Ceangail le linn

Feirmeoireacht

Ní mór do Chreat Bainistíochta Géarchéime an AE tosaíocht a thabhairt d'fheirmeoirí i measc na ndúshlán atá ag fás

ROINN:

foilsithe

on

Ag an gcruinniú a bhí ag an gComhairle Agriish le déanaí an 27 Bealtaine, chuir airí talmhaíochta an Aontais Eorpaigh béim ar an ngá práinneach atá le huirlisí bainistithe géarchéime a fheabhsú don earnáil talmhaíochta, ag moladh buiséid mhéadaithe agus solúbthachta níos fearr. Tá sé mar aidhm ag an mbeart ríthábhachtach seo, faoi stiúir Aire Talmhaíochta na Beilge David Clarinval, feirmeoirí a chosaint ar an iliomad rioscaí aeráide, eacnamaíocha agus geopolitical atá rompu. Leag Clarinval béim ar an ngá atá le córas bainistíochta géarchéime athléimneach agus réamhmhachnamhach ina bhfuil ról lárnach ag taighde agus nuálaíocht.

Tá an fhorbairt seo tráthúil go deimhin. Soláthraíonn Comhbheartas Talmhaíochta an AE (CBT) raon uirlisí faoi láthair chun cabhrú le feirmeoirí le linn géarchéimeanna, lena n-áirítear tacaíocht d’éagsúlú, maoluithe ar rialacha iomaíochta, cistí frithpháirteacha, tacaíocht árachais, idirghabháil mhargaidh phoiblí, agus cúlchiste géarchéime €450 milliún bliantúil. Mar sin féin, mar a nocht an plé a rinneadh le déanaí, b’fhéidir nach leor na bearta sin a thuilleadh i bhfianaise na ndúshlán atá ag méadú.

Glaoch ar Bhainistíocht Ghéarchéime Feabhsaithe

Leag nóta uachtaránacht na Beilge, inar cuireadh tús le díospóireacht na n-airí, béim ar an ngá atá ann na huirlisí bainistíochta géarchéime atá ann cheana laistigh agus lasmuigh den CBT a athmheasúnú agus, más gá, a oiriúnú. Leagann agóid an Bhoird Eorpaigh Bainne sa Bhruiséil, ag éileamh sásra géarchéime buan chun táirgeadh bainne a rialáil le linn rósholáthair, béim bhreise ar an bpráinn a bhaineann leis an tsaincheist seo. Léiríonn an glao seo na bearta sealadacha a glacadh le linn na géarchéime déiríochta 2016-2017, a bhí éifeachtach ach nach leor iad le haghaidh cobhsaíochta fadtéarmach.

Is géarghá é an buiséad don chúlchiste géarchéime a mhéadú. Is dócha go bhfuil an ciste reatha €450 milliún, a cuireadh i ngníomh don chéad uair in 2022 tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin, neamhleor do ghéarchéimeanna amach anseo. Mhol Clarinval féin méadú suntasach ar an mbuiséad, rud a léirigh an gá atá le tacaíocht airgeadais níos láidre d’fheirmeoirí atá i gcruachás.

Ina theannta sin, tá tarraingt ag teacht ar choincheap na cabhrach de minimis, a ligeann do na Ballstáit fóirdheontais ar mhionscála a dheonú d’fheirmeoirí gan fógra a thabhairt don Choimisiún. Le teorainn de €20,000 in aghaidh na cuideachta thar thréimhse trí bliana faoi láthair, tá tacaíocht láidir ann chun an uasteorainn seo a ardú go €50,000, mar a moladh le linn chruinniú na Comhairle Agrilish roimhe seo. Tá an méadú seo ríthábhachtach, i bhfianaise an charnadh tapa géarchéimeanna a fhágann nach bhfuil an uasteorainn reatha éifeachtach.

Aiseolas

Scór Nutri: Suaitheadh ​​ó Phríomhcheisteanna

Cé gur athrú dearfach é an fócas ar bhainistíocht géarchéime, tá sé riachtanach aghaidh a thabhairt ar shaincheist chonspóideach eile a d’aistrigh aird agus acmhainní: an lipéad Front of Pack (FOP) a chomhchuibhiú. Is lipéad tosaigh é Nutri-Score a úsáideann córas dathchódaithe chun cáilíocht chothaitheach táirgí bia a léiriú, agus é mar aidhm airbheartaithe cabhrú le tomhaltóirí roghanna níos sláintiúla a dhéanamh. Mar sin féin, cáineadh an ceart é mar gheall ar a algartam neamhréireach atá míthreorach go minic, rud a mhainníonn treoir shoiléir a sholáthar agus a dhéanann casta ar chinntí siopadóireachta d’Eorpaigh.

Is céim shuntasach é cinneadh na Portaingéile le déanaí chun Nutri-Score a thréigean, a d’fhógair José Manuel Fernandes, Aire Talmhaíochta agus Iascaigh nua na tíre, i dtreo córas bainistíochta bia atá trédhearcach agus éifeachtach a éileamh ar ais. Leanann an beart seo gníomhartha comhchosúla ó thíortha Eorpacha eile a chuir in aghaidh Scór Nutri le fada an lá maidir le táirgí róphróiseáilte a chur i bhfabhar bianna traidisiúnta ardchaighdeáin. Is minic a chuireann cur chuige simplíoch Nutri-Score tomhaltóirí amú chun smaoineamh go bhfuil bianna áirithe níos sláintiúla ná mar atá siad, agus pionós á ghearradh ar roghanna traidisiúnta agus go minic níos cothaithe.

Mhol Aire Talmhaíochta na hIodáile Francesco Lollobrigida cinneadh na Portaingéile mar bhua don trédhearcacht agus do chosaint tomhaltóirí. Tugann an laghdú ar éileamh Nutri-Score i dtíortha mar an Fhrainc, an Ghearmáin, an Eilvéis, an Spáinn agus an Rómáin le fios go ndiúltaítear don chóras níos leithne san Eoraip.

Tá sé thar am ag an AE bogadh ar shiúl ó chórais lipéadaithe cosúil le Nutri-Score, a bhfuil sé cruthaithe go bhfuil siad neamhéifeachtach. Ina áit sin, ba cheart go ndíreofaí ar thomhaltóirí a chumasú leis an eolas agus leis na hacmhainní a theastaíonn uathu chun roghanna eolasacha aiste bia a dhéanamh ina n-aonar. Má chuirtear muinín i dtomhaltóirí as oideachas a chur orthu féin agus cinntí sláintiúla a dhéanamh gan gá le lipéid róshimplithe, cuirfear chun cinn cur chuige níos dáiríre agus níos buaine maidir le nósanna itheacháin níos sláintiúla.

I dTreo Todhchaí Inbhuanaithe do Thalmhaíocht na hEorpa

Is céim sa treo ceart é an brú do chreat bainistithe géarchéime níos láidre. Is bearta ríthábhachtacha iad an cúlchiste géarchéime a mhéadú agus an uasteorainn chúnaimh ‘de minimis’ a ardú chun faoiseamh láithreach a thabhairt d’fheirmeoirí. Mar sin féin, ní mór na hiarrachtaí sin a chomhlánú le straitéisí fadtéarmacha a thugann tosaíocht do chleachtais inbhuanaithe talmhaíochta agus do nuálaíocht.

Is céimeanna ríthábhachtacha iad infheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus i bhforbairt chun athléimneacht talmhaíochta in aghaidh an athraithe aeráide a fheabhsú, córais árachais a fhorbairt a thairgeann cumhdach cuimsitheach, agus comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha a chothú chun nuálaíocht a thiomáint. Ní mór don AE freisin a chreataí rialála a chuíchóiriú chun tacú le meicníochtaí mearfhreagartha le linn géarchéimeanna, ag cinntiú go bhfaigheann feirmeoirí tacaíocht thráthúil agus leordhóthanach.

Leagann an plé a rinneadh le déanaí ag an gComhairle Agriish béim ar an aitheantas atá ag dul i méid i measc airí an AE gur gá an earnáil talmhaíochta a chosaint ar ghéarchéimeanna atá ag dul i méid. Trí thosaíocht a thabhairt d’athléimneacht agus d’inbhuanaitheacht, is féidir leis an AE todhchaí chobhsaí agus rathúil a áirithiú dá fheirmeoirí, rud a threisíonn ról ríthábhachtach na hearnála talmhaíochta i ngeilleagar agus i slándáil bia na hEorpa.

I ndeireadh na dála, cé gur forbairt dhearfach é uirlisí bainistíochta géarchéime a fheabhsú, ní mór don AE a thiomantas don trédhearcacht agus don nuálaíocht a choimeád. Áiríonn sé seo aistriú ó chórais lipéadaithe lochtacha cosúil le Nutri-Score go muinín a chur ar thomhaltóirí roghanna eolasacha a dhéanamh agus feirmeoirí a chumasú leis na hacmhainní a theastaíonn uathu chun a bheith rathúil. Trí aghaidh a thabhairt ar dhúshláin láithreacha agus fhadtéarmacha araon, is féidir leis an AE earnáil talmhaíochta níos athléimní agus níos inbhuanaithe a chothú, atá in ann dul i ngleic le géarchéimeanna amach anseo agus leanúint ar aghaidh ag dul chun cinn i dtírdhreach domhanda atá ag éirí níos casta.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending