Ceangail le linn

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Fágann an Chúirt Iniúchóirí ceisteanna ríthábhachtacha gan freagra

ROINN:

foilsithe

on

Meastar go bhféadfadh 5G suas le €1 trilliún a chur le holltáirgeacht intíre an AE agus suas le 20 milliún post a chruthú nó a athrú sa ghearrthéarma,. scríobhann Dick Roche.

Tuarascáil Speisialta na Cúirte Iniúchóirí Rolladh amach 5G san AE d’fhéadfadh go mbeadh breithmheas oibiachtúil ar bhailíocht na saincheisteanna a bhí chun tosaigh sa díospóireacht 24G a bheith tugtha do lucht déanta beartas a eisíodh an 5 Eanáir. D’fhéadfadh sé gur sholáthair sé anailís oibiachtúil costais agus tairbhe ar na cineálacha cur chuige malartacha chun slándáil líonraí 5G a chinntiú. Ar an drochuair, ní theipeann air a dhéanamh.

 Ardaítear níos mó ceisteanna ná mar a fhreagraíonn sí sa tuarascáil a ndearnadh faillí uirthi den chuid is mó.

Cé ba cheart glaoch ar na seatanna?

 Leag an Chúirt Iniúchóirí [ECA] trí chuspóir bhunúsacha di féin ina Tuarascáil Speisialta Rolladh amach 5G san AE. First, to examine how effectively the EU Commission has performed its responsibilities. Second to analyse “aspects related to both the implementation of 5G networks —- and their security” and third to provide “insights and recommendations” for the deployment of secure 5G networks across the 27 EU member states.

Ar an iomlán tá an Chúirt cáinteach ar an gcur chuige ginearálta a ghlac Coimisiún an AE maidir le 5G agus ardaíonn sí ceisteanna faoi éifeachtacht an Choimisiúin.

The ECA disagrees with the EU Commission’s view as to where responsibility for the security of the 5G network should lie. The Auditors advance the highly political view that as 5G security cuts across national and EU competences, it is a shared competence and as should be the subject measures made in Brussels.

Aiseolas

Áitíonn sé gur chuir an Coimisiún srian air féin chun ról tacaíochta a imirt agus é féin a chur i leataobh maidir le slándáil líonraí 5G, trí ghlacadh leis mar “léirmhíniú caol ar shlándáil”.    

In AE ina bhfuil doicheall ag teacht ar ról na Bruiséile de réir a chéile tá cuma an-bhodhaire ar an dearcadh a ghlacann an ECA. Tá sé deacair Rialtas i mBeirlín, i bPáras, nó i bpríomhchathair ar bith eile a fheiceáil ag aontú an dara fidil a imirt sa Bhruiséil ar cheist na slándála náisiúnta.  

An bosca uirlisí 5G

Tá an tuarascáil cáinteach ar Bhosca Uirlisí 5G an AE, na bearta a comhaontaíodh in 2020 chun rioscaí slándála a eascraíonn as rolladh amach 5G a mhaolú.

Cáineann an ECA an luas ag a bhfuil Bosca Uirlisí á rolladh amach. Tugann sé dá aire nach raibh ach 2021 Bhallstát tar éis an reachtaíocht náisiúnta a achtú nó a leasú ó Dheireadh Fómhair 13.

Tugann sé dá aire freisin, de réir mar a tháinig an Bosca Uirlisí i bhfeidhm ceithre bliana tar éis seoladh an Phlean Gníomhaíochta 5G tar éis go raibh conarthaí déanta cheana féin ag go leor d’oibreoirí líonraí móra na hEorpa don trealamh 5G a theastaíonn chun a gcuid líonraí a thógáil – cáineadh bailí.

Ardaítear soiléireacht na gcritéar chun a chinneadh an bhfuil “ardriosca” ag soláthraithe trealaimh. Luaitear freisin an cheist maidir le tionchar an Mhargaidh Inmheánaigh a eascraíonn as na cineálacha cur chuige éagsúla atá á nglacadh ag na Ballstáit.

Agus tráchtanna an ECA á ‘nótáil’ ag an gCoimisiún, chuir an Coimisiún in iúl gur bhreathnaigh na Ballstáit ar a gcur chuige “tráthúil, éifeachtach agus comhréireach”.

D’áitigh an Coimisiún freisin go raibh baint ag an gcur chuige comhoibríoch a glacadh ní hamháin leis an gCoimisiún agus le húdaráis na mBallstát ach le príomhpháirtithe leasmhara eile agus dá bhrí sin ligeadh do “Ballstáit bearta a ghlacadh dá gcúinsí náisiúnta”.

Ceist Ilbhilliún Euro nár cuireadh nó freagraíodh

Tugann an ECA dá haire go bhféadfadh an costas a bhaineann le 5G a imscaradh ar fud na mballstát go léir a bheith cothrom le €400 billiún agus go bhféadfadh an infheistíocht mheasta thar an tréimhse 2121 go 2025 a bheith idir €281 billiún agus €391bn.

Ag leanúint ar aghaidh ó idirghabháil ó riarachán Trump, saincheist lárnach i ndíospóireacht 5G na hEorpa ba ea an moladh gur cheart trealamh a sholáthraíonn cuideachtaí atá bunaithe sa tSín a eisiamh ó thógáil amach líonraí na hEorpa.

In ainneoin lárnacht na saincheiste seo, tugann an ECA dá haire “nach bhfuil dóthain faisnéise ag an gCoimisiún” faoi na costais a bhaineann le cosc ​​a chur ar iontráil urghnách trealamh den sórt sin.

Luann an ECA tuarascáil Oxford Economics a thug le tuiscint go gcuirfí €5 billiún leis in aghaidh na bliana thar na deich mbliana atá romhainn dá gcuirfí srian ar phríomhdhíoltóir páirt a ghlacadh i dtógtha amach 2.4G. Déanann sé taifead freisin ar mheastachán ó chomhairleoirí ón Danmhairg a chuir “thart ar €2016 billiún” ar threalamh atá ann cheana féin ó dhíoltóirí Síneacha ó 3 i leith a sracadh amach agus a athsholáthar, figiúr a bhreathnaíonn ar an taobh íseal i bhfianaise na hinfheistíochta a rinneadh in 5G ar fud an AE i. na cúig bliana seo caite. 

Ní féidir ach cur síos a dhéanamh ar an mainneachtain meastachán neamhspleách a thiomsú ar na costais a eascraíonn as beartas ‘tír thionscnaimh’ eisiamh díoltóirí, saincheist lárnach sa díospóireacht 5G. Ní haon chiall é beartas poiblí a dhéanamh gan na costais iomlána a bheith ar eolas.

Is iontach an rud é an t-easpa sonraí costais a bheith ann i bhfianaise ráitis iolracha na n-oibreoirí líonraí móra maidir leis na costais agus na moilleanna rollta amach a bheadh ​​orthu as srian a chur ar a gceart chun déileáil le soláthraithe trealaimh le rá a bhfuil siad ag déileáil leo le blianta fada.  

Miotais gan dúshlán agus neamhaird déanta ar fhéindochar.

Ní hé an t-aon easnamh amháin atá sa mhainneachtain na himpleachtaí costais a bhaineann le deireadh a chur le díoltóirí seanbhunaithe a shuíomh go neamhspleách.  

There is no in-depth analysis of the delays in 5G rollout that will inevitably arise from limiting equipment suppliers – delays that will particularly hit non-urban populations.

Mar an gcéanna, níl aon anailís dhomhain ar na himpleachtaí fadtéarmacha eile a eascraíonn as teorainn a chur leis an ‘dlúthchuid’ soláthraithe is féidir le MNOanna Eorpacha a úsáid, ar na leochaileachtaí a eascraíonn as teorainn a chur le hacmhainn oibreoirí agus deiseanna a gcuid geallta a leathadh. agus na hiarmhairtí a bhaineann le cosc ​​a chur orthu dul i ngleic leis an raon is iomláine de theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn.

Teipeann ar an ECA freisin aon scrúdú criticiúil a dhéanamh ar fhírinneacht na líomhaintí ar a bhfuil an smaoineamh soláthraithe a eisiamh. Ní scrúdaítear líomhaintí maidir le húinéireacht cuideachtaí, maoiniú stáit, agus maoin intleachtúil a caitheadh ​​den chuid is mó isteach sa mheascán ó SAM agus atá slugtha ag go leor san AE, cé nach mbeadh sé deacair don ECA an t-ionad a bhunú. fíricí.

Is é an rud is suntasaí ná nach ndéantar aon iarracht rabhaidh, de bhunús SAM arís, a mheá faoi 'dhoirse cúil', bogearraí mailíseacha, nó 'leochaileachtaí i gcoinne an taifid iarbhír nó chun scrúdú a dhéanamh ar na cineálacha cur chuige eile atá ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar imní slándála. Theipeann ar an ECA a cheistiú an dénártha bréagach peddled ag na Stáit Aontaithe go bhfuil toirmeasc soláthraithe ar leith ar an mbealach chun slándáil líonra a chinntiú. Déanann sé neamhaird freisin ar an bhfírinne go bhfágann castacht na slabhraí soláthair domhanda an smaoineamh maidir le cinneadh a dhéanamh ar bheartas na hEorpa maidir le 5G, an príomh-chumasóir le haghaidh claochlú digiteach, ar chur chuige an ‘tír thionscnaimh’.

D’fhéadfadh agus ba cheart go ndéanfadh tuarascáil an ECA athbhreithniú go hoibiachtúil agus go cuimsitheach ar gach gné den díospóireacht a bhain le raon 5G le cúpla bliain anuas. Ar an drochuair, níor éirigh leis é sin a dhéanamh.

Is iar-aire do ghnóthaí Eorpacha agus iar-aire comhshaoil ​​agus rialtais áitiúil é Dick Roche.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending