Ceangail le linn

Inimirce

Imirce a réiteach laistigh den chreat dlí atá ann faoi láthair: Glao ar chur i bhfeidhm cuí an dlí idirnáisiúnta

ROINN:

foilsithe

on

Leis an Ollamh Milos Ivkovic

Samhlaigh na rudaí seo a leanas: tá tú ag fánaíocht suas sléibhe agus tosaíonn stoirm sneachta ollmhór atá bagrach don bheatha ag gearradh siar ar do chosán sábháilte síos go dtí an gleann. Níl ach cúpla céim ar shiúl ó chábán ar réadmhaoin phríobháideach le comhartha mór a léann, 'Déanfar Foghail a Ionchúiseamh'. 

If your life were in immediate danger, you would have to break into the cabin to survive – and you would not be prosecuted for trespassing. In this case, our criminal laws are suspended to protect a life – a value recognized by all civilized nations. 

Mar sin féin, má bhainimid an ghné bagrach don bheatha a chruthaíonn eagla réasúnta luath, ansin ní mór an iontráil isteach sa chábán a ionchúiseamh. D'fhéadfaí an dlí coiriúil a chur i bhfeidhm freisin i gcás dul isteach i gcábán eile an oíche chéanna, fiú má tá an dara rogha níos mó agus níos luxurious ná an chéad rogha. 

Tá sé tábhachtach a mheabhrú go bhfuil na rialacha ann chun an saol a chosaint, gan compord a mhéadú.

Anois sainmhíníonn an dlí idirnáisiúnta na forais le haghaidh tearmainn mar eagla a bhfuil bunús leis roimh ghéarleanúint ar chúiseanna a bhaineann le cine, reiligiún, náisiúntacht, ballraíocht i ngrúpa sóisialta ar leith, nó tuairim pholaitiúil. Má chomhlíontar na heilimintí go léir go fírinneach agus go neamhspleách, bheadh ​​sé míchuí iarmhairtí coiriúla a fhorchur, fiú i gcás trasnú teorann mídhleathach. 
I gcás den sórt sin, d’fhéadfaí agus ba cheart cosaint tearmainn a thabhairt. 

Mar sin féin, an mbeadh trasnú teorann ina dhiaidh sin ag an duine céanna chuig tríú tír chomh ceadaitheach? I bhformhór na gcásanna, is dócha gurb é an freagra: níl. 

Aiseolas

Le go n-aithneofar éileamh tearmainn ina dhiaidh sin faoin dlí idirnáisiúnta, ní mór don iarrthóir tearmainn a léiriú go ndearnadh géarleanúint orthu sa tír “idirthurais” ar chúiseanna cine, reiligiúin, náisiúntachta, ballraíochta de ghrúpa sóisialta ar leith, nó tuairim pholaitiúil. Mar mhalairt air sin, ní mór don iarrthóir tearmainn a léiriú go raibh gar-chontúirt refoulement (ionnarbadh neamhdhleathach go dtí an tír thionscnaimh) sa tír “idirthurais” os a gcomhair. 

Mura dtugtar bunús le ceachtar den dá argóint, dhéanfaí an t-ábhar a athrangú go dlíthiúil mar ábhar a bhaineann le hinimirce seachas le tearmann. 

Is gnách go mbíonn an t-údarás chun inimirce a rialáil dílsithe do thíortha aonair, rud a léirítear ina ndlíthe náisiúnta. Leagtar amach sna dlíthe sin na rialacha maidir le trasnú teorann dlíthiúil, víosaí, agus ceanglais chónaithe, chomh maith leis na hiarmhairtí coiriúla a bhaineann le sáruithe ar na rialacha sin. Má tá sé beartaithe ag tíortha a ndlíthe inimirce a mhaolú chun leibhéal níos airde iontrála a cheadú nó más mian leo cur chuige níos sriantaí a leanúint, bheadh ​​sé laistigh dá gceart ceannasach déanamh amhlaidh agus ní dócha go sáródh siad a n-oibleagáidí dlíthiúla idirnáisiúnta.

Go sonrach agus laghdaithe go leibhéal an AE, níl ceannasacht bhallstáit an AE imithe i léig, agus tá uirlisí suntasacha ag stáit inniu chun aghaidh a thabhairt ar inimirce náisiúnach neamh-AE agus a rialáil i gcomhréir le hionchais a muintire. 

Fágtar faoi na Ballstáit aonair AE den chuid is mó an dlí coiriúil a fhorghníomhú agus a reachtú.

Mar sin, d’fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil an dá rogha seo a leanas ar fáil go cothrom agus go bhfuil siad ceadaithe:

Ar thaobh amháin, tá an rogha ag tíortha leibhéal na gceart a dheonaítear do náisiúnaigh choigríche a mhéadú. Tar éis an tsaoil, ní chuireann an dlí idirnáisiúnta aon ghníomh ar fionraí a thugann níos mó cearta ná mar a éilíonn an dlí idirnáisiúnta. 

Ciallaíonn sé sin gur féidir le Ballstát den AE tacú go héifeachtach le beartas teorann oscailte, rochtain saor in aisce ar fhostaíocht agus ar shochair stáit, mar shamplaí. trína dlíthe náisiúnta féin. 

Ar an taobh eile, féadfaidh stáit an rogha a dhéanamh an inimirce a shrianadh go leibhéal nach bhfuil teoranta ach ar bhealaí áirithe ag forálacha an-sonracha de dhlí an AE nó, go heisceachtúil, cosaintí tearmainn. D’fhéadfaí a áitiú go bhfuil toirmeasc iomlán ar inimirce náisiúnach neamh-AE (seachas tearmann) ceadaithe go dlíthiúil faoin dlí idirnáisiúnta. 

Is é an rud atá tábhachtach a thabhairt faoi deara sa dá chás ná nach bhfuil feidhm trasteorann ag dlíthe náisiúnta agus gur sárú ar an gcomhionannas ceannasach idir stáit a bheadh ​​i gceist go ginearálta dá gcuirfí iallach ar stát eile comhlíonadh gan toiliú an stáit sin.

Is léir ón méid thuas go bhfuil an cinneadh maidir le hinimirce náisiúnach neamh-AE oscailte den chuid is mó do nósanna imeachta daonlathacha i dtíortha aonair. Má aithnímid go bhfuil ceannasacht Bhallstáit an AE fós ann ar an tsaincheist seo, b’fhéidir go bhféadfaimis teannas faoin inimirce a dhí-mhéadú, mionpholaitíocht a bhaint aisti, agus an brú saorga ar dhaoine ar an dá thaobh den speictream polaitiúil roinnte a laghdú. 

B’fhéidir gurb é seo an t-aon bhealach le plé agus torthaí fiúntacha a bheith ann. 

It is possible that in some cases this will lead to a number of EU member states taking a firm stance on the immigration of non-EU nationals, with the aim of establishing a common coordinated application of criminal sanctions. However, it would be unwise to vilify or generally accuse these states of violating human rights, since there is no general human right to immigrate to another country of one’s choice. 

Glactar leis go forleathan gur féidir le hinimirce dhleathach a bheith tairbheach, mar go bhféadfadh fás teacht as. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a aithint nach féidir é a bhaint den smacht reachta. 

Gan an smacht reachta, theip orainn mar shochaí. 

Ar an gcaoi chéanna, tá sé ríthábhachtach stop a chur le comhdhlúthú tearmainn agus inimirce, mar go bhféadann sé seo freastal níos fearr ar ár sochaithe agus orthu siúd a bhfuil fíor-ghá acu le cosaint. 

Is éard atá i gceist le tearmann ná beatha a chosaint ó láithreachchontúirt; Baineann inimirce go príomha le buntáiste eacnamaíoch a bhaint amach. 

D’fhéadfadh go mbeadh tosaíocht ag tearmann ar roinnt dlíthe náisiúnta; ní féidir inimirce.

Is eadránaí agus comhairleoir idirnáisiúnta é Milos Ivkovic ar chúrsaí dlí idirnáisiúnta, atá lonnaithe san Ostair. Múineann sé dlí coiriúil idirnáisiúnta agus cearta daonna mar adj. ollamh i Scoil Dlí Ollscoil Washington. Tá fianaise tugtha ag Milos mar fhinné saineolach ar shaothar leanaí, sclábhaíocht, agus slabhra soláthair mianraí ríthábhachtach roimh Chomhdháil na SA.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending