Ceangail le linn

coróinvíreas

Tá bearta chun an Phaindéim COVID-19 a chomhrac eisceachtúil agus níor cheart go n-eascróidh siad ar chostas comhluachanna Eorpacha

ROINN:

foilsithe

on

Bhí cruinniú iomlánach mhí Feabhra de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) ina óstach ar dhíospóireacht arna stiúradh ag a Uachtarán Christa Schweng agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Věra Jourová. Eochair beir leat: níor cheart go gcuirfeadh na bearta urghnácha a glacadh chun an phaindéim a chomhrac bunphrionsabail an daonlathais, an smachta reachta agus na gceart bunúsach an AE i mbaol.

Ba cheart bearta éigeandála arna nglacadh ag údaráis phoiblí i gcúinsí urghnácha a bheith fíor-chomhréireach, teoranta go soiléir ó thaobh ama de agus faireachán géar a dhéanamh orthu. Ag aitheasc do chruinniú iomlánach an EESC an 23 Feabhra, Christa Schweng, Uachtarán an EESC agus Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcachta Věra Jourová ghlac seasamh daingean.

Ag tagairt don ghéarchéim COVID-19 agus don staid éigeandála atá dearbhaithe ag go leor ballstáit AE chun sláinte an phobail a chosaint, rud a d’fhág go bhfuil srianta ar roinnt cearta agus saoirsí bunúsacha, luascadh dúirt: "Is tástáil struis é an paindéim dár sochaithe agus dár ndaonlathais. Ag féachaint ó pheirspictíocht na gceart bunúsach, an smachta reachta agus an daonlathais, bhraith an EESC go raibh sé riachtanach monatóireacht ghéar a dhéanamh ar an gcás. D'éisteamar go háirithe le cúrsaí sibhialta. gníomhaithe na sochaí maidir leis na hiarmhairtí, na dúshláin, agus na straitéisí imeachta a bhaineann leis an ngéarchéim. Ní mór don AE teacht amach as géarchéim COVID-19 agus a chomhluachanna a neartú."

Ar a cuid, Jourová chuir sí i bhfios go láidir gur léirigh an phaindéim COVID-19 go tréan cé chomh ríthábhachtach is a bhí ár gcearta bunúsacha agus ár luachanna daonlathacha dár saol laethúil agus conas nach bhféadfaí talamh slán a dhéanamh díobh: “Ceacht tábhachtach ón ngéarchéim sláinte is ea na bearta is gá chun an paindéim a chomhrac. Ní mór dúinn a bheith airdeallach agus seasamh lenár gcearta bunúsacha agus lenár gcomhluachanna, rud ba cheart a bheith lárnach dár bhfreagairt ar COVID-19."

Dúirt sí freisin gur athraigh na bearta éigeandála gnáthchothromaíocht na gcumhachtaí ar an leibhéal náisiúnta, rud a chruthaigh fadhbanna ar leith maidir leis an smacht reachta a urramú. Sin an fáth go raibh faireachán réamhghníomhach á déanamh ag an gCoimisiún ar an gcás agus go leanfadh sé de dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar a dtionchar: “D’áitigh an Coimisiún ón tús gur cheart bearta éigeandála a theorannú don mhéid is gá, go docht comhréireach, agus go soiléir teoranta ó thaobh ama de. a bheith i gcomhréir freisin le ráthaíochtaí bunreachtúla náisiúnta, agus cloí leis na caighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta ábhartha."

Ní mór go bhfanfadh bearta éigeandála chun dul i ngleic leis an ngéarchéim COVID-19 teoranta ó thaobh ama de

Tugadh breac-chuntas ar sheasamh an CESE maidir le tionchar COVID-19 ar chearta bunúsacha agus ar an smacht reachta ar fud an AE agus ar thodhchaí an daonlathais sa tuarascáil. tuairim arna thíolacadh ag an nGrúpa um Chearta Bunúsacha agus um Riail Dlí an EESC agus arna dhréachtú ag José Antonio Moreno Díaz agus Cristian Pîrvulescu.

Aiseolas

Sa doiciméad, arna ghlacadh ag an suí iomlánach, cuireann an EESC in iúl go bhfuil imní mhór air maidir leis an mbealach a ndeachaigh COVID-19 i bhfeidhm ar shaol, ar shábháilteacht, ar leas agus ar dhínit daoine. Ag cur béime ar an bhfíric go bhfuil an AE bunaithe ar chomhluachanna Eorpacha nach bhfuil soshannta i gcúinsí ar bith, cuireann an Coiste in iúl gur cheart go bhfanfadh na bearta speisialta chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim COVID-19 eisceachtúil agus teoranta ó thaobh ama de agus nár cheart go rachadh siad in aghaidh riail dlí nó an daonlathas, scaradh cumhachtaí agus cearta bunúsacha áitritheoirí Eorpacha a chur i mbaol.

Ag caint sa díospóireacht, Moreno Díaz d’aibhsigh sé go raibh na prionsabail sin cumhdaithe in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus, anuas ar a bheith neamh-inbhainistithe, go raibh siad doscartha, comhlántach agus treisithe a chéile, agus nach bhféadfaí, in imthosca ar bith, eisceacht a dhéanamh chun iad a chomhlíonadh.

Ar an tonnfhad céanna, Pîrvulescu d’iarr sé go ndéanfaí próiseas téarnaimh cuimsitheach gan aon duine a fhágáil taobh thiar de, agus go dtabharfaí tacaíocht ar leith do chodanna leochaileacha den tsochaí, agus rannpháirtíocht, daonlathas agus cur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta á gcothú ag an am céanna.

Imní na sochaí sibhialta maidir leis na bearta urghnácha chun cur i gcoinne na paindéime

Thar ceann Ghrúpa Fostóirí an EESC, Martin Hošták thug sé faoi deara gur tógadh an AE ar luachanna a cuireadh i mbaol le tamall anuas, rud a chiallaigh go gcaithfimid díriú anois ar chobhsaíocht agus ar rialacha soiléire chun an smacht reachta a sheasamh do ghnólachtaí agus do shaoránaigh araon.

Oilibhéar Röpke, uachtarán Ghrúpa Oibrithe an EESC, béim ar cé go raibh gá le bearta gan fasach chun an paindéim a chomhrac, nach bhféadfadh siad dul i gcoinne an smachta reachta agus an daonlathas a chur i mbaol: níor mhór cearta an duine, lena n-áirítear cearta oibrithe, a sheasamh agus fiú a fheabhsú.

Mar fhocal scoir, Séamus Boland, uachtarán Ghrúpa Éagsúlachta na hEorpa de chuid an EESC, d’aibhsigh gur thuairiscigh go leor eagraíochtaí na sochaí sibhialta gur tháinig meath ar a dtimpeallacht oibriúcháin le linn na paindéime, agus nach mór, dá bhrí sin, tacú leo le rochtain inbhuanaithe agus simplithe ar mhaoiniú: ba cheart d’údaráis phoiblí a bheith córasach. dreasachta chun dul i ngleic leis na heagraíochtaí seo agus a bheith páirteach iontu.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending