Ceangail le linn

Video

SAM: ‘Ní rún ar bith é go bhfuil rudaí casta le ceithre bliana anuas’ Borrell

foilsithe

on

I ndíospóireacht (11 Samhain) i bParlaimint na hEorpa ar thoghcháin na SA le déanaí, rinne Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha, Josep Borrell, comhghairdeas leis an Uachtarán togha, Joe Biden, agus leis an Leas-Uachtarán Toghcháin, Kamala Harris, as a mbua stairiúil .

Mhol Borrell an rannpháirtíocht is mó i stair toghcháin na Stát Aontaithe, ag rá gur léirigh sé go soiléir go raibh saoránaigh Mheiriceá ar an eolas go mór faoi thábhacht an toghcháin seo.

Atosaigh caidreamh AE / SAM

Dúirt Borrell go bhféachfaidh an AE anois ar dheiseanna chun a chomhpháirtíocht straitéiseach leis na Stáit Aontaithe a chur chun cinn, tiomantas a rinne Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen ina aitheasc ‘Stát an AE’ chuig Parlaimint na hEorpa i Meán Fómhair.

Níor cheilt ar an Ardionadaí go raibh brú níos mó ar chaidreamh an AE / na SA faoi riarachán Trump, “Ní rún ar bith é ach go bhfuil rudaí casta inár gcaidreamh le ceithre bliana anuas. Táim ag tnúth le filleadh ar idirphlé macánta. "

Ba dhíol sásaimh do Borrell tiomantas soiléir an Uachtaráin-thofa Biden chun aontacht agus meas ar noirm agus institiúidí daonlathacha a athbhunú agus oibriú le comhghuaillithe bunaithe ar chomhpháirtíocht. Agus é ag aithint gur gá don AE oibriú i gcomhar leis na Stáit Aontaithe i go leor creataí - creataí cosanta agus eile - dúirt sé go gcaithfeadh an AE a neamhspleáchas straitéiseach a threisiú le bheith ina chomhpháirtí níos láidre.

“Ní gá dom a mhíniú go raibh caidreamh déthaobhach an-suntasach againn ar fud an domhain [leis na Stáit Aontaithe],” a dúirt Borrell, ag cur leis “Tá stair choiteann againn, luachanna comhroinnte agus cloímid le prionsabail dhaonlathacha. Léiríonn an chomhpháirtíocht seo an chaoi a rachaimid thar gach réimse eacnamaíoch, agus comhoibriú leathan mar bhonn agus mar thaca leis. "

Thug an tArdionadaí breac-chuntas ar liosta fada de chomhspriocanna straitéiseacha: an comhar sna fóraim iltaobhacha a athbheochan, go háirithe sna Náisiúin Aontaithe; leanúint ar aghaidh ag obair chun meas iomlán ar chearta an duine a chur chun cinn; aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí san Eagraíocht Trádála Domhanda, go háirithe an mheicníocht chun díospóidí a réiteach; comhoibriú chun troid in aghaidh COVID-19, lena n-áirítear obair na hEagraíochta Domhanda Sláinte agus cumas an chórais sláinte dhomhanda a neartú, ag tosú le hullmhacht agus le freagairt d’éigeandálaí; gníomhaíocht uaillmhianach aeráide domhanda a luathú agus infheistíocht a dhéanamh chun leas a bhaint as an gclaochlú teicneolaíochta; chun breathnú ar an tSín, an Iaráin agus ár gComharsanacht.

Chuir sé nóta le rabhadh go raibh sé réidh chun teagmháil a dhéanamh leis na haisteoirí nua, ach dúirt sé go raibh trasdul fada amach romhainn, “tá súil againn nach trasdul mór a bheidh ann.”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

‘Níl go leor déanta againn chun tacú leis an daonra Romach san AE’ Jourová

foilsithe

on

Tá plean nua 10 mbliana seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú le daoine Romach san AE. Tugann an plean breac-chuntas ar sheacht bpríomhréimse fócais: comhionannas, cuimsiú, rannpháirtíocht, oideachas, fostaíocht, sláinte agus tithíocht. I gcás gach réimse, tá spriocanna agus moltaí curtha ar aghaidh ag an gCoimisiún maidir le conas iad a bhaint amach, úsáidfidh an Coimisiún iad seo chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn.
Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Věra Jourová: “Níl ort ach a chur, le deich mbliana anuas níl go leor déanta againn chun tacú leis an daonra Romach san AE. Tá sé seo inexcusable. Tá idirdhealú agus ciníochas fós ag go leor acu. Ní féidir linn glacadh leis. Inniu táimid ag athsheoladh ár n-iarrachtaí chun an cás seo a chur ina cheart. "
Cé go ndearnadh roinnt feabhsuithe san AE - i réimse an oideachais den chuid is mó - tá bealach fada le déanamh fós ag an Eoraip chun fíorchomhionannas a bhaint amach do na Romaigh. Tá imeallú fós ann, agus tá idirdhealú á dhéanamh fós ag go leor Romach.
An Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli (phictiúr) Dúirt: “Ionas go mbeidh an tAontas Eorpach ina fhíor-aontas comhionannais caithfimid a chinntiú go gcaitear go cothrom leis na milliúin Romach, go n-áirítear iad go sóisialta agus go mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus polaitiúil gan eisceacht. Leis na spriocanna atá leagtha amach againn sa Chreat Straitéiseach inniu, táimid ag súil le dul chun cinn dáiríre a dhéanamh faoi 2030 i dtreo na hEorpa ina ndéantar na Romaigh a cheiliúradh mar chuid d’éagsúlacht ár n-Aontais, páirt a ghlacadh inár sochaithe agus na deiseanna go léir a bheith againn chun rannchuidiú go hiomlán chun saol polaitiúil, sóisialta agus eacnamaíoch san AE agus leas a bhaint as. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Gearánann an Coimisiún faoi easpa torthaí sa troid i gcoinne éillithe sa #Bulgaria

foilsithe

on

Luachan agus Trédhearcacht Bhí an Leas-Uachtarán Věra Jourová i gceannas ar dhíospóireachtaí i ndíospóireacht Pharlaimint na hEorpa ar an smacht reachta sa Bhulgáir (5 Deireadh Fómhair). Dúirt Jourová go raibh sí ar an eolas faoi na hagóidí a bhí ar siúl le trí mhí anuas agus go bhfuil sí ag leanúint an staid go dlúth. Dúirt Jourová go léiríonn na taispeántais go gcuireann saoránaigh an-tábhacht le breithiúna neamhspleácha agus le dea-rialachas.
Dúirt sí nach n-ardóidh an Coimisiún an ‘Sásra Rialaithe agus Fíoraithe’ (CVM) a dhéanann seiceáil ar dhul chun cinn na Bulgáire maidir le hathchóirithe a dhéanamh ar a breithiúna agus troid i gcoinne na coireachta eagraithe, dúirt sí go gcuirfeadh sí tuairimí na Comhairle Eorpaí agus na Parlaiminte san áireamh aon tuarascálacha breise. Éilliú a chomhrac Dúirt an Coimisinéir Eorpach um Cheartas Didier Reynders cé go raibh struchtúir na Bulgáire i bhfeidhm gur gá dóibh seachadadh go héifeachtúil.
Dúirt Reynders go léiríonn suirbhéanna leibhéal an-íseal muiníne an phobail in institiúidí frith-éillithe na Bulgáire agus creideamh nach raibh an toil pholaitiúil ag an rialtas é seo a dhéanamh go praiticiúil. Chosain Manfred Weber FPE, Cathaoirleach Pháirtí an Phobail Eorpaigh taifead an Phríomh-Aire Boyko Borissov, ag cur leis gur thacaigh sé leis an meicníocht um rialú dlí i bplé na Comhairle Eorpaí. Admhaíonn Weber nach bhfuil an smacht reachta sa Bhulgáir “foirfe” agus go bhfuil go leor le déanamh fós, ach dúirt sé gur cheart cinneadh a dhéanamh faoi chinniúint an rialtais an bhliain seo chugainn i dtoghcháin.
Rinne Ramona Strugariu FPE (Renew Europe Group) ceann de na hidirghabhálacha níos cumhachtaí sa díospóireacht, ag rá nuair a bhí sí ag léiriú i ngeimhreadh fuar 2017 i mBúcairist - i gcoinne éilliú an rialtais sa Rómáin - tacaíocht an Uachtaráin Juncker agus an Chéad Leas-Uachtarán Chuir tacaíocht Timmermans ina luí uirthi go raibh duine éigin ag éisteacht leis na Rómánaigh a bhí ag iarraidh athchóirithe. Dúirt Strugariu: “Táim anseo inniu chun an guth seo a iarraidh ón gCoimisiún agus ón gComhairle agus ón teach seo mar go bhfuil sé de dhíth ar mhuintir na Bulgáire. Toisc go mbaineann sé leo. Tá sé thar a bheith tábhachtach dóibh. "
D'iarr sí ar a comh-FPEanna a bhí ag tacú leis an bPríomh-Aire Borissov: “An bhfuil a fhios agat cé atá tú ag tacú leis? Toisc go bhfuil tú ag tacú le daoine atá os comhair líomhaintí tromchúiseacha maidir le héilliú, sciúradh airgid agus calaois le hairgead na hEorpa? Chonaic mé mná á dtarraingt lasmuigh ag na póilíní agus pictiúir de leanaí á spraeáil le gás cuimilt, an cosaint é seo? An bhfuil tú cinnte gurb é seo an duine le tacú leis? "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

#Bulgaria - 'Nílimid ag iarraidh a bheith faoin Mafia agus éilliú' Minekov

foilsithe

on

 

Roimh díospóireacht ar an smacht reachta sa Bhulgáir (5 Deireadh Fómhair), chruinnigh agóideoirí agus FPEnna lasmuigh den pharlaimint chun athrú sistéamach agus toghcháin nua sa Bhulgáir a éileamh. Labhair Tuairisceoir an AE le cuid acu siúd a bhí bainteach leis. Tá na meáin Bulgáire faoi úinéireacht oligarch lipéadaithe ag an Ollamh Vladislav Minekov mar cheann de na ‘Triúr Nimheach’. Nuair a fiafraíodh de cad a bhí ag coinneáil agóideoirí ar na sráideanna nócha lá tar éis an chéad agóid neamhspreagtha an 9 Iúil, dúirt sé nach bhfuil Bulgáraigh ag iarraidh maireachtáil faoin Mafia. D’fháiltigh Minekov go raibh Parlaimint na hEorpa ag dul i ngleic leis an gceist thábhachtach seo, ag rá go raibh an tuiscint ag na Bulgáraigh go raibh an AE agus an domhan ag breathnú amach ar a raibh ag tarlú sa Bhulgáir.

Rinne ceann de na sé FPE a chuir muid faoi agallamh, Clare Daly FPE (Éire), comparáid idir rialtas reatha na Bulgáire agus vaimpírí a bhí ag beathú airgead an AE, “ag cur an bheatha as sochaí na Bulgáire,” a dúirt sí go raibh cosaint ag Páirtí an Phobail Eorpaigh, go háirithe. Rialtas Borissov ar feadh rófhada agus go raibh sé in am aghaidh a thabhairt ar an éilliú follasach agus ar mhainneachtain cloí leis an smacht reachta. Tá agóidí seachtainiúla eagraithe ag ‘An Bhruiséil don Bhulgáir’ sa Bhruiséil ó thosaigh na hagóidí i mí Iúil.

Dúirt duine de na heagraithe, Elena Bojilova, go bhfuil Bulgáraigh thar lear ag iarraidh dlúthpháirtíocht a thaispeáint lena gcomh-thír: “Tá daoine tar éis teacht linn ó chathracha eile ó Ghent, as Antwerp.” Mhínigh Bojilova go raibh an feiniméan seo ag tarlú i go leor tíortha eile freisin, “i Vín, i Londain, i gCeanada sna Stáit Aontaithe, príomhchathracha Eorpacha eile. Ní choisceann an fhíric nach bhfuil muid go fisiciúil sa Bhulgáir tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí ár dtíre, agus tacaímid go hiomlán lena n-éilimh atá ann d’éirí as an rialtas, d’éirí as oifig an Ionchúisitheora Ghinearálta, as an smacht reachta a athchóiriú agus as glanadh suas go bunúsach. an

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending