Ceangail le linn

Video

#EUChina - 'Caithfidh an tSín a chur ina luí orainn gur fiú comhaontú infheistíochta a bheith againn' # EU2020DE

foilsithe

on

Tionóladh cruinniú mullaigh an AE-na Síne inniu (14 Meán Fómhair) ag am nuair a bhíonn teannas SAM-na Síne ag dul i méid, tá tuairiscí buartha faoi sháruithe ar chearta an duine tagtha chun cinn, cuireadh brú ar an gcibearshlándáil, agus nuair a bhíonn an dá thaobh ag streachailt leis na dúshláin ollmhóra atá ag COVID -19 agus fás eacnamaíoch a athbhunú i ndiaidh na paindéime.

'Imreoir, ní páirc imeartha'

Dúirt Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel: “Ní foláir don Eoraip a bheith ina himreoir, ní ina páirc imeartha” agus dhearbhaigh sé gur céim eile chun tosaigh é cruinniú an lae inniu chun caidreamh níos cothroime a chruthú leis an tSín. Dúirt sé go raibh an Eoraip ag iarraidh caidreamh leis an tSín atá bunaithe ar chómhalartacht, fhreagracht, agus cothroime bhunúsach.

Dúirt Michel gur thrádáil an AE os cionn 1 billiún euro in aghaidh an lae leis an tSín ar an meán, ach dúirt sé go gcaithfeadh an Eoraip a éileamh go mbeadh níos mó cómhalartachta agus cothrom na Féinne ann.

'Caithfidh an tSín a chur ina luí orainn gur fiú comhaontú infheistíochta a bheith againn'

Mar a bhíothas ag súil go forleathan, níor éirigh leis an gcruinniú mullaigh Comhaontú Infheistíochta Cuimsitheach AE-tSín (CAI) uaillmhianach a bhaint amach. Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen gur gá don Eoraip dul chun cinn níos mó a fheiceáil i bpríomhréimsí: fiontair faoi úinéireacht an stáit; aistriú teicneolaíochta éigeantach; trédhearcacht maidir le fóirdheontais; rochtain ar an margadh, agus forbairt inbhuanaithe.

Sa seisiún ceisteanna agus freagraí, chuir an Seansailéir Merkel leis: “Le 15 bliana anuas, déarfainn go bhfuil an tSín níos láidre go heacnamaíoch anois. Ciallaíonn sé sin go bhfuil gá níos mó le cómhalartacht agus le cothrom na Féinne. B’fhéidir nach amhlaidh a bhí 15 bliana ó shin, nuair a bhí an tSín níos gaire do bheith ina tír i dtroithe na forbartha. Is iomaitheoir soiléir é i go leor réimsí ardteicneolaíochta. Is é sin le rá, caithfear iltaobhachas rialacha-bhunaithe a chomhlíonadh faoi chomhaontú an WTO. " Thug Merkel sampla an tsoláthair phoiblí, áit a dúirt sí go raibh an tSín i mbun idirbheartaíochta fada leis an WTO ach nach raibh toradh ar bith ann.

D'athdhearbhaigh an dá thaobh a gcuspóir na bearnaí atá fágtha a dhúnadh roimh dheireadh na bliana. Chuir taobh an AE i bhfios go láidir go mbeadh gá le rannpháirtíocht pholaitiúil ardleibhéil laistigh de chóras na Síne chun comhaontú bríoch a bhaint amach.

'Teastaíonn uaillmhianta comhchosúla ón Eoraip ón Eoraip'

Ina hóráid mar Uachtarán na Comhairle roghnaigh Seansailéir Merkel díriú ar an aeráid. Dúirt sí go raibh an AE agus an tSín i mbun idirphlé anois chun labhairt faoi chomhdháil aeráide Ghlaschú ag deireadh na bliana ina ndéanfar athbhreithniú ar aidhmeanna náisiúnta. Beidh an tAontas Eorpach ag cur lena sprioc 2030 agus tá sé mar aidhm aige a bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050, phléigh an AE an tSín ag leagan ceannaireachta den chineál céanna maidir le spriocanna uaillmhianacha a leagan síos, go háirithe i bhfianaise a spleáchais throm leanúnaigh ar stáisiúin chumhachta guail. Dúirt Merkel gur mhaith léi oibriú leis an tSín ar a scéim trádála astaíochtaí a bheidh ar an scéim is mó ar domhan. Pléadh an chomhdháil bithéagsúlachta do 2021 freisin.

Hong Cong agus cearta an duine

Dúirt Michel go leanann an dlí slándála náisiúnta do Hong Cong le déanaí ag ardú imní agus d’iarr sé go n-éistfí guthanna daonlathacha, go gcosnófaí cearta, agus go gcoinneofaí uathriail.

D'athdhearbhaigh an AE a chuid imní freisin maidir leis an gcaoi ar dhéileáil an tSín le mionlaigh i Xinjiang agus sa Tibéid, agus an chaoi a gcaitear le cosantóirí agus iriseoirí chearta an duine ag iarraidh rochtana do bhreathnóirí neamhspleácha ar Xinjiang agus scaoileadh saoránach Sualannach Gui Minhai agus beirt shaoránach Ceanadacha a coinníodh go treallach. Beidh idirphlé ar chearta an duine i mBéising níos déanaí i mbliana.

Chomh maith le hábhair imní maidir le cearta an duine, d’iarr an AE ar an tSín staonadh ó ghníomhartha aontaobhacha i Muir Theas na Síne, meas a bheith acu ar an dlí idirnáisiúnta, agus géarú a sheachaint.

I bpreasráiteas gairid i scríbhinn dúirt an tUachtarán Xi Jinping gur cheart don Aontas Eorpach cloí le cómhaireachtála síochánta, oscailteacht agus comhar, iltaobhachas, chomh maith le hidirphlé agus comhairliúchán d’fhorbairt fhónta seasmhach a gcaidrimh.

Thug sé faoi deara go raibh paindéim COVID-19 ag luasghéarú athruithe agus go raibh an cine daonna ag seasamh ag crosbhóthar nua. D'iarr Xí ar an tSín agus ar an AE forbairt fhónta seasmhach na comhpháirtíochta straitéisí cuimsithí tSín-AE a chur chun cinn go míchuí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Seolann an AE Plean Gníomhaíochta Frithchiníochais nua

foilsithe

on

Mar a gheall Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Von der Leyen, in óráid Stát an Aontais Eorpaigh le déanaí, sheol an AE plean gníomhaíochta nua in aghaidh an chiníochais.

Tá tiomantas athnuaite déanta ag an gCoimisiún chun a chinntiú go gcuirfidh tíortha AE dlí ábhartha an AE i bhfeidhm go hiomlán agus deir sé go neartóidh sé an creat dlíthiúil a thuilleadh, más gá. D’fhéadfadh sé seo tarlú go háirithe sna réimsí nach gclúdaíonn an reachtaíocht neamh-idirdhealaithe go fóill, amhail forfheidhmiú an dlí.

Dúirt Věra Jourová, Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht: “Ní bheimid cúthail ón reachtaíocht a neartú, más gá. Déanfaidh an Coimisiún féin a bheartas earcaíochta a oiriúnú chun sochaí na hEorpa a léiriú níos fearr. "

Dúirt Helena Dalli, Coimisinéir Comhionannais: “Níl aon áit ann le haghaidh idirdhealú ciníoch agus ciníochas de chineál ar bith i sochaithe daonlathacha. Ní mór dúinn go léir ár ndícheall a dhéanamh go mbeidh ár sochaithe frithchiníoch. Leis an bplean gníomhaíochta seo, admhaímid nach amháin go ndéanann ciníochas daoine aonair ach go bhfuil sé struchtúrtha freisin. Sin é an fáth go dtugann muid, i measc nithe eile, aghaidh ar fhorfheidhmiú an dlí, dearcaí sóisialta, steiréitíopaí agus ábhair imní eacnamaíocha; agus Ballstáit a spreagadh chun a gcuid pleananna gníomhaíochta frithchiníochais faoi seach a ghlacadh. "

I bPlean Gníomhaíochta an AE i gcoinne an chiníochais 2020-2025 leagtar amach roinnt gníomhartha chun dul i ngleic le ciníochas trí dhlí an AE, ach freisin bealaí eile - oibriú le stáit AE, lena n-áirítear forfheidhmiú an dlí náisiúnta, na meáin agus an tsochaí shibhialta; leas a bhaint as uirlisí AE atá ar fáil agus amach anseo; agus féachaint ar acmhainní daonna an Choimisiúin féin.

Ceapfaidh an Coimisiún comhordaitheoir le haghaidh frithchiníochais agus cuirfidh sé tús le hidirphlé rialta le páirtithe leasmhara, ag teacht le chéile dhá uair sa bhliain.

Spreagtar na Ballstáit iarrachtaí chun dearcadh idirdhealaitheach ó údaráis forfheidhmithe dlí a chosc agus chun creidiúnacht obair forfheidhmithe dlí i gcoinne coireachta fuatha a threisiú. Spreagtar tíortha an AE pleananna gníomhaíochta náisiúnta a ghlacadh i gcoinne ciníochais agus idirdhealú ciníoch faoi dheireadh 2022. Faoi dheireadh 2021, cuirfidh an Coimisiún, ag obair le saineolaithe náisiúnta, na príomhphrionsabail le chéile chun pleananna gníomhaíochta náisiúnta éifeachtacha a tháirgeadh agus seachadfaidh sé an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn faoi dheireadh 2023.

Tá sé i gceist ag an gCoimisiún Eorpach freisin a theach féin a chur d’fhonn ionadaíocht fhoireann an Choimisiúin a fheabhsú go suntasach trí bhearta a dhíríonn ar earcaíocht agus roghnú. Tugtar cuireadh d’institiúidí AE eile céimeanna den chineál céanna a ghlacadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Tá an caidreamh #EUChina ’tábhachtach go straitéiseach chomh maith le ceann de na #SOTEU is dúshlánaí

foilsithe

on

In aitheasc an lae inniu (16 Meán Fómhair) ‘Stát an Aontais Eorpaigh’ do Pharlaimint na hEorpa, dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go bhfuil an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an tSín ag an am céanna ar cheann de na cinn is tábhachtaí go straitéiseach don AE freisin mar cheann de na cinn is dúshlánaí.

Thug Von der Leyen sampla den athrú aeráide, áit a mbíonn idirphlé láidir idir an AE agus an tSín. Sa réimse eacnamaíoch, tá go leor dúshlán fós ann maidir le rochtain ar an margadh do chuideachtaí Eorpacha, cómhalartacht agus ró-acmhainn.

Thagair Von der Leyen freisin do na difríochtaí i luachanna, áit a gcreideann an AE i luach uilíoch an daonlathais agus i gcearta an duine aonair. Dúirt sí cé nach raibh an Eoraip foirfe cinnte, gur dhéileáil sí le cáineadh agus go raibh díospóireacht ann. Leanfaidh an AE de cháineadh a dhéanamh ar mhí-úsáid chearta an duine aon uair agus cibé áit a dtarlaíonn siad, bíodh sé ar Hong Cong, nó ar chóireáil na Uyghurs.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

#SOTEU - An tAontas Eorpach chun leasuithe ar an WHO agus an WTO a threorú ionas go mbeidh siad oiriúnach do shaol an lae inniu

foilsithe

on

In aitheasc an lae inniu (16 Meán Fómhair) ‘Stát an Aontais Eorpaigh’ chuig Parlaimint na hEorpa, d’admhaigh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go raibh gá le hathchóiriú ar eagraíochtaí iltaobhacha, ach mhaígh sé go bhféadfaí é sin a dhéanamh trí dhearadh seachas ná scriosadh.

Dúirt Von der Leyen go gcreideann an AE go láidir i neart agus luach an chomhair agus na gcomhlachtaí idirnáisiúnta, ag rá nach bhfaighfí réitigh fhadtéarmacha do thíortha mar an Libia agus an tSiria ach amháin le Náisiún Aontaithe láidir. Mar an gcéanna, dhírigh sí aird ar a thábhachtaí atá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte maidir le paindéimí domhanda nó ráigeanna áitiúla a ullmhú agus freagairt dóibh.

Ag an am céanna, d’admhaigh sí go raibh fadhbanna leis na heagraíochtaí seo, a d’fhág go raibh pairilis creeping agus go raibh cumhachtaí móra ag tarraingt amach nó ag déanamh na n-institiúidí ina ghiall dá leasanna féin. Rinne sí argóint ar son athrú trí dhearadh, seachas scriosadh an chórais idirnáisiúnta.

Dúirt Von der Leyen go raibh sí ag iarraidh ar an Aontas Eorpach leasuithe ar an WHO agus an WTO a threorú ionas go mbeidh siad oiriúnach do shaol an lae inniu.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending