Ceangail le linn

Video

SAM: ‘Ní rún ar bith é go bhfuil rudaí casta le ceithre bliana anuas’ Borrell

foilsithe

on

I ndíospóireacht (11 Samhain) i bParlaimint na hEorpa ar thoghcháin na SA le déanaí, rinne Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha, Josep Borrell, comhghairdeas leis an Uachtarán togha, Joe Biden, agus leis an Leas-Uachtarán Toghcháin, Kamala Harris, as a mbua stairiúil .

Mhol Borrell an rannpháirtíocht is mó i stair toghcháin na Stát Aontaithe, ag rá gur léirigh sé go soiléir go raibh saoránaigh Mheiriceá ar an eolas go mór faoi thábhacht an toghcháin seo.

Atosaigh caidreamh AE / SAM

Dúirt Borrell go bhféachfaidh an AE anois ar dheiseanna chun a chomhpháirtíocht straitéiseach leis na Stáit Aontaithe a chur chun cinn, tiomantas a rinne Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen ina aitheasc ‘Stát an AE’ chuig Parlaimint na hEorpa i Meán Fómhair.

Níor cheilt ar an Ardionadaí go raibh brú níos mó ar chaidreamh an AE / na SA faoi riarachán Trump, “Ní rún ar bith é ach go bhfuil rudaí casta inár gcaidreamh le ceithre bliana anuas. Táim ag tnúth le filleadh ar idirphlé macánta. "

Ba dhíol sásaimh do Borrell tiomantas soiléir an Uachtaráin-thofa Biden chun aontacht agus meas ar noirm agus institiúidí daonlathacha a athbhunú agus oibriú le comhghuaillithe bunaithe ar chomhpháirtíocht. Agus é ag aithint gur gá don AE oibriú i gcomhar leis na Stáit Aontaithe i go leor creataí - creataí cosanta agus eile - dúirt sé go gcaithfeadh an AE a neamhspleáchas straitéiseach a threisiú le bheith ina chomhpháirtí níos láidre.

“Ní gá dom a mhíniú go raibh caidreamh déthaobhach an-suntasach againn ar fud an domhain [leis na Stáit Aontaithe],” a dúirt Borrell, ag cur leis “Tá stair choiteann againn, luachanna comhroinnte agus cloímid le prionsabail dhaonlathacha. Léiríonn an chomhpháirtíocht seo an chaoi a rachaimid thar gach réimse eacnamaíoch, agus comhoibriú leathan mar bhonn agus mar thaca leis. "

Thug an tArdionadaí breac-chuntas ar liosta fada de chomhspriocanna straitéiseacha: an comhar sna fóraim iltaobhacha a athbheochan, go háirithe sna Náisiúin Aontaithe; leanúint ar aghaidh ag obair chun meas iomlán ar chearta an duine a chur chun cinn; aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí san Eagraíocht Trádála Domhanda, go háirithe an mheicníocht chun díospóidí a réiteach; comhoibriú chun troid in aghaidh COVID-19, lena n-áirítear obair na hEagraíochta Domhanda Sláinte agus cumas an chórais sláinte dhomhanda a neartú, ag tosú le hullmhacht agus le freagairt d’éigeandálaí; gníomhaíocht uaillmhianach aeráide domhanda a luathú agus infheistíocht a dhéanamh chun leas a bhaint as an gclaochlú teicneolaíochta; chun breathnú ar an tSín, an Iaráin agus ár gComharsanacht.

Chuir sé nóta le rabhadh go raibh sé réidh chun teagmháil a dhéanamh leis na haisteoirí nua, ach dúirt sé go raibh trasdul fada amach romhainn, “tá súil againn nach trasdul mór a bheidh ann.”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Bord comhchéime físeáin: Díospóireacht ar dhlí nua beartaithe 5G na Beilge

foilsithe

on

Tá dlí nua beartaithe ag Comhairle Slándála Náisiúnta na Beilge a chuimsíonn sraith beart slándála breise maidir le rolladh amach líonraí soghluaiste 5G. Tá cumas 5G ollmhór agus rachaidh sé i bhfeidhm ar gach réimse den gheilleagar, agus tá sé de dhualgas ar gach rialtas a chinntiú go bhfuil aon teicneolaíocht 5G a úsáidtear sábháilte chun a saoránaigh agus an rialtas a úsáid mar mheán cumarsáide.

Ag díospóireacht comhchéime ar líne a eagraíodh inniu, (17 Nollaig), le Tuairisceoir AE, phléigh saineolaithe agus tráchtairí leasmhara an cheist.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cúinne an Ambasadóra

Cúinne an Ambasadóra: HE Aigul Kuspan na Casacstáine

foilsithe

on

An chéad cheann i sraith comhráite le hambasadóirí tíortha éagsúla chun an AE.

Tuairisceoir AELabhraíonn Tori Macdonald le Príomhionadaí na Casacstáine sa Bheilg, Lucsamburg, an AE agus NATO, Aigul Kuspan.

Cuirtear tús leis an bplé le machnamh ar an gcaoi ar tháinig forbairt ar an gcaidreamh idir an Chasacstáin agus a gcomhpháirtithe i rith na bliana seo. Labhraíonn Kuspan faoin dul chun cinn agus go leor tús nua a tháinig le chéile in ainneoin nádúr suaiteach 2020. Casann an fócas ansin i dtreo na Casacstáine agus an chaoi a raibh siad ag bainistiú ráig COVID-19 go náisiúnta chomh maith lena rannpháirtíocht san iarracht chomhchoiteann dhomhanda.

Ag féachaint don todhchaí, tá súile Kazakh socraithe go daingean i dtreo na dtoghchán parlaiminte atá le teacht i mí Eanáir 2021. Tugann Kuspan roinnt solais ar chúiseanna an Uachtaráin Kassym-Jomart Tokayev maidir le príomhréimsí mar athchóiriú polaitiúil agus athrú aeráide. Ina theannta sin, machnamh a dhéanamh ar na dúshláin reatha atá roimh an tír agus plean gníomhaíochta a chur le chéile chun dul i ngleic leis na saincheisteanna seo.

Ar deireadh, tugann Kuspan aghaidh ar aidhmeanna na hAmbasáide atá bunaithe sa Bhruiséil don bhliain nua chomh maith le haird a tharraingt ar a n-iarrachtaí taidhleoireachta le cúpla mí anuas.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

‘Níl go leor déanta againn chun tacú leis an daonra Romach san AE’ Jourová

foilsithe

on

Tá plean nua 10 mbliana seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú le daoine Romach san AE. Tugann an plean breac-chuntas ar sheacht bpríomhréimse fócais: comhionannas, cuimsiú, rannpháirtíocht, oideachas, fostaíocht, sláinte agus tithíocht. I gcás gach réimse, tá spriocanna agus moltaí curtha ar aghaidh ag an gCoimisiún maidir le conas iad a bhaint amach, úsáidfidh an Coimisiún iad seo chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn.
Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Věra Jourová: “Níl ort ach a chur, le deich mbliana anuas níl go leor déanta againn chun tacú leis an daonra Romach san AE. Tá sé seo inexcusable. Tá idirdhealú agus ciníochas fós ag go leor acu. Ní féidir linn glacadh leis. Inniu táimid ag athsheoladh ár n-iarrachtaí chun an cás seo a chur ina cheart. "
Cé go ndearnadh roinnt feabhsuithe san AE - i réimse an oideachais den chuid is mó - tá bealach fada le déanamh fós ag an Eoraip chun fíorchomhionannas a bhaint amach do na Romaigh. Tá imeallú fós ann, agus tá idirdhealú á dhéanamh fós ag go leor Romach.
An Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli (phictiúr) Dúirt: “Ionas go mbeidh an tAontas Eorpach ina fhíor-aontas comhionannais caithfimid a chinntiú go gcaitear go cothrom leis na milliúin Romach, go n-áirítear iad go sóisialta agus go mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus polaitiúil gan eisceacht. Leis na spriocanna atá leagtha amach againn sa Chreat Straitéiseach inniu, táimid ag súil le dul chun cinn dáiríre a dhéanamh faoi 2030 i dtreo na hEorpa ina ndéantar na Romaigh a cheiliúradh mar chuid d’éagsúlacht ár n-Aontais, páirt a ghlacadh inár sochaithe agus na deiseanna go léir a bheith againn chun rannchuidiú go hiomlán chun saol polaitiúil, sóisialta agus eacnamaíoch san AE agus leas a bhaint as. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending