Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: Am do chuid smaointe

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ag lorg do chuid smaointe ar an gcaoi ar cheart don AE athrú agus ar na rudaí ar cheart dó díriú orthu. Anois an t-am a bheith páirteach, Gnóthaí an AE.

Tar éis a seoladh oifigiúil san earrach, tá an Chomhdháil ag dul i gcéim ríthábhachtach: caithfidh sí an oiread ionchuir agus is féidir a fháil ó shaoránaigh maidir leis an gcaoi ar cheart don AE aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an domhain atá ag athrú.

Déan do ranníocaíocht

Aiseolas

Cuireadh níos mó ná 5,000 smaoineamh faoi bhráid an ardán ar líne, ar ábhair ag dul ó éigeandáil aeráide go daonlathas Eorpach. Is tús maith é, ach tá i bhfad níos mó ag teastáil. Brabhsáil tríd na hábhair, roinn do thuairimí ar mholtaí daoine eile agus smaoinigh ar do chuid smaointe féin.

B'fhéidir gur mhaith leat do chuid smaointe a phlé le daoine eile? Bí ar cheann le teacht ócáid nó eagraigh do chuid féin. Déan cinnte go ndéanann toradh na díospóireachta a bhealach ar an ardán.

Ní bealach í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ach do ghuth a chur in iúl. Is féidir le do chuid smaointe tionchar dáiríre a imirt ar chinntí tábhachtacha: gheall Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún gníomhú ar mholtaí daoine agus ar chonclúidí na Comhdhála.

Aiseolas

Cad a tharlóidh do do chuid smaointe?

Beidh na ranníocaíochtaí a chuirtear isteach ar an ardán mar bhunús d’obair iomlán na Comhdhála trí cheithre phainéal saoránach Eorpach. Is éard a bheidh i ngach ceann acu 200 Eorpach, a roghnófar go randamach, ach ar bhealach a chinnteoidh go bhfuil siad ionadaíoch ar an AE ina iomláine.

Bunaithe ar do chuid ranníocaíochtaí, ceapfaidh gach painéal tograí le haghaidh athraithe. Ansin cuirfear na tograí seo faoi bhráid Iomlánach na Comhdhála, a thabharfaidh saoránaigh agus ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa, parlaimintí náisiúnta, rialtais an AE, an Coimisiún Eorpach, an tsochaí shibhialta agus comhpháirtithe sóisialta le chéile.

Roghnóidh gach painéal saoránach Eorpach 20 ball chun ionadaíocht a dhéanamh air ag Iomlánach na Comhdhála. San iomlán, ag comhaireamh na saoránach ó phainéil agus imeachtaí náisiúnta, agus Uachtarán Fhóram Eorpach Óige, glacfaidh 108 saoránach páirt sa suí iomlánach - an ceathrú cuid de na baill go léir.

Tiocfaidh painéil shaoránaigh na hEorpa le chéile trí huaire ar a laghad. Tá na chéad chruinnithe sceidealta do Mheán Fómhair agus go luath i mí Dheireadh Fómhair, roimh an gcéad Iomlánach eile an 22-23 Deireadh Fómhair. Tionólfar an dara cruinniú i mí na Samhna agus cuirfidh painéil a gcuid oibre i gcrích i mí na Nollag agus i mí Eanáir 2022.

Tiocfaidh an Iomlánach le chéile go déanach i mí Dheireadh Fómhair agus gach mí idir Nollaig 2021 agus Márta 2022 chun tograí daoine a phlé agus moltaí a dhéanamh maidir le gníomh nithiúil AE.

Ullmhóidh bord feidhmiúcháin na Comhdhála an tuarascáil deiridh in earrach na bliana 2022. Tá ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún ar an mbord - na hinstitiúidí a chaithfidh na conclúidí a leanúint - chomh maith le breathnóirí ó gheallsealbhóirí uile na Comhdhála. Dréachtófar an tuarascáil i gcomhar iomlán le Iomlánach na Comhdhála agus beidh uirthi a cead a fháil.

Faigh amach níos mionsonraithe conas a oibreoidh an Chomhdháil.

Cén fáth go bhfuil smaointe nua de dhíth ar an Eoraip?

An Pandemic COVID-19 Tá an domhan athraithe cheana féin. Anois tá an Eoraip ag lorg bealaí chun téarnamh ón ngéarchéim agus réitigh inbhuanaithe a fháil ar dhúshláin na todhchaí athrú aeráide, dul chun cinn teicneolaíochtaí digiteacha agus méadaithe iomaíocht dhomhanda.

“Más mian linn a bheith oiriúnach don fheidhm ar feadh na mblianta atá le teacht, beidh sé riachtanach an tAontas Eorpach a athchóiriú agus gan a bheith ina aontas nach n-imoibríonn ach róbheag agus rómhall leis an méid atá ag tarlú ar domhan agus inár sochaithe féin, " arsa Guy Verhofstadt, Comhchathaoirleach na Parlaiminte ar an mbord feidhmiúcháin. “Is í sin an phríomhcheist: conas an tAontas Eorpach a dhéanamh oiriúnach don fheidhm, réidh le gníomhú agus freagairt i saol an lae amárach."

Athrú aeráide

Toghchán na Gearmáine: Teastaíonn níos mó gníomhaíochta ó athrú aeráide ó stailceoirí ocrais

foilsithe

on

Tá grúpa daoine óga sa tríú seachtain de stailc ocrais i mBeirlín, ag maíomh nach bhfuil páirtithe polaitiúla na Gearmáine ag tabhairt aghaidh go leordhóthanach ar athrú aeráide roimh olltoghchán na míosa seo, scríobhann Jenny Hill, Athrú aeráide.

Gheall na hagóideoirí - idir 18 agus 27 bliana d’aois - leanúint lena stailc ocrais go dtí go n-aontaíonn an triúr iarrthóirí mór le rá atá ag teacht in áit Angela Merkel bualadh leo.

Tá atmaisféar cúng i measc na bpubaill bheaga agus na meirgí péinteáilte le lámh gar do Seansaireacht na Gearmáine i mBeirlín.

Aiseolas

Deir an seisear daoine óga a bhí ar stailc ocrais le breis agus coicís go bhfuil siad ag mothú lag.

Ag 27, is é Jacob Heinze an duine is sine den lucht agóide anseo (deir lucht eagraithe go ndeachaigh ceathrar daoine eile ar stailc ocrais ar shiúl ón gcampa). Labhraíonn sé go mall, agus é ag streachailt go soiléir le díriú, ach dúirt sé leis an BBC, cé go bhfuil eagla air roimh iarmhairtí a “stailc ocrais éiginnte”, gur mó an eagla atá air roimh athrú aeráide.

"Dúirt mé le mo thuismitheoirí agus le mo chairde cheana féin go bhfuil seans ann nach bhfeicfidh mé arís iad," a dúirt sé.

Aiseolas

"Táim á dhéanamh seo toisc go bhfuil ag teip ar ár rialtais an ghlúin óg a shábháil ó thodhchaí atá níos faide ná an tsamhlaíocht. Rud atá uafásach. Táimid chun aghaidh a thabhairt ar chogadh maidir le hacmhainní cosúil le huisce, bia agus talamh agus is réaltacht é seo cheana féin a lán daoine ar domhan. "

Le níos lú ná dhá sheachtain in olltoghchán na Gearmáine, tá Jacob agus a chomh-agóideoirí ag éileamh go dtiocfaidh an triúr iarrthóirí mór le rá in ionad Angela Merkel mar Sheansailéir na Gearmáine agus labhairt leo.

Stailceoirí ocrais do bheartas aeráide i mBeirlín, 2021

Is féidir a rá gurb é an t-athrú aeráide an cheist toghcháin is mó anseo. Bhí tionchar ag agóidí ollmhóra sráide gníomhaithe óga ar athrú aeráide ar pholaiteoirí na Gearmáine le blianta beaga anuas ach dhírigh tuilte marfacha an iarthair na tíre imní an phobail freisin.

Ina ainneoin sin, abair na stailceoirí ocrais, níl aon cheann de na príomhpháirtithe polaitiúla - an páirtí Glas san áireamh - ag moladh bearta leordhóthanacha chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

"Níl aon cheann dá gcláir ag cur na bhfíoras eolaíochta iarbhír san áireamh go dtí seo, go háirithe an baol a bhaineann le pointí a tholladh (athruithe aeráide dochúlaithe móra) agus an fhíric go bhfuilimid an-ghar dá sroicheadh," a deir an t-urlabhraí Hannah Luebbert.

Deir sí go bhfuil na hagóideoirí ag iarraidh ar an nGearmáin tionól saoránach mar a thugtar air a thionscnamh - grúpa daoine a roghnaítear chun gach cuid den tsochaí a léiriú - d’fhonn teacht ar réitigh.

“Is géarchéim pholaitiúil í an ghéarchéim aeráide freisin agus b’fhéidir géarchéim inár ndaonlathas, mar gheall ar bhunú toghcháin gach ceithre bliana agus tionchar mór brústocairí agus leasanna eacnamaíocha laistigh dár bparlaimintí go minic go bhfuil leasanna eacnamaíocha níos tábhachtaí ná ár sibhialtacht, ár maireachtáil, "a deir Ms Luebbert.

"Ní bhíonn tionchar ag brústocairí ar thionóil na saoránach sin agus ní polaiteoirí ansin a bhfuil eagla orthu nach dtoghfaí iad, níl ann ach daoine a úsáideann a réasúntacht."

Radharc ar champa gníomhaithe aeráide gar d’fhoirgneamh Reichstag an 12 Meán Fómhair, 2021 i mBeirlín, an Ghearmáin.
Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil aon duine de na hiarrthóirí ag déanamh a ndóthain chun tubaiste aeráide a chosc

Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil ach duine amháin d’iarrthóirí an Seansailéir - Annalena Baerbock ón bpáirtí Glas - tar éis freagairt, ach gur labhair sí leo ar an teileafón seachas freastal ar a n-éileamh ar chomhrá poiblí. Rinne sí achomharc orthu deireadh a chur lena stailc ocrais.

Ach gheall an grúpa - atá ag mealladh poiblíochta atá ag dul i méid - leanúint ar aghaidh, cé go n-admhaíonn siad anacair a dteaghlaigh agus a gcairde.

Ina ainneoin sin, a deir Jacob, tacaíonn a mháthair leis.

"Tá eagla uirthi. Tá an-eagla uirthi i ndáiríre ach tuigeann sí cén fáth a dtógaim na céimeanna seo. Bíonn sí ag caoineadh gach lá agus ag glaoch gach lá agus ag fiafraí díom nach fearr stopadh? Agus tagann muid i gcónaí go dtí an pointe nuair a deirimid nach bhfuil, is gá leanúint ar aghaidh, "a dúirt sé.

"Tá sé riachtanach i ndáiríre daoine a mhúscailt ar fud an domhain."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

An Afganastáin: Pléann FPEnna an chéad rud eile le déanamh

foilsithe

on

Ba cheart cúnamh a thabhairt do dhaoine atá i mbaol tar éis don Taliban an Afganastáin a ghlacadh ar láimh, a dúirt FPEanna i ndíospóireacht ar thodhchaí na tíre, Domhanda.

Chuir feisirí béim ar an ngá atá leis an AE cuidiú le daoine an tír a fhágáil go sábháilte i ndiaidh don Taliban filleadh ar chumhacht, le linn na díospóireachta an 14 Meán Fómhair. “Gach duine atá faoi fhócas an Taliban - cibé acu gníomhaígh, abhcóidí cearta ban, múinteoirí nó státseirbhísigh, iriseoirí iad - ní mór dúinn a chinntiú gur féidir leo teacht chugainn,” a dúirt Michael Gahler (EPP, an Ghearmáin). " Dúirt sé freisin go gcaithfear tacú le tíortha comharsanacha cuidiú leis na dídeanaithe atá ag teacht.

Dúirt Iratxe García Pérez (S&D, an Spáinn) go bhfuil sé tábhachtach féachaint ar conas an tír a chobhsú agus cearta Afghans a chosaint. “Tá ionad bunaithe againn i Maidrid chun tacú leo siúd a d’oibrigh linn san Afganastáin agus a dteaghlaigh agus a gcaidrimh agus caithfimid i bhfad níos mó de seo a dhéanamh agus conair dhaonnúil cheart a bhunú le tacaíocht ón tSeirbhís Gníomhaíochta Seachtraí ionas go mbeidh na mílte duine a atá fós san Afganastáin is féidir na víosaí riachtanacha a fháil agus an tír a fhágáil go sábháilte. "

Aiseolas

Is oth le Mick Wallace (an Chlé / Éire) gur maraíodh nó gur éigean do dhaoine neamhchiontach dul ar imirce mar thoradh ar an gcomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta. “Caithfidh an Eoraip anois dídean inbhuanaithe a sholáthar dóibh siúd a theith ón praiseach a chuidigh muid a chruthú."

“Is cinnte gur tragóid do mhuintir na hAfganastáine an rud atá feicthe againn san Afganastáin, míbhuntáiste don Iarthar agus cluicheoir féideartha don chaidreamh idirnáisiúnta,” a dúirt príomhfheidhmeannach an bheartais eachtraigh, Josep Borrell.

“Le seans ar bith a bheith againn tionchar a imirt ar imeachtaí, níl aon rogha eile againn ach dul i dteagmháil leis an Taliban,” a dúirt sé, ag míniú nach ionann aitheantas agus rannpháirtíocht.

Aiseolas
Cuid de na cainteoirí le linn na díospóireachta ar an staid san Afganastáin
Cuid de na cainteoirí le linn na díospóireachta  

Dúirt FPEanna eile ní amháin go raibh sé faoi dhaoine a chur amach as an Afganastáin, ach freisin faoi aire a thabhairt dóibh siúd atá fágtha sa tír. "Ní mór dúinn saol lucht déanta athruithe agus gníomhaithe sibhialta na hAfganastáine a dhaingniú agus na milliúin atá os comhair na bochtaineachta agus an ghorta a shábháil," a dúirt Petras Auštrevičius (Athnuachan, an Liotuáin). "Níor chóir go mbeadh mullahs radacacha i gceannas ar an Afganastáin, ach na daoine oilte, intinn oscailte agus (iad siúd) atá dírithe ar leas coiteann na hAfganastáine."

D’fhéach Jérôme Rivière (ID, an Fhrainc) níos faide ná an Afganastáin ar an tionchar ar an AE. “Caithfidh na ballstáit iad féin a chosaint agus a ndaonraí a chosaint. Níor cheart go mbeadh níos mó imirce ag muintir na hEorpa mar an ceann a lean coimhlint na Siria. Cosúil leatsa, tá imní orm faoi chinniúint na sibhialtach agus na mban san Afganastáin agus ní maith liom go bhfeicfidh na hIoslamaigh cumhacht, ach diúltaím tonn eile imirce ón Afganastáin. "

Mhol Tineke Strik (na Glasaigh / EFA, an Ísiltír) go bhfuil sé in am machnamh agus foghlaim ón debacle seo chun beartas eachtrach níos láidre agus níos éifeachtaí a chruthú. “Tá tubaiste dhaonnúil ollmhór os comhair mhuintir na hAfganastáine, ganntanas bia, uisce agus bunriachtanais eile. Bhí muintir na hAfganastáine sin ag brath orainn. Mar sin, déanaimis gach is féidir linn chun iad a chosaint ar sceimhle an Taliban, ”a dúirt sí, ag éileamh aslonnaithe arna gcomhordú ag an AE, víosaí daonnúla agus rochtain ar chabhair. “Cuidigh leis na daoine agus cosc ​​a chur ar aon chineál aitheantais don Taliban fad is atá cearta an duine i mbaol,” a dúirt sí.


D'iarr Anna Fotyga (ECR, an Pholainn) cur chuige iltaobhach, idirnáisiúnta i leith na hAfganastáine, mar a rinneadh 20 bliain ó shin: “Sílim gurb é an iltaobhachas an bealach chun an fhadhb seo a réiteach. Anois caithfimid iarrachtaí a bheith chomh leathan agus is féidir agus straitéis nithiúil don Afganastáin. "

Faisnéisiú 

Preasráitis 

Ionad ilmheáin 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

toghcháin Eorpacha

Buaiteoir vóta na hIorua chun cainteanna comhrialtas a thosú le fócas aeráide

foilsithe

on

By

Chuir páirtithe freasúra lár na hIorua tús le cainteanna comhrialtas Dé Máirt (14 Meán Fómhair) chun iarracht a dhéanamh rialtas tromlaigh a bhunú tar éis dóibh a parlia cinntitheachbua toghchán meantóireachta, agus táthar ag súil go mbeidh athrú aeráide lárnach sa phlé, scríobh Nora Buli agus Gwladys Fouche.

Caithfidh ceannaire an Lucht Oibre, Jonas Gahr Stoere, aghaidh a thabhairt ar imní na vótálaithe maidir le téamh domhanda agus bearna saibhris atá ag leathnú, agus a chinntiú go mbeidh aon aistriú ó tháirgeadh ola - agus na poist a chruthaíonn sé - de réir a chéile.

Is é aidhm Stoere a chur ina luí ar an bPáirtí Lárnach tuaithe agus ar an Sóisialach Clé uirbeach den chuid is mó a bheith páirteach ann, a thabharfadh 89 suíochán dá chomh-aireachta, ceithre cinn níos mó ná an méid a theastaíonn do thromlach sa chomhthionól 169 suíochán.

Aiseolas

"Creidim gur fiú iarracht a dhéanamh rialtas tromlaigh a bhunú," a dúirt Stoere le tuairisceoirí tar éis vótaí a chomhaireamh go déanach Dé Luain (13 Meán Fómhair). Léigh níos mó

Grafaic Reuters
Grafaic Reuters

Caithfidh sé a chur ina luí ar Center agus na Sóisialaithe comhréiteach ar bheartais ag dul ó úinéireacht ola agus príobháideach go dtí an tAontas Eorpach (AE) ón taobh amuigh den Iorua caidreamh leis an tAontas.

Go háirithe, caithfidh Stoere a chur ina luí orthu comhréiteach a dhéanamh ar bheartas fuinnimh, lena n-áirítear cá háit le ligean do ghnólachtaí ola iniúchadh a dhéanamh ar hidreacarbóin agus astaíochtaí aeráide na hIorua a ghearradh de réir Chomhaontú Pháras. Léigh níos mó.

Aiseolas

"Tá baint ag an gcomhréiteach dóchúil le srian a chur ar thaiscéalaíocht, agus is fusa stop a chur le taiscéalaíocht sna ceantair is lú iniúchadh agus aibithe," a dúirt Baard Lahn, taighdeoir ag meitheal smaointe aeráide Oslo-bhunaithe CICERO.

"Thug an tionscal le fios freisin nach bhfuil níos lú suime acu sna réimsí sin i láthair na huaire. Is toradh féideartha é sin, ach go díreach an chuma a bheidh air sin, tá go leor féidearthachtaí ann."

Táirgeann an Iorua timpeall 4 mhilliún bairille de choibhéis ola in aghaidh an lae, ag déanamh suas le 40% d’ioncam onnmhairiúcháin.

Ach creideann mórchuid na bpáirtithe móra freisin go mbeidh ról níos lú ag ola le himeacht ama, agus tá súil acu gur féidir fios gnó innealtóireachta gnólachtaí ola a aistriú chuig fuinneamh in-athnuaite, gaoth amach ón gcósta san áireamh.

"Sílim go méadóidh an comhrialtas nua an obair ar cheist na haeráide de réir mar a leag tuarascáil IEA (an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh) agus IPCC (Painéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide) béim ar an mothú éigeandála atá os comhair an domhain, ag rá cód dearg," a dúirt Thina Margrethe Saltvedt, príomh-anailísí Nordea Bank ar airgeadas inbhuanaithe.

Dúirt Príomhaire Coimeádach Erna Solberg go gcuirfeadh sí deireadh leis a luaithe a bheadh ​​rialtas nua réidh, agus d’fhéadfadh comh-aireachta faoi cheannas Stoere dul i mbun oifige i lár mhí Dheireadh Fómhair.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending