Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Tacaíonn Feisirí Eorpacha le pleananna d'earnáil tógála atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050 

ROINN:

foilsithe

on

Ghlac an Pharlaimint le dréachtbhearta Dé Máirt (14 Márta) chun an ráta athchóirithe a mhéadú agus chun ídiú fuinnimh agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. seisiún Iomlánach, ITRE.

Tá sé mar aidhm ag an athbhreithniú atá beartaithe ar an Treoir um Fheidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh astaíochtaí gás ceaptha teasa (GHG) agus tomhaltas fuinnimh in earnáil foirgníochta an AE a laghdú go suntasach faoi 2030, agus é a dhéanamh neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050. Tá sé mar aidhm aige freisin an ráta athchóirithe fuinnimh a mhéadú. -foirgnimh neamhéifeachtacha agus feabhas a chur ar chomhroinnt faisnéise ar fheidhmíocht fuinnimh.

Spriocanna um laghdú astuithe

Ba cheart go mbeadh astaíochtaí nialasacha ag gach foirgneamh nua ó 2028, agus ba cheart go mbeadh an spriocdháta d’fhoirgnimh nua atá á n-áitiú, á n-oibriú nó faoi úinéireacht na n-údarás poiblí in 2026. Ba cheart go mbeadh gach foirgneamh nua feistithe le teicneolaíochtaí gréine faoi 2028, i gcás ina bhfuil sé oiriúnach go teicniúil agus indéanta ó thaobh an gheilleagair de, agus foirgnimh chónaitheacha. atá faoi athchóiriú mór go dtí 2032.

Bheadh ​​ar fhoirgnimh chónaithe aicme feidhmíochta fuinnimh E a bhaint amach, ar a laghad, faoi 2030, agus D faoi 2033 - ar scála ag dul ó A go G, an dara ceann a fhreagraíonn do na foirgnimh is measa de 15 % sa stoc náisiúnta comhalta. stáit. Bheadh ​​ar fhoirgnimh neamhchónaithe agus phoiblí na rátálacha céanna a bhaint amach faoi 2027 agus 2030 faoi seach. Dhéanfaí an t-uasghrádú ar fheidhmíocht fuinnimh (a d’fhéadfadh a bheith i bhfoirm oibreacha inslithe nó feabhsú ar an gcóras téimh) nuair a dhíoltar foirgneamh nó go ndéanfaí athchóiriú mór air nó, má tá sé á ligean ar cíos, nuair a shínítear conradh nua.

Bunóidh na Ballstáit na bearta is gá chun na spriocanna sin a bhaint amach ina bpleananna náisiúnta athchóirithe.

Tacú le bearta in aghaidh na bochtaineachta fuinnimh

Aiseolas

Ba cheart go n-áireofaí sna pleananna náisiúnta athchóirithe sin scéimeanna tacaíochta chun rochtain ar dheontais agus ar mhaoiniú a éascú. Ní mór do na Ballstáit pointí faisnéise saor in aisce agus scéimeanna athchóirithe atá neodrach ó thaobh costais de a chur i bhfeidhm. Ba cheart go soláthródh bearta airgeadais préimh thábhachtach le haghaidh athchóirithe domhain, go háirithe na foirgnimh is measa feidhmíochta, agus ba cheart deontais agus fóirdheontais spriocdhírithe a chur ar fáil do theaghlaigh leochaileacha.

Maoluithe

Dhéanfaí séadchomharthaí a eisiamh ó na rialacha nua, agus d’fhéadfadh go gcinnfeadh tíortha AE foirgnimh atá cosanta dá bhfiúntas ailtireachta nó staire speisialta, foirgnimh theicniúla, foirgnimh a úsáidtear go sealadach, agus eaglaisí agus ionaid adhartha a eisiamh. Féadfaidh na Ballstáit tithíocht shóisialta phoiblí a dhíolmhú freisin, i gcás ina mbeadh méaduithe cíosa mar thoradh ar athchóirithe nach féidir a chúiteamh trí choigilteas ar bhillí fuinnimh.

Is mian le Feisirí freisin ligean do na Ballstáit na spriocanna nua a choigeartú i sciar teoranta foirgneamh ag brath ar indéantacht eacnamaíoch agus theicniúil an athchóirithe agus infhaighteacht lucht saothair oilte.

Rapóirtéir don Treoir um Fheidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh Ciaran Cuffe Dúirt (Greens/EFA, IE): “Tá ardú ar phraghsanna fuinnimh tar éis díriú ar éifeachtúlacht fuinnimh agus bearta coigilte fuinnimh. Laghdófar billí agus ár spleáchas ar allmhairí fuinnimh de bharr feabhas a chur ar fheidhmíocht fhoirgnimh na hEorpa. Teastaíonn uainn go laghdódh an treoir an bhochtaineacht fuinnimh agus go laghdófar astuithe, agus go soláthrófar timpeallachtaí laistigh níos fearr do shláinte daoine. Is straitéis fáis í seo don Eoraip a sholáthróidh na céadta mílte post áitiúil ar ardchaighdeán sna tionscail tógála, athchóirithe agus in-athnuaite, agus ag an am céanna a fheabhsóidh folláine na milliún duine atá ina gcónaí san Eoraip.”.

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Pharlaimint a seasamh le 343 vóta go 216, agus staon 78 vóta. Rachaidh na Feisirí i mbun caibidlíochta anois leis an gComhairle chun aontú ar chruth deiridh an bhille.

cúlra

De réir an Choimisiúin Eorpaigh, tá foirgnimh san AE freagrach as 40% dár n-ídiú fuinnimh agus 36% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. An 15 Nollaig 2021, ghlac an Coimisiún Eorpach togra reachtach chun an Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh a athbhreithniú, mar chuid den phacáiste “Fit for 55” mar a thugtar air. Leis an Dlí Eorpach Aeráide nua (Iúil 2021) cumhdaíodh spriocanna 2030 agus 2050 araon i ndlí Eorpach ceangailteach.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending