Ceangail le linn

Video

#Brexit - Deir Von der Leyen go bhfuil muinín aici as rialtas na Breataine an comhaontú aistarraingthe a chur i bhfeidhm

foilsithe

on

Inné (6 Meán Fómhair) scríobh an Financial Times alt ag éileamh go bhfuil an RA sásta reachtaíocht intíre a úsáid chun roinnt codanna den chomhaontú aistarraingthe a shárú. Go sonrach, ba mhaith leis an RA codanna den phrótacal ar theorainn na hÉireann / Thuaisceart Éireann a bhaineann le hearraí agus státchabhair a mhodhnú. Chuir an t-alt conspóid i measc taidhleoirí Eorpacha agus FPEnna.

Chuir Manfred Weber FPE, cathaoirleach Pháirtí an Phobail Eorpaigh tweet: “A Phríomh-Aire, níl a leithéid de thoradh maith ar Brexit. In áit óstáil a dhéanamh ar Thuaisceart Éireann arís, b’fhearr duit do fhocal a choinneáil agus seasamh leis an gcomhaontú um Tharraingt Siar. An féidir linn muinín a bheith agat go gcoinneoidh tú d’fhocal? ”

Scríobh aire eachtrach na hÉireann agus iar-Leas-Phríomh-Aire (Tanaiste), Simon Coveney: “Bealach an-ciallmhar a bheadh ​​anseo dul ar aghaidh.”

Bhí Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, gan athbhrí: “Tá muinín agam i rialtas na Breataine an Comhaontú Aistarraingthe a chur i bhfeidhm, oibleagáid faoin dlí idirnáisiúnta & réamhriachtanas d’aon chomhpháirtíocht sa todhchaí. Tá prótacal maidir le hÉirinn / Tuaisceart Éireann riachtanach chun an tsíocháin agus an chobhsaíocht ar oileán agus sláine an mhargaidh aonair a chosaint. "

D'iarr Tuairisceoir an AE ar urlabhraí an Choimisiúin Eorpaigh ar chaidreamh an AE sa todhchaí, Daniel Ferrie, trácht a dhéanamh ar an tuarascáil. Dúirt Ferrie go raibh an tAontas Eorpach ag plé go cuiditheach agus de mheon macánta leis an Ríocht Aontaithe ó thús na caibidlíochta.

Chuir sé béim ar thiomantas an AE gach rud a dhéanamh chun a chomhaontú a dhéanamh, a bheadh ​​comhoiriúnach freisin le leasanna eacnamaíocha agus polaitiúla fadtéarmacha an AE, go háirithe trí iomaíocht oscailte agus chothrom a chosaint, na forálacha ‘cothrom na féinne’, gur aontaigh an Príomh-Aire sa dearbhú polaitiúil maidir leis an gcaidreamh amach anseo.

I bhfianaise thráchtanna an Phríomh-Aire Boris Johnson thar an deireadh seachtaine maidir leis an bhféidearthacht gan teacht ar chomhaontú, thug an AE le fios, cé go raibh sé meáite ar chomhaontú a dhéanamh leis an Ríocht Aontaithe, go mbeidh an AE réidh i gcás nach ndéileálfar leis trádáil leis an RA ar théarmaí WTO amhail an chéad Eanáir 2021.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Seolann an AE Plean Gníomhaíochta Frithchiníochais nua

foilsithe

on

Mar a gheall Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Von der Leyen, in óráid Stát an Aontais Eorpaigh le déanaí, sheol an AE plean gníomhaíochta nua in aghaidh an chiníochais.

Tá tiomantas athnuaite déanta ag an gCoimisiún chun a chinntiú go gcuirfidh tíortha AE dlí ábhartha an AE i bhfeidhm go hiomlán agus deir sé go neartóidh sé an creat dlíthiúil a thuilleadh, más gá. D’fhéadfadh sé seo tarlú go háirithe sna réimsí nach gclúdaíonn an reachtaíocht neamh-idirdhealaithe go fóill, amhail forfheidhmiú an dlí.

Dúirt Věra Jourová, Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht: “Ní bheimid cúthail ón reachtaíocht a neartú, más gá. Déanfaidh an Coimisiún féin a bheartas earcaíochta a oiriúnú chun sochaí na hEorpa a léiriú níos fearr. "

Dúirt Helena Dalli, Coimisinéir Comhionannais: “Níl aon áit ann le haghaidh idirdhealú ciníoch agus ciníochas de chineál ar bith i sochaithe daonlathacha. Ní mór dúinn go léir ár ndícheall a dhéanamh go mbeidh ár sochaithe frithchiníoch. Leis an bplean gníomhaíochta seo, admhaímid nach amháin go ndéanann ciníochas daoine aonair ach go bhfuil sé struchtúrtha freisin. Sin é an fáth go dtugann muid, i measc nithe eile, aghaidh ar fhorfheidhmiú an dlí, dearcaí sóisialta, steiréitíopaí agus ábhair imní eacnamaíocha; agus Ballstáit a spreagadh chun a gcuid pleananna gníomhaíochta frithchiníochais faoi seach a ghlacadh. "

I bPlean Gníomhaíochta an AE i gcoinne an chiníochais 2020-2025 leagtar amach roinnt gníomhartha chun dul i ngleic le ciníochas trí dhlí an AE, ach freisin bealaí eile - oibriú le stáit AE, lena n-áirítear forfheidhmiú an dlí náisiúnta, na meáin agus an tsochaí shibhialta; leas a bhaint as uirlisí AE atá ar fáil agus amach anseo; agus féachaint ar acmhainní daonna an Choimisiúin féin.

Ceapfaidh an Coimisiún comhordaitheoir le haghaidh frithchiníochais agus cuirfidh sé tús le hidirphlé rialta le páirtithe leasmhara, ag teacht le chéile dhá uair sa bhliain.

Spreagtar na Ballstáit iarrachtaí chun dearcadh idirdhealaitheach ó údaráis forfheidhmithe dlí a chosc agus chun creidiúnacht obair forfheidhmithe dlí i gcoinne coireachta fuatha a threisiú. Spreagtar tíortha an AE pleananna gníomhaíochta náisiúnta a ghlacadh i gcoinne ciníochais agus idirdhealú ciníoch faoi dheireadh 2022. Faoi dheireadh 2021, cuirfidh an Coimisiún, ag obair le saineolaithe náisiúnta, na príomhphrionsabail le chéile chun pleananna gníomhaíochta náisiúnta éifeachtacha a tháirgeadh agus seachadfaidh sé an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn faoi dheireadh 2023.

Tá sé i gceist ag an gCoimisiún Eorpach freisin a theach féin a chur d’fhonn ionadaíocht fhoireann an Choimisiúin a fheabhsú go suntasach trí bhearta a dhíríonn ar earcaíocht agus roghnú. Tugtar cuireadh d’institiúidí AE eile céimeanna den chineál céanna a ghlacadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

Tá an caidreamh #EUChina ’tábhachtach go straitéiseach chomh maith le ceann de na #SOTEU is dúshlánaí

foilsithe

on

In aitheasc an lae inniu (16 Meán Fómhair) ‘Stát an Aontais Eorpaigh’ do Pharlaimint na hEorpa, dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go bhfuil an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an tSín ag an am céanna ar cheann de na cinn is tábhachtaí go straitéiseach don AE freisin mar cheann de na cinn is dúshlánaí.

Thug Von der Leyen sampla den athrú aeráide, áit a mbíonn idirphlé láidir idir an AE agus an tSín. Sa réimse eacnamaíoch, tá go leor dúshlán fós ann maidir le rochtain ar an margadh do chuideachtaí Eorpacha, cómhalartacht agus ró-acmhainn.

Thagair Von der Leyen freisin do na difríochtaí i luachanna, áit a gcreideann an AE i luach uilíoch an daonlathais agus i gcearta an duine aonair. Dúirt sí cé nach raibh an Eoraip foirfe cinnte, gur dhéileáil sí le cáineadh agus go raibh díospóireacht ann. Leanfaidh an AE de cháineadh a dhéanamh ar mhí-úsáid chearta an duine aon uair agus cibé áit a dtarlaíonn siad, bíodh sé ar Hong Cong, nó ar chóireáil na Uyghurs.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Video

#SOTEU - An tAontas Eorpach chun leasuithe ar an WHO agus an WTO a threorú ionas go mbeidh siad oiriúnach do shaol an lae inniu

foilsithe

on

In aitheasc an lae inniu (16 Meán Fómhair) ‘Stát an Aontais Eorpaigh’ chuig Parlaimint na hEorpa, d’admhaigh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go raibh gá le hathchóiriú ar eagraíochtaí iltaobhacha, ach mhaígh sé go bhféadfaí é sin a dhéanamh trí dhearadh seachas ná scriosadh.

Dúirt Von der Leyen go gcreideann an AE go láidir i neart agus luach an chomhair agus na gcomhlachtaí idirnáisiúnta, ag rá nach bhfaighfí réitigh fhadtéarmacha do thíortha mar an Libia agus an tSiria ach amháin le Náisiún Aontaithe láidir. Mar an gcéanna, dhírigh sí aird ar a thábhachtaí atá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte maidir le paindéimí domhanda nó ráigeanna áitiúla a ullmhú agus freagairt dóibh.

Ag an am céanna, d’admhaigh sí go raibh fadhbanna leis na heagraíochtaí seo, a d’fhág go raibh pairilis creeping agus go raibh cumhachtaí móra ag tarraingt amach nó ag déanamh na n-institiúidí ina ghiall dá leasanna féin. Rinne sí argóint ar son athrú trí dhearadh, seachas scriosadh an chórais idirnáisiúnta.

Dúirt Von der Leyen go raibh sí ag iarraidh ar an Aontas Eorpach leasuithe ar an WHO agus an WTO a threorú ionas go mbeidh siad oiriúnach do shaol an lae inniu.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending