Ceangail le linn

Video

Mairead McGuinness ainmnithe mar chéad Choimisinéir ainmnithe eile na hÉireann

foilsithe

on

D’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen inniu (8 Meán Fómhair) gur shocraigh sí Mairead McGuinness a mholadh do Pharlaimint na hEorpa tar éis di agallamh a chur ar an mbeirt iarrthóir a chuir rialtas na hÉireann chun tosaigh mar phost mar Choimisinéir. Ar bhealach iontais, tairgeadh punann seirbhísí airgeadais, cobhsaíocht airgeadais agus aontas na margaí caipitil do choimisinéir nua na hÉireann.

Glacfaidh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Valdis Dombrovskis freagracht as an bpunann trádála, agus fanfaidh sé mar ionadaí an Choimisiúin ar an nGrúpa Euro, i gcomhar leis an gCoimisinéir Gentiloni.

Tá Mairead McGuinness ina ball de Pharlaimint na hEorpa ó 2004 agus faoi láthair tá post aici mar Chéad Leas-Uachtarán. Tá meas mór uirthi, ach is beag an saineolas atá aici sa phunann a tairgeadh di tar éis di fónamh ar choistí neamhghaolmhara sa pharlaimint, lena n-áirítear: talmhaíocht agus forbairt tuaithe; an comhshaol, sláinte phoiblí agus sábháilteacht bia; agus an coiste achainíocha.

Iar-phríomhchomhairleoir eacnamaíoch don Taoiseach Enda Kenny ab ea an t-iarrthóir Éireannach eile, Andrew McDowell. Bhí sainordú díreach críochnaithe aige mar Leas-Uachtarán ar Bhaincéireacht Infheistíochta na hEorpa. B’fhéidir nach ceist í seo ach saineolas trumpa cothromaíochta inscne, ach an t-aitheantas gur aisteoir polaitiúil géar í McGuinness, a léirigh freisin le linn na díospóireachtaí Brexit gur oibreoir oilte meán í, ní haon ionadh é seo mar gheall ar a cúlra mar iriseoir.

Cé gur athraigh ráflaí go mbeadh scáthú níos leithne ar phunanna, is cosúil gur shocraigh an tUachtarán ar athdháileadh níos measartha. Is trom-mheáchan iontaofa é Dombrovskis sa Choimisiún reatha, ní dócha go mbeidh agóidí láidre ann go dtabharfar an sainchomhad tábhachtach trádála dó. Mar FPE reatha, is duine dá gcuid féin iad McGuinness, ní dócha go ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa iarracht a hainmniúchán a bhac.

Bhíothas ag súil go forleathan go gcaillfeadh Éire an phunann trádála, ach is earnálacha tábhachtacha d’Éirinn iad seirbhísí airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil, a bhfuil súil acu a bheith níos mó fós san earnáil seo. Tá go leor cuideachtaí atá lonnaithe i Londain ag casadh ar Bhaile Átha Cliath cheana féin agus Brexit ag dul ar léaslíne. Beidh McGuinness i gceannas ar Ard-Stiúrthóireacht an méid nach bhfuil cinneadh déanta fós an gcoinneoidh seirbhísí airgeadais na RA i réimsí éagsúla “coibhéis”; tá sé seo ar cheann de na cumhachtaí aontaobhacha a leanfaidh an Coimisiún Eorpach de bheith ag feidhmiú, cibé an bhfuil nó nach bhfuil déileáil leis an RA, faoin 1 Eanáir 2020.

Chuir tráchtairí in iúl go bhfuil trí phost eacnamaíocha thábhachtacha ag Éirinn anois. Tháinig Paschal Donohoe, Aire Airgeadais na hÉireann chun bheith ina Uachtarán ar an nGrúpa Euro i mí Iúil. Tá iar-bhanc Gobharnóir Éireann na hÉireann anois ina Phríomh-Eacnamaí do Bhanc Ceannais na hEorpa in 2019.

Ba í Éire an t-ochtú onnmhaireoir is mó de sheirbhísí airgeadais (seachas seirbhísí árachais agus pinsin) ar domhan in 2017, de réir UNCTAD. D’éirigh leis a iasachtaí neamhthuillmheacha a laghdú ó 21% go 6% in 2018 thar thréimhse ceithre bliana. Is earnáil thábhachtach í an earnáil d’Éirinn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Seolann an AE Plean Gníomhaíochta Frithchiníochais nua

foilsithe

on

Mar a gheall Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Von der Leyen, in óráid Stát an Aontais Eorpaigh le déanaí, sheol an AE plean gníomhaíochta nua in aghaidh an chiníochais.

Tá tiomantas athnuaite déanta ag an gCoimisiún chun a chinntiú go gcuirfidh tíortha AE dlí ábhartha an AE i bhfeidhm go hiomlán agus deir sé go neartóidh sé an creat dlíthiúil a thuilleadh, más gá. D’fhéadfadh sé seo tarlú go háirithe sna réimsí nach gclúdaíonn an reachtaíocht neamh-idirdhealaithe go fóill, amhail forfheidhmiú an dlí.

Dúirt Věra Jourová, Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht: “Ní bheimid cúthail ón reachtaíocht a neartú, más gá. Déanfaidh an Coimisiún féin a bheartas earcaíochta a oiriúnú chun sochaí na hEorpa a léiriú níos fearr. "

Dúirt Helena Dalli, Coimisinéir Comhionannais: “Níl aon áit ann le haghaidh idirdhealú ciníoch agus ciníochas de chineál ar bith i sochaithe daonlathacha. Ní mór dúinn go léir ár ndícheall a dhéanamh go mbeidh ár sochaithe frithchiníoch. Leis an bplean gníomhaíochta seo, admhaímid nach amháin go ndéanann ciníochas daoine aonair ach go bhfuil sé struchtúrtha freisin. Sin é an fáth go dtugann muid, i measc nithe eile, aghaidh ar fhorfheidhmiú an dlí, dearcaí sóisialta, steiréitíopaí agus ábhair imní eacnamaíocha; agus Ballstáit a spreagadh chun a gcuid pleananna gníomhaíochta frithchiníochais faoi seach a ghlacadh. "

I bPlean Gníomhaíochta an AE i gcoinne an chiníochais 2020-2025 leagtar amach roinnt gníomhartha chun dul i ngleic le ciníochas trí dhlí an AE, ach freisin bealaí eile - oibriú le stáit AE, lena n-áirítear forfheidhmiú an dlí náisiúnta, na meáin agus an tsochaí shibhialta; leas a bhaint as uirlisí AE atá ar fáil agus amach anseo; agus féachaint ar acmhainní daonna an Choimisiúin féin.

Ceapfaidh an Coimisiún comhordaitheoir le haghaidh frithchiníochais agus cuirfidh sé tús le hidirphlé rialta le páirtithe leasmhara, ag teacht le chéile dhá uair sa bhliain.

Spreagtar na Ballstáit iarrachtaí chun dearcadh idirdhealaitheach ó údaráis forfheidhmithe dlí a chosc agus chun creidiúnacht obair forfheidhmithe dlí i gcoinne coireachta fuatha a threisiú. Spreagtar tíortha an AE pleananna gníomhaíochta náisiúnta a ghlacadh i gcoinne ciníochais agus idirdhealú ciníoch faoi dheireadh 2022. Faoi dheireadh 2021, cuirfidh an Coimisiún, ag obair le saineolaithe náisiúnta, na príomhphrionsabail le chéile chun pleananna gníomhaíochta náisiúnta éifeachtacha a tháirgeadh agus seachadfaidh sé an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn faoi dheireadh 2023.

Tá sé i gceist ag an gCoimisiún Eorpach freisin a theach féin a chur d’fhonn ionadaíocht fhoireann an Choimisiúin a fheabhsú go suntasach trí bhearta a dhíríonn ar earcaíocht agus roghnú. Tugtar cuireadh d’institiúidí AE eile céimeanna den chineál céanna a ghlacadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Tá an caidreamh #EUChina ’tábhachtach go straitéiseach chomh maith le ceann de na #SOTEU is dúshlánaí

foilsithe

on

In aitheasc an lae inniu (16 Meán Fómhair) ‘Stát an Aontais Eorpaigh’ do Pharlaimint na hEorpa, dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go bhfuil an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an tSín ag an am céanna ar cheann de na cinn is tábhachtaí go straitéiseach don AE freisin mar cheann de na cinn is dúshlánaí.

Thug Von der Leyen sampla den athrú aeráide, áit a mbíonn idirphlé láidir idir an AE agus an tSín. Sa réimse eacnamaíoch, tá go leor dúshlán fós ann maidir le rochtain ar an margadh do chuideachtaí Eorpacha, cómhalartacht agus ró-acmhainn.

Thagair Von der Leyen freisin do na difríochtaí i luachanna, áit a gcreideann an AE i luach uilíoch an daonlathais agus i gcearta an duine aonair. Dúirt sí cé nach raibh an Eoraip foirfe cinnte, gur dhéileáil sí le cáineadh agus go raibh díospóireacht ann. Leanfaidh an AE de cháineadh a dhéanamh ar mhí-úsáid chearta an duine aon uair agus cibé áit a dtarlaíonn siad, bíodh sé ar Hong Cong, nó ar chóireáil na Uyghurs.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

#SOTEU - An tAontas Eorpach chun leasuithe ar an WHO agus an WTO a threorú ionas go mbeidh siad oiriúnach do shaol an lae inniu

foilsithe

on

In aitheasc an lae inniu (16 Meán Fómhair) ‘Stát an Aontais Eorpaigh’ chuig Parlaimint na hEorpa, d’admhaigh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go raibh gá le hathchóiriú ar eagraíochtaí iltaobhacha, ach mhaígh sé go bhféadfaí é sin a dhéanamh trí dhearadh seachas ná scriosadh.

Dúirt Von der Leyen go gcreideann an AE go láidir i neart agus luach an chomhair agus na gcomhlachtaí idirnáisiúnta, ag rá nach bhfaighfí réitigh fhadtéarmacha do thíortha mar an Libia agus an tSiria ach amháin le Náisiún Aontaithe láidir. Mar an gcéanna, dhírigh sí aird ar a thábhachtaí atá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte maidir le paindéimí domhanda nó ráigeanna áitiúla a ullmhú agus freagairt dóibh.

Ag an am céanna, d’admhaigh sí go raibh fadhbanna leis na heagraíochtaí seo, a d’fhág go raibh pairilis creeping agus go raibh cumhachtaí móra ag tarraingt amach nó ag déanamh na n-institiúidí ina ghiall dá leasanna féin. Rinne sí argóint ar son athrú trí dhearadh, seachas scriosadh an chórais idirnáisiúnta.

Dúirt Von der Leyen go raibh sí ag iarraidh ar an Aontas Eorpach leasuithe ar an WHO agus an WTO a threorú ionas go mbeidh siad oiriúnach do shaol an lae inniu.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending