Ceangail le linn

Toghcháin Eorpacha, 2024

Agóid na heite deise ag díospóireacht an EBU

ROINN:

foilsithe

on

Tá flthar díospóireacht ardphróifíle idir na príomhiarrthóirí ar uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh.

Bhí an díospóireacht ar bun ar an Déardaoin (23 Bealtaine) i seomra iomlánach Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil.

D’eagraigh an tAontas Craolacháin Eorpach (EBU) an díospóireacht ina raibh uachtarán reatha an Choimisiúin Ursula von der Leyen (An Ghearmáin, Páirtí an Phobail Eorpaigh) mar aon le príomhiarrthóirí ó pháirtithe polaitiúla príomhshrutha eile – Walter Baier (An Ostair, an Chlé Eorpach), Sandro Gozi (an Iodáil, Renew Europe Now), Terry Reintke (An Ghearmáin, Glasaigh na hEorpa) agus Nicolas Schmit (Lucsamburg, Páirtí na Sóisialaithe Eorpacha).

Ach chuir cinneadh an EBU gan cuireadh a thabhairt d’aon pháirtithe “coimeádach” chuig an díospóireacht fearg ar chuid acu, lena n-áirítear Comhghuaillíocht Aontas na Rómánaigh, a sheol “meabhrán tuisceana” agóide atá á sheoladh chuig “gach páirtí coimeádach” ar fud an Aontais Eorpaigh.

Bhailigh grúpa 30 Rómánach atá ina gcónaí sa Bheilg taobh amuigh den pharlaimint roimh an díospóireacht chun agóid a dhéanamh.

Is páirtí polaitíochta populist agus náisiúnach sa Rómáin é an AUR, a bunaíodh ceithre bliana ó shin roimh thoghcháin áitiúla agus reachtacha na Rómáine 2020. Is é an tríú páirtí is mó sa Rómáin.

Níos luaithe an mhí seo, chuir dhá pháirtí polaitíochta a bhfuil ionadaíocht acu sa pharlaimint, an páirtí Féiniúlachta agus Daonlathais (ID) agus an Comhaontas Saor Eorpach (EFA), i leith an EBU, a chraol an comórtas amhránaíochta Eoraifíse le déanaí freisin, go raibh sé “neamhréireach” i an chaoi ar láimhseáil sé díospóireacht na n-iarrthóirí.

Aiseolas

Ach cuireann an EBU in iúl gur tugadh cuireadh do ID agus ECR araon chuig an díospóireacht agus deir sé, toisc gur dhiúltaigh an dá pháirtí príomh-iarrthóir a roghnú “d’fhág siad go raibh siad neamh-incháilithe dá réir.”

Bhí MP sinsearach ón Rómáin, Adrian Axinia, leas-uachtarán AUR, sa Bhruiséil Déardaoin agus léirigh sé imní faoi chinneadh an EBU agus freisin freasúra a pháirtí i gcoinne coimisiún eile faoi cheannas von der Leyen.

Dúirt Axinia, MP le ceithre bliana, gur “díomá” é nach raibh aon pháirtí coimeádach in ann páirt a ghlacadh sa díospóireacht. 

Dúirt sé go raibh ionadaí ó ghrúpa dá leithéid (Gluaiseacht Pholaitiúil Chríostaí na hEorpa) i ndíospóireacht den chineál céanna i Masstricht an mhí seo caite agus dúirt sé go raibh sé “contrártha” gan an rud céanna a dhéanamh don phlé sa Bhruiséil.

Dúirt an duine 46 bliain d’aois, duine de 47 parlaiminteoir AUR, “Is cosúil gur athraíodh na rialacha le linn an chluiche nach bhfuil an-daonlathach ar chor ar bith.”

“Dá mbeadh sé seo ceart go leor do dhíospóireacht Maastricht cén fáth nach mbeadh an Bhruiséil? Cinnte bheadh ​​sé níos daonlathaí ionadaíocht a dhéanamh ar pháirtí coimeádach sa díospóireacht seo? Léiríonn an fhíric gur tháinig na Rómhánaigh a bhfuil cónaí orthu anseo amach chun agóid a dhéanamh ar an neart mothaithe faoi seo.”

Sheol an EBU cuirí chuig páirtithe ó na seacht ngrúpa polaitiúla sa Pharlaimint agus chosain sé a seasamh go láidir, ag rá nach bhféadfaí ionadaíocht a dhéanamh sa díospóireacht ach ar ghrúpaí parlaiminte a bhfuil príomhiarrthóir acu, ar a dtugtar an próiseas Spitzenkandidat, sa toghchán Euro atá le teacht.

Dúirt urlabhraí de chuid an EBU leis an suíomh seo, “Mar a bhí sé in 2014 agus in 2019 araon, is fóram é an Díospóireacht Eoraifíse d’iarrthóirí tosaigh do phost Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh faoi chóras ‘Spitzenkandidat’ Pharlaimint na hEorpa. Is é comhaontú an EBU le Parlaimint na hEorpa díospóireacht a tháirgeadh bunaithe ar na prionsabail sin. 

“I gcomhar le Parlaimint na hEorpa, thug an EBU cuireadh do pháirtithe polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Príomh-Iarthóir amháin a ainmniú as gach ceann de na 7 ngrúpaí polaitiúla oifigiúla, is iad sin: 

• Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) 

• Grúpa de Chomhaontas Forásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa 

• Grúpa Athnuachan na hEorpa 

• Grúpa na nGlasach/Saor-Chomhghuaillíocht Eorpach 

• Grúpa Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa 

• Grúpa Féiniúlachta agus Daonlathais 

• Grúpa na Clé i bParlaimint na hEorpa - GUE/NGL 

Lean an t-urlabhraí ar aghaidh, “Cuireadh cuirí chuig páirtithe ionadaíocha ó na grúpaí polaitiúla thuasluaite i bParlaimint na hEorpa. D'fhreagair cúig pháirtí agus tá iarrthóir ceannais ainmnithe acu. Dhiúltaigh dhá pháirtí, an ECR agus ID, príomh-iarrthóir a ainmniú agus mar sin tá siad neamh-incháilithe don díospóireacht áirithe seo.”

Chosain urlabhraí de chuid na seirbhíse preasa parlaiminte go láidir an t-aistriú freisin, ag rá leis an suíomh Gréasáin seo: “Níl an líomhain nár tugadh cuireadh do pháirtithe ar bith den eite dheis chuig an díospóireacht ceart.

“Sheol an EBU cuireadh chuig na páirtithe polaitiúla Eorpacha go léir a raibh ionadaíocht acu sa Pharlaimint agus thug sé cuireadh dóibh ainm a n-iarrthóirí do phost Uachtarán an Choimisiúin (Spitzenkandidat) a chur isteach. 

“Is próiseas é seo ar chuir an pharlaimint tús leis in 2014 agus a thacaíonn fós leis. Níor dheimhnigh páirtithe ECR ná ID ainm a n-iarrthóirí do phríomhphost an Choimisiúin - agus mar sin don díospóireacht.”

Éilíonn próiseas Spitzenkandidat, a bhí i bhfeidhm freisin i dtoghcháin roimhe seo, ar gach mórpháirtí Eorpach príomh-iarrthóir a roghnú don uachtaránacht.

Tá an díospóireacht sa Bhruiséil an tseachtain seo ar cheann de thrí cinn atá le bheith ann roimh an vótaíocht ar fud an AE.

Sheol AUR toscaireacht chuig an mBruiséil chun a “agóid” a chlárú ag cinneadh an EBU agus ag an toradh ionchais ar von der Leyen don dara téarma.

Ar an ábhar sin, deir Axinia go bhfuil an páirtí i gcoinne a filleadh ar thrí phríomhchúis.

Ar an gcéad dul síos, maíonn sé go bhfuil “meath” déanta ag Margadh Glas an Choimisiúin ar thionscal guail na Rómáine, rud a d’fhág gur dúnadh mianaigh ghuail, agus go bhfuil tionchar diúltach aige ar gheilleagar na tíre. “Tá timpeallacht níos fearr againn go léir ach caithfidh teorainneacha a bheith ann,” a dúirt sé.

Ar an dara dul síos, deir sé go bhfuil teipthe ar an Rómáin “a ligean isteach go hiomlán” do chrios taistil Schengen éagórach agus gur chosain sé €2-3 billiún measta ar an tír.

Chuaigh an Rómáin agus an Bhulgáir isteach i limistéar taistil saor ó sheic aitheantais na hEorpa Dé Domhnaigh, an 31 Márta. Tar éis blianta fada de chaibidlíocht chun dul isteach i limistéar Schengen, tá rochtain saor in aisce anois ag taistealaithe a thagann ar aer nó ar muir ón dá thír. Mar sin féin, fanfaidh seiceálacha teorann talún i bhfeidhm mar gheall ar fhreasúra ón Ostair go príomha a chuir bac le fada ar a n-iarratas mar gheall ar imní faoi imirce mhídhleathach.

Deir sé freisin go bhfuil imní forleathan faoi chlár vacsaínithe an AE. 

Dúirt sé, “Is páirtí óg polaitiúil é sinne, gan ach ceithre bliana d’aois, ach tá fíorthionchar déanta againn cheana féin in achar gairid ama agus mothaímid go bhfuil an t-am tagtha chun ionadaíocht a dhéanamh ar ‘aghaidh éagsúil’ ag leibhéal an AE.”

Deir sé go dtugann pobalbhreitheanna sa Rómáin le fios go mbeidh idir ochtar agus deichniúr as an AUR as an 33 Feisire Eorpach a thoghfar as an tír i dtoghcháin an Mheithimh.

“Beidh foireann láidir againn anseo tar éis na dtoghchán agus ba cheart a bhfuil le rá againn a chur san áireamh,” a dúirt sé.

Dúirt sé gurb é an príomh-smaoineamh ar chuir an meamram béim air ná cur i gcoinne “daingean agus láidir” in atoghadh von der Leyen.

Deir an meamram a d’fhoilsigh AUR “beag beann ar aon roghanna agus/nó difríochtaí polaitiúla, léirímid ár dtiomantas cur i gcoinne go daingean, ar gach bealach daonlathach, ath-thoghadh Ursula von der Leyen mar uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach.”

Leanann an téacs, arna shíniú ag uachtarán AUR, George Simion, ar aghaidh, "Tabharfaimid tacaíocht d'iarrthóir ar uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh a thugann urraim agus cosaint do bhunluachanna ár sibhialtachta."

Léann an meamram atá á dháileadh ar pháirtithe polaitíochta eile, “Táimidne, páirtithe coimeádacha, réamhbhreathnaitheacha a chuireann saoirse agus dínit an duine chun cinn, traidisiún, forbairt orgánach, féiniúlacht náisiúnta, aontacht agus ceannasacht, an Chríostaíocht, teaghlach nádúrtha, ordlathas agus údarás, riail an dlí. , leanúnachas sóisialta, daonlathas fíor, geilleagar margaidh agus cearta maoine. Táimidne, a chuireann i gcoinne an domhandaachais agus na himirce neamhrialaithe mar léiriú ar an nua-Mharcsachas, chomh maith leis an gcuspóir an Eoraip a chlaochlú ina sárstát feidearálach atá á reáchtáil ag pseudo-mionlach maorlathach arna fhorchur ón mBruiséil.

“Cuirimid go daingean i gcoinne cheannaireacht pholaitiúil reatha an Aontais Eorpaigh – go háirithe faoi théarma Ursula von der Leyen mar uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach – a tháinig chun bheith ina uachtarán domhanda agus feidearálach, ag sárú prionsabail na Coimhdeachta agus na Comhréireachta atá cumhdaithe in Airteagal 5, Prótacal Uimh. 2 de Chonradh Liospóin, an bonn a bhaint de cheannasacht na mBallstát agus éagothroime agus caighdeán dúbailte a chur chun cinn.”

Deir sé freisin, “Faoi cheannaireacht pholaitiúil reatha an Aontais Eorpaigh, tá an tAontas Eorpach i bhfad ó thionscadal misniúil a bhunaigh a bhunaitheoirí. Is bliain ríthábhachtach í 2024, nuair is féidir an tAontas a chur ar ais ar a rianta nádúrtha, nó a dhul níos doimhne isteach i bhforstát feidearálach nach bhfuil meas níos mó aige ar náisiúin, ar a mbunreacht agus ar a saoránaigh. Eoraip iontach arís. Aontaithe seasaimid, roinnte táimid ag titim."

 Tagann díospóireacht na Bruiséile roimh thoghcháin pharlaiminteacha uile-AE i mí an Mheithimh. Tá tacaíocht ag von der Leyen ó phríomhghrúpa polaitiúil an AE, Páirtí an Phobail Eorpaigh láir, le bheith i gceannas ar fheidhmeannas an AE ar feadh tréimhse cúig bliana eile. Stiúir iar-aire cosanta na Gearmáine an AE trí phaindéim COVID-19, ionradh na Rúise ar an Úcráin in 2022 agus géarchéim fuinnimh.

Mar sin féin, tá sí fós chun an tromlach riachtanach a bhuachan i bParlaimint nua na hEorpa, áit a bhfuil súil go forleathan go mbeidh eurosceptics níos mó suíochán ná i dtoghcháin 2019.

Craoladh díospóireacht na n-iarrthóirí don lucht éisteachta sna 27 mBallstát ar fad agus rinne Martin Řezníček (Teilifís na Seice) agus Annelies Beck (VRT, an Bheilg) é a stiúradh. Phléigh an cúigear iarrthóirí raon saincheisteanna, ó gheilleagar agus poist go cosaint agus slándáil. , an aeráid agus an comhshaol don daonlathas agus don cheannaireacht, imirce agus teorainneacha agus nuálaíocht agus teicneolaíocht.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending