Ceangail le linn

Geilleagar

# COVID-19 - 'Nollaig dhifriúil a bheidh i Nollaig na bliana seo'

foilsithe

on

Inniu (28 Deireadh Fómhair) chuir an Coimisiún Eorpach a moltaí le haghaidh bearta breise chun dul i ngleic le COVID-19 roimh chruinniú an lae amárach (29 Deireadh Fómhair), trí fhíschomhdháil, ó cheannairí rialtais na hEorpa. 

Tá na bearta dírithe ar chur chuige níos comhordaithe maidir le comhroinnt sonraí, tástáil, trealamh míochaine agus neamhleighis, taisteal agus straitéisí vacsaínithe. D'iarr Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen comhoibriú, comhordú agus dlúthpháirtíocht. 

Dúirt Von der Leyen: “Inniu táimid ag seoladh bearta breise inár gcomhrac i gcoinne an víris; ó rochtain a mhéadú ar thástáil thapa agus ar fheachtais vacsaínithe a ullmhú, go taisteal sábháilte a éascú nuair is gá. Iarraim ar na Ballstáit oibriú go dlúth le chéile. Cuideoidh céimeanna misniúla a ghlactar anois le saolta a shábháil agus slite beatha a chosaint. Ní thiocfaidh aon bhallstát chun cinn go sábháilte ón bpaindéim seo go dtí go ndéanfaidh gach duine é. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá an t-ardú i rátaí ionfhabhtaithe COVID-19 ar fud na hEorpa an-scanrúil. Teastaíonn gníomh cinntitheach láithreach chun an Eoraip chun beatha agus slite beatha a chosaint, chun an brú ar chórais chúram sláinte a mhaolú, agus chun scaipeadh an víris a rialú. "

Chuir an tOllamh Peter Piot, atá mar phríomh-eolaí i bpainéal comhairleoirí an Choimisiúin, imní an Uachtaráin in iúl, ag rá nach raibh “piléar airgid” ann. Dúirt sé go raibh an Eoraip ag íoc ardphraghas as bearta a scíth a ligean i rith an tsamhraidh, ag cur leis go n-oibríonn bearta cosúil leis an masc a chaitheamh chomh fada agus a dhéanann gach duine é.

Thug sé foláireamh freisin i gcoinne “tuirse corónach” agus leag sé béim nach raibh aon chomhbhabhtáil idir sláinte agus an geilleagar. Ag tagairt do thuarascáil san Financial Times, dúirt sé gur gá an tsaincheist sláinte a shocrú chun damáiste eacnamaíoch a theorannú. 

Na hiarrachtaí nua, féach ar go leor gníomhartha, mar shampla:

Sreabhadh na faisnéise a fheabhsú chun cinnteoireacht eolasach a cheadú: Tá sé riachtanach faisnéis chruinn, chuimsitheach, inchomparáide agus thráthúil a roinnt ar shonraí eipidéimeolaíocha, chomh maith le tástáil, rianú teagmhála agus faireachas sláinte poiblí, chun an chaoi a scaipeann an coronavirus ag leibhéal réigiúnach a rianú. agus leibhéal náisiúnta agus na sonraí ábhartha go léir a sholáthar don Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus don Choimisiún.

Tástáil níos éifeachtaí agus níos gasta a bhunú: Tá an Coimisiún ag moladh tástálacha mear antaigin a cheannach go díreach agus iad a sheachadadh chuig na Ballstáit, ag úsáid € 100 milliún faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála. I gcomhthreo leis sin, tá an Coimisiún ag seoladh comhsholáthair chun an dara sruth rochtana a chinntiú. Ba cheart an deis a thabhairt do thaistealaithe dul faoi thástáil tar éis dóibh teacht. Má tá tástálacha diúltacha COVID-19 le bheith riachtanach nó molta le haghaidh aon ghníomhaíochta, tá sé riachtanach aitheantas frithpháirteach a thabhairt do thástálacha, go háirithe i gcomhthéacs an taistil.

Úsáid iomlán a bhaint as rianú teagmhála agus aipeanna rabhaidh thar theorainneacha: D’fhorbair ballstáit an AE 19 aip náisiúnta um rianú teagmhála agus rabhaidh, a íoslódáladh níos mó ná 52 milliún uair. Sheol an Coimisiún réiteach le déanaí chun aipeanna náisiúnta a nascadh ar fud an AE trí ‘Sheirbhís Tairsí Chónaidhm na hEorpa’. Rinneadh trí aip náisiúnta (an Ghearmáin, Éire, agus an Iodáil) a nascadh den chéad uair an 19 Deireadh Fómhair nuair a tháinig an córas ar líne. Iarrann an Coimisiún ar gach stát aipeanna éifeachtacha comhoiriúnacha a chur ar bun agus a n-iarrachtaí cumarsáide a threisiú chun a n-iontógáil a chur chun cinn.

Vacsaíniú éifeachtach: Iarracht tosaíochta is ea vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha a fhorbairt agus a ghlacadh chun deireadh a chur leis an ngéarchéim go tapa. Ní mór do Bhallstáit a ghlacadh chun a bheith ullmhaithe go hiomlán, lena n-áirítear straitéisí náisiúnta vacsaínithe a fhorbairt. Cuirfidh an Coimisiún comhchreat tuairiscithe i bhfeidhm agus ardán chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht straitéisí náisiúnta vacsaíní. Chun na cleachtais is fearr a roinnt, cuirfear conclúidí an chéad athbhreithnithe ar phleananna vacsaínithe náisiúnta i láthair i mí na Samhna 2020.

Cumarsáid éifeachtach le saoránaigh: Tá cumarsáid shoiléir riachtanach chun go n-éireoidh le freagairt na sláinte poiblí, tá an Coimisiún ag éileamh ar na Ballstáit go léir feachtais chumarsáide a athsheoladh chun cur i gcoinne faisnéise bréagacha, míthreorach agus contúirteacha a leanann de bheith ag scaipeadh, agus chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol “ tuirse paindéimeach ”. Is réimse sonrach é an vacsaíniú ina gcaithfidh údaráis phoiblí a ngníomhartha a mhéadú chun dul i ngleic le mífhaisnéis agus muinín an phobail a dhaingniú, mar ní bheidh aon chomhréiteach ann maidir le sábháilteacht nó éifeachtúlacht faoi chóras láidir um údarú vacsaíní na hEorpa. 

Soláthairtí riachtanacha a fháil: Sheol an Coimisiún comhsholáthar nua do threalamh míochaine le haghaidh vacsaínithe.

Taisteal sábháilte a éascú: Iarrann an Coimisiún ar bhallstáit an Moladh a ghlac an Chomhairle a chur i bhfeidhm go hiomlán le haghaidh cur chuige comhordaithe agus comhordaithe i leith srianta ar shaorghluaiseacht. Teastaíonn soiléireacht agus intuarthacht ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí. Ba cheart aon bhearta rialaithe teorann inmheánacha a bhaineann le COVID-19 a ardú.

afghanistan

Comhdháil na hAfganastáine 2020: Síocháin inbhuanaithe, frith-éilliú agus éifeachtúlacht cabhrach ar an gclár oibre

foilsithe

on

Tosaíonn Comhdháil 2020 na hAfganastáine inniu (23 Samhain) le AE ag comh-eagrú agus ag glacadh páirte i líon na n-imeachtaí a bheidh ar siúl roimh sheisiún iomlánach an lae amárach (24 Samhain). Beidh an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ina chomhchathaoirleach, in éineacht le hAire Gnóthaí Eachtracha na hAfganastáine Mohammad Haneef Atmar ar ócáid ​​ar shíocháin inbhuanaithe (sruth beo ar fáil), le fócas ar chearta an duine a chur chun cinn agus mná a chumhachtú, agus freisin ar dhídeanaithe agus filleadh.

Tabharfaidh an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen óráid ag ócáid ​​ar fhrith-éilliú agus ar dhea-rialachas, agus trína dhéanamh sin leagfaidh sé béim ar ionchas an AE go gcomhlíonfaidh rialtas na hAfganastáine a chlár oibre athchóirithe. Glacfaidh oifigigh AE páirt freisin in imeacht tríú taobh a bheidh ar siúl roimh an gcomhdháil, maidir le héifeachtacht cúnaimh.

Amárach, tabharfaidh Ardionadaí / Leas-Uachtarán an AE Josep Borrell óráid ag seisiún oscailte na comhdhála, nuair a thabharfaidh sé breac-chuntas ar sheasamh an AE ar an gcaibidlíocht leanúnach síochána laistigh den Afganastáin, chomh maith leis na coinníollacha maidir le tacaíocht an AE, a bhí curtha i láthair le déanaí páipéar comhúdar le príomhdheontóirí idirnáisiúnta.

Níos déanaí, seachadfaidh an Coimisinéir Urpilainen gealltanas cúnaimh airgeadais an AE ag an gcomhdháil. Beidh an dá idirghabháil ar fáil ar EbS. Tá tuilleadh faisnéise faoi chaidrimh AE-Afganastáin ar fáil in a bileog eolais tiomnaithe agus ar an láithreán gréasáin de Thoscaireacht an AE i Kabul.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Stop foréigean in aghaidh na mban: Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach agus ón Ardionadaí

foilsithe

on

Roimh an Lá Idirnáisiúnta chun Foréigean in aghaidh na mBan a Dhíchur an 25 Samhain, rinne an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell (sa phictiúr) d’eisigh mé an ráiteas seo a leanas: “Is sárú ar chearta an duine é an foréigean in aghaidh na mban agus na gcailíní, agus níl aon áit aige san Aontas Eorpach, ná in áit ar bith eile ar domhan. Tá scála na faidhbe fós scanrúil: d’fhulaing bean as gach triúr san Aontas Eorpach foréigean corpartha agus / nó gnéasach. Tá foréigean in aghaidh na mban i ngach tír, cultúr agus pobal.

"Thaispeáin an paindéim COVID-19 arís gur áit shábháilte é roinnt mná nach fiú a dteach féin. Is féidir athrú a dhéanamh, ach teastaíonn gníomh, tiomantas agus diongbháilteacht uaidh. Tá an AE tiomanta leanúint ar aghaidh ag obair gan staonadh lena chomhpháirtithe chun imscrúdú a dhéanamh agus gníomhartha foréigin a phionósú, tacaíocht d’íospartaigh a chinntiú, agus ag an am céanna aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus an creat dlíthiúil a threisiú.

"Tríd ár dTionscnamh Spotsolas táimid ag troid foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní cheana féin, i 26 tír ar fud na cruinne. An tseachtain seo cuirfimid Plean Gníomhaíochta nua i láthair maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní inár ngníomhartha seachtracha. Iarraimid ar bhallstáit freisin Coinbhinsiún Iostanbúl a dhaingniú - an chéad ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí ar an leibhéal idirnáisiúnta chun foréigean in aghaidh na mban agus an fhoréigin teaghlaigh a chomhrac. Tá ár gcuspóir an-soiléir: deireadh a chur le gach cineál foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní. Táimid faoi chomaoin ag na híospartaigh uile. "

An ráiteas iomlán agus an bhileog fíricí atá ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Coronavirus: An Coimisiún chun 200 robots díghalrúcháin a sholáthar d’ospidéil na hEorpa

foilsithe

on

Mar chuid dá iarrachtaí leanúnacha chun dul i ngleic le scaipeadh coronavirus agus an trealamh riachtanach a sholáthar do bhallstáit, sheol an Coimisiún ceannach 200 robots díghalrúcháin a sheachadfar chuig ospidéil ar fud na hEorpa. Ar an iomlán, tá buiséad tiomnaithe suas le € 12 milliún ar fáil ón Ionstraim Tacaíochta Éigeandála (ESI). Chuir ospidéil ó fhormhór na mBallstát in iúl go raibh gá agus spéis acu na robots seo a fháil, ar féidir leo seomraí caighdeánacha othar a dhíghalrú, ag úsáid solas ultraivialait, chomh tapa le 15 nóiméad, agus ar an gcaoi sin cuidiú le scaipeadh an víris a chosc agus a laghdú. Tá an próiseas á rialú ag oibreoir, a bheidh suite lasmuigh den spás atá le díghalrú, d’fhonn aon nochtadh don solas UV a sheachaint.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager: “Is féidir le teicneolaíochtaí atá ag forbairt fórsaí athraithe a chur ar bun agus feicimid sampla maith de seo sna robots díghalrúcháin. Fáiltím roimh an ngníomh seo chun cabhrú lenár n-ospidéil san Eoraip an riosca ionfhabhtaithe a laghdú - céim thábhachtach chun scaipeadh an chró-víris a choinneáil. " Dúirt Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh, Thierry Breton: “D’fhan an Eoraip athléimneach agus láidir i rith na géarchéime reatha. Ó shaoránaigh an AE atá sáinnithe thar lear a aischur go táirgeadh maisc a mhéadú agus a chinntiú go sroicheann trealamh míochaine iad siúd a bhfuil sé de dhíth orthu laistigh den mhargadh aonair, táimid ag gníomhú chun ár saoránaigh a chosaint. Anois táimid ag úsáid robots díghalrúcháin in ospidéil ionas gur féidir lenár saoránaigh leas a bhaint as an teicneolaíocht seo a d’fhéadfadh a bheith ag sábháil beatha. "

Táthar ag súil go seachadfar na robots sna seachtainí amach romhainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending