Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Pleananna téarnaimh: Bíonn Feisirí Eorpacha ag iarraidh úsáid stuama a bhaint as airgead

ROINN:

foilsithe

on

Ba cheart go n-úsáidfeadh tíortha an níos mó ná €700 billiún atá ar fáil faoi phleananna téarnaimh an AE chun oiriúnú do réaltachtaí sóisialta agus eacnamaíocha nua, deir Feisirí Eorpacha, Geilleagar.

Bunaíodh Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta an AE agus géarchéim Covid-19 in airde chun cabhrú le tíortha AE tacú le gnólachtaí agus le daoine atá ag streachailt. Cé go bhfuil an Tháinig cúlú ar gheilleagar an AE in 2021 tar éis titim ghéar in 2020, tá dúshláin eacnamaíocha agus sóisialta nua ag teacht chun cinn leis an gcogadh san Úcráin agus an méadú ar phraghsanna fuinnimh agus bia.

Níos mó ná ionstraim faoisimh ghearrthéarmach, is plean atá sa tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta €723.8 billiún atá dírithe ar an todhchaí a mhaoiníonn athchóirithe agus infheistíochtaí arna moladh ag tíortha AE i réimsí amhail an t-aistriú glas, an claochlú digiteach, an tsláinte, an athléimneacht shóisialta agus eacnamaíoch agus tacaíocht do dhaoine óga.

I tuarascáil ar chur chun feidhme na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta, arna ghlacadh ag an bParlaimint an 23 Meitheamh 2022, chuir na Feisirí i bhfios go láidir gur cheart an t-airgead a úsáid go héifeachtach chun sochair fhadtéarmacha a áirithiú do gheilleagar agus do shochaí an AE. Leag siad béim ar an ngá atá le neamhspleáchas straitéiseach an AE a mhéadú, an spleáchas ar bhreoslaí iontaise allmhairithe a laghdú agus foinsí fuinnimh a éagsúlú.

Tuilleadh eolais faoin na Áis Téarnaimh agus Athléimneachta.

Dul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm pleananna téarnaimh

Ag labhairt dó ag díospóireacht iomlánach an 22 Meitheamh, dúirt an FPE Eider Gardiazabal, comhúdar thuarascáil na Parlaiminte, go ndéantar na pleananna téarnaimh a mhaoiniú trí chomhfhiachas Eorpach a eisiúint ag an gCoimisiún Eorpach agus go n-aisíocfar iad le foinsí nua ioncaim ó bhuiséad an AE. “Bhí an fhreagairt ar an ngéarchéim [COVID-19] an-difriúil ón [géarchéim airgeadais] in 2008. Bhí sé cumhachtach agus nuálaíoch. Sáraíodh go leor bacainní agus briseadh roinnt tabús.”

Seachas tráthchuid réamh-mhaoinithe de suas le 13% de na cistí a leithdháiltear, faigheann tíortha AE an chuid eile dá n-íocaíochtaí faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta ar spriocanna sonracha agus garspriocanna sonracha a bhaint amach.

 Is í an Chomhairle a ghlacann an cinneadh plean téarnaimh tíre a fhormheas ar thogra ón gCoimisiún Eorpach. Cé nach bhfuil ról foirmiúil ag an bParlaimint, d'ardaigh sí imní faoi smacht reachta agus faoi chosaint leasanna airgeadais an AE i roinnt tíortha. I mí an Mheithimh 2022, chuir na Feisirí a gcuid easaontas leis an gcinneadh plean téarnaimh na Polainne a cheadú agus i mí na Samhna 2022 dúirt Feisirí Eorpacha an méid sin ba cheart don AE seasamh in aghaidh an bhrú chun plean na hUngáire a fhormheas.

Aiseolas

“Ní ceadmhach plean a cheadú ar aon chostas. Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil luachanna an AE riachtanach, doshannta agus go gcaithfidh siad an bonn a leagadh síos do gach gníomhaíocht, tionscadal, athchóiriú nó infheistíocht,” a dúirt Dragoș Pîslaru (Renew Europe, an Rómáin), duine de chomh-údair thuarascáil na Parlaiminte le linn an díospóireacht an 22 Meitheamh.

Téann maoiniú aisghabhála chuig tíortha AE mar dheontais nó mar iasachtaí. Tá pleananna déanta ag na Ballstáit do mhéid iomlán na ndeontas nach mór a bheidh ar fáil, ach i mí an Mheithimh 2022 thug siad le fios gur mhaith leo €166bn a úsáid as an €385.8bn atá ar fáil le haghaidh iasachtaí.

D’áitigh Feisirí Eorpacha ar thíortha leas a bhaint as lánacmhainneacht na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta, lena n-áirítear iasachtaí, chun cur i gcoinne éifeachtaí na paindéime agus na ndúshlán atá ag teacht chun cinn.

Maoirseacht na Parlaiminte

Tá baint ghníomhach ag Parlaimint na hEorpa le grinnscrúdú a dhéanamh ar chur chun feidhme na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta. Reáchtálann na Feisirí díospóireachtaí agus glacann siad rúin ar an ábhar, bíonn plé ráithiúil ag buiséid agus coistí eacnamaíocha na Parlaiminte leis na coimisinéirí agus is minic a bhíonn cruinnithe ar an leibhéal teicniúil le hoifigigh an Choimisiúin.

Is mian le Feisirí a chinntiú go n-úsáidtear na cistí ar bhealach trédhearcach agus i gcomhréir leis na rialacha agus go ndéanfaidh an Coimisiún faireachán agus iniúchadh éifeachtach ar na Ballstáit.

Tugadh faoi deara i dtuarascáil na Parlaiminte go raibh deacrachtaí ag riaracháin phoiblí náisiúnta an cistiú ar fad a ionsú in achar gairid ama toisc go gcaithfear gach athchóiriú agus infheistíocht a dhéanamh faoi 2026. D’áitigh Feisirí Eorpacha gur cheart go mbeadh baint ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha, ag comhpháirtithe sóisialta agus ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta. agus na pleananna náisiúnta á gcur i gcrích chun cur chun feidhme rathúil agus cuntasacht dhaonlathach a áirithiú.

“Ba mhaith linn níos mó tionscadal trasteorann a fheiceáil, go háirithe i réimse an fhuinnimh, mar go gcabhróidh sé seo linn an fuinneamh a thabhairt ón áit a bhfuil sé againn go dtí an áit a dteastaíonn sé uainn,” a dúirt comhúdar na tuarascála Siegfried Mureșan (EPP, an Rómáin) le linn na díospóireachta iomlánach an 22 Meitheamh 2022.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending