Ceangail le linn

Déileáil Ghlas na hEorpa

Farraigí na hEorpa a Chosaint: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar Chreat-Treoir na Straitéise Mara

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ag lorg tuairimí saoránach, institiúidí agus eagraíochtaí ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha ar an gcaoi le tuairimí an AE a dhéanamh Treoir Réime um Straitéis Mhuirí níos éifeachtaí, níos éifeachtaí agus níos ábhartha do na huaillmhianta atá leagtha síos sa Déileáil Ghlas na hEorpa. Ag tógáil ar na tionscnaimh a fógraíodh faoi Bheart Glas na hEorpa, go háirithe an Plean Gníomhaíochta nialais Truaillithe agus an Straitéis Bithéagsúlachta an AE go 2030Féachann an t-athbhreithniú seo lena chinntiú go bhfuil timpeallacht mhuirí na hEorpa á rialú ag creat láidir, a choinníonn glan agus sláintiúil é agus a úsáid inbhuanaithe á chinntiú ag an am céanna.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tá farraigí agus aigéin shláintiúla riachtanach dár bhfolláine agus chun ár gcuspóirí aeráide agus bithéagsúlachta a bhaint amach. Mar sin féin, tá tionchar diúltach ag gníomhaíochtaí daonna ar an saol inár bhfarraigí. Tá caillteanas agus truailliú bithéagsúlachta fós ag bagairt ar shaol agus ar ghnáthóga muirí, agus tá an t-athrú aeráide ina bhagairtí ollmhóra ar na haigéin agus ar an bpláinéad iomlán. Caithfimid cosaint agus cúram ár bhfarraigí agus ár n-aigéan a mhéadú. Sin é an fáth go gcaithfimid súil ghéar a choinneáil ar ár rialacha reatha agus, más gá, iad a athrú sula mbeidh sé rómhall. Tá do thuairimí ar an muirthimpeallacht ríthábhachtach sa phróiseas seo. "

Is í an Chreat-Treoir um Straitéis Mara príomhuirlis an AE chun an timpeallacht mhuirí a chosaint agus tá sé mar aidhm aici éiceachórais mhuirí sláintiúla, táirgiúla agus athléimneacha a choinneáil, agus úsáid níos inbhuanaithe acmhainní mara a chinntiú ar mhaithe leis na glúine atá ann faoi láthair agus na glúine atá le teacht. Féachfaidh an t-athbhreithniú ar an Treoir níos mionsonraithe ar an gcaoi a d'fheidhmigh sí go dtí seo, agus torthaí an Choimisiúin á gcur san áireamh Tuarascáil ar an Straitéis Mara a foilsíodh i Meitheamh 2020 agus a oiriúnacht chun dul i ngleic le tionchair charnacha ghníomhaíochtaí an duine ar an muirthimpeallacht a mheas. Tá an comhairliúchán poiblí ar oscailt go dtí 21 Deireadh Fómhair. Tá tuilleadh faisnéise sa eisiúint nuachta anseo.

Aiseolas

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Aiseolas

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún straitéis nua chun foraoisí an AE a chosaint agus a athchóiriú

foilsithe

on

Inniu (16 Iúil), ghlac an Coimisiún Eorpach an Straitéis Foraoise nua an AE do 2030, tionscnamh suaitheanta de chuid an Déileáil Ghlas na hEorpa a thógann ar an AE Straitéis Bithéagsúlachta do 2030. Cuireann an straitéis leis an pacáiste bearta beartaithe chun laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 55% ar a laghad a bhaint amach faoi 2030 agus neodracht aeráide in 2050 san AE. Cuidíonn sé freisin leis an AE a thiomantas a chomhlíonadh chun aistrithe carbóin a fheabhsú trí doirteal nádúrtha de réir Dlí Aeráide. Trí aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​le chéile, tá sé mar aidhm ag an Straitéis Foraoiseachta ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú agus leagann sí béim ar an ról lárnach atá ag foraoiseoirí.

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta. Feidhmíonn siad mar doirteal carbóin agus cabhraíonn siad linn tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus an tionchar triomach a laghdú. Ar an drochuair, tá go leor brú éagsúil ag baint le foraoisí na hEorpa, lena n-áirítear athrú aeráide.

Cosaint, athchóiriú agus bainistíocht inbhuanaithe foraoisí

Aiseolas

Socraíonn an Straitéis Foraoiseachta fís agus gníomhartha nithiúla chun méid agus cáilíocht na bhforaoisí san AE a mhéadú agus a gcosaint, a n-athchóiriú agus a n-athléimneacht a neartú. Méadóidh na gníomhartha atá beartaithe forghabháil carbóin trí doirteal agus stoic fheabhsaithe agus ar an gcaoi sin cur le maolú an athraithe aeráide. Geallann an Straitéis foraoisí príomhfháis agus seanfháis a chosaint go docht, foraoisí díghrádaithe a athbhunú, agus a chinntiú go ndéantar iad a bhainistiú go hinbhuanaithe - ar bhealach a chaomhnaíonn na seirbhísí éiceachórais ríthábhachtacha a sholáthraíonn foraoisí agus a bhfuil an tsochaí ag brath orthu.

Cuireann an Straitéis na cleachtais bhainistíochta foraoise is cairdiúla don aeráid agus don bhithéagsúlacht chun cinn, leagann sí béim ar an ngá le húsáid bithmhaise coillteach a choinneáil laistigh de theorainneacha inbhuanaitheachta, agus spreagann sí úsáid adhmaid atá tíosach ar acmhainní de réir phrionsabal an easghluaiseachta.

Ilfheidhmeacht fhoraoisí an AE a chinntiú

Aiseolas

Foráiltear leis an Straitéis freisin go bhforbrófar scéimeanna íocaíochta d’úinéirí agus do bhainisteoirí foraoise chun seirbhísí malartacha éiceachóras a sholáthar, eg trí chodanna dá bhforaoisí a choinneáil slán. Beidh an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) nua, i measc nithe eile, ina dheis chun tacaíocht níos spriocdhírithe a thabhairt d’fhoraoisithe agus d’fhorbairt inbhuanaithe foraoisí. Cruthóidh an struchtúr rialachais nua d’fhoraoisí spás níos cuimsithí do Bhallstáit, úinéirí agus bainisteoirí foraoisí, an tionscal, an saol acadúil agus an tsochaí shibhialta chun plé a dhéanamh faoi thodhchaí foraoisí san AE agus cuideoidh sé leis na sócmhainní luachmhara seo a choinneáil ar feadh na nglún atá le teacht.

Faoi dheireadh, fógraíonn an Straitéis Foraoiseachta togra dlíthiúil chun monatóireacht, tuairisciú agus bailiú sonraí foraoise san AE a mhéadú. Tabharfaidh bailiú sonraí comhchuibhithe an AE, in éineacht le pleanáil straitéiseach ar leibhéal na mBallstát, pictiúr cuimsitheach den stát, den éabhlóid agus de na forbairtí atá beartaithe i bhforaoisí san AE amach anseo. Tá sé seo fíorthábhachtach chun a chinntiú gur féidir le foraoisí a bhfeidhmeanna iomadúla a chomhlíonadh ar son na haeráide, na bithéagsúlachta agus an gheilleagair.

Tá a léarscáil bhóithre chun trí bhilliún crann breise a phlandáil ar fud na hEorpa faoi 2030 agus meas iomlán á tabhairt ar phrionsabail éiceolaíochta - an crann ceart san áit cheart chun na críche cearta.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Soláthraíonn foraoisí baile don chuid is mó den bhithéagsúlacht a fhaighimid ar an Domhan. Ionas go mbeidh ár n-uisce glan, agus ár n-ithreacha saibhir, teastaíonn foraoisí sláintiúla uainn. Tá foraoisí na hEorpa i mbaol. Sin é an fáth go n-oibreoimid chun iad a chosaint agus a athshlánú, chun bainistíocht foraoise a fheabhsú, agus chun tacú le foraoiseoirí agus airíoch foraoise. Sa deireadh, táimid go léir mar chuid den dúlra. A dhéanaimid chun an ghéarchéim aeráide agus bithéagsúlachta a chomhrac, déanaimid ar mhaithe lenár sláinte agus lenár dtodhchaí féin. "

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Is iad foraoisí scamhóga ár domhain: tá siad ríthábhachtach dár n-aeráid, bithéagsúlacht, ithir agus cáilíocht an aeir. Is iad foraoisí scamhóga ár sochaí agus ár ngeilleagair freisin: déanann siad slite beatha i gceantair thuaithe, soláthraíonn siad táirgí riachtanacha dár saoránaigh, agus tá luach sóisialta domhain acu trína nádúr. Aithníonn an Straitéis Foraoise nua an ilfheidhmeacht seo agus taispeánann sí conas is féidir le huaillmhian comhshaoil ​​dul lámh ar láimh le rath eacnamaíoch. Tríd an Straitéis seo, agus le tacaíocht ón gcomhbheartas talmhaíochta nua, cuirfidh ár bhforaoisí agus ár bhforaoisithe an saol isteach san Eoraip inbhuanaithe, rathúil agus neodrach ó thaobh na haeráide de. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is oidhreacht nádúrtha luachmhar iad foraoisí Eorpacha nach féidir glacadh léi go deonach. Ní amháin go bhfuil sé riachtanach athléimneacht fhoraoisí na hEorpa a chosaint, a athshlánú agus a thógáil chun troid i gcoinne na ngéarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta, ach freisin chun feidhmeanna socheacnamaíocha na bhforaoisí a chaomhnú. Taispeánann an rannpháirtíocht mhór i gcomhairliúcháin phoiblí go bhfuil cúram ar na hEorpaigh faoi thodhchaí ár bhforaoisí, mar sin ní mór dúinn an bealach a ndéanaimid ár bhforaoisí a chosaint, a bhainistiú agus a fhás a athrú go dtabharfadh sé tairbhí dáiríre do chách. "

cúlra

Is comhghuaillíocht riachtanach iad foraoisí sa troid i gcoinne athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta a bhuíochas dá bhfeidhm mar dhoirteanna carbóin chomh maith lena gcumas tionchair an athraithe aeráide a laghdú, mar shampla trí chathracha a fhuarú, sinn a chosaint ar thuilte trom, agus triomach a laghdú. tionchar. Is éiceachórais luachmhara iad freisin, ina bhfuil cuid mhór de bhithéagsúlacht na hEorpa. Cuireann a gcuid seirbhísí éiceachórais lenár sláinte agus lenár bhfolláine trí rialáil uisce, soláthar bia, cógais agus ábhar, laghdú agus rialú riosca tubaiste, cobhsú ithreach agus rialú creimthe, íonú aeir agus uisce. Is áit iad foraoisí le haghaidh áineasa, scíthe agus foghlama, chomh maith le cuid de shlí bheatha.

Tuilleadh eolais

Straitéis Foraoise nua an AE do 2030

Ceisteanna agus Freagraí ar Straitéis Nua Foraoiseachta an AE do 2030

Bileog Fíricí Dúlra agus Foraoisí

Bileog Fíricí - 3 billiún crann breise

Suíomh Gréasáin 3 billiún crann

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún claochlú gheilleagar agus sochaí an AE chun uaillmhianta aeráide a chomhlíonadh

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Seolann AE plean mór aeráide le haghaidh 'ár leanaí agus garpháistí'

foilsithe

on

Nocht lucht déanta beartas an Aontais Eorpaigh Dé Céadaoin (14 Iúil) a bplean is uaillmhianaí fós le dul i ngleic leis an athrú aeráide, agus é mar aidhm aige spriocanna glasa a chur i ngníomh nithiúil sa deich mbliana seo agus sampla a leagan síos do gheilleagair mhóra eile an domhain, scríobh Kate Abnett, Biúró Foo Yun-Chee agus Reuters ar fud an AE.

Leag an Coimisiún Eorpach, comhlacht feidhmiúcháin an AE, amach go mionchruinn conas is féidir le 27 tír an bhloc a gcuspóir comhchoiteann a bhaint amach chun glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ó leibhéil 1990 faoi 2030 - céim i dtreo astaíochtaí “glan nialas” faoi 2050. Léigh níos mó.

Ciallóidh sé seo an costas a bhaineann le carbón a astú le haghaidh téimh, iompair agus déantúsaíochta, cáin a ghearradh ar bhreosla eitlíochta ardcharbóin agus breosla seolta nár gearradh aon cháin air roimhe seo, agus allmhaireoirí a ghearradh ag an teorainn as an charbón a astaítear agus táirgí mar stroighin, cruach á ndéanamh. agus alúmanam thar lear. Déanfaidh sé an t-inneall dócháin inmheánaigh a choinsíniú go stair.

Aiseolas

"Sea, tá sé deacair," a dúirt príomhfheidhmeannach bheartas aeráide an AE, Frans Timmermans, ag comhdháil nuachta. "Ach is oibleagáid é freisin, mar má thréigimid ár n-oibleagáid cuidiú leis an gcine daonna, maireachtáil laistigh de theorainneacha pláinéadacha, theipfimid, ní amháin orainn féin, ach theipfimid ar ár leanaí agus ar ár garpháistí."

Ba é praghas na teipe, a dúirt sé, go mbeidís “ag troid cogaí thar uisce agus bia”.

Éileoidh na bearta “Fit for 55” cead ó na ballstáit agus ó pharlaimint na hEorpa, próiseas a d’fhéadfadh dhá bhliain a thógáil.

Aiseolas

De réir mar a fhéachann lucht déanta beartas le hathchóirithe tionsclaíocha a chothromú leis an ngá leis an ngeilleagar a chosaint agus ceartas sóisialta a chur chun cinn, beidh brústocaireacht dhian orthu ó ghnó, ó bhallstáit níos boichte atá ag iarraidh méaduithe ar chostais mhaireachtála a choinneáil siar, agus ó na tíortha níos truaillithe atá ann trasdul costasach a bheith rompu.

Dúirt roinnt feachtais comhshaoil ​​go raibh an Coimisiún ró-aireach. Bhí Greenpeace scanrúil. "Tá ceiliúradh na bpolasaithe seo cosúil le geansaí ard ag éileamh bonn as a bheith ag rith isteach faoin mbeár," a dúirt stiúrthóir Greenpeace EU, Jorgo Riss, i ráiteas.

"Tá an pacáiste iomlán seo bunaithe ar sprioc atá ró-íseal, nach seasann leis an eolaíocht, agus ní choiscfidh sé scriosadh chórais tacaíochta beatha ár bplainéad."

Ach tá imní ar ghnó cheana féin faoina bhunlíne.

Dúirt Peter Adrian, uachtarán DIHK, cumann na Gearmáine de sheomraí tionscail agus tráchtála, nach raibh na praghsanna arda CO2 “inbhuanaithe ach má chuirtear cúiteamh ar fáil ag an am céanna do na cuideachtaí a bhfuil tionchar ar leith orthu”.

Ní tháirgeann an AE ach 8% d’astaíochtaí domhanda, ach tá súil aige go bhfaighidh a shampla gníomh uaillmhianach ó gheilleagair mhóra eile nuair a thiocfaidh siad le chéile i mí na Samhna i nGlaschú don chéad chomhdháil aeráide cloch mhíle eile de chuid na Náisiún Aontaithe.

"Ba í an Eoraip an chéad mhór-roinn a dhearbhaigh go raibh sí neodrach ó thaobh na haeráide de i 2050, agus anois táimid ar na chéad chinn a chuir treochlár coincréite ar an tábla," a dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen.

Tagann an pacáiste laethanta tar éis do California ceann de na teochtaí is airde a taifeadadh ar domhan, an ceann is déanaí de shraith tonn teasa a bhuail an Rúis, Tuaisceart na hEorpa agus Ceanada.

Breathnaíonn Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Frans Timmermans air le linn comhdhála nuachta chun tograí nua beartais aeráide an AE a chur i láthair, sa Bhruiséil, sa Bheilg, 14 Iúil, 2021. REUTERS / Yves Herman
Cuireann Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen tograí nua beartais aeráide an AE i láthair mar a shuíonn Coimisinéir an AE Paolo Gentiloni in aice léi, sa Bhruiséil, sa Bheilg, 14 Iúil, 2021. REUTERS / Yves Herman

De réir mar a bhraitheann athrú aeráide ó na trópaicí scuabtha tíofún go dtí talamh torrach na hAstráile, mhol an Bhruiséil dosaen beartas chun díriú ar fhormhór na bhfoinsí móra d’astaíochtaí breosla iontaise a spreagann é, lena n-áirítear gléasraí cumhachta, monarchana, gluaisteáin, eitleáin agus córais téimh. i bhfoirgnimh.

Go dtí seo tá astaíochtaí 24% gearrtha ag an AE ó leibhéil 1990, ach tá go leor de na céimeanna is soiléire, mar shampla spleáchas ar ghual a laghdú chun cumhacht a ghiniúint, tógtha cheana féin.

Teastóidh coigeartuithe níos mó sna deich mbliana amach romhainn, agus súil fhadtéarmach ar 2050, dar le heolaithe mar spriocdháta don domhan glan-astaíochtaí nialasacha carbóin a bhaint amach nó a chur i mbaol go mbeidh athrú aeráide tubaisteach.

Leanann na bearta croíphrionsabal: roghanna truaillithe níos costasaí agus níos glaise a dhéanamh níos tarraingtí do 25 milliún gnóthas an AE agus beagnach leathbhilliún duine.

De réir na dtograí, beidh sé dodhéanta díolacháin carranna peitril agus díosail a dhíol san AE faoi 2035 de bharr teorainneacha astaíochtaí níos doichte. Léigh níos mó.

Le cuidiú le ceannaitheoirí ionchasacha a bhfuil eagla orthu go bhfuil raon ró-ghearr ag gluaisteáin leictreacha inacmhainne, mhol an Bhruiséil go gcuirfeadh stáit pointí luchtaithe poiblí nach mó ná 60 km (37 míle) óna chéile ar mhórbhóithre faoi 2025.

Cuirfidh ollchóiriú ar Chóras Trádála Astuithe an AE (ETS), an margadh carbóin is mó ar domhan, iallach ar mhonarchana, gléasraí cumhachta agus aerlínte níos mó a íoc chun CO2 a astú. Ceanglófar ar úinéirí loinge íoc as a gcuid truaillithe den chéad uair. Léigh níos mó.

Gearrfaidh margadh carbóin nua AE costais CO2 ar na hearnálacha iompair agus tógála agus ar fhoirgnimh téimh.

Ní bheidh gach duine sásta le togra chun cuid den ioncam ó cheadanna carbóin a úsáid chun an t-ardú dosheachanta i mbillí breosla teaghlach ar ioncam íseal a mhaolú - go háirithe mar go mbeidh spriocanna náisiúnta níos doichte ag tíortha chun astaíochtaí sna hearnálacha sin a laghdú.

Ba mhaith leis an gCoimisiún freisin an chéad taraif teorann carbóin ar domhan a fhorchur, chun a chinntiú nach bhfuil buntáiste iomaíoch ag monaróirí eachtracha ar ghnólachtaí san AE a gceanglaítear orthu íoc as an CO2 a tháirg siad chun earraí atá dian ar charbón a dhéanamh mar stroighin nó leasachán. Léigh níos mó.

Idir an dá linn, forchuirfidh ollchóiriú cánach cáin ar fud an AE ar bhreoslaí eitlíochta a thruailliú. Léigh níos mó.

Beidh ar bhallstáit an AE foraoisí agus féarthailte a thógáil suas - na taiscumair a choinníonn dé-ocsaíd charbóin as an atmaisféar. Léigh níos mó.

I gcás roinnt tíortha AE, is deis é an pacáiste ceannaireacht dhomhanda an AE a dhearbhú maidir le dul i ngleic leis an athrú aeráide, agus a bheith chun tosaigh dóibh siúd atá ag forbairt na dteicneolaíochtaí a theastaíonn.

Ach tá riteoga eolacha nochtaithe ag na pleananna. Bíonn ballstáit níos boichte ar an airdeall faoi aon rud a ardóidh costais don tomhaltóir, cé go dteastaíonn réigiúin atá ag brath ar ghléasraí cumhachta agus mianaigh guail-ráthaithe ráthaíochtaí go dtacófar níos mó le haghaidh claochlú a fhágfaidh go mbeidh dislocation agus a mbeidh athoiliúint mhór ag teastáil uaidh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending