Ceangail le linn

Comhshaol

Iarrann an Coimisiún ar pháirtithe leasmhara barúlacha a sholáthar ar dhréacht-threoirlínte beartaithe um chúnamh stáit Aeráide, Fuinnimh agus Comhshaoil

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí spriocdhírithe ag tabhairt cuireadh do gach páirtí leasmhar trácht a dhéanamh ar an athbhreithniú atá beartaithe ar na Treoirlínte maidir le státchabhair do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh ('Treoirlínte um chúnamh stáit Fuinnimh agus Comhshaoil' nó EEAG). Chun freastal ar thábhacht méadaithe na cosanta aeráide, rachaidh na treoirlínte athbhreithnithe faoin ainm treoirlínte um Chúnamh Stáit Aeráide, Fuinnimh agus Comhshaoil ​​('CEEAG'). Cuimsíonn na Treoirlínte beartaithe rialacha comhoiriúnachta do réimsí suaitheanta mar bhonneagar soghluaisteachta glana agus bithéagsúlacht, chomh maith le héifeachtúlacht acmhainní chun tacú leis an aistriú i dtreo geilleagair chiorclaigh. Féadfaidh páirtithe leasmhara freagra a thabhairt ar an gcomhairliúchán ar feadh ocht seachtaine, go dtí 2 Lúnasa 2021. Tá meastóireacht déanta ag an gCoimisiún ar na Treoirlínte reatha mar chuid den Seiceáil Aclaíochta Cúnaimh Stáit.

Léirigh an mheastóireacht go n-oibríonn forálacha reatha na dTreoirlínte go maith, go bhfuil siad oiriúnach don fheidhm ar an iomlán agus gur uirlis éifeachtach iad maidir le tacú le cuspóirí comhshaoil ​​agus spriocanna aeráide an AE a bhaint amach, agus saobhadh míchuí sa Mhargadh Aonair a theorannú. Ag an am céanna, léirigh an mheastóireacht go bhféadfadh go mbeadh gá le roinnt athruithe spriocdhírithe, lena n-áirítear forálacha áirithe a shimpliú agus a nuashonrú agus scóip na dTreoirlínte a leathnú chun réimsí nua mar shoghluaisteacht ghlan agus dícharbónú a chumhdach agus go mb’fhéidir go gcaithfear na rialacha reatha a ailíniú le tosaíochtaí straitéiseacha an Choimisiúin, go háirithe tosaíochtaí Déileáil Ghlas na hEorpa, agus le hathruithe rialála eile le déanaí sna réimsí fuinnimh agus comhshaoil. Sa chomhthéacs seo, tá an Coimisiún ag moladh roinnt athruithe ar na rialacha reatha. Tá na dréacht-Treoirlínte agus gach faisnéis eile faoin gcomhairliúchán poiblí, lena n-áirítear tuilleadh sonraí faoi na hathruithe atá beartaithe, ar fáil líne.

Táthar ag súil go nglacfar na Treoirlínte nua ag deireadh 2021. Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (phictiúr), i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Beidh go leor infheistíochtaí inbhuanaithe ag teastáil ón Eoraip. Cé go dtiocfaidh sciar suntasach ón earnáil phríobháideach, beidh ról ag tacaíocht an phobail lena chinntiú go dtarlóidh an t-aistriú glas go gasta. Mar sin ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil ár rialacha maidir le státchabhair don aeráid, don fhuinneamh agus don chomhshaol réidh agus oiriúnach don aistriú glas. Cuirfidh na rialacha athbhreithnithe ar chumas na mballstát cuspóirí comhshaoil ​​uaillmhianacha an AE de Bheart Glas na hEorpa a chomhlíonadh, agus saobhadh iomaíochta féideartha a choinneáil chomh híseal agus is féidir. Iarraimid anois ar gach páirtí leasmhar a dtuairimí a roinnt. " Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Comhshaol

An Coimisinéir Sinkevičius sa tSualainn chun foraoisí agus bithéagsúlacht a phlé

foilsithe

on

Tá an Coimisinéir Sinkevičius ag tabhairt cuairte ar an tSualainn inniu (14 Meitheamh) chun Straitéis Foraoiseachta an AE atá le teacht ag an gCoimisiún agus na tograí maidir le dífhoraoisiú faoi thiomáint an AE agus díghrádú foraoise a phlé le hairí, baill de Pharlaimint na Sualainne, ionadaithe ENR agus lucht acadúil, agus gníomhaithe eile. An Straitéis Foraoiseachta, mar a fógraíodh sa Straitéis Bithéagsúlachta 2030cumhdóidh sé timthriall iomlán na bhforaoisí agus cuirfidh sé úsáid ilfheidhmeach foraoisí chun cinn, agus é mar aidhm aige foraoisí sláintiúla agus athléimneacha a chinntiú a chuireann go mór le spriocanna bithéagsúlachta agus aeráide, a laghdaíonn tubaistí nádúrtha agus a thabharfaidh slite beatha dóibh. Eochair inseachadta faoin Déileáil Ghlas na hEorpa, gheall an Straitéis Bithéagsúlachta freisin 3 billiún crann a phlandáil faoi 2030. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún comhaontú idirnáisiúnta a chinntiú i rith chruinniú domhanda COP 15 ar bhithéagsúlacht chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim dúlra cosúil le Comhaontú Pháras ar an aeráid.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Copernicus: Ligeann na chéad tomhais pailine uathoibrithe réamhaisnéisí cros-seiceála i roinnt tíortha Eorpacha i bhfíor-am

foilsithe

on

Tá comhpháirtíocht idir Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus agus Líonra Eorpach Aeroallergen tar éis an chéad chéim a ghlacadh chun réamhaisnéisí pailin a fhíorú beagnach i bhfíor-am trí chlár pailin uathoibrithe EUMETNET “Autopollen”.

An Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus D’fhógair (CAMS) an chéad chéim i gcomhthionscnamh leis an Líonra Eorpach Aeroallergen (EAN) chun monatóireacht uathoibríoch a dhéanamh ar phailin i roinnt tíortha Eorpacha. Faoi choimirce Líonra na Seirbhísí Meitéareolaíochta Náisiúnta Eorpacha (EUMETNET), tá cumas breathnóireachta uathoibrithe feistithe ag láithreáin monatóireachta pailine éagsúla mar chuid den chlár “Autopollen” faoi stiúir Sheirbhís Meitéareolaíoch na hEilvéise MeteoSwiss. Ar láithreáin a bhfuil breathnóireacht pailin uathoibrithe orthu, is féidir réamhaisnéisí a sheiceáil i bhfíor-am agus in áiteanna eile ní féidir iad a mheas ach ag deireadh an tséasúir.

Faoi láthair soláthraíonn CAMS, a chuireann an tIonad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin (ECMWF) thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh, réamhaisnéisí ceithre lá ar fáil de chúig chineál pailin choitianta; beith, ológ, féar, ragús agus fearnóg ag baint úsáide as samhaltú ríomhaireachta sofaisticiúil. Tá an córas uathoibrithe monatóireachta pailin á thriail ar fud 20 láithreán san Eilvéis, sa Bhaváir / sa Ghearmáin, sa tSeirbia, sa Chróit agus san Fhionlainn, agus pleananna acu leathnú go tíortha Eorpacha eile.

Is iad seo na chéad ghnáthbhreathnuithe pailin uathoibrithe a cuireadh ar fáil go poiblí rud a chiallaíonn gur féidir le duine ar bith a úsáideann réamhaisnéisí pailin CAMS, cibé acu trí aip nó uirlis, nó go díreach ar an suíomh Gréasáin, na nuashonruithe réamhaisnéise laethúla a sheiceáil i gcoinne na mbreathnuithe atá ag teacht isteach agus a mheas cé chomh cruinn agus atá siad tá siad. Cé go bhfuil an córas fós i gcéim luath, tuar eolaithe go gcuideoidh sé go mór leis an meastóireacht ar a mhéid is féidir muinín a bhaint as réamhaisnéisí. In ionad réamhaisnéisí a mheas ag deireadh an tséasúir, ceadaíonn suíomhanna atá feistithe faoi láthair le breathnuithe pailin uathoibrithe cros-seiceáil i bhfíor-am. Níos faide síos líne an tionscadail, tá súil ag CAMS agus EAN réamhaisnéisí laethúla a fheabhsú trí na breathnuithe a úsáid tríd an bpróiseas comhshamhlaithe sonraí. Próiseálfar breathnuithe atá ag teacht isteach láithreach chun pointe tosaigh na réamhaisnéisí laethúla a choigeartú, mar a dhéantar mar shampla i thuar aimsire uimhriúil. Ina theannta sin, tá sé beartaithe rolladh amach chun an Eoraip go léir a chlúdach go geografach le tacaíocht EUMETNET.

Tá CAMS ag obair le EAN ó mhí an Mheithimh 2019 chun cabhrú lena réamhaisnéisí a fhíorú le sonraí breathnóireachta ó níos mó ná 100 stáisiún talún ar fud na mór-roinne a roghnaíodh mar gheall ar a n-ionadaíocht. Tríd an gcomhpháirtíocht, tá feabhas suntasach tagtha ar réamhaisnéisí.

Bíonn tionchar ag ailléirgí pailine ar na milliúin daoine ar fud na hEorpa a d’fhéadfadh freagairt do phlandaí áirithe ag amanna éagsúla den bhliain. Mar shampla, beanna pailin beithe i mí Aibreáin agus is dóichí go seachnófar iad i ndeisceart na hEorpa, idir an dá linn is féidir go mbeidh trua ag fulaingt do dhaoine atá ag fulaingt ó tharla go bhfuil féara faoi bhláth ag an am seo. Tá an crann olóige coitianta i dtíortha na Meánmhara agus tá a phailin an-fhorleathan ó Bhealtaine go Meitheamh. Ar an drochuair do dhaoine atá ag fulaingt, is ar éigean go bhfuil aon réigiúin ‘saor ó phailin’ ann mar go n-iompraítear spóir thar achair ollmhóra. Sin é an fáth gur uirlis luachmhar iad réamhaisnéisí ceithre lá CAMS do dhaoine atá ag fulaingt le hailléirge ar féidir leo a rianú cathain agus cá háit ar dóigh go mbeidh tionchar orthu. Agus d’fhéadfadh na breathnuithe pailine uathoibrithe nua a bheith ina n-athróir cluiche nuair a chuirfear an scéim i bhfeidhm níos mó.

Deir Vincent-Henri Peuch, Stiúrthóir Sheirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus (CAMS): “Tá an acmhainn nua monatóireachta pailin uathoibrithe a d’fhorbair EUMETNET agus an EAN chun leasa na n-úsáideoirí uile ar féidir leo a sheiceáil cé chomh fada agus atá na réamhaisnéisí ceart. Cé go bhfuil sé coitianta inniu réamhaisnéisí ar cháilíocht an aeir a fhíorú i bhfíor-am, tá sé fíor-úrnua don phailin. Déanfaidh sé seo forbairt leanúnach ár samhlacha réamhaisnéise níos tapa agus sa mheántéarma d’fhéadfaí iad a úsáid i bpróiseáil réamhaisnéisí freisin. Tá sé thar a bheith luachmhar go mbeadh a fhios agat gur féidir leat réamhaisnéis an lae, nó cúpla lá anuas, a sheiceáil. "

Dúirt an Dr Bernard Clot, Ceann na Biometeorology ag MeteoSwiss: “Is forbairt spreagúil don Eoraip é an clár pailin uathoibrithe‘ Autopollen ’de EUMETNET agus níl anseo ach an chéad chéim. Cé go bhfuil sé shuíomh san Eilvéis faoi láthair, ocht gcinn sa Bhaváir, agus 20 san iomlán ar fud na mór-roinne, táimid ag comhordú leathnú an líonra le haghaidh clúdach iomlán Eorpach.

Is é Copernicus príomhchlár breathnóireachta Cruinne an Aontais Eorpaigh a fheidhmíonn trí shé sheirbhís théamacha: Atmaisféar, Mara, Talamh, Athrú Aeráide, Slándáil agus Éigeandáil. Seachadann sé sonraí agus seirbhísí oibríochta atá inrochtana go saor agus a sholáthraíonn faisnéis iontaofa agus cothrom le dáta d’úsáideoirí a bhaineann lenár bplainéad agus lena timpeallacht. Déanann an Coimisiún Eorpach an clár a chomhordú agus a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht leis na Ballstáit, an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis (ESA), an Eagraíocht Eorpach um Shaothrú Satailítí Meitéareolaíochta (EUMETSAT), an tIonad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin ( ECMWF), Gníomhaireachtaí AE agus Mercator Océan International, i measc nithe eile.

Feidhmíonn ECMWF dhá sheirbhís ó chlár breathnóireachta Copernicus Earth an AE: Seirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus (CAMS) agus Seirbhís Athraithe Aeráide Copernicus (C3S). Cuireann siad le Seirbhís Bainistíochta Éigeandála Copernicus (CEMS) freisin. Is eagraíocht neamhspleách idir-rialtasach é an Lárionad Eorpach um Réamhaisnéisí Aimsire Meán-raoin (ECMWF) le tacaíocht ó 34 stát. Is institiúid taighde agus seirbhís oibríochta 24/7 í, a tháirgeann agus a scaipeann tuartha aimsire uimhriúla dá Bhallstáit. Tá na sonraí seo ar fáil go hiomlán do na seirbhísí meitéareolaíochta náisiúnta sna Ballstáit. Tá an tsaoráid supercomputer (agus an chartlann sonraí gaolmhar) ag ECMWF ar cheann de na cinn is mó dá cineál san Eoraip agus is féidir le Ballstáit 25% dá hacmhainn a úsáid chun a gcuspóirí féin.

Tá ECMWF ag leathnú a shuíomh ar fud a bhallstáit le haghaidh roinnt gníomhaíochtaí. Chomh maith le Ceanncheathrú sa RA agus Ionad Ríomhaireachta san Iodáil, beidh oifigí nua le fócas ar ghníomhaíochtaí a dhéantar i gcomhpháirtíocht leis an AE, mar Copernicus, lonnaithe i mBonn na Gearmáine ó Samhradh 2021.


Is féidir suíomh Gréasáin Sheirbhís Monatóireachta Atmaisféar Copernicus a bheith fháil anseo.

Is féidir suíomh Gréasáin Sheirbhís Athraithe Aeráide Copernicus a bheith fháil anseo. 

Tuilleadh faisnéise ar Copernicus. 

Is féidir suíomh Gréasáin ECMWF a bheith fháil anseo.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Frans Timmermans ag an EESC: 'Beidh Beart Glas na hEorpa díreach, nó ní bheidh go díreach'

foilsithe

on

D’fhógair Frans Timmermans bearta chun sciath a thabhairt do na daoine is leochailí ón leathnú féideartha ar an gcóras trádála astaíochtaí chuig breoslaí téimh agus iompair, agus chuala sé moltaí an EESC chun cinnteoireacht chorparáideach ar an aistriú glas a fheabhsú trí idirphlé sóisialta.

Ag fáiltiú dó roimh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh Frans Timmermans chuig seisiún iomlánach EESC Dé Céadaoin (9 Meitheamh), dúirt Uachtarán EESC Christa Schweng go raibh an EESC ina chomhghuaillíocht láidir ag an gCoimisiún ina ghníomh aeráide. Thacaigh sé le tograí an Choimisiúin maidir le ciorruithe níos déine ar astaíochtaí faoi 2030 ná mar a bhí beartaithe ar dtús. Bhí sé ina chomhpháirtí gníomhach freisin sna hiarrachtaí chun tacú leis an ngeilleagar ciorclach nua san Eoraip, agus sheol an dá institiúid Ardán Geallsealbhóirí Gheilleagar Ciorclach na hEorpa in 2017 mar acmhainn le dul ar aghaidh do ghnólachtaí trailblazing ar fud na hEorpa.

Anois, agus an Eoraip ag machnamh ar conas tógáil ar ais níos fearr tar éis na paindéime COVID-19, bhí gá le beart sóisialta níos mó ná riamh chun trasdul cóir glas a chinntiú.

"Is straitéis uaillmhianach fáis é an Beart Glas don AE chun neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050 agus spreagadh eacnamaíoch a sholáthar," a dúirt Schweng, "ach ba cheart na gnéithe sóisialta, saothair, sláinte agus cothromais a neartú chun a chinntiú nach mbeidh aon duine, pobal, oibrí ann , fágtar earnáil nó réigiún taobh thiar de. "

Chuir Timmermans i dtreis gurb é gné shóisialta an aistrithe ghlais príomhchúram an Choimisiúin, toisc go raibh difríochtaí sóisialta séidte ag an bpaindéim, ag cur na sochaí "ar an imeall". Chuir sé síos ar phríomhghnéithe an phacáiste Fit for 55 a bhí le scaoileadh an 14 Iúil.

Cothroime sóisialta crua-shreanga i mbearta aeráide

Chuirfeadh an pacáiste “cothroime sóisialta crua sna tograí nua”, a dúirt Timmermans, trí:

· Ualach na gníomhaíochta aeráide a roinnt go cóir idir tionscail, rialtais agus daoine aonair, agus;

· Meicníocht shóisialta a thabhairt isteach chun cabhrú le tionchar na mbeart is leochailí a mhaolú, amhail an leathnú féideartha ar thrádáil astaíochtaí chuig breoslaí téimh agus iompair.

"Bí cinnte", a dúirt Timmermans, "má ghlacaimid an chéim seo agus má bhíonn costais mhéadaitheacha ar theaghlaigh dá bharr, cinnteoimid go bhfuil meicníocht shóisialta, ciste sóisialta gníomhaíochta aeráide, i bhfeidhm a fhéadfaidh cúiteamh a dhéanamh as aon éifeachtaí díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ann . "

"Ní mór dúinn teaghlaigh leochaileacha a chosaint ar mhéaduithe féideartha praghais ar bhreoslaí téimh agus iompair, go háirithe i réigiúin nach bhfuil roghanna glana ar fáil go héasca," a dúirt Timmermans. "Mar sin dá dtabharfaimis trádáil astaíochtaí do na breoslaí seo isteach, ciallaíonn sé sin go gcaithfimid ár dtiomantas do chothroime sóisialta a thógáil céim eile. Caithfidh aon togra maidir le trádáil astaíochtaí sna hearnálacha nua seo teacht le togra don tionchar sóisialta ag an am céanna . "

Guth na n-oibrithe a thabhairt isteach sa chothromóid

Mar chuid den díospóireacht, chuala Timmermans rannchuidiú an EESC le déileáil sóisialta a mhúnlú atá lárnach sa Bheart Glas. Díríonn na tograí, arna leagan amach ag an rapóirtéir Norbert Kluge, ar rannpháirtíocht oibrithe níos láidre i gcinnteoireacht chorparáideach agus ar fhreagracht shóisialta chorparáideach.

"Tá idirphlé sóisialta thar a bheith tábhachtach chun nasc dlúth a ráthú idir an Beart Glas agus ceartas sóisialta," a dúirt Kluge. "Creidimid gur féidir linn cáilíocht na gcinntí eacnamaíocha a dhéanann cuideachtaí agus iad ag aistriú chuig samhail ghlas a fheabhsú trí ghuth na n-oibrithe a thabhairt isteach."

"Is gnách go mbíonn faisnéis oibrithe, comhairliúchán agus rannpháirtíocht ar leibhéal an bhoird i bhfabhar cur chuige níos fadtéarmaí agus cáilíocht na cinnteoireachta a fheabhsú i gclár oibre um athchóiriú eacnamaíoch." arsa an tUasal Kluge.

Fuair ​​tuarascáil ó Fhondúireacht Hans Böckler ar an gcaoi ar sháraigh gnó san Eoraip géarchéim airgeadais 2008-2009 go raibh cuideachtaí le boird maoirseachta a chuimsigh fostaithe ní amháin níos láidre, ach gur ghnóthaigh siad níos tapa óna iarmhairtí freisin. Chuir siad as do níos lú fostaithe, choinnigh siad leibhéil níos airde infheistíochtaí i T&F, chláraigh siad brabúis níos airde agus léirigh siad níos lú luaineachta sa mhargadh caipitil. Ar an iomlán, bhí siad dírithe níos mó ar leasanna fadtéarmacha na cuideachta.

Cuireann an EESC i bhfios go láidir, áfach, nach mbaineann déileáil sóisialta mar chuid riachtanach de mhargadh glas le hobair amháin. Baineann sé le hioncam, slándáil shóisialta agus tacaíocht fhioscach do gach duine a dteastaíonn sé uathu, lena n-áirítear iad siúd gan aon rochtain ar obair ar chor ar bith.

Teastaíonn beartais ghníomhacha mhargadh an tsaothair, mar aon le seirbhísí éifeachtacha fostaíochta poiblí, córais slándála sóisialta atá oiriúnaithe do phatrúin athraitheacha margaí saothair agus líonta sábháilteachta iomchuí i dtéarmaí ioncaim íosta agus seirbhísí sóisialta do na grúpaí is leochailí.

Léigh téacs iomlán Óráid Timmermans.

Féach ar an díospóireacht le Frans Timmermans ar an Cuntas twitter EESC @EU_EESC

Tuairim an EESC Gan Beart Glas gan beart sóisialta beidh sé ar fáil go gairid ar shuíomh Gréasáin an EESC.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending