Ceangail le linn

teicneolaíocht

An tAcht um Hintleachta Saorga (AI): Tugann an Chomhairle solas glas deiridh do na chéad rialacha domhanda maidir le AI 

ROINN:

foilsithe

on

D'fhormheas an Chomhairle Eorpach dlí ceannródaíoch a bhfuil sé mar aidhm aige rialacha maidir le hintleachta saorga, an gníomh ar a dtugtar hintleachta saorga, a chomhchuibhiú. Leanann an reachtaíocht shuaitheanta cur chuige 'priacal-bhunaithe', rud a chiallaíonn dá airde an riosca chun díobháil a dhéanamh don tsochaí, is amhlaidh is déine na rialacha. Is é an chéad cheann dá leithéid ar domhan é agus féadann sé caighdeán domhanda a shocrú do rialáil AI. 

Tá sé mar aidhm ag an dlí nua forbairt agus glacadh córas AI atá sábháilte agus iontaofa a chothú ar fud mhargadh aonair an AE ag gníomhaithe príobháideacha agus poiblí araon. Ag an am céanna, tá sé mar aidhm aige urraim do chearta bunúsacha shaoránaigh an AE a áirithiú agus infheistíocht agus nuálaíocht a spreagadh san intleacht shaorga san Eoraip. Ní bhaineann an tAcht AI ach amháin le réimsí laistigh de dhlí an AE agus soláthraíonn sé díolúintí ar nós córais a úsáidtear go heisiach le haghaidh míleata agus cosanta chomh maith le críocha taighde. 

Is garsprioc shuntasach don Aontas Eorpach é glacadh an Achta AI. Tugann an dlí suntasach seo, an chéad cheann dá leithéid ar domhan, aghaidh ar dhúshlán teicneolaíochta domhanda a chruthaíonn deiseanna dár sochaithe agus dár ngeilleagair freisin. Leis an Acht AI, leagann an Eoraip béim ar a thábhachtaí atá muinín, trédhearcacht agus cuntasacht agus í ag déileáil le teicneolaíochtaí nua agus ag an am céanna a áirithiú go bhféadfaidh an teicneolaíocht seo atá ag athrú go tapa teacht chun cinn agus borradh a chur faoin nuálaíocht Eorpach. 
Mathieu Michel, rúnaí stáit na Beilge um digitiú, simpliú riaracháin, cosaint príobháideachta, agus rialachán foirgníochta

Aicmiú córais AI mar chleachtais AI ardriosca agus toirmiscthe

Déanann an dlí nua cineálacha éagsúla hintleachta saorga a chatagóiriú de réir riosca. Bheadh ​​córais AI nach mbaineann ach riosca teoranta leo faoi réir oibleagáidí trédhearcachta an-éadrom, agus údarófaí córais AI ardriosca, ach faoi réir sraith ceanglas agus oibleagáidí chun rochtain a fháil ar mhargadh an AE. Cuirfear cosc ​​ar chórais AI amhail, mar shampla, ionramháil chognaíoch iompraíochta agus scóráil shóisialta ón AE toisc go meastar go bhfuil a riosca do-ghlactha. Toirmisceann an dlí freisin úsáid AI le haghaidh póilíneachta thuarthach bunaithe ar phróifíliú agus córais a úsáideann sonraí bithmhéadracha chun daoine a chatagóiriú de réir catagóirí sonracha amhail cine, reiligiún, nó claonadh gnéasach. 

Samhlacha ginearálta AI

Tugann an tAcht AI aghaidh freisin ar úsáid samhlacha ilchuspóireacha AI (GPAI). Beidh samhlacha GPAI nach mbaineann rioscaí sistéamacha leo faoi réir roinnt ceanglas teoranta, mar shampla maidir le trédhearcacht, ach beidh orthu siúd a bhfuil rioscaí sistéamacha acu rialacha níos déine a chomhlíonadh.

Aiseolas

Ailtireacht rialachais nua

Chun forfheidhmiú cuí a áirithiú, bunaítear roinnt comhlachtaí rialaithe:

An Oifig AI laistigh den Choimisiún chun na comhrialacha a fhorfheidhmiú ar fud an AE.

painéal eolaíochta de shaineolaithe neamhspleácha chun tacú le gníomhaíochtaí forfheidhmithe.

 An Bord AI le hionadaithe na mBallstát comhairle agus cúnamh a thabhairt don Choimisiún agus do na Ballstáit maidir le cur i bhfeidhm comhsheasmhach agus éifeachtach an Achta um AI.

An fóram comhairleach do pháirtithe leasmhara saineolas teicniúil a sholáthar don Bhord AI agus don Choimisiún. 

Pionóis

Socraítear na fíneálacha as sáruithe ar an Acht AI mar chéatadán de láimhdeachas bliantúil domhanda na cuideachta ciontaithe sa bhliain airgeadais roimhe sin nó mar mhéid réamhshocraithe, cibé acu is airde. Tá FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta faoi réir fíneálacha riaracháin comhréireacha. 

Trédhearcacht agus cosaint cearta bunúsacha

Sula n-imscarfar córas AI ardriosca ag roinnt eintiteas a sholáthraíonn seirbhísí poiblí, ní mór an tionchar ar chearta bunúsacha a mheasúnú. Forálann an rialachán freisin do thrédhearcacht mhéadaithe maidir le córais AI ard-riosca a fhorbairt agus a úsáid. Beidh gá le córais AI ard-riosca, chomh maith le húsáideoirí áirithe córais AI ard-riosca ar eintitis phoiblí iad a chlárú i mbunachar sonraí an AE le haghaidh córais AI ard-riosca, agus beidh ar úsáideoirí córais aitheantais mothúcháin eolas nádúrtha a chur ar fáil. daoine nuair a bhíonn siad á nochtadh do chóras den sórt sin.

Bearta a thacaíonn leis an nuálaíocht

Foráiltear leis an Acht AI do chreat dlíthiúil atá neamhdhíobhálach don nuálaíocht agus tá sé mar aidhm aige foghlaim rialála atá bunaithe ar fhianaise a chur chun cinn. Foráiltear leis an dlí nua gur cheart go gceadódh boscaí gainimh rialála AI, lena gcumasófar timpeallacht rialaithe d’fhorbairt, do thástáil agus do bhailíochtú córais nuálaíocha AI, tástáil a dhéanamh ar chórais nuálacha AI i ndálaí an fhíorsaoil. 

Na chéad chéimeanna eile

Tar éis a bheith sínithe ag uachtaráin Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, foilseofar an gníomh reachtach in Iris Oifigiúil an AE sna laethanta amach romhainn agus tiocfaidh sé i bhfeidhm fiche lá tar éis an fhoilsithe sin. Beidh feidhm ag an rialachán nua dhá bhliain tar éis dó teacht i bhfeidhm, le roinnt eisceachtaí maidir le forálacha sonracha. 

cúlra

Is príomheilimint de bheartas an AE é an tAcht um AI a fhorbairt agus a ghlacadh ar fud an mhargaidh aonair ar AI atá sábháilte agus dleathach a urramaíonn cearta bunúsacha. Chuir an Coimisiún (Thierry Breton, coimisinéir an mhargaidh inmheánaigh) an togra le haghaidh an ghnímh AI isteach i mí Aibreáin 2021. Ba iad Brando Benifei (S&D/IT) agus Dragoş Tudorache (Renew Europe/RO) rapóirtéirí Pharlaimint na hEorpa maidir leis an gcomhad seo agus comhaontú sealadach Thángthas ar an 8 Nollaig 2023 idir na comhreachtóirí.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending