Ceangail le linn

Toghcháin Eorpacha, 2024

Toghcháin Eorpacha: institiúidí an AE sásta cur i gcoinne na mífhaisnéise   

ROINN:

foilsithe

on

Tá institiúidí an AE ag déanamh a gcion chun toghcháin Eorpacha an 6-9 Meitheamh a chosaint ar mhífhaisnéis agus ar ionramháil faisnéise a dhíríonn ar dhaonlathas na hEorpa. Is príomhthionscadal an daonlathais Eorpaigh iad na toghcháin Eorpacha.

Mar atá doiciméadaithe ag, mar shampla, an Réadlann na Meán Digiteach Eorpach, déanann gníomhaithe dífhaisnéise ón taobh istigh agus lasmuigh den AE iarracht an bonn a bhaint de shláine an phróisis toghcháin, muinín as próisis dhaonlathacha i gcoitinne agus deighilt na gcránach agus polarú inár sochaithe. De réir an Eorabharaiméadair, aontaíonn 81% de shaoránaigh an AE gur fadhb don daonlathas é nuacht nó faisnéis a dhéanann mífhaisnéis ar an réaltacht nó atá bréagach.

Iarrachtaí saoránaigh a chur amú

Institiúidí, údaráis, gníomhaithe na sochaí sibhialta agus seiceálaithe fíricí amhail an Réadlann na Meán Digiteach Eorpach, an Líonra Eorpach um Chaighdeáin um Sheiceáil Fíricí agus EUvsDisinfo Tá go leor iarrachtaí aimsithe agus nochta acu chun vótálaithe a chur amú le faisnéis ionramháilte le míonna beaga anuas. Tá brú déanta ag gníomhaithe dífhaisnéise faisnéis bhréagach faoi conas vótáildhíspreagadh saoránaigh ó vótáil, nó á lorg deighilt na gcránach agus polarú chun tosaigh ar an vóta trí ábhair ardphróifíle nó conspóideacha a fhuadach.

Uaireanta is éard atá i gceist leis na hiarrachtaí seo chun meabhlaireachta tuilte an spás faisnéise le raidhse faisnéise bréagach agus míthreorach, agus é mar aidhm acu go léir an díospóireacht phoiblí a fhuadach. Go minic dírítear ar pholaiteoirí agus ar cheannairí barrmhaithe trí fheachtais ionramhála faisnéise. Is minic a bhíonn roinnt beartas Eorpach ina spriocanna dífhaisnéise: tacaíocht don Úcráin, don Chomhar Glas Eorpach, agus don imirce.

D'úsáid gníomhaithe dífhaisnéise líonraí de chuntais bhréige chomh maith le asraonta meán falsa nó pearsanaithe chun an timpeallacht faisnéise a ionramháil. Áirítear le nochtadh le déanaí ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) agus údaráis náisiúnta Bhallstáit an AE an Facade BréagachTairseach Kombat agus doppelgänger oibríochtaí.

Aiseolas

Le déanaí glaodh tuarascáil imscrúdaitheach "Oibríocht Overload" le cuideachta bogearraí ón bhFionlainn Seiceáil doiciméadaíodh ar dtús conas a chuaigh cuntais amhrasacha i dteagmháil le níos mó ná 800 seiceálaí fíricí agus meáin i mbreis agus 75 tír - chun iad a ró-ualú le faisnéis bhréagach, a gcuid acmhainní a dhraenáil agus iarracht a dhéanamh cur ina luí orthu an fhaisnéis bhréagach seo a scaipeadh trí earraí a dhíchuachadh. .

Iarrachtaí méadaithe chun an AE a chosaint ó chúbláil faisnéise

Cé go bhfuil na bagairtí ann, is amhlaidh atá freagraí comhchoiteanna an AE. Bunaithe ar shainordú soiléir ón gceannaireacht pholaitiúil, tá institiúidí an AE ag dul i ngleic leis an dúshlán a eascraíonn as cúbláil faisnéise eachtrach agus cur isteach, lena n-áirítear dífhaisnéis, le blianta anuas.

Déantar na hiarrachtaí sin i ndlúthchomhar agus i gcomhordú idir na hinstitiúidí agus le rannpháirtíocht raon leathan geallsealbhóirí eile, amhail Ballstáit an AE, seiceálaithe meáin agus fíorais agus an tsochaí shibhialta, chun léargais a roinnt, taithí agus dea-chleachtais a mhalartú. agus freagraí a chomhordú.

Agus é ar thús cadhnaíochta domhanda maidir le dul i ngleic le bagairtí a bhaineann le cúbláil agus cur isteach ar fhaisnéis ón gcoigríoch, tá an AE ag obair i ndlúthchomhar lena chomhpháirtithe atá ar aon intinn leo lasmuigh den AE trí fhóraim amhail Sásra Mearfhreagartha an G7, i measc nithe eile. Chun athléimneacht a ardú i leith iarrachtaí trasnaíochta seachtraí, tá bosca uirlisí tiomnaithe forbartha ag an AE chun cúbláil agus trasnaíocht faisnéise eachtrach a chomhrac, lena n-áirítear sraith uirlisí ó fheasacht staide agus tógáil athléimneachta go reachtaíocht agus luamháin taidhleoireachta.

Déantar na hiarrachtaí seo go léir i gcónaí agus lánurraim á tabhairt do bhunluachanna Eorpacha, amhail saoirse tuairimí a nochtadh agus saoirse tuairime. Tá ár bhfreagairt chuimsitheach ar dhífhaisnéis dírithe ar na bloic thógála seo a leanas: polasaithe a fhorbairt chun ár ndaonlathais a neartú, é a dhéanamh níos deacra do ghníomhaithe dífhaisnéise mí-úsáid a bhaint as ardáin ar líne, agus iriseoirí agus iolrachas na meán a chosaint; feasacht a ardú faoi mhífhaisnéis agus ár n-ullmhacht agus ár bhfreagra; athléimneacht na sochaí a fhorbairt i gcoinne na mífhaisnéise trí litearthacht sna meáin agus seiceáil fíricí; comhoibriú le hinstitiúidí eile, le húdaráis náisiúnta nó le tríú páirtithe.

Tá roinnt gníomhaíochtaí á gcur chun cinn ag institiúidí an AE, lena n-áirítear feachtais mhúscailte feasachta agus tionscnaimh litearthachta sna meáin, chun athléimneacht na sochaí a ardú i gcoinne dífhaisnéise agus cúblála faisnéise.
I measc na samplaí:

  • láithreán gréasáin oifigiúil na dtoghchán Eorpach le rannán ar “Toghcháin saora agus cothroma”;a sraith físeán ag Parlaimint na hEorpa (i 24 theanga oifigiúla an AE) an pobal a chur ar an eolas faoi na teicníochtaí a úsáideann gníomhaithe dífhaisnéise chun daoine a mhealladh;
  • a bileog ag Parlaimint na hEorpa le 10 leid maidir le conas dul i ngleic le dífhaisnéis; foireann uirlisí do mhúinteoirí ón gCoimisiún Eorpach maidir le conas dífhaisnéis a aithint agus a chomhrac;
  • comhfheachtas ag an gCoimisiún agus ag an nGrúpa Rialtóirí Eorpacha um Sheirbhísí Meán Closamhairc le a físeán reáchtáil ar na meáin shóisialta agus craoladh ar fud an AE, ag ardú feasachta ar na rioscaí a bhaineann le dífhaisnéis agus cúbláil faisnéise roimh na toghcháin Eorpacha;
  • Sraith thiomanta alt agus léargas ar ionramháil faisnéise eachtrach agus ar chur isteach ar an SEGS' EUvsDisinfo.

Reachtaíocht nua AE i bhfeidhm

Sa sainordú seo, ghlac comhreachtóirí reachtaíocht thábhachtach, mar shampla an An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA), an Acht AI agus an Gníomhú maidir le Trédhearcacht agus Díriú ar Fhógraíocht Pholaitiúil. Le linn an tsainordaithe seo a chuaigh thart, tá Parlaimint na hEorpa Coiste Speisialta um Chur isteach Eachtrach i ngach Próiseas Daonlathach san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Disinformation (Agus a chomharba) freisin, cuireadh béim ar shaincheist na trasnaíochta coigríche, lena n-áirítear dífhaisnéis, agus mhol sé go ndéanfadh an tsochaí ar fad a páirt, trí bhearta neamhreachtacha freisin, chun dul i ngleic leo.

Éilíonn an DSA ar ardáin measúnú agus maolú a dhéanamh ar rioscaí a bhaineann le próisis toghcháin a chosaint, amhail dífhaisnéis, lena n-áirítear trí ábhar a ghintear in AI. Tá an DSA infheidhme go hiomlán cheana féin agus tá sé á fhorghníomhú ag an gCoimisiún i ndáil leis an méid ar a dtugtar “ardáin ar líne an-mhór” (ie iad siúd a shroicheann ar a laghad 45 milliún úsáideoir san AE nó 10 % de dhaonra an AE). Sa chomhthéacs sin, tá imeachtaí tosaithe cheana féin ag an gCoimisiún ina choinne X agus meta – do Instagram agus Facebook araon – ar sháruithe féideartha DSA a bhaineann le sláine toghcháin.

Ar an taobh coisctheach, i mí an Mhárta 2024, ghlac an Coimisiún treoirlínte toghcháin, ag meabhrú na mbeart a chaithfidh ardáin a ghlacadh chun comhlíonadh a áirithiú. I mí Aibreáin 2024, d’eagraigh an Coimisiún tástáil struis dheonach freisin leis na hardáin ainmnithe sin, leis an tsochaí shibhialta agus leis na húdaráis náisiúnta. Bíonn an Coimisiún i mbun idirphlé leanúnach le hardáin chun cur chun feidhme éifeachtach agus comhlíonadh an DSA a áirithiú.

 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending