Ceangail le linn

Toghcháin Eorpacha, 2024

Nochtadh: Conas a scóráil an páirtí AE is fearr leat ar cheisteanna criticiúla  

ROINN:

foilsithe

on

Agus na milliúin vótálaí ag ullmhú do thoghcháin pharlaiminteacha an Aontais Eorpaigh (AE) i mí an Mheithimh, tá scórchárta seolta ag ActionAid, ag leagadh béime ar na saincheisteanna ríthábhachtacha a gcaithfidh vótálaithe a cheistiú bunaithe ar fhorógraí na bpríomhpháirtithe. 

Ina scórchárta, Tá anailís déanta ag ActionAid ar fhorógraí sé pháirtí de chuid an AE a ghlac páirt i dtoghchán an Mheithimh: An Chlé, Na Glasaigh, Sóisialaithe & Daonlathaithe (S&D), Comhaontas na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip (ALDE), Páirtí an Phobail Eorpaigh (EPP), agus Coimeádaigh na hEorpa agus Leasaitheoirí (ECR).

Scóráladh na forógraí in aghaidh cúig shaincheist a bheidh ar an mballóid – cearta na mban, ceartas aeráide, éagothroime dhomhanda, an imirce, agus géarchéim Gaza. Cé gur éirigh go maith leis na Glasaigh maidir le saincheisteanna ar nós éagothroime dhomhanda, ceartas aeráide agus cearta na mban, scóráil an EPP lag mar a chéile. Léiríodh sa chruinniú faisnéise freisin nach raibh plean gníomhaíochta cuimsitheach ag na páirtithe go léir chun aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna ghéarchéim Gaza. 

Ní hamháin go bhfuil an chaoi a vótálann an AE ríthábhachtach dá shaoránaigh ach is cinntitheach é freisin ar phríomhcheisteanna an domhain.  

Dúirt Javier Garcia, Ceann Rannpháirtíochta Tíre agus Claochlaithe de chuid ActionAid: 

“Tá éagothroime dhomhanda agus coinbhleachtaí ag dul i méid, agus is iad leasanna geopolitical an chuid is mó atá i réim. Faraor, tá iarrachtaí an AE aghaidh a thabhairt ar neamhionannais dhomhanda cosúil le damba sceite a líonadh le banda-chabhracha. Éilíonn na dúshláin atá os comhair an domhain faoi láthair beart cinntitheach ó thíortha Eorpacha. Cinnfidh an vóta i mí an Mheithimh an bhféadfaidh an AE a áit a ghlacadh mar cheannaire domhanda.” 

Aiseolas

Maidir le ceartas aeráide, ceistíonn an scórchárta pleananna na bpáirtithe chun aistriú cóir a mhaoiniú ó bhreoslaí iontaise agus ó thalmhaíocht thionsclaíoch. In ainneoin gurb é an AE an dara rannpháirtí is mó le truailliú domhanda, léiríonn an taighde nach bhfuil pleananna thromlach na bpáirtithe polaitiúla gar do chuspóirí Chomhaontú Pháras a bhaint amach.  

Dúirt Hamdi Benslama, Comhairleoir Abhcóideachta AE ActionAid: 

“Tá an AE tar éis dul i muinín reitric fholamh ar ghníomhú ar son na haeráide, gan a bheith i gceannas ar an áit ar cheart dó a bheith. Baintear an bonn dá spriocanna aeráide ag maoiniú leanúnach na dtionscadal breosla iontaise sa Deisceart Domhanda. Cuireann na hinfheistíochtaí seo tíortha i mbéal forbartha isteach i dtimthriall de thubaistí de bharr an athraithe aeráide a chuireann a gcumas oiriúnú do ghéarchéim aeráide i mbaol nach bhfuil mórán freagrachta orthu as. 

Tá an contrárthacht dhomhain seo faoi ghrinnscrúdú sa toghchán atá le teacht, agus ní mór do na páirtithe atá san iomaíocht a mbeartais a cheistiú agus ailíniú le Comhaontú Pháras.” 

Ina mheasúnú ar an gcogadh ar Gaza, scóráil ActionAid ceithre cinn de na páirtithe san iomaíocht, eadhon EPP, S&D, ALDE agus ECR, go dona. Teipeann orthu aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna ríthábhachtacha ar nós sos cogaidh a iarraidh láithreach, deireadh a chur le coireanna cogaidh, meas ar chearta bunúsacha na bPalaistíneach, agus aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna an chogaidh. 

“Cé go n-áitíonn an AE caighdeáin dhúbailte a choinneáil, leanann fulaingt doshamhlaithe ar aghaidh do shibhialtaigh in Gaza, go háirithe mná agus leanaí. Tá sé in am ag an AE dlús a chur leis agus úsáid a bhaint as a ghiaráil dhomhanda chun deireadh a chur leis an mbrúidiúlacht in Gaza. Ní mór do vótálaithe fiafraí díobh féin an bhfuil a gcuid páirtithe tosaíochta ag tabhairt tosaíochta do shos comhraic agus ag gealltanas a chinntiú go bhfuil rochtain ag Palaistínigh ar chabhair dhaonnúil agus go bhfuil a gcearta ráthaithe acu. D’fhéadfadh gurb é rogha na vótálaithe an difríocht idir an saol agus an bás do na Palaistínigh in Gaza – go háirithe mná agus leanaí a bhfuil fulaingthe acu gan staonadh le hocht mí anuas,” arsa Cristina Munoz, Stiúrthóir ActionAid Alianza – An Spáinn. 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending