Ceangail le linn

Video

Seolann an AE Plean Gníomhaíochta Frithchiníochais nua

foilsithe

on

Mar a gheall Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Von der Leyen, in óráid Stát an Aontais Eorpaigh le déanaí, sheol an AE plean gníomhaíochta nua in aghaidh an chiníochais.

Tá tiomantas athnuaite déanta ag an gCoimisiún chun a chinntiú go gcuirfidh tíortha AE dlí ábhartha an AE i bhfeidhm go hiomlán agus deir sé go neartóidh sé an creat dlíthiúil a thuilleadh, más gá. D’fhéadfadh sé seo tarlú go háirithe sna réimsí nach gclúdaíonn an reachtaíocht neamh-idirdhealaithe go fóill, amhail forfheidhmiú an dlí.

Dúirt Věra Jourová, Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht: “Ní bheimid cúthail ón reachtaíocht a neartú, más gá. Déanfaidh an Coimisiún féin a bheartas earcaíochta a oiriúnú chun sochaí na hEorpa a léiriú níos fearr. "

Dúirt Helena Dalli, Coimisinéir Comhionannais: “Níl aon áit ann le haghaidh idirdhealú ciníoch agus ciníochas de chineál ar bith i sochaithe daonlathacha. Ní mór dúinn go léir ár ndícheall a dhéanamh go mbeidh ár sochaithe frithchiníoch. Leis an bplean gníomhaíochta seo, admhaímid nach amháin go ndéanann ciníochas daoine aonair ach go bhfuil sé struchtúrtha freisin. Sin é an fáth go dtugann muid, i measc nithe eile, aghaidh ar fhorfheidhmiú an dlí, dearcaí sóisialta, steiréitíopaí agus ábhair imní eacnamaíocha; agus Ballstáit a spreagadh chun a gcuid pleananna gníomhaíochta frithchiníochais faoi seach a ghlacadh. "

I bPlean Gníomhaíochta an AE i gcoinne an chiníochais 2020-2025 leagtar amach roinnt gníomhartha chun dul i ngleic le ciníochas trí dhlí an AE, ach freisin bealaí eile - oibriú le stáit AE, lena n-áirítear forfheidhmiú an dlí náisiúnta, na meáin agus an tsochaí shibhialta; leas a bhaint as uirlisí AE atá ar fáil agus amach anseo; agus féachaint ar acmhainní daonna an Choimisiúin féin.

Ceapfaidh an Coimisiún comhordaitheoir le haghaidh frithchiníochais agus cuirfidh sé tús le hidirphlé rialta le páirtithe leasmhara, ag teacht le chéile dhá uair sa bhliain.

Spreagtar na Ballstáit iarrachtaí chun dearcadh idirdhealaitheach ó údaráis forfheidhmithe dlí a chosc agus chun creidiúnacht obair forfheidhmithe dlí i gcoinne coireachta fuatha a threisiú. Spreagtar tíortha an AE pleananna gníomhaíochta náisiúnta a ghlacadh i gcoinne ciníochais agus idirdhealú ciníoch faoi dheireadh 2022. Faoi dheireadh 2021, cuirfidh an Coimisiún, ag obair le saineolaithe náisiúnta, na príomhphrionsabail le chéile chun pleananna gníomhaíochta náisiúnta éifeachtacha a tháirgeadh agus seachadfaidh sé an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn faoi dheireadh 2023.

Tá sé i gceist ag an gCoimisiún Eorpach freisin a theach féin a chur d’fhonn ionadaíocht fhoireann an Choimisiúin a fheabhsú go suntasach trí bhearta a dhíríonn ar earcaíocht agus roghnú. Tugtar cuireadh d’institiúidí AE eile céimeanna den chineál céanna a ghlacadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

‘Níl go leor déanta againn chun tacú leis an daonra Romach san AE’ Jourová

foilsithe

on

Tá plean nua 10 mbliana seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú le daoine Romach san AE. Tugann an plean breac-chuntas ar sheacht bpríomhréimse fócais: comhionannas, cuimsiú, rannpháirtíocht, oideachas, fostaíocht, sláinte agus tithíocht. I gcás gach réimse, tá spriocanna agus moltaí curtha ar aghaidh ag an gCoimisiún maidir le conas iad a bhaint amach, úsáidfidh an Coimisiún iad seo chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn.
Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Věra Jourová: “Níl ort ach a chur, le deich mbliana anuas níl go leor déanta againn chun tacú leis an daonra Romach san AE. Tá sé seo inexcusable. Tá idirdhealú agus ciníochas fós ag go leor acu. Ní féidir linn glacadh leis. Inniu táimid ag athsheoladh ár n-iarrachtaí chun an cás seo a chur ina cheart. "
Cé go ndearnadh roinnt feabhsuithe san AE - i réimse an oideachais den chuid is mó - tá bealach fada le déanamh fós ag an Eoraip chun fíorchomhionannas a bhaint amach do na Romaigh. Tá imeallú fós ann, agus tá idirdhealú á dhéanamh fós ag go leor Romach.
An Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli (phictiúr) Dúirt: “Ionas go mbeidh an tAontas Eorpach ina fhíor-aontas comhionannais caithfimid a chinntiú go gcaitear go cothrom leis na milliúin Romach, go n-áirítear iad go sóisialta agus go mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus polaitiúil gan eisceacht. Leis na spriocanna atá leagtha amach againn sa Chreat Straitéiseach inniu, táimid ag súil le dul chun cinn dáiríre a dhéanamh faoi 2030 i dtreo na hEorpa ina ndéantar na Romaigh a cheiliúradh mar chuid d’éagsúlacht ár n-Aontais, páirt a ghlacadh inár sochaithe agus na deiseanna go léir a bheith againn chun rannchuidiú go hiomlán chun saol polaitiúil, sóisialta agus eacnamaíoch san AE agus leas a bhaint as. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

Gearánann an Coimisiún faoi easpa torthaí sa troid i gcoinne éillithe sa #Bulgaria

foilsithe

on

Luachan agus Trédhearcacht Bhí an Leas-Uachtarán Věra Jourová i gceannas ar dhíospóireachtaí i ndíospóireacht Pharlaimint na hEorpa ar an smacht reachta sa Bhulgáir (5 Deireadh Fómhair). Dúirt Jourová go raibh sí ar an eolas faoi na hagóidí a bhí ar siúl le trí mhí anuas agus go bhfuil sí ag leanúint an staid go dlúth. Dúirt Jourová go léiríonn na taispeántais go gcuireann saoránaigh an-tábhacht le breithiúna neamhspleácha agus le dea-rialachas.
Dúirt sí nach n-ardóidh an Coimisiún an ‘Sásra Rialaithe agus Fíoraithe’ (CVM) a dhéanann seiceáil ar dhul chun cinn na Bulgáire maidir le hathchóirithe a dhéanamh ar a breithiúna agus troid i gcoinne na coireachta eagraithe, dúirt sí go gcuirfeadh sí tuairimí na Comhairle Eorpaí agus na Parlaiminte san áireamh aon tuarascálacha breise. Éilliú a chomhrac Dúirt an Coimisinéir Eorpach um Cheartas Didier Reynders cé go raibh struchtúir na Bulgáire i bhfeidhm gur gá dóibh seachadadh go héifeachtúil.
Dúirt Reynders go léiríonn suirbhéanna leibhéal an-íseal muiníne an phobail in institiúidí frith-éillithe na Bulgáire agus creideamh nach raibh an toil pholaitiúil ag an rialtas é seo a dhéanamh go praiticiúil. Chosain Manfred Weber FPE, Cathaoirleach Pháirtí an Phobail Eorpaigh taifead an Phríomh-Aire Boyko Borissov, ag cur leis gur thacaigh sé leis an meicníocht um rialú dlí i bplé na Comhairle Eorpaí. Admhaíonn Weber nach bhfuil an smacht reachta sa Bhulgáir “foirfe” agus go bhfuil go leor le déanamh fós, ach dúirt sé gur cheart cinneadh a dhéanamh faoi chinniúint an rialtais an bhliain seo chugainn i dtoghcháin.
Rinne Ramona Strugariu FPE (Renew Europe Group) ceann de na hidirghabhálacha níos cumhachtaí sa díospóireacht, ag rá nuair a bhí sí ag léiriú i ngeimhreadh fuar 2017 i mBúcairist - i gcoinne éilliú an rialtais sa Rómáin - tacaíocht an Uachtaráin Juncker agus an Chéad Leas-Uachtarán Chuir tacaíocht Timmermans ina luí uirthi go raibh duine éigin ag éisteacht leis na Rómánaigh a bhí ag iarraidh athchóirithe. Dúirt Strugariu: “Táim anseo inniu chun an guth seo a iarraidh ón gCoimisiún agus ón gComhairle agus ón teach seo mar go bhfuil sé de dhíth ar mhuintir na Bulgáire. Toisc go mbaineann sé leo. Tá sé thar a bheith tábhachtach dóibh. "
D'iarr sí ar a comh-FPEanna a bhí ag tacú leis an bPríomh-Aire Borissov: “An bhfuil a fhios agat cé atá tú ag tacú leis? Toisc go bhfuil tú ag tacú le daoine atá os comhair líomhaintí tromchúiseacha maidir le héilliú, sciúradh airgid agus calaois le hairgead na hEorpa? Chonaic mé mná á dtarraingt lasmuigh ag na póilíní agus pictiúir de leanaí á spraeáil le gás cuimilt, an cosaint é seo? An bhfuil tú cinnte gurb é seo an duine le tacú leis? "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

an bhulgáir

#Bulgaria - 'Nílimid ag iarraidh a bheith faoin Mafia agus éilliú' Minekov

foilsithe

on

Roimh díospóireacht ar an smacht reachta sa Bhulgáir (5 Deireadh Fómhair), chruinnigh agóideoirí agus FPEnna lasmuigh den pharlaimint chun athrú sistéamach agus toghcháin nua sa Bhulgáir a éileamh. Labhair Tuairisceoir an AE le cuid acu siúd a bhí bainteach leis. Tá na meáin Bulgáire faoi úinéireacht oligarch lipéadaithe ag an Ollamh Vladislav Minekov mar cheann de na ‘Triúr Nimheach’. Nuair a fiafraíodh de cad a bhí ag coinneáil agóideoirí ar na sráideanna nócha lá tar éis an chéad agóid neamhspreagtha an 9 Iúil, dúirt sé nach bhfuil Bulgáraigh ag iarraidh maireachtáil faoin Mafia. D’fháiltigh Minekov go raibh Parlaimint na hEorpa ag dul i ngleic leis an gceist thábhachtach seo, ag rá go raibh an tuiscint ag na Bulgáraigh go raibh an AE agus an domhan ag breathnú amach ar a raibh ag tarlú sa Bhulgáir.

Rinne ceann de na sé FPE a chuir muid faoi agallamh, Clare Daly FPE (Éire), comparáid idir rialtas reatha na Bulgáire agus vaimpírí a bhí ag beathú airgead an AE, “ag cur an bheatha as sochaí na Bulgáire,” a dúirt sí go raibh cosaint ag Páirtí an Phobail Eorpaigh, go háirithe. Rialtas Borissov ar feadh rófhada agus go raibh sé in am aghaidh a thabhairt ar an éilliú follasach agus ar mhainneachtain cloí leis an smacht reachta. Tá agóidí seachtainiúla eagraithe ag ‘An Bhruiséil don Bhulgáir’ sa Bhruiséil ó thosaigh na hagóidí i mí Iúil.

Dúirt duine de na heagraithe, Elena Bojilova, go bhfuil Bulgáraigh thar lear ag iarraidh dlúthpháirtíocht a thaispeáint lena gcomh-thír: “Tá daoine tar éis teacht linn ó chathracha eile ó Ghent, as Antwerp.” Mhínigh Bojilova go raibh an feiniméan seo ag tarlú i go leor tíortha eile freisin, “i Vín, i Londain, i gCeanada sna Stáit Aontaithe, príomhchathracha Eorpacha eile. Ní choisceann an fhíric nach bhfuil muid go fisiciúil sa Bhulgáir tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí ár dtíre, agus tacaímid go hiomlán lena n-éilimh atá ann d’éirí as an rialtas, d’éirí as oifig an Ionchúisitheora Ghinearálta, as an smacht reachta a athchóiriú agus as glanadh suas go bunúsach. an

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending