Ceangail le linn

Video

#Brexit - Glaonn Šefcovic cruinniú urghnách ar thogra na RA chun Comhaontú Aistarraingthe a chur ar bun

foilsithe

on

D'iarr an tAontas Eorpach cruinniú urghnách leis an Ríocht Aontaithe chun imní láidir an AE a chur in iúl agus dearbhuithe a lorg ó rialtas na Breataine go bhfuil rún acu go hiomlán an Comhaontú Aistarraingthe a shínigh siad anuraidh a chomhlíonadh agus a dhaingniú i mí Eanáir.

Tháinig an glao tar éis do Rúnaí Stáit Thuaisceart Éireann Brandon Lewis a rá le parlaimint na RA go sáródh an Bille um Margadh Inmheánach an dlí idirnáisiúnta, “ar bhealach an-sonrach agus teoranta”. Bhí an freagra mar fhreagra ar cheist i dtaobh an urramódh an RA an smacht reachta agus forálacha Phrótacal na hÉireann / Thuaisceart Éireann ina Bille um an Margadh Inmheánach atá le teacht.

Dúirt an Leas-Uachtarán Maroš Šefcovic atá ina chomhchathaoirleach ar chomhchoiste AE-RA chun an comhaontú um aistarraingt a chur i bhfeidhm, a chuireann an prótacal i bhfeidhm agus a chuireann i bhfeidhm é gur labhair sé le Seansailéir Diúcacht Lancaster tráthnóna inné (8 Meán Fómhair). I bhfianaise na bpléití seo, d’iarr an AE cruinniú urghnách den Chomhchoiste.

Dúirt Šefcovic go mbeadh an bille nua ar an gclár oibre. Dúirt sé freisin go bhfreagródh uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh a luaithe a thiocfadh an bille chun cinn níos déanaí san iarnóin. Dúirt sé gur chreid sé go mbeadh an comhchoiste ar an ionad is oiriúnaí le haghaidh tuilleadh plé.

Chuir an tUachtarán von der Leyen tvuíteáil níos déanaí san iarnóin: “An-bhuartha faoi fhógraí ó rialtas na Breataine maidir lena rún an Comhaontú Aistarraingthe a shárú. Bhrisfeadh sé seo an dlí idirnáisiúnta agus bhainfeadh sé an bonn den mhuinín. Pacta sunt servanda = bunús an chaidrimh rathúil sa todhchaí. "

Cáineadh ráiteas forleathan le ráiteas Lewis. Dúirt Richard Neal, Cathaoirleach an Choiste Bealaí agus Meáin iomráiteacha i gComhdháil na SA a dhéanann maoirseacht ar chomhaontuithe trádála: “Molaim don dá thaobh téarmaí an chomhchomhaontaithe seo a sheasamh, go háirithe maidir le cóireáil Thuaisceart Éireann, de réir an dlí idirnáisiúnta. [...] Tá súil agam ó chroí go seasfaidh rialtas na Breataine leis an smacht reachta agus go gcomhlíonfaidh sé na tiomantais a thug sé le linn na caibidlíochta Brexit, go háirithe maidir le prótacail teorann na hÉireann. "

Scaoil an RA ráiteas freisin maidir lena rún rialacha an WTO maidir le fóirdheontais stáit a leanúint ag deireadh na hidirthréimhse i mí na Nollag. Tá sé i gceist ag an Ríocht Aontaithe córas nua rialaithe fóirdheontais a bhunú, gan rian íoróin a bheith aici, tugann an RA le fios go gciallóidh sé seo nach ndéantar an iomaíocht ar fud na RA a shaobhadh go míchuí, a léirigh a dtuiscint ar an ngá le forálacha cothrom na féinne, cosúil leo siúd áitigh an tAontas Eorpach air - más sa Ríocht Aontaithe amháin é.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Seolann an AE Plean Gníomhaíochta Frithchiníochais nua

foilsithe

on

Mar a gheall Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Von der Leyen, in óráid Stát an Aontais Eorpaigh le déanaí, sheol an AE plean gníomhaíochta nua in aghaidh an chiníochais.

Tá tiomantas athnuaite déanta ag an gCoimisiún chun a chinntiú go gcuirfidh tíortha AE dlí ábhartha an AE i bhfeidhm go hiomlán agus deir sé go neartóidh sé an creat dlíthiúil a thuilleadh, más gá. D’fhéadfadh sé seo tarlú go háirithe sna réimsí nach gclúdaíonn an reachtaíocht neamh-idirdhealaithe go fóill, amhail forfheidhmiú an dlí.

Dúirt Věra Jourová, Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht: “Ní bheimid cúthail ón reachtaíocht a neartú, más gá. Déanfaidh an Coimisiún féin a bheartas earcaíochta a oiriúnú chun sochaí na hEorpa a léiriú níos fearr. "

Dúirt Helena Dalli, Coimisinéir Comhionannais: “Níl aon áit ann le haghaidh idirdhealú ciníoch agus ciníochas de chineál ar bith i sochaithe daonlathacha. Ní mór dúinn go léir ár ndícheall a dhéanamh go mbeidh ár sochaithe frithchiníoch. Leis an bplean gníomhaíochta seo, admhaímid nach amháin go ndéanann ciníochas daoine aonair ach go bhfuil sé struchtúrtha freisin. Sin é an fáth go dtugann muid, i measc nithe eile, aghaidh ar fhorfheidhmiú an dlí, dearcaí sóisialta, steiréitíopaí agus ábhair imní eacnamaíocha; agus Ballstáit a spreagadh chun a gcuid pleananna gníomhaíochta frithchiníochais faoi seach a ghlacadh. "

I bPlean Gníomhaíochta an AE i gcoinne an chiníochais 2020-2025 leagtar amach roinnt gníomhartha chun dul i ngleic le ciníochas trí dhlí an AE, ach freisin bealaí eile - oibriú le stáit AE, lena n-áirítear forfheidhmiú an dlí náisiúnta, na meáin agus an tsochaí shibhialta; leas a bhaint as uirlisí AE atá ar fáil agus amach anseo; agus féachaint ar acmhainní daonna an Choimisiúin féin.

Ceapfaidh an Coimisiún comhordaitheoir le haghaidh frithchiníochais agus cuirfidh sé tús le hidirphlé rialta le páirtithe leasmhara, ag teacht le chéile dhá uair sa bhliain.

Spreagtar na Ballstáit iarrachtaí chun dearcadh idirdhealaitheach ó údaráis forfheidhmithe dlí a chosc agus chun creidiúnacht obair forfheidhmithe dlí i gcoinne coireachta fuatha a threisiú. Spreagtar tíortha an AE pleananna gníomhaíochta náisiúnta a ghlacadh i gcoinne ciníochais agus idirdhealú ciníoch faoi dheireadh 2022. Faoi dheireadh 2021, cuirfidh an Coimisiún, ag obair le saineolaithe náisiúnta, na príomhphrionsabail le chéile chun pleananna gníomhaíochta náisiúnta éifeachtacha a tháirgeadh agus seachadfaidh sé an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn faoi dheireadh 2023.

Tá sé i gceist ag an gCoimisiún Eorpach freisin a theach féin a chur d’fhonn ionadaíocht fhoireann an Choimisiúin a fheabhsú go suntasach trí bhearta a dhíríonn ar earcaíocht agus roghnú. Tugtar cuireadh d’institiúidí AE eile céimeanna den chineál céanna a ghlacadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Tá an caidreamh #EUChina ’tábhachtach go straitéiseach chomh maith le ceann de na #SOTEU is dúshlánaí

foilsithe

on

In aitheasc an lae inniu (16 Meán Fómhair) ‘Stát an Aontais Eorpaigh’ do Pharlaimint na hEorpa, dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go bhfuil an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an tSín ag an am céanna ar cheann de na cinn is tábhachtaí go straitéiseach don AE freisin mar cheann de na cinn is dúshlánaí.

Thug Von der Leyen sampla den athrú aeráide, áit a mbíonn idirphlé láidir idir an AE agus an tSín. Sa réimse eacnamaíoch, tá go leor dúshlán fós ann maidir le rochtain ar an margadh do chuideachtaí Eorpacha, cómhalartacht agus ró-acmhainn.

Thagair Von der Leyen freisin do na difríochtaí i luachanna, áit a gcreideann an AE i luach uilíoch an daonlathais agus i gcearta an duine aonair. Dúirt sí cé nach raibh an Eoraip foirfe cinnte, gur dhéileáil sí le cáineadh agus go raibh díospóireacht ann. Leanfaidh an AE de cháineadh a dhéanamh ar mhí-úsáid chearta an duine aon uair agus cibé áit a dtarlaíonn siad, bíodh sé ar Hong Cong, nó ar chóireáil na Uyghurs.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

#SOTEU - An tAontas Eorpach chun leasuithe ar an WHO agus an WTO a threorú ionas go mbeidh siad oiriúnach do shaol an lae inniu

foilsithe

on

In aitheasc an lae inniu (16 Meán Fómhair) ‘Stát an Aontais Eorpaigh’ chuig Parlaimint na hEorpa, d’admhaigh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go raibh gá le hathchóiriú ar eagraíochtaí iltaobhacha, ach mhaígh sé go bhféadfaí é sin a dhéanamh trí dhearadh seachas ná scriosadh.

Dúirt Von der Leyen go gcreideann an AE go láidir i neart agus luach an chomhair agus na gcomhlachtaí idirnáisiúnta, ag rá nach bhfaighfí réitigh fhadtéarmacha do thíortha mar an Libia agus an tSiria ach amháin le Náisiún Aontaithe láidir. Mar an gcéanna, dhírigh sí aird ar a thábhachtaí atá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte maidir le paindéimí domhanda nó ráigeanna áitiúla a ullmhú agus freagairt dóibh.

Ag an am céanna, d’admhaigh sí go raibh fadhbanna leis na heagraíochtaí seo, a d’fhág go raibh pairilis creeping agus go raibh cumhachtaí móra ag tarraingt amach nó ag déanamh na n-institiúidí ina ghiall dá leasanna féin. Rinne sí argóint ar son athrú trí dhearadh, seachas scriosadh an chórais idirnáisiúnta.

Dúirt Von der Leyen go raibh sí ag iarraidh ar an Aontas Eorpach leasuithe ar an WHO agus an WTO a threorú ionas go mbeidh siad oiriúnach do shaol an lae inniu.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending