa chlár a mhéadú. "

Tá baint ag an Tuirc le cláir chreat taighde an AE ó 2003. Faoin gclár deireanach (2007-13) fuair níos mó ná 1,000 rannpháirteachas ó institiúidí poiblí agus príobháideacha na Tuirce i roinnt tionscadal 950 beagnach € 200 i maoiniú AE. Áiríodh orthu sin tionscadail eolaíochta den scoth a roghnaigh Comhairle Taighde na hEorpa agus tacaíocht do thaighdeoirí óga faoi Ghníomhartha Marie-Skłodowska Curie. Bhí níos mó ná 200 rannpháirteach freisin i gcomhthionscadail taighde ag fiontair bheaga agus mheánmhéide na Tuirce (FBManna).

Aiseolas

Mar gheall ar an líon mór FBManna ar éirigh leo cheana faoin gcreatchlár deireanach tá an Tuirc ina comhpháirtí tarraingteach d’eintitis taighde ón Aontas Eorpach i bhfianaise fócas níos mó Horizon 2020 ar an slabhra nuálaíochta ar fad, ón saotharlann go dtí an margadh. Ag an am céanna táthar ag súil go n-úsáidfidh an Tuirc comhlachas le Horizon 2020 mar dheis chun a hacmhainn ar thaighde agus nuálaíocht ar leibhéal náisiúnta a neartú. Tá a leibhéal infheistíochta reatha i T&F de níos lú ná 1% den OTI i bhfad faoi bhun mheán an AE de bheagán os cionn 2% agus an sprioc atá leagtha síos aige féin do 2023.

Síníodh an comhaontú, a thiocfaidh i bhfeidhm tar éis dhaingniú na Tuirce, i láthair Aire na Tuirce um Ghnóthaí AE Mevlüt Çavuşoğlu agus an tAire Eolaíochta, Tionscail agus Teicneolaíochta Fikri Işik ag tús comhdhála dhá lá ardleibhéil chun Horizon a chur i láthair 2020 d’eagraíochtaí taighde agus do lucht déanta beartas na Tuirce. Tá níos mó ná ionadaithe 750 de chuid ollscoileanna agus gnóthaí na Tuirce le bheith páirteach san imeacht.

I gcomhthreo leis an gcomhaontú ar thángthas air leis an Tuirc, tá an AE i mbun comhaontuithe comhlachais le tíortha méadaithe ó na Balcáin Thiar agus ó thíortha comharsanacha eile a thabhairt chun críche. Chuaigh stáit LEE / CSTE na hIorua agus an Íoslainn isteach le Horizon 2020 ag tús mhí na Bealtaine.

Aiseolas

cúlra

Is é Horizon 2020 an clár Taighde agus Nuálaíochta is mó riamh san AE le beagnach € 80 de mhaoiniú ar fáil thar 7 bliana (2014 go 2020) - chomh maith leis an infheistíocht phríobháideach a mheallfaidh an t-airgead seo. Geallann sé níos mó dul chun cinn, fionnachtana agus réamhbheochan domhanda trí smaointe iontacha a thabhairt ón saotharlann go dtí an margadh.

Naisc

láithreán gréasáin Horizon 2020
Tairseach Rannpháirtithe - an bealach isteach chuig maoiniú taighde an AE
Caidreamh AE-na Tuirce (láithreán gréasáin EEAS)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending