Ceangail le linn

Comhshaol

Caithfidh glasú an iompair 'roghanna malartacha réalaíocha a sholáthar'

ROINN:

foilsithe

on

I dtuairim a glacadh ag a seisiún iomlánach i mí an Mheithimh, deir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) go gcaithfidh an t-aistriú fuinnimh - gan a chuspóirí a shéanadh - tréithe eacnamaíocha agus sóisialta gach cuid den Eoraip a mheas agus a bheith oscailte d’idirphlé leanúnach le eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Tacaíonn an EESC le glasú an iompair, ach leagann sé béim air go gcaithfidh an t-aistriú fuinnimh a bheith cóir agus roghanna inmharthana agus réalaíocha a sholáthar a chuireann san áireamh gnéithe agus riachtanais chríochacha eacnamaíocha agus sóisialta shonracha gach cuid den Eoraip, lena n-áirítear ceantair thuaithe.

Seo príomhtheachtaireacht na tuairime a dhréachtaigh Pierre Jean Coulon agus Lidija Pavić-Rogošić agus a glacadh ag seisiún iomlánach an Choiste i mí an Mheithimh. Ina mheasúnú ar Pháipéar Bán ar Iompar 2011, a bhfuil sé mar aidhm aige spleáchas an chórais iompair ar ola a bhriseadh gan a éifeachtúlacht a íobairt agus cur isteach ar shoghluaisteacht, glacann an EESC seasamh daingean.

Aiseolas

Ní rogha é modhanna iompair a theorannú: ba cheart go mbeadh an aidhm mar chomh-mhodhacht, ní aistriú módúil. Ina theannta sin, caithfidh an t-aistriú éiceolaíoch a bheith cóir go sóisialta agus iomaíochas an iompair Eorpaigh a chaomhnú, agus an Limistéar Eorpach Iompair a chur chun feidhme go hiomlán, mar chuid de chur i bhfeidhm iomlán an Mhargaidh Aonair. Is trua an mhoill ina leith seo.

Ag trácht dó ar ghlacadh na tuairime ar thaobhlíne na suí iomlánach, dúirt Coulon: "Ní rogha eile í srian a chur ar shoghluaisteacht. Tacaímid le haon bhearta atá dírithe ar iompar a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh agus astaíochtaí a laghdú. Tá an Eoraip ag dul trí thréimhse ceannfhocail, ach níor cheart go dtiocfadh athruithe ar ndóigh mar thoradh air seo i dtéarmaí ionchais shóisialta agus chomhshaoil ​​na dtionscnamh Eorpach éagsúla. "

Comhairliúchán leanúnach ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta

Aiseolas

Spreagann an EESC malartú tuairimí oscailte, leanúnacha agus trédhearcacha ar chur i bhfeidhm an Pháipéir Bháin idir an tsochaí shibhialta, an Coimisiún agus imreoirí ábhartha eile mar údaráis náisiúnta ar leibhéil éagsúla, ag cur béime air go bhfeabhsóidh sé seo ceannach isteach agus tuiscint na sochaí sibhialta, mar aon le haiseolas úsáideach do lucht déanta beartas agus dóibh siúd atá ag cur i bhfeidhm.

"Tarraingíonn an Coiste aird ar a thábhachtaí atá sé tacaíocht na sochaí sibhialta agus geallsealbhóirí a fháil, lena n-áirítear trí idirphlé rannpháirteach, mar a mholtar inár dtuairimí roimhe seo ar an ábhar seo", a dúirt Pavić-Rogošić. "Beidh tuiscint mhaith agus glacadh leathan le cuspóirí straitéiseacha an-chabhrach chun torthaí a bhaint amach."

Cuireann an EESC béim freisin ar an ngá le meastóireacht shóisialta níos daingne agus athdhearbhaíonn sé an ráiteas a rinneadh ina thuairim i 2011 ar an Gnéithe sóisialta de bheartas iompair an AE, ag áiteamh ar an gCoimisiún Eorpach na bearta is gá a chur i bhfeidhm chun comhchuibhiú na gcaighdeán sóisialta do thrácht laistigh den AE a chinntiú, ag cuimhneamh go bhfuil gá le páirc imeartha idirnáisiúnta ina leith seo freisin. Is tosaíocht é Réadlann Sóisialta, Fostaíochta agus Oiliúna AE a bhunú san earnáil iompair.

Monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn go tráthúil agus go héifeachtúil

Ag tagairt don phróiseas meastóireachta do Pháipéar Bán 2011, cuireann an EESC in iúl gur seoladh an nós imeachta go déanach agus nach raibh baint ag an gCoiste ach toisc gur iarr sé go sainráite air.

Ba cheart go mbeadh plean soiléir ag an gCoimisiún chun monatóireacht a dhéanamh ar a dhoiciméid straitéiseacha ón tús agus tuarascálacha ar dhul chun cinn maidir lena gcur chun feidhme a fhoilsiú go rialta, ionas go mbeifear in ann a mheas go tráthúil cad a baineadh amach agus cad nach bhfuil agus cén fáth, agus gníomhú dá réir.

Amach anseo, ba mhaith leis an EESC leanúint de thairbhe a bhaint as tuarascálacha rialta ar dhul chun cinn maidir le straitéisí an Choimisiúin a chur i bhfeidhm agus cur go héifeachtach le beartas iompair.

cúlra

Páipéar Bán 2011 Treochlár chuig Limistéar Iompair Eorpach Aonair - I dtreo córais iompair atá iomaíoch agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní príomhchuspóir bheartas iompair na hEorpa a leagan síos: córas iompair a bhunú a thacaíonn le dul chun cinn eacnamaíoch na hEorpa, a fheabhsaíonn iomaíochas agus a thairgeann seirbhísí soghluaisteachta ar ardchaighdeán agus acmhainní á n-úsáid ar bhealach níos éifeachtaí.

Ghníomhaigh an Coimisiún ar bheagnach gach tionscnamh beartais atá beartaithe sa Pháipéar Bán. Mar sin féin, tá spleáchas ola earnáil iompair an AE, cé go bhfuil sé ag laghdú go soiléir, fós ard. Bhí an dul chun cinn teoranta freisin maidir le dul i ngleic le fadhb an phlódaithe bóthair, atá fós ann san Eoraip.

Chuir roinnt tionscnamh i gcomhthéacs an Pháipéir Bháin feabhas ar chosaint shóisialta oibrithe iompair, ach tá eagla fós ar an tsochaí shibhialta agus ar eagraíochtaí taighde go bhféadfadh forbairtí mar uathoibriú agus digitiú tionchar diúltach a imirt ar dhálaí oibre iompair sa todhchaí.

Dá bhrí sin, tá riachtanais bheartas iompair an AE fós ábhartha den chuid is mó inniu, go háirithe maidir le feidhmíocht chomhshaoil ​​agus iomaíochas na hearnála a mhéadú, é a nuachóiriú, a sábháilteacht a fheabhsú agus an margadh aonair a dhoimhniú.

Athrú aeráide

Glanann póilíní gníomhaithe aeráide ó chroí cheantar airgeadais Zurich

foilsithe

on

By

Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach de Credit Suiesse chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS
Cuireann gníomhaithe aeráide “Rise up for Change” bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa, 2021. Schweiz Rise Up For Change / Handout trí REUTERS

Cuireann gníomhaithe aeráide 'Rise up for Change' bac ar bhealach isteach UBS chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú na mbanc mór ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol i Zurich, an Ghearmáin, 2 Lúnasa 2021. Schweiz Rise Up For Change / Bileog trí REUTERS

Thosaigh póilíní gníomhaithe aeráide a ghlanadh ó chroílár cheantar airgeadais Zurich Dé Luain (2 Lúnasa) tar éis dóibh bealaí isteach bainc a bhac chun agóid a dhéanamh i gcoinne mhaoiniú iasachtóirí ar thionscadail breosla iontaise a dhéanann damáiste don chomhshaol., scríobhann Michael Shields.

Chuir póilíní Zurich gníomhaígh amhránaíochta agus cantaireachta ar bun a ghlac poist ag na bealaí isteach chuig Credit Suisse (CSGN.S) agus UBS i gcearnóg Paradeplatz i mol airgeadais na hEilvéise. (UBSG.S) tar éis dhiúltaigh siad scaipeadh.

Aiseolas

"Tá aon rud déanta ag Credit Suisse agus UBS go dtí seo ach freagra leordhóthanach a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide. Sin é an fáth go bhfuil an ghluaiseacht ceartais aeráide ag áitiú cheanncheathrú Credit Suisse agus oifig UBS in aice láimhe inniu chun aird a tharraingt ar iarmhairtí easpa gnímh institiúidí airgeadais na hEilvéise. , "Dúirt Frida Kohlmann, urlabhraí don ghrúpa Rise Up for Change, i ráiteas.

Chuir gníomhaithe fonsa taobh amuigh de cheanncheathrú Credit Suisse an tseachtain seo caite, ag seasamh mar ionadaithe ó bhanc na hEilvéise agus ag fógairt go gcuirfí deireadh lena maoiniú breosla iontaise. Léigh níos mó.

Tagann an agóid i measc tonn de mhíshásamh sibhialta ag gníomhaithe san Eilvéis, áit a bhfuil an aeráid ag téamh ag thart ar dhá oiread luas an mheáin dhomhanda agus ag athrú a thírdhreacha sléibhe cáiliúla. Léigh níos mó.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Glacann an Coimisiún treoir nua maidir le conas tionscadail bhonneagair sa todhchaí a chosaint ar athrú aeráide

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoir theicniúil nua maidir le cosaint aeráide ar thionscadail bhonneagair don tréimhse 2021-2027. Ligfidh na treoirlínte seo breithnithe aeráide a chomhtháthú in infheistíochtaí sa todhchaí agus i bhforbairt tionscadal bonneagair, cibé acu foirgnimh, bonneagar líonra nó sraith córas agus sócmhainní tógtha iad. Ar an mbealach seo, beidh infheisteoirí institiúideacha agus príobháideacha Eorpacha in ann cinntí eolasacha a dhéanamh ar thionscadail a mheastar a bheith comhoiriúnach le Comhaontú Pháras agus le cuspóirí aeráide an AE.

Cuideoidh na treoirlínte arna nglacadh leis an AE Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm, treoracha dhlí aeráide na hEorpa a chur i bhfeidhm agus cur le caiteachas níos glaise an AE. Tá siad mar chuid den pheirspictíocht de laghdú glan ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de -55% faoi 2030 agus neodracht aeráide faoi 2050; tá meas acu ar phrionsabail 'príomhacht éifeachtúlachta fuinnimh' agus 'gan dochar suntasach a dhéanamh'; agus comhlíonann siad na ceanglais atá leagtha amach sa reachtaíocht maidir le roinnt cistí AE mar InvestEU, an tSaoráid um Cheangal na hEorpa (CEF), Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF), an Ciste Comhtháthaithe (CF) agus an Ciste Just Transition (FTJ).

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún scéim na Fraince € 30.5 billiún chun tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim chúnaimh na Fraince chun tacú le táirgeadh leictreachais in-athnuaite. Cuideoidh an beart leis an bhFrainc a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí agus rannchuideoidh sé leis an gcuspóir Eorpach neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Spreagfaidh an beart cúnaimh seo forbairt príomhfhoinsí fuinnimh in-athnuaite, agus tacóidh sé le haistriú chuig soláthar fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, de réir chuspóirí Bheart Glas an AE. Cinnteoidh roghnú na dtairbhithe trí phróiseas tairisceana iomaíoch an luach is fearr ar airgead na gcáiníocóirí agus coimeádfaidh sé iomaíocht i margadh fuinnimh na Fraince. " 

Scéim na Fraince

Aiseolas

Chuir an Fhrainc in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici scéim nua a thabhairt isteach chun tacú le leictreachas a tháirgtear ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, eadhon d’oibreoirí ar an gcladach suiteálacha gréine, gaoithe ar tír mór agus hidrileictreacha. Deonaíonn an scéim tacaíocht do na hoibreoirí seo a dhámhtar trí thairiscintí iomaíocha. Go háirithe, cuimsíonn an beart seacht gcineál tairisceana le haghaidh 34 GW d’acmhainn in-athnuaite nua a eagrófar idir 2021 agus 2026: (i) gréine ar an talamh, (ii) gréine ar fhoirgnimh, (iii) gaoth ar tír mór, (iv) suiteálacha hidrileictreacha, (v) gréine nuálach, (vi) féin-ídiú agus (vii) tairiscint atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Bíonn an tacaíocht i bhfoirm préimhe ar bharr phraghas an mhargaidh leictreachais. Tá buiséad iomlán sealadach de thart ar € 30.5 billiún ag an mbeart. Tá an scéim oscailte go dtí 2026 agus is féidir cúnamh a íoc ar feadh uastréimhse 20 bliain tar éis don tsuiteáil in-athnuaite nua a bheith ceangailte leis an eangach.

Measúnú an Choimisiúin

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, go háirithe Treoirlínte 2014 ar chúnamh stáit do chosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Aiseolas

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an cúnamh riachtanach chun giniúint fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt tuilleadh chun cuspóirí comhshaoil ​​na Fraince a bhaint amach. Tá éifeacht dreasachta aige freisin, mar ní tharlódh na tionscadail murach sin mura mbeadh tacaíocht phoiblí ann. Ina theannta sin, tá an chabhair comhréireach agus teoranta don íosmhéid is gá, toisc go socrófar leibhéal na cabhrach trí thairiscintí iomaíocha. Ina theannta sin, fuair an Coimisiún go bhfuil éifeachtaí dearfacha an bhirt, go háirithe, na héifeachtaí dearfacha comhshaoil ​​níos tábhachtaí ná aon éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann i dtéarmaí saobhadh ar iomaíocht. Faoi dheireadh, gheall an Fhrainc freisin go ndéanfaí ex-post meastóireacht chun gnéithe agus cur i bhfeidhm na scéime in-athnuaite a mheas.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil scéim na Fraince ag teacht le rialacha Státchabhrach an AE, toisc go n-éascóidh sé forbairt táirgeachta leictreachais in-athnuaite ó theicneolaíochtaí éagsúla sa Fhrainc agus go laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar aon dul leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí.

cúlra

2014 an Choimisiúin Treoirlínte maidir le Cúnamh Stáit do Chaomhnú Comhshaoil ​​agus Fuinnimh ligean do bhallstáit tacú le táirgeadh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, faoi réir coinníollacha áirithe. Tá sé mar aidhm ag na rialacha seo cabhrú le ballstáit spriocanna uaillmhianacha fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach ar an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus gan saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair.

An Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite de 2018 bhunaigh sé sprioc ceangailteach fuinnimh in-athnuaite de 32% ar fud an AE faoi 2030. Leis an Cumarsáid Beart Glas na hEorpa in 2019, threisigh an Coimisiún a uaillmhianta aeráide, ag leagan síos cuspóir gan glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i 2050. Ghlac an ceann a glacadh le déanaí Dlí na hEorpa um Aeráid, a chuimsíonn cuspóir neodracht aeráide 2050 agus a thugann isteach an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, leagtar síos an talamh don 'oiriúnach do 55' tograí reachtacha a ghlac an Coimisiún an 14 Iúil 2021. I measc na dtograí seo, tá a leasú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, a leagann síos sprioc méadaithe chun 40% d’fhuinneamh an AE a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.50272 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending