Ceangail le linn

azerbaijan

An Bóthar Nua Síoda: An Asarbaiseáin i gcroílár chonair trádála na hEoráise

ROINN:

foilsithe

on

Tá suíomh geografach uathúil ag an Asarbaiseáin, poblacht Chaisp atá saibhir in acmhainní nádúrtha éagsúla, ag crosbhóthar an Oirthir agus an Iarthair. Chuir cobhsaíocht, údarás ard idirnáisiúnta, aeráid fabhrach infheistíochta, agus infheistíochtaí tráthúla i mbonneagar iompair agus lóistíochta ar chumas na tíre a bheith ina mol réigiúnach agus ina nasc tábhachtach i dtírdhreach eacnamaíoch na hEoráise.

Mar gheall ar a ról méadaitheach mar dhroichead idir an Eoraip agus an Áise, tugtar "geata go dtí an Áise" ar an Asarbaiseáin go ceart. Ar thaobh amháin, déantar é seo a éascú trí chomhpháirtíochtaí a leathnú leis an tSín, le tíortha na hÁise Láir, agus leis an Meánoirthear, agus ar an taobh eile, neartaíonn tábhacht mhéadaitheach idirthurais agus fuinnimh an Asarbaiseáin don Eoraip.

Meallann an Asarbaiseáin infheisteoirí ó gach cearn den domhan. Tá an geilleagar cobhsaí agus ag fás go seasta. Le fiche bliain, tá méadú níos mó ná ceithre huaire ar OTI na tíre. Tá an Asarbaiseáin tar éis a fhiachas seachtrach a laghdú go dtí níos lú ná 10% den OTI, agus laghdaigh an ráta bochtaineachta ó 50% go 5.5%. Thar thríocha bliain, tá méid na punainne infheistíochta os cionn $310 billiún, agus beagnach $200 billiún dírithe ar an earnáil neamh-ola. Faoi láthair, is é príomhthasc eacnamaíoch an rialtais an geilleagar a éagsúlú tuilleadh chun spleáchas ar hidreacarbóin a laghdú. Cabhróidh comhoibriú le tíortha na hÁise Láir, leis an domhan Turcach agus Arabach, agus leis an tSín le lánacmhainneacht neamhfhuinnimh na hAsarbaiseáin a scaoileadh.

RÓL FÁS NA hAZERBAIJAN DO MHHARGAÍ NA LÁRIONADAÍ

Tá naisc láidre stairiúla agus chultúrtha ag an Asarbaiseáin le tíortha na hÁise Láir (CA): an Chasacstáin, an Chirgeastáin, an Táidsíceastáin, an Tuircméanastáin agus an Úisbéiceastáin. Tá an chomhpháirtíocht seo, seachas a forbairt ilghnéitheach, bunaithe ar uathúlacht gach tíre, rud a cheadaíonn iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe nua a bhfuil acmhainneacht shuntasach acu i gcoitinne. Spreagtar na bearta seo trí chomhchistí infheistíochta agus trí thionscadail infheistíochta aonair san earnáil phríobháideach a spreagadh. I measc na samplaí is déanaí tá tógáil óstán cúig réalta ag infheisteoirí Asarbacha ar chladach Loch Issyk-Kul sa Chirgeastáin.

Don Asarbaiseáin agus do thíortha CA, is foirmiú nádúrtha idirspleáchais eacnamaíoch é forbairt tapa naisc infheistíochta agus trádála-eacnamaíoch, bunaithe ar fhréamhacha coiteanna ach ag leathnú i gcomhthéacs leasanna, spriocanna agus mianta comhroinnte.

Aiseolas

Tagann an comhar seo ar fhreagairt láithreach i measc lucht gnó. Ag deireadh 2022, shínigh an Asarbaiseáin agus an Chirgeastáin comhaontú chun an Ciste Asarbaiseáin-Chirgeastáin a bhunú le caipiteal cairte de $25 milliún, ach cheana féin i mbliana tá a chaipiteal méadaithe go $100 milliún mar gheall ar éileamh i measc fiontraithe na Cirgise. Tá comhfhiontair á mbunú go gníomhach in earnálacha éagsúla, amhail talmhaíocht nó tionscal na ngluaisteán. 

Searmanas sínithe doiciméad idir Poblacht na hAsarbaiseáine agus Poblacht na Cirgise

Meallann timpeallacht fabhrach infheistíochta agus gnó a cruthaíodh san Asarbaiseáin fiontraithe CA. Bhunaigh an chuideachta Úisbéiceastáinis "Uzavtosanoat" i gcomhpháirtíocht le comhghleacaithe Asarbaiseáinis línte cóimeála do ghluaisteáin Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker agus Malibu i gCeathrú Tionsclaíoch Hajigabul. Déantar na táirgí go léir a mhonarú de réir na gcaighdeán domhanda atá leagtha síos ag General Motors. Léiríonn bunú an Chiste Infheistíochta Turkic, comhchuideachta infheistíochta leis an Úisbéiceastáin, agus comhchiste infheistíochta leis an gCirgeastáin go soiléir go bhfuil tíortha an réigiúin ag ullmhú chun comhar a ardú go leibhéal iomlán nua le fócas ar thionscadail shonracha agus ar chruthú deiseanna leathana do chiorcail ghnó.

Le 5 bliana anuas, tá méadú 2.5 uair tagtha ar láimhdeachas trádála an Asarbaiseáin le tíortha CA, ag dul thar $1.3 billiún. Tá ról speisialta ag Clár Speisialta na Náisiún Aontaithe do Gheilleagair na hÁise Láir (SPECA) i bhforbairt an chomhair idir an Asarbaiseáin agus CA. Tá an Asarbaiseáin tiomanta do lánpháirtiú réigiúnach, agus tá ról lárnach ag an Asarbaiseáin sa chlár seo, agus áit uathúil aige mar dhroichead idir CA agus an Eoraip. Chuir an Asarbaiseáin tús leis an gcéad Chruinniú Mullaigh de bhallstáit SPECA le 25 bliain, a bhí ar siúl ar an 24 Samhain anuraidh i Baku. Agus an tábhacht a bhaineann leis an gcomhar idir an Asarbaiseáin agus an CA á aithint, tá Ciste Iontaobhais Ilchomhpháirtí SPECA á bhunú faoi choimirce na NA.  

Sa chomhpháirtíocht seo, tá an Asarbaiseáin tábhachtach don dá thaobh. Don Eoraip, is ionann CA agus margadh atá ag fás le daonra de 80 milliún duine. Is réigiún é atá saibhir ó thaobh acmhainní nádúrtha de a d’fhéadfadh, in éineacht leis an Asarbaiseáin, a bheith ina fhoinse thábhachtach d’allmhairí fuinnimh. Cuireann an Asarbaiseáin na billiúin méadar ciúbach gáis ar fáil don Eoraip go bliantúil, agus bunaithe ar chomhaontú a síníodh an samhradh seo caite, tosóidh an tír ag soláthar leictreachais trasna urlár na Mara Duibhe. Feidhmeoidh an Asarbaiseáin freisin mar phointe idirthurais leictreachais ón gCasacstáin agus ón Úisbéiceastáin chuig an AE.

Ar a seal, do thíortha CA, tá an Asarbaiseáin tábhachtach mar mhol onnmhairithe chun táirgí, lena n-áirítear neamh-ola agus gás, a sholáthar do mhargaí Eorpacha. Le taithí ollmhór sa tionscal ola agus gáis, is féidir leis an Asarbaiseáin tacú freisin le hiniúchadh agus forbairt acmhainn fuinnimh na dtíortha CA. Tá sé molta ag an taobh Kazakh freisin go ndéanfadh SOCAR tionscadail i dtaiscéalaíocht gheolaíoch a bhreithniú.

Ón mbliain seo caite, tá an Chasacstáin tosaithe freisin ar ola a onnmhairiú tríd an Asarbaiseáin, á hiompar trí phíblíne Baku-Tbilisi-Ceyhan. Is comhpháirtí cobhsaí iontaofa é an Asarbaiseáin, agus meallann ard-údarás Baku oifigiúil ar an ardán idirnáisiúnta tíortha CA.

Agus, ar ndóigh, is é an comhar iompair agus lóistíochta bunchloch na comhpháirtíochta idir tíortha an Asarbaiseáin agus CA. Téann Bealach Iompair Idirnáisiúnta Tras-Caspian (TITR), ar a dtugtar an Meánchonair freisin, tríd an Asarbaiseáin. Ag tosú sa tSín, trasnaíonn sé an Chasacstáin, sroicheann sé an Mhuir Chaisp, téann sé isteach san Asarbaiseáin, agus ansin leanann sé ar aghaidh go dtí an tSeoirsia, Türkiye, agus an Eoraip. Feidhmíonn an bealach go gníomhach sa dá threo.

I gcomhthéacs na staide geopolitical reatha, tá méadú suntasach tagtha ar an spéis sa Mheánchonair. Le dhá bhliain anuas, tá méadú faoi thrí tagtha ar líon an iompair lastais feadh sé, dúbailt in 2022 agus méadú 65% in 2023 - ó thart ar 840,000 tonna in 2021 go 2.76 milliún tonna in 2023.

Ní hamháin gur chruthaigh infheistíochtaí suntasacha ón Asarbaiseáin chun na conairí iompair idirnáisiúnta a théann trína chríoch a leathnú, artaire ríthábhachtach don trádáil idir an Áise agus an Eoraip ach d’fhág siad gur féidir freagairt thapa a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda. Ba léir é seo le linn an chogaidh Rúisigh-Úcráine nuair a atreoraíodh sreafaí lasta ón Chonair Thuaidh go dtí an Mheán-chonair.

Tá an Mheánchonair ar cheann de na bealaí is giorra ón tSín go dtí an Eoraip. Leanann táscairí iompair lastais ag fás go heaspónantúil mar gheall ar iarrachtaí comhordaithe stáit an réigiúin. Tá rannpháirtithe TITR, agus iad ag aithint ról méadaitheach na conaire, ag obair le chéile ar bheartais taraife a aontú, ar chomhordú teicniúil, agus ar sheirbhísí a sholáthar feadh an bhealaigh. Chuige sin, tá comhfhiontar bunaithe ag údaráis iarnróid na Casacstáine, na hAsarbaiseáine agus na Seoirsia ar a dtugtar Middle Corridor Multimodal Ltd.

Tuigeann an tAontas Eorpach go maith tábhacht na Meán-chonair. Sa Bhruiséil an 29-30 Eanáir i mbliana, tionóladh an chéad Fhóram d’Infheisteoirí mar chuid den tionscnamh Global Gateway. Gheall institiúidí airgeadais Eorpacha agus idirnáisiúnta €10 billiún a infheistiú i bhforbairt naisc iompair inbhuanaithe in CA, lena n-áirítear an TITR.

Rachaidh forbairt na Meán-Chonair chun sochair freisin do stáit eile de chuid an CA talún a bhfuil suim acu trádáil a mhéadú leis an Eoraip. Amach anseo, d’fhéadfaí lastais lastais ón tSín go dtí an Eoraip a éagsúlú trí iarnród na Síne-Chirgeastáin-Úisbéiceastáin a thógáil le tuilleadh rochtana ar Mhuir Chaisp, ansin tríd an Asarbaiseáin agus ar aghaidh trí iarnród Baku-Tbilisi-Kars go dtí an Türkiye agus an Eoraip, nó trí chalafoirt Sheoirseach ar an Muir Dhubh. Laghdaíonn a leithéid de éagsúlú geografach spleáchas ar bhealaí traidisiúnta, feabhsaíonn sé iomaíocht, agus íslíonn sé costais iompair. Ina theannta sin, éascaíonn naisc a fhorbairt rannpháirtíocht tíortha réigiúnacha i slabhraí luacha domhanda agus cuireann sé le leathnú a dtrádála.

NAISC TRÁDÁLA AGUS INFHEISTÍOCHTA A FHORBAIRT LEIS AN ARD-THOIR

Tá suim ag tíortha Arabacha freisin in acmhainneacht eacnamaíoch na hAsarbaiseáine. Tá infheisteoirí an Mheánoirthir ag infheistiú go gníomhach i dtionscadail atá á gcur i bhfeidhm sa phoblacht. Cuimsíonn an comhar seo earnálacha éagsúla, ag cur le cobhsaíocht eacnamaíoch agus réigiúnach.

Is féidir an comhar eacnamaíoch idir an Asarbaiseáin agus tíortha Arabacha a fheiceáil mar leanúint loighciúil de chomhar an Asarbaiseáin le tíortha CA, rud a chruthaíonn sineirgíocht níos cumhachtaí do chomhpháirtíocht réigiúnach leathan agus éifeachtach. Ní comhtharlú ar bith é gur tugadh cuireadh chuig an Asarbaiseáin ag Cruinniú Mullaigh SPECA na bliana seo caite, Príomh-Airí na Seoirsia agus na hUngáire, chomh maith le hArd-Rúnaí Chomhairle Comhair na Murascaille, chuig an Asarbaiseáin mar aíonna oinigh. "Táim cinnte go n-éascófar an Cruinniú Mullaigh a thionól le rannpháirtithe den sórt sin le haghaidh formáid níos leithne de chomhar eacnamaíoch," a dúirt Uachtarán Asarbaiseáinis Ilham Aliyev ag an am.

Tá an comhar idir an Asarbaiseáin agus tíortha Arabacha tar éis móiminteam a bhaint amach le blianta beaga anuas. Cuirtear é seo in iúl i leathnú an chomhair trádála agus eacnamaíoch agus san idirghníomhaíocht infheistíochta.

In 2023, tháinig méadú 30.3% ar láimhdeachas trádála leis an UAE, leis an Araib Shádach 34.5%, le Catar 43.6%, leis an Ailgéir 50%, agus leis an Iordáin 58%. Téann turasóirí ó thíortha na Murascaille Peirsis ar saoire go gníomhach san Asarbaiseáin. Anuraidh, thug 350,000 turasóir ón réigiún seo cuairt ar an tír - an dara réigiún is mó i dtéarmaí turasóirí a thug cuairt ar Asarbaiseáin tar éis na dtíortha CIS.

Don domhan Arabach, tá luach straitéiseach ag an Asarbaiseáin mar chomhpháirtí iontaofa a éascaíonn rochtain níos leithne ar mhargaí Eorpacha. Mar shampla, i mí Feabhra na bliana seo caite, dúirt Aire Stáit UAE um Thrádáil Eachtrach, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, go bhfuil an Asarbaiseáin ina gheata chuig Oirthear na hEorpa agus go leor tíortha eile sa réigiún.

Mar sin, cuidíonn an Asarbaiseáin leis an UAE chun earraí a ath-onnmhairiú go tíortha eile. I measc na bpríomh-earraí den sórt sin, thug an tAire Al Zeyoudi faoi deara gluaisteáin, teilifíseáin, fóin chliste, ríomhairí, leatháin alúmanaim, olaí mianraí, boinn, agus fiú táirgí clóite. Mhéadaigh an Asarbaiseáin a onnmhairí táirgí neamh-ola agus gáis chuig an UAE freisin, rud a fhágann níos mó ná leath den láimhdeachas iomlán trádála idir an dá thír anuraidh.

Síniú comhaontú maidir le comhfhiontar infheistíochta a bhunú idir ADQ agus AIH

Daingnítear an caidreamh comhpháirtíochta straitéiseach idir an Asarbaiseáin agus an UAE leis na comhthionscnaimh infheistíochta. Chun na hiarrachtaí infheistíochta frithpháirteacha seo a éascú, d'fhógair ADQ, cuideachta infheistíochta agus sealbhaíochta atá bunaithe in Abu Dhabi, agus Asarbaiseáin Investment Holding (AIH), bunú comhfhiontar infheistíochta. Tá sé mar aidhm ag an bhfiontar seo infheistíocht a dhéanamh i bpríomhearnálacha comhleasa, lena n-áirítear talmhaíocht, teicneolaíocht, cógaisíocht agus bonneagar fuinnimh. Déanfaidh an t-ardán deiseanna infheistíochta a shainaithint agus a ghiaráil chun torthaí airgeadais inbhuanaithe a ghiniúint. Ar dtús, díreoidh infheistíochtaí ar an Asarbaiseáin, ar an UAE, agus ar an Áise Láir, agus d’fhéadfaí iad a leathnú go réigiúin eile. Beidh sciar 50 faoin gcéad ag ADQ agus AIH araon sa bhfiontar, agus geallfaidh gach páirtí $500 milliún don tionscnamh.

Is sainairíonna iad na naisc eacnamaíocha idir an Asarbaiseáin agus an domhan Arabach ag an acmhainneacht ollmhór do chomhar déthaobhach agus iltaobhach araon. Mar gheall ar shuíomh straitéiseach an Asarbaiseáin ag crosbhealach mór-chonairí iompair domhanda, atá níos ábhartha fós i gcomhthéacs na n-ionsaithe sa Mhuir Rua agus na coinbhleachta idir an Rúis agus an Úcráin, tá sé ina lárionad tábhachtach chun comhpháirtíocht eacnamaíoch a leathnú le tíortha Arabacha. I measc na bpríomhréimsí comhoibrithe seo tá talmhaíocht, tionscal éadrom, cógaisíocht agus foinsí in-athnuaite fuinnimh.

Gléasra Gréine PV an Gharda Síochána

Níl anseo ach roinnt samplaí. I mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, d'oscail an gléasra cumhachta gréine is mó sa réigiún Chaisp agus an CIS, Gléasra Gréine PV Garadagh le cumas 230 MW, san Asarbaiseáin. Tá luach infheistíochta $262 milliún ag an tionscadal, arna chur i bhfeidhm ag Masdar ón UAE. Fuair ​​cuideachta eile ón UAE, ADNOC, sciar 30% i réimse gáis Absheron, a d’fhéadfadh a bheith ina fhoinse eile do sheachadtaí chuig an Eoraip trí Chonair Gháis an Deiscirt. Le linn COP28 i Dubai, shínigh SOCAR (Cuideachta Ola Stáit na hAsarbaiseáin) agus ADNOC comhaontú ar chomhar straitéiseach, ag beartú comhoibriú i gcosaint an chomhshaoil, hidrigin ghorm, fuinneamh geoiteirmeach, agus bainistíocht astaíochtaí carbóin. Tá sé beartaithe ag an dá chuideachta comhoibriú san UAE agus i dtíortha eile freisin.

Insealbhú oifigiúil Gléasra Gréine PV an Gharda Síochána 230 MW 

Is é ACWA Power ón Araib Shádach an chéad infheisteoir eachtrach san Asarbaiseáin a fuair doiciméad cur chun cinn infheistíochta i réimse na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite. Infheisteoidh a fochuideachta áitiúil $245 milliún i dtógáil thionscadal feirme gaoithe Khizi-Absheron. Samhlaíonn an chuideachta freisin go dtáirgfear leasachán glas ísealcharbóin, úiré go príomha, in éineacht le SOCAR.

Searmanas úrnua do Ghléasra Cumhachta Gaoithe “Khizi-Absheron”.

Agus is iad seo ach cuid de na tionscadail, ag cur san áireamh an t-éileamh ard ó infheisteoirí agus ar an bhfíric go bhfuil na réigiúin Karabakh, East Zangezur, agus Nakhchivan dearbhaithe mar chriosanna fuinnimh glas. Níl clár fuinnimh in-athnuaite an Asarbaiseáin teoranta do ghléasraí cumhachta gréine nó gaoithe. Tá an tír ag forbairt a cumas hidreachumhachta go gníomhach. Mar shampla, i gcríocha scaoilte Karabakh agus Thoir Zangezur, tá stáisiúin chumhachta hidrileictreacha le cumas 170 MW curtha i bhfeidhm cheana féin. Laistigh de thrí bliana, tá sé beartaithe a gcumas a mhéadú go 500 MW.

COMHPHÁIRTÍOCHT STRAITÉISEACH EACNAMAÍOCH A TÓGÁIL LEIS AN tSín

Lonnaithe ag crosbhóthar na hEorpa agus na hÁise, feidhmíonn an Asarbaiseáin mar mhol iompair idéalach d'iompróirí lasta idirnáisiúnta. Chun an acmhainneacht seo a bhaint amach go hiomlán, tá infheistíocht déanta ag an rialtas i bhforbairt bonneagair iompair le blianta anuas agus ghlac sé páirt ghníomhach i dtionscnaimh iompair idirnáisiúnta.

Bhí an Asarbaiseáin ar cheann de na chéad tíortha chun tacú le "Tionscnamh Creasa agus Bóthair" na Síne (BRI), a bhí dírithe ar bhealaí trádála sa réigiún Eurasian a fheabhsú agus a leathnú. Mar imreoir straitéiseach in TITR, tá tábhacht nach beag ag an Asarbaiseáin do thionscnamh BRI, go háirithe i bhfianaise na gcoinníollacha geopolitical reatha ina gcuirtear iallach ar iompróirí lasta bealaí eile a lorg.

Chuir an tSín béim arís agus arís eile ar thábhacht an Mheánchonair agus ar an ngá atá le naisc eacnamaíocha leis an Asarbaiseáin a leathnú. Le linn an tríú Fóram Creasa agus Bóthair um Chomhar Idirnáisiúnta i mBéising i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, d'athdhearbhaigh Uachtarán na Síne Xi Jinping tiomantas na Síne chun tacú le forbairt TITR. Ní hamháin go bhfuil sé beartaithe ag an tSín bealaí talún a fhorbairt ach freisin calafoirt a chomhtháthú go gníomhach faoi chuimsiú an Bhóthair Shíoda Mhuirí, chomh maith le dlús a chur le tógáil an Chonair Trádála Idirnáisiúnta Talún-Farraige Nua.

In 2023, mhéadaigh an láimhdeachas trádála idir an Asarbaiseáin agus an tSín 43.7% i gcomparáid le 2022, rud a sháraigh $3.1 billiún. De réir Choiste Custaim Stáit na hAsarbaiseáine, d’onnmhairigh an tSín earraí arbh fhiú $3.02 billiún iad chuig an bPoblacht Chaisp, atá 45% níos mó ná mar a bhí in 2022. Tháinig méadú 8.2% ar onnmhairí Asarbaiseáinis go dtí an tSín, agus tá suim ag an tSín i leathnú breise ar allmhairí ón Asarbaiseáin. Pléadh é seo i mí na Samhna na bliana seo caite le linn cruinniú den Choimisiún Idir-Rialtasach um Thrádáil agus Chomhar Eacnamaíochta idir an Asarbaiseáin agus an tSín. Ag an am sin, mhol taobh na Síne comhghrúpa a bhunú chun tionscadail infheistíochta a fhorbairt, ag léiriú spéise i gcomhar a leathnú, lena n-áirítear i réimsí an fhuinnimh ghlais agus na dteicneolaíochtaí digiteacha.

Sa bhliain chéanna, thug Ambasadóir urghnách agus lánchumhachtach na Síne chuig an Asarbaiseáin, Guo Min, i gcomhrá le hiriseoirí, faoi deara an fás tapa ar líon na bhfiontar Síneach atá ag lorg deiseanna comhair san Asarbaiseáin. "Faoi láthair, tá caibidlíochtaí gníomhacha agus comhairliúcháin ar siúl ar raon leathan tionscadal, mar shampla leictreachas a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite, stóráil fuinnimh, tionscal ceimiceach, talmhaíocht, loighistic agus iompar," a dúirt Guo Min.

Cabhróidh tionscnamh BRI le hinfheistíochtaí suntasacha eachtracha a mhealladh isteach i dtionscadail bhonneagair na hAsarbaiseáine, amhail iarnróid, calafoirt agus páirceanna tionsclaíochta. Cruthóidh na hinfheistíochtaí seo poist, feabhsóidh siad bonneagar, agus spreagfaidh siad fás eacnamaíoch.

Mar dhroichead idir ilchríocha, osclaíonn an Asarbaiseáin go leor deiseanna. Cuireann sní isteach na n-infheistíochtaí, na comhpháirtíochtaí trádála rathúla, agus an leathnú ar chomhar réigiúnach go léir le fás eacnamaíoch na tíre agus lena seasamh mar phríomhghníomhaí ar an stáitse domhanda.

Níl ach tús á chur le cosán na hAsarbaiseáin mar “Gateway to Asia”. Leanann an tír de naisc réigiúnacha a neartú agus páirt a ghlacadh i dtionscnaimh straitéiseacha, agus leanfaidh a tionchar agus a rathúnas ag fás go tapa.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending