Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Iasachtaí neamhthuillmheacha: Déileáladh le rialacha an AE maidir le NPLanna a dhíol le tríú páirtithe

ROINN:

foilsithe

on

Chomhaontaigh idirbheartaithe Pharlaimint na hEorpa leis an gComhairle maidir le comhchaighdeáin AE a rialaíonn aistriú droch-iasachtaí ó bhainc chuig ceannaitheoirí tánaisteacha agus cearta iasachtaithe á gcosaint acu.

D'aontaigh idirbheartaithe ar fhorálacha ceangailteacha comhchuibhithe do gach ballstát. Chinntigh siad nach bhfuil iasachtaithe níos measa as tar éis dóibh a gcomhaontú creidmheasa a aistriú agus beidh ballstáit in ann rialacha níos déine a choinneáil nó a thabhairt isteach d’fhonn tomhaltóirí a chosaint.

Margaí tánaisteacha do NPLanna

Aiseolas

Cothaíonn na bearta comhaontaithe forbairt margaí tánaisteacha gairmiúla le haghaidh comhaontuithe creidmheasa a d’eisigh bainc ar dtús agus a cháiligh mar neamhfheidhmiúil. Bheadh ​​tríú páirtithe (ceannaitheoirí creidmheasa) in ann NPLanna den sórt sin a cheannach ar fud an AE. Níl ceannaitheoirí creidmheasa (mar shampla cistí infheistíochta) ag cruthú creidmheasa nua, ach ag ceannach NPLanna atá ann cheana féin ar a bpriacal féin. Dá bhrí sin, ní theastaíonn údarú speisialta uathu ach beidh orthu rialacha cosanta iasachtaí a chomhlíonadh.

Bailiú fiach faoi mhaoirsiú

Is daoine dlítheanacha iad seirbhísigh creidmheasa a ghníomhaíonn thar ceann ceannaitheoirí creidmheasa agus a bhainistíonn cearta agus oibleagáidí faoi chomhaontú creidmheasa neamhthuillmheach amhail bailiú íocaíochtaí nó ath-idirbheartaíocht théarmaí an chomhaontaithe. Rinne idirbheartaithe PE cinnte go mbeadh orthu údarú a fháil agus a bheith faoi réir maoirseachta ag údaráis inniúla na mballstát. Ba cheart do bhallstáit a chinntiú freisin go bhfuil liosta cothrom le dáta inrochtana go poiblí nó clár náisiúnta de gach seirbhís creidmheasa. D’fhonn tomhaltóirí a chosaint, beidh oibleagáid ar gach ceannaitheoir creidmheasa seirbhíseach creidmheasa a cheapadh ag tír óstach do phunanna tomhaltóirí. Ina theannta sin, beidh ar cheannaitheoirí creidmheasa tríú tír seirbhíseach creidmheasa a cheapadh do phunanna FBManna chun fiontraithe a chosaint.

Aiseolas

Iasachtaithe a chosaint

Éilíonn an leibhéal aonfhoirmeach cosanta d’iasachtaithe nach féidir leo a gcuid fiacha a íoc, a comhaontaíodh le linn na caibidlíochta, ar cheannaitheoirí creidmheasa agus ar sheirbhísigh creidmheasa faisnéis chruinn a sholáthar, faisnéis phearsanta agus príobháideacht iasachtaithe a urramú agus staonadh ó aon chiapadh, comhéigean nó tionchar míchuí.

Roimh an gcéad bhailiúchán fiach, beidh sé de cheart ag iasachtaí fógra a fháil ar bhealach soiléir sothuigthe ar pháipéar nó ar mheán marthanach eile maidir le haon aistriú ar chearta creidiúnaí. Ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis dáta aistrithe, aitheantais, sonraí teagmhála agus údarú seirbhíseora creidmheasa nua nó soláthraí seirbhíse creidmheasa, chomh maith le faisnéis mhionsonraithe faoi na méideanna atá dlite ag an iasachtaí. Ina theannta sin, ba cheart an t-iasachtaí a chur ar an eolas faoin áit ar féidir leo gearáin a chur isteach.

Esther de Lange Dúirt (EPP, NL), an comh-rapóirtéir: “Is faoiseamh mór é gur féidir linn dul ar aghaidh leis an obair sa deireadh chun dúshlán na n-iasachtaí neamhthuillmheacha atá i seilbh na mbanc a réiteach. Is féidir leis an mbeart tráthnóna Dé hAoine cabhrú linn an cor chun donais eacnamaíoch le linn na géarchéime corona a chosc ó iompú ina ghéarchéim bhaincéireachta nua. Cruthóidh an treoir seo margadh tánaisteach Eorpach d’iasachtaí fadhbacha agus cinnteoidh sí ag an am céanna go gcaitear go cóir leis na daoine a bhain na hiasachtaí seo amach. "

Chinntigh FPEnna nár cheart go mbeadh iasachtaithe níos measa as tar éis dóibh a gcomhaontú creidmheasa a aistriú. Chuige sin, ní féidir na táillí agus na pionóis a ghearrann seirbhísigh lena n-áirítear costais aistrithe a athrú ná aon chostais bhreise a ghearradh seachas a bhaineann leis an gcomhaontú creidmheasa seo. Ina theannta sin, níor cheart an conradh agus na hoibleagáidí idir seirbhíseach creidmheasa i leith ceannaitheoir creidmheasa a athrú trí sheirbhísiú creidmheasa a sheachfhoinsiú.

Irene Tinagli Dúirt (S&D, IT), cathaoirleach agus comh-rapóirtéir ECON: “Leis an Treoir seo déanaimid soiléir go gcaithfidh forbairt mhargadh tánaisteach Eorpach atá fíor, éifeachtach agus dea-rialaithe do NPLanna dul lámh ar láimh leis na hiarrachtaí uile is féidir a dhéanamh. creidiúnaithe chun creidmheas a dhéanamh ag feidhmiú arís, agus an leibhéal is airde cosanta is féidir d’iasachtaithe. Tá sé seo níos tábhachtaí fós anois nuair a bhíonn iarmhairtí na paindéime COVID-19 fós againn; ní féidir linn an baol go gcuirfear an téarnamh i gcontúirt le cinntí a chuireann pionós ar theaghlaigh agus ar ghnólachtaí. "

Faoi dheireadh, d’aontaigh na hidirbheartaithe imthosca aonair iasachtaí mar mhorgáiste atá nasctha le maoin chónaithe agus an cumas iasacht a aisíoc agus cinneadh á dhéanamh ar bhearta. D’fhéadfadh go n-áireofaí le bearta den sórt sin athmhaoiniú páirteach ar chomhaontú creidmheasa, téarmaí an chomhaontaithe a mhodhnú, téarmaí na hiasachta a leathnú, tiontaithe airgeadra, agus bealaí eile chun aisíocaíocht a éascú. Féadfaidh ballstáit bearta a chur i bhfeidhm a oibríonn is fearr d’iasachtaithe faoi réimis náisiúnta ach ba cheart go mbeadh tacar beart iomchuí acu ar an leibhéal náisiúnta.

cúlra

Tá sé riachtanach aghaidh a thabhairt ar aon charnadh féideartha d’Iasachtaí Neamhthuillmheacha (NPLanna) sa todhchaí chun an tAontas Baincéireachta a neartú agus iomaíocht san earnáil baincéireachta a chinntiú, chomh maith le cobhsaíocht airgeadais a choinneáil agus bainc a spreagadh chun iasachtaí a thabhairt chun poist a chruthú, fás a spreagadh, agus tacú leis an athshlánú iar-COVID-19 san AE.

Is gnách go sainmhínítear NPLanna mar iasachtaí atá níos mó ná 90 lá caite, nó nach dócha go n-aisíocfar go hiomlán iad.

Na chéad chéimeanna eile

Tá an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún ag obair anois ar ghnéithe teicniúla an téacs. Ina dhiaidh sin, caithfidh an comhaontú a bheith faofa ag an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta agus ag an bParlaimint ina iomláine.

coróinvíreas

Coronavirus: Formheasann an Coimisiún conradh nua le haghaidh vacsaín féideartha COVID-19 le Novavax

foilsithe

on

Inniu (4 Lúnasa), cheadaigh an Coimisiún Eorpach a seachtú Comhaontú Ardcheannaigh (APA) le cuideachta cógaisíochta chun rochtain ar vacsaín féideartha i gcoinne COVID-19 a chinntiú i Ráithe 4 de 2021 agus i 2022.

Faoin gconradh seo, beidh na ballstáit in ann suas le 100 milliún dáileog den vacsaín Novavax a cheannach, le rogha le haghaidh 100 milliún dáileog breise le linn 2021, 2022, agus 2023, a luaithe a dhéanfaidh EMA athbhreithniú agus faomhadh orthu mar shábháilte agus éifeachtach. . Beidh na ballstáit in ann vacsaíní a bhronnadh ar thíortha ar ioncam íseal agus ar mheánioncam nó iad a atreorú chuig tíortha Eorpacha eile.

Comhlánaíonn conradh an lae inniu punann leathan vacsaíní atá le táirgeadh cheana san Eoraip, lena n-áirítear na conarthaí le AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Nua-aimseartha agus na cainteanna taiscéalaíochta críochnaithe le Valneva. Is céim thábhachtach eile í chun a chinntiú go bhfuil an Eoraip ullmhaithe go maith chun aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim COVID-19.

Aiseolas

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “De réir mar a bhíonn malairtí nua coronavirus ag leathadh san Eoraip agus ar fud an domhain, is cosaint bhreise é an conradh nua seo le cuideachta atá ag tástáil a vacsaín cheana féin i gcoinne na leaganacha seo chun ár ndaonra a chosaint. Neartaíonn sé ár bpunann leathan vacsaíní tuilleadh, chun leasa na nEorpach agus ár gcomhpháirtithe ar fud an domhain. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá vacsaínithe san AE ag dul chun cinn agus táimid níos gaire dár sprioc de 70% de shaoránaigh lán-vacsaínithe faoi dheireadh an tsamhraidh. Leathnaíonn ár gcomhaontú nua le Novavax ár bpunann vacsaín chun vacsaín amháin níos mó atá bunaithe ar phróitéin a áireamh, ardán a léiríonn gealltanas i dtrialacha cliniciúla. Leanfaimid orainn ag obair gan staonadh lena chinntiú go leanfaidh ár vacsaíní ag teacht ar shaoránaigh san Eoraip agus ar fud an domhain, chun deireadh a chur leis an bpaindéim chomh tapa agus is féidir. "

Is cuideachta biteicneolaíochta é Novavax a fhorbraíonn vacsaíní na chéad ghlúine eile do ghalair thógálacha thromchúiseacha. Tá a vacsaín COVID-19 faoi athbhreithniú rollach cheana féin ag EMA i bhfianaise údarú féideartha margaidh.

Aiseolas

Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún tacú leis an vacsaín seo bunaithe ar mheasúnú eolaíoch fónta, ar an teicneolaíocht a úsáidtear, ar eispéireas na cuideachta i bhforbairt vacsaíní agus ar a cumas táirgthe an AE ar fad a sholáthar.

cúlra

Chuir an Coimisiún Eorpach i láthair an 17 Meitheamh a Straitéis Eorpach chun forbairt, déantúsaíocht agus imscaradh vacsaíní éifeachtacha sábháilte in aghaidh COVID-19 a luathú. Mar chúiteamh ar an gceart líon sonraithe dáileoga vacsaíne a cheannach laistigh de chreat ama faoi leith, maoiníonn an Coimisiún cuid de na costais tosaigh a bhíonn ar tháirgeoirí vacsaíní i bhfoirm Comhaontuithe Réamhcheannaigh.

I bhfianaise na n-éalaithe reatha agus nua éalaithe SARS-CoV-2, tá an Coimisiún agus na Ballstáit i mbun caibidlíochta le cuideachtaí atá i bpunann vacsaín an AE cheana féin comhaontuithe nua a ligfeadh vacsaíní atá oiriúnaithe go tapa a cheannach i gcainníochtaí leordhóthanacha chun díolúine a threisiú agus a fhadú.

D’fhonn na vacsaíní nua a cheannach, tá cead ag na ballstáit an REACT-AE pacáiste, ceann de na cláir is mó faoin ionstraim nua Next Generation EU a leanann ar aghaidh agus a leathnaíonn na freagraí freagartha géarchéime agus deisiúcháin géarchéime.

Tuilleadh eolais

Straitéis Vacsaíní an AE

Vacsaíní sábháilte COVID-19 d’Eorpaigh

Freagra Coronavirus an AE

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Teastas Digiteach COVID an AE: Glacann an Coimisiún cinntí coibhéise do dheimhnithe Vatacáine agus San Mairíne

foilsithe

on

Tá cinntí glactha ag an gCoimisiún lena chinntiú go measfar teastais COVID-19 arna n-eisiúint ag Stát Chathair na Vatacáine agus San Mairíne a bheith comhionann leis an Teastas Digiteach COVID an AE. Ciallaíonn sé seo go mbeidh an dá thír ceangailte le córas an AE agus go nglacfar le teastais COVID arna n-eisiúint ag an Vatacáin agus San Mairíne san AE faoi na coinníollacha céanna leis an Teastas Digiteach COVID an AE. Go praiticiúil, beidh sealbhóirí na ndeimhnithe seo in ann na teastais seo a úsáid faoi na coinníollacha céanna le sealbhóirí Teastas Digiteach COVID an AE. Ag an am céanna, thug an Vatacáin agus San Mairíne le fios go nglacfaidís le Deimhnithe COVID Digiteach an AE le haghaidh taistil chuig a dtíortha.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil níos mó tíortha ag cur córas i bhfeidhm bunaithe ar Dheimhniú Digiteach COVID an AE. Táimid ag glacadh céimeanna gníomhacha chun teastais arna n-eisiúint ag tríú tíortha eile a aithint. Mar sin féin, caithfidh siad a bheith idir-inoibritheach le creat an AE agus ligean dóibh a bhfíordheimhneacht, a mbailíocht agus a n-ionracas a fhíorú. "

Cinntíonn an Coimisiún maidir le coibhéis an Cathair na Vatacáine agus San Marino Tá teastais COVID ar fáil líne. Tá an Coimisiún ag obair freisin ar thríú tíortha eile a nascadh. Seiceálann sé an bhfuil a ndeimhnithe comh-inoibritheach le Deimhniú Digiteach COVID an AE, rud a fhágann gur féidir a bhfíordheimhneacht, a mbailíocht agus a n-ionracas a fhíorú. Féadann an Coimisiún cinneadh coibhéise a eisiúint ag bunú a choibhéise le Teastas Digiteach COVID an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Dheimhniú Digiteach COVID an AE a fháil ar an tiomnaithe láithreán gréasáin agus Q & A.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Seolann an Coimisiún glaonna ar fiú € 12 milliún iad mar thacaíocht do na meáin nuachta agus do réimse poiblí an AE

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún ceithre ghlaoch nua ar thograí arb é is aidhm dóibh réimse poiblí bríomhar agus éagsúil a spreagadh agus rochtain na saoránach ar fhaisnéis iontaofa a chur chun cinn ar fud an AE. Tacóidh glao amháin ábhar meán ilteangach ar ghnóthaí an AE trí ardáin dhigiteacha, agus tá sé mar aidhm ag an gceann eile táirgeadh ábhair sa réimse seo a mhéadú trí a líonra stáisiún raidió. Ina theannta sin, tacóidh tionscadal píolótach leis líonraí meán óige ábhar a spreagann smaointeoireacht ar chúrsaí reatha a tháirgeadh trí fhormáidí agus imeachtaí na meán sóisialta.

Ina theannta sin, gníomh ullmhúcháin do ardáin meán Féachann sé le rochtain na saoránach ar fhaisnéis iontaofa a fheabhsú, lena mbaineann craoltóirí agus foilsitheoirí. Le chéile, is ionann na glaonna agus gar do € 12 milliún i maoiniú an AE. Feidhmeoidh gach tionscadal maoinithe le neamhspleáchas eagarthóireachta iomlán. Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Věra Jourová: “Thaispeáin an paindéim ról lárnach na meán chun muid a chur ar an eolas, ach bhain sé an bonn de staid eacnamaíoch na hearnála freisin. Táimid ag méadú agus ag éagsúlú ár bhfoinsí maoinithe ar leibhéal na hEorpa, ag soláthar deiseanna, uirlisí agus cúnaimh nua. Táimid ag súil go ndéanfaidh na ballstáit an rud céanna, agus neamhspleáchas na meán á urramú go hiomlán. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Tá earnáil na meán nuachta buailte go mór ag dúshláin na paindéime, tá sé níos tábhachtaí anois ná riamh a athléimneacht a mhéadú agus nuálaíocht a spreagadh. Is trí thionscnaimh den sórt sin a leanaimid orainn ag cur chun cinn agus ag cosaint éiceachóras meán iolraíoch saor in aisce, ag cur an aire ar óige na hEorpa chomh maith le ar chomhoibriú, chun cabhrú le daoine dearcaí difriúla thar theorainneacha a chur i gcomparáid lena chéile. "

Aiseolas

Tógann na glaonna nua ar dhá cheann eile a seoladh le déanaí chun tacú le hearnáil na meán nuachta: glao ar comhpháirtíochtaí iriseoireachta chun comhoibriú trasteorann ar fud na hearnála a spreagadh i measc eagraíochtaí meán nuachta na hEorpa faoin gclár nua um Eoraip Chruthaitheach, agus glao arna mhaoiniú trí Horizon Europe, ag tacú le tionscadail atá dírithe ar nuálaíocht do na meáin. Tá na tionscnaimh seo mar chuid d’iarracht níos leithne tacú le timpeallacht meán saor in aisce, inmharthana agus iolraíoch ar fud an AE, mar a fógraíodh sa Plean Gníomhaíochta Daonlathais na hEorpa agus an Plean Gníomhaíochta Meán agus Closamhairc. Tá tuilleadh faisnéise faoi na glaonna seo agus glaonna eile a thacaíonn le hearnáil na meán ar fáil agus uirlis Foilsíodh freisin chun cabhrú leis na meáin deiseanna maoinithe a fháil. Is féidir le gairmithe sna meáin cúnamh a fháil ar an leibhéal náisiúnta tríd an Deasca na hEorpa Cruthaithí.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending