Ceangail le linn

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Téann Tony Murphy i mbun oifige mar uachtarán ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

ROINN:

foilsithe

on

Inniu, (1 Deireadh Fómhair), rachaidh Tony Murphy i mbun a dhualgas mar uachtarán nua an ECA ar feadh téarma trí bliana in-athnuaite.

Toghadh Tony Murphy, náisiúnach Éireannach, ag baill an ECA ar an 20 Meán Fómhair chun fónamh mar uachtarán an fhorais don tréimhse ó 1 Deireadh Fómhair 2022 go 30 Meán Fómhair 2025. Tá sé ag glacadh seilbh ar Klaus-Heiner Lehne, a bhí i gceannas ar an bhforas. ó 2016 i leith.

As an Chabrach i mBaile Átha Cliath, rinneadh Ball de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa de Tony Murphy in 2018 agus bhí sé freagrach go príomha as iniúchtaí airgeadais, lena n-áirítear ina cháil mar Bhall ECA don tuarascáil bhliantúil ar bhuiséad an AE. Bhí sé freagrach freisin as iniúchtaí a bhaineann le bochtaineacht leanaí agus rialtacht caiteachais i mbeartas comhtháthaithe an AE. Roimhe sin, d’fhóin sé ag an ECA mar stiúrthóir ar Dhlísheomra IV (Rialáil margaí agus geilleagar iomaíoch) agus ina cheannasaí ar oifig phríobháideach Chomhalta den CIE. Thosaigh sé a ghairm bheatha go déanach sna 1970idí mar iniúchóir in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i mBaile Átha Cliath. Chun a CV iomlán, cliceáil anseo.

“Is mór an onóir é a bheith tofa mar Uachtarán ar an ECA. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Comhaltaí na Cúirte as a muinín a léiriú ionam,” a dúirt Tony Murphy go gairid tar éis dó a bheith tofa, “táim an-aireach ar an bhfreagracht mhór a bhaineann leis an ról. Beidh mé ag díriú ar leanúint lenár gcuid oibre a chuidíonn le feabhas a chur ar chuntasacht agus ar thrédhearcacht ar fud gach cineál gníomhaíochta de chuid an AE. Tá sé seo tábhachtach chun muinín na saoránach as an AE agus a airgeadas."

Beidh Tony Murphy ina uachtarán – an 12ú háit ar an ECA – tráth a bhfuil dúshláin mhóra roimh an AE i gcoitinne agus an ECA go háirithe. Ar cheann de na cúraimí is suntasaí don institiúid le linn shainordú an Uasail Murphy beidh a chinntiú go ndéanfar buiséad AE de €1.8 trilliún a bhainistiú ar bhealach fónta agus éifeachtach agus freisin go bhfuil pacáiste NextGenerationEU ag cur go héifeachtach leis an téarnamh eacnamaíoch sna 27 mBallstát.

cúlra

Is é an ECA iniúchóir seachtrach neamhspleách an Aontais Eorpaigh. Is gné riachtanach de shlabhra cuntasachta an AE iad tuarascálacha agus tuairimí an AE. Úsáidtear iad chun iad siúd atá freagrach as beartais agus cláir an AE a chur chun feidhme a choinneáil cuntasach: an Coimisiún, institiúidí agus comhlachtaí eile an AE, agus rialtais na mBallstát. Tugann an ECA foláireamh faoi rioscaí, soláthraíonn sé ráthaíocht, tarraingíonn sé aird ar easnaimh agus dea-chleachtais, agus cuireann sé treoir ar fáil do lucht déanta beartas agus do reachtóirí maidir le conas feabhas a chur ar bhainistiú bheartais agus chláir an AE.

Aiseolas

Toghann na 27 ball ECA an t-uachtarán as a measc féin chun fónamh mar 'chéad duine i measc daoine comhionann' ar feadh tréimhse inathnuaite trí bliana. Tá an t-uachtarán i gceannas ar straitéis chorparáideach, ar phleanáil agus ar bhainistíocht feidhmíochta, ar chumarsáid agus ar chaidreamh leis na meáin, ar chúrsaí dlí agus ar iniúchadh inmheánach, agus déanann sé ionadaíocht ar an institiúid ina caidreamh seachtrach.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending