Ceangail le linn

blog

Fánaíocht: Éilíonn EESC crios taraife aonair ar fud an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ba cheart go mbainfeadh daoine taitneamh as an ráta áitiúil agus iad ag úsáid a gcuid fón póca cibé áit a bhfuil siad san AE, a dúirt Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) i dtuairim a glacadh le déanaí ar ollchóiriú beartaithe ar rialacha fánaíochta an AE.

A crios taraife aonair, glaonna agus tomhaltas sonraí a thairiscint ag rátaí áitiúla do gach duine a bhfuil síntiús teileafóin acu san Eoraip, a bhfuil an luas agus an rochtain chéanna acu ar bhonneagar, cibé tír ina ndéantar an glao chuig nó uaidh: is é seo, dar leis an EESC, an sprioc atá ba cheart don AE dul i mbun seirbhísí fánaíochta a rialáil.

Cé go bhfáiltíonn sé roimh athbhreithniú beartaithe an Choimisiúin Eorpaigh ar an rialachán fánaíochta agus a chuspóirí mar chéim dhearfach sa treo ceart, creideann an EESC gur cheart cuspóir níos treise a leagan síos.

Aiseolas

"Is é an smaoineamh atá taobh thiar de mholadh an Choimisiúin gur cheart seirbhísí fánaíochta a sholáthar ag na coinníollacha céanna agus atá siad sa bhaile, gan aon srianta ar rochtain. Is togra maith é seo," a dúirt Christophe Lefèvre, rapóirtéir na tuairime EESC a glacadh ag seisiún iomlánach Iúil. "Creidimid, áfach, gur cheart dúinn dul níos faide ná coinníollacha agus a chinntiú nach gcaithfidh daoine san Eoraip níos mó a íoc as a gcumarsáid soghluaiste nuair a théann siad thar lear."

Cuireann an EESC i bhfios go láidir nach leor a shonrú, nuair a bhíonn cáilíocht nó luasanna comhchosúla ar fáil i líonra ballstát eile, nár cheart don oibreoir baile seirbhís fánaíochta ar chaighdeán níos ísle a sholáthar d’aon ghnó. Ciallaíonn sé seo, mar shampla, má tá nascacht 4G ag tomhaltóir sa bhaile, níor cheart go mbeadh 3G aige agus é ag fánaíocht má tá 4G ar fáil sa tír a dtaistealaíonn siad leis.

Cuid den fhadhb ná droch-bhonneagar áitiúil. Chun rochtain neamhtheoranta ar na glúine is déanaí agus na teicneolaíochtaí líonra a ráthú, ba cheart go mbeadh an AE réidh le infheistiú i mbonneagar na bearnaí atá ann a líonadh agus a chinntiú nach bhfuil "spotaí bána", ie réigiúin a bhfuil clúdach neamhleor leathanbhanda idirlín acu, agus is eol go bhfuil go leor acu lonnaithe i gceantair thuaithe agus chun cónaitheoirí agus gnóthais ionchasacha a thiomáint ar shiúl. Ba cheart don AE tabhairt isteach freisin riachtanais íosta gur cheart d’oibreoirí bualadh le chéile de réir a chéile ionas gur féidir le tomhaltóirí úsáid iomlán a bhaint as na seirbhísí seo.

Aiseolas

Ina theannta sin, áitíonn an EESC an gá atá le héileamh foláirimh iolracha le seoladh chuig tomhaltóirí chun iad a chosaint ar suaití billí nuair a sháraíonn siad teorainneacha a gcuid síntiús. Agus é ag druidim leis an uasteorainn, ba cheart don oibreoir foláireamh a thabhairt don tomhaltóir aon uair a ídíodh an toirt a socraíodh don fholáireamh roimhe seo arís, go háirithe le linn an tseisiúin chéanna glaonna nó úsáide sonraí.

Faoi dheireadh, díríonn an EESC ar cheist na úsáid chóir mar phointe greamaithe. Cé go luann gach conradh cumarsáide soghluaiste úsáid chóir i dtaca le fánaíocht, is oth leis an EESC nach ndéanann an rialachán é a shainiú. Ach leis an bpaindéim COVID tá daoine ag brath go mór ar ghníomhaíochtaí ar líne agus tá brí iomlán nua le húsáid chóir. Smaoinigh, áitíonn an EESC, cad a chiallaíonn sé sin do mhac léinn Erasmus atá ag freastal ar ollscoil thar lear, tar éis ranganna ar Fhoirne, Zúmáil nó ardán éigin eile. Úsáideann sé sin a lán sonraí, agus sroichfidh siad a n-uasteorainn mhíosúil go gasta. Is í an chothroime go mbeadh an uasteorainn chéanna ag daoine i staid mar sin sa tír a bhfuil siad ag tabhairt cuairte air agus atá acu ina dtír dhúchais.

cúlra

Cuireadh deireadh le formhuirir fánaíochta san AE an 15 Meitheamh 2017. Dheimhnigh an méadú tapa agus ollmhór sa trácht ó shin go bhfuil an t-athrú seo tar éis éileamh nár úsáideadh ar thomhaltas soghluaiste a scaoileadh, mar a léirítear sa chéad athbhreithniú iomlán ar an margadh fánaíochta a d’fhoilsigh an Eoraip Coimisiún i mí na Samhna 2019.

Rachaidh an rialachán fánaíochta reatha in éag i mí an Mheithimh 2022 agus tá céimeanna tionscanta ag an gCoimisiún chun a chinntiú go mbeidh sé fada ar feadh 10 mbliana breise agus é ag déanamh cosaint don todhchaí freisin agus ag teacht níos mó le torthaí comhairliúcháin phoiblí 12 sheachtain. Tá sé mar aidhm ag an athbhreithniú atá beartaithe:

· Uasphraghsanna níos ísle a íocann oibreoirí baile le hoibreoirí thar lear a sholáthraíonn seirbhísí fánaíochta, d’fhonn laghduithe ar phraghsanna miondíola a thiomáint;

· Faisnéis níos fearr a sholáthar do thomhaltóirí faoi tháillí breise agus iad ag glaoch ar uimhreacha seirbhíse speisialta, mar uimhreacha cúraim do chustaiméirí;

· Cáilíocht agus luas an líonra soghluaiste céanna a chinntiú thar lear agus atá sa bhaile, agus;

· Rochtain ar sheirbhísí éigeandála a fheabhsú agus tú ag fánaíocht.

Léigh tuairim EESC

Léigh an t-athbhreithniú atá beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach ar an rialachán fánaíochta

blog

ceangail le #Japan in amanna éiginnte a neartú

foilsithe

on

Bhí an 18ú babhta caibidlíochta ar chomhaontú trádála idir an AE agus an tSeapáin ar siúl i dTóiceo an tseachtain seo caite. Ba é seo an chéad bhabhta cainteanna ó chruinniú na gceannairí i mí an Mhárta idir an tUachtarán Juncker, an tUachtarán Tusk agus an Príomh-Aire Abe, áit ar dhearbhaigh siad uile ár dtiomantas na caibidlíochtaí seo a thabhairt i gcrích chomh luath agus is féidir i mbliana. Ag babhta na seachtaine seo caite, pléadh na saincheisteanna go léir a bhí le clúdach ag an gcomhaontú, ag obair i dtreo na bearnaí atá eadrainn a chúngú.

Foilseoimid tuarascáil níos mionsonraithe go luath faoi thart ar agus staid gach ábhair.

Toisc gur ghlac idirbheartaíochtaí trádála an AE le Ceanada agus na SA na ceannlínte le cúpla bliain anuas, bhí sé éasca dearmad a dhéanamh ar an bhfíric go bhfuil clár oibre trádála na hEorpa i bhfad níos leithne - ag leathnú freisin go dtí an tSeapáin, an ceathrú geilleagar is mó ar domhan agus an ceann is gaire dúinn comhpháirtí san Áise. Ba in 2013 a thug gach ballstát den AE treoir don Choimisiún Eorpach cainteanna a thosú maidir le déileáil trádála leis an tSeapáin, d’fhonn a dhéanamh níos éasca d’onnmhaireoirí na hEorpa a gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol le margadh láidir de bheagnach 130 milliún duine.

Tá an AE agus an tSeapáin cheana féin dlúthcheangail trádála. Onnmhairíonn an AE earraí agus seirbhísí os cionn € 80bn go dtí an tSeapáin gach bliain. Tá níos mó ná 600,000 post san AE nasctha le honnmhairí go dtí an tSeapáin, agus tá níos mó ná leathmhilliún duine fostaithe ag cuideachtaí Seapánacha amháin.

Mar sin féin, tá raon leathan bacainní ar thrádáil fós ag gnólachtaí Eorpacha. Is é atá i gceann acu ná taraifí custaim, go háirithe maidir le hallmhairí bia isteach sa tSeapáin. Tá dualgais ar go leor táirgí Eorpacha, mar shampla pasta, seacláid agus fíon ard go leor; téann an rud céanna do bhróga Eorpacha, do tháirgí leathair agus d'earraí eile. Cuireann sé seo bac ar rochtain ar mhargadh na Seapáine agus déanann sé ró-chostasach iad do go leor tomhaltóirí Seapánacha. D’fhéadfadh déileáil trádála feabhas mór a chur ar rochtain den sórt sin agus breis is € 1 billiún in aghaidh na bliana a fheiceáil ar tharaifí a bhaintear le peann.

Bacainn eile fós is ea riachtanais theicniúla na Seapáine, rud a fhágann go mbíonn sé níos deacra táirgí sábháilte Eorpacha a onnmhairiú go dtí an tSeapáin. Thiocfadh comhaontú i bhfad chun a chinntiú go mbeidh rialacha den sórt sin níos trédhearcaí agus níos cothroime dár n-onnmhaireoirí. Is é an bealach is fearr chun cothrom na Féinne a chinntiú ná a chinntiú go bhfuil na riachtanais ag teacht le caighdeáin idirnáisiúnta. Cheana féin, tá torthaí luachmhara mar thoradh ar ár n-idirbheartaíochtaí, toisc gur threisigh an AE agus an tSeapáin a gcomhoibriú i roinnt fóraim idirnáisiúnta um shocrú caighdeán, mar shampla ar mhótarfheithiclí. I gcomhthreo leis sin, ba mhaith linn díriú ar chabhrú le honnmhaireoirí níos lú a mbíonn constaicí níos lú ag cur isteach orthu go díréireach. Sin an fáth gur mhaith linn caibidil thiomnaithe a bheith againn dóibh sa chomhaontú.

Tá sé mar aidhm againn freisin deiseanna nua a chruthú do ghnólachtaí agus infheisteoirí seirbhísí Eorpacha i réimsí cosúil le seirbhísí muirí agus airgeadais nó trádáil dhigiteach, agus deiseanna móra a thabhairt ar mhargadh soláthair rialtas na Seapáine.

Tá díospóireacht phoiblí bríomhar leanúnach ar thrádáil agus ar dhomhandú, agus táimid anois ag cur na gceachtanna a foghlaimíodh ón díospóireacht seo i bhfeidhm inár gcaibidlíocht leis an tSeapáin. Beidh na ráthaíochtaí go léir sa chomhaontú trádála idir an AE agus an tSeapáin - a bheidh mar chuid den chomhaontú trádála idir an AE agus Ceanada - a chosnóidh an ceart chun rialáil a dhéanamh, rialacha láidre maidir le cearta saothair agus an comhshaol, agus ráthaíonn sé gur féidir le seirbhísí poiblí fanacht go poiblí. Tá sé beartaithe againn freisin go leanfaidh an tSeapáin ár samhail nua trédhearcach um réiteach díospóide infheistíochta, ar a dtugtar Córas na Cúirte Infheistíochta.

Déantar an próiseas idirbheartaíochta faoi ghrinnscrúdú dian ar bhallstáit an AE agus ar Pharlaimint na hEorpa. Ó Eanáir 2016 amháin, bhí 13 chruinniú ann le ballstáit uile an AE agus deich gcinn le coiste trádála Pharlaimint na hEorpa - ina theannta sin, tá grúpa monatóireachta tiomnaithe curtha ar bun ag Parlaimint na hEorpa don chaibidlíocht. Chuamar i gcomhairle go fairsing le páirtithe leasmhara, leis an tsochaí shibhialta go háirithe. Tá an ceann is déanaí foilsithe againn tograí agus tuarascálacha a chaibidliú de bhabhtaí caibidlíochta, agus d'fhoilsigh sé cuimsitheach measúnú ar thionchar comhaontaithe fhéideartha.

Tugann réamhaisnéisí eacnamaíocha le fios go dtarlóidh timpeall 90% d’fhás eacnamaíoch an domhain lasmuigh den Eoraip sna deich mbliana amach romhainn, cuid mhaith de san Áise. Mar sin caithfimid gníomhú anois, chun a chinntiú gur féidir le gnóthais, oibrithe agus feirmeoirí an AE leas iomlán a bhaint as na deiseanna fáis sin. Mar sin féin, seachas na buntáistí eacnamaíocha díreacha a bhaineann le beart trádála, tá pictiúr níos mó le cur san áireamh. Leis an tSeapáin, roinneann an AE tiomantas don chóras trádála idirnáisiúnta atá bunaithe ar rialacha, agus tá i bhfad níos mó i gcoiteann againn ná trádáil: tiomantas don daonlathas agus an smacht reachta, cosaint an chomhshaoil, agus ardchaighdeáin saothair, comhshaoil ​​agus cosanta tomhaltóirí. Tá gá anois leis an gcomhpháirtíocht lenár gcomhghuaillíocht is gaire san Áise a neartú, droichid a thógáil eadrainn, níos mó ná riamh agus muid ag tabhairt aghaidh ar chosantachas méadaithe ar fud an domhain. Chuirfeadh beart trádála AE-na Seapáine comhartha cumhachtach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

blog

Stagiaire Jeremy Schmetterer ceiliúradh lá breithe 21st

foilsithe

on

20150127_125103Comhghairdeas le Tuairisceoir AEintéirneach nua Jeremy Schmetterer, a cheiliúrann a 21ú breithlá inniu - 27 Eanáir 2015.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending