Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Éilíonn Feisirí Eorpacha cosc ​​ar 'phasanna órga' agus rialacha sonracha maidir le 'víosaí órga' 

ROINN:

foilsithe

on

Is ábhar imní di go bhfuil saoránacht an AE ar díol, molann an Pharlaimint comhrialacha nua chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna iomadúla a bhaineann le scéimeanna ‘saoránacht/cónaí trí infheistíocht’, i.e. seisiún Iomlánach LIBE.

Ar Dé Céadaoin (9 Márta), ghlac Feisirí Eorpacha tuarascáil ar thionscnamh reachtach ag iarraidh ar an gCoimisiún togra a chur síos faoi dheireadh a shainordaithe. Gealltanas an Choimisiúin, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an RA, Ceanada agus SAM chun srian a chur ar Rúiseach saibhre a bhfuil naisc acu leis an rialtas ó rochtain a fháil ar 'phasanna órga' ardaíodh le linn díospóireachta Dé Luain sa suí iomlánach. Rith an téacs le 595 go 12 agus staon 74.

Cosc ar 'pasanna órga'...

Cuireann an Pharlaimint i dtreis go mbaineann scéimeanna 'saoránacht trí infheistíocht' (CBI), faoina bhfaigheann náisiúnaigh tríú tíortha cearta saoránachta mar mhalairt ar shuim airgid, an bonn de bhunbhrí saoránacht an AE. Déanann an Pharlaimint cur síos ar an gcleachtas – atá i bhfeidhm i Málta, sa Bhulgáir agus sa Chipir – mar “saormharcaíocht”, toisc go ndíolann na Ballstáit earra nár ceapadh riamh a bheith ina earra. Glacadh le hiarratais fiú nuair nár comhlíonadh na ceanglais, dar le Feisirí Eorpacha, agus éilíonn siad go gcuirfí deireadh leis na scéimeanna seo de réir a chéile mar gheall ar na rioscaí a bhaineann leo.

...agus 'víosaí órga' a rialáil

Ag tabhairt dá haire na rioscaí nach bhfuil chomh trom sin a bhaineann le scéimeanna ‘cónaí ar infheistíocht’ (RBI), iarrann an Pharlaimint rialacha AE chun cabhrú le dul i ngleic le sciúradh airgid, éilliú agus imghabháil cánach, lena n-áirítear:

  • Seiceálacha cúlra déine (freisin ar bhaill teaghlaigh na n-iarratasóirí agus ar fhoinsí cistí), seiceálacha éigeantacha ar bhunachair shonraí an AE, agus nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin i dtríú tíortha;
  • oibleagáidí tuairiscithe ar bhallstáit, lena n-áirítear scéim “fógra agus comhairliúcháin” chun ligean do bhallstáit eile agóid a dhéanamh, agus;
  • ceanglais maidir le cónaí fisiciúil íosta (d’iarratasóirí) agus rannpháirtíocht ghníomhach, cáilíocht, breisluach, agus rannchuidiú leis an ngeilleagar (dá gcuid infheistíochtaí).

Gan pasanna, ná víosaí do oligarchs na Rúise

Aiseolas

Fáiltíonn an Pharlaimint roimh ghealltanas na mBallstát ábhartha teorainn a chur le díol na saoránachta leis na Rúisigh a bhfuil naisc acu le rialtas na Rúise, agus iarrann sí ar gach scéim CBI agus RBI san AE iarratasóirí Rúiseacha a eisiamh le héifeacht láithreach. Tathantaíonn Feisirí Eorpacha ar rialtais an AE athmheasúnú a dhéanamh ar gach iarratas formheasta ó na blianta beaga a chuaigh thart agus a chinntiú “nach gcoinneoidh aon duine de chuid na Rúise a bhfuil naisc airgeadais, gnó nó eile aige le réimeas Putin a chearta saoránachta agus cónaitheachta”. Ina theannta sin, iarrann siad ar an gCoimisiún náisiúnaigh na Rúise atá faoi réir smachtbhannaí AE a thoirmeasc ó gach scéim RBI.

Córas ilroinnte agus ról na n-idirghabhálaithe

Is oth le Feisirí Eorpacha an easpa seiceálacha cuimsitheacha slándála agus nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin sa dá chineál scéime, ag rá nár cheart go mbeadh sé indéanta iarratais chomhleanúnacha a chomhdú i mBallstáit éagsúla. Níor cheart go mbeadh na Ballstáit ag brath ar sheiceálacha arna ndéanamh ag gníomhaithe neamhstáit. Iarrann an Pharlaimint go ndéanfaí tobhach AE de chéatadán fiúntach ar na hinfheistíochtaí a rinneadh - go dtí go gcuirfear deireadh de réir a chéile le ‘pasanna órga’, agus go ceann tréimhse éiginnte do ‘víosaí órga’. Iarrann sé ar an gCoimisiún freisin brú a chur ar thríú tíortha a bhaineann leas as taisteal gan víosa chuig an AE a leithéid a dhéanamh.

Ag tabhairt dá haire nach bhfuil idirghabhálaithe sna scéimeanna seo trédhearcach ná cuntasach, iarrann an Pharlaimint go gcuirfí cosc ​​ar a rannpháirtíocht i CBIanna agus go ndéanfaí “rialachán docht agus ceangailteach” dá ról in RBIanna, lena n-áireofaí smachtbhannaí.

Rapóirtéir Sophia in 't Veld (Rnua, NL) dúirt: “Ní sholáthraíonn na scéimeanna seo ach doras cúil isteach san AE do dhaoine aonair scáthúla nach féidir leo teacht isteach i solas an lae. Tá sé in am againn an doras sin a dhúnadh, ionas go bhfanfadh oligarchs Rúiseacha agus daoine eile a bhfuil airgead salach orthu amach. Dhiúltaigh rialtais na mBallstát aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb, ag maíomh nár cheist AE é. I bhfianaise a bhfuil ar siúl faoi láthair, ní féidir leo an cheist seo a réiteach a thuilleadh.”

Na chéad chéimeanna eile

An Coimisiún ní mór dó togra reachtach a ullmhú nó údar a thabhairt lena chinneadh gan é sin a dhéanamh.

cúlra

Ar a laghad Bhain 130,000 duine leas as scéimeanna CBI/RBI san AE ó 2011 go 2019, ag giniúint ioncaim de níos mó ná €21.8 billiún do na tíortha lena mbaineann. Tá scéimeanna CBI ann i Málta, sa Bhulgáir (ina bhfuil dréacht-dlí curtha síos ag an rialtas chun deireadh a chur leis an scéim) agus sa Chipir (nach bhfuil ach ag próiseáil iarratais a cuireadh isteach roimh mhí na Samhna 2020, agus tá scrúdú déanta orthu go léir cheana féin, de réir rialtas na Cipire). Tá scéimeanna RBI ag dhá Bhallstát déag atá bunaithe ar mhéideanna éagsúla agus roghanna infheistíochta.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending