Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Molann an Coimisiún deiseanna iascaireachta do 2023 i Muir Bhailt mar iarracht speicis a aisghabháil

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

An 23 Lúnasa, ghlac an Coimisiún Eorpach a thogra maidir le deiseanna iascaireachta do 2023 do Mhuir Bhailt. Bunaithe ar an togra seo, cinnfidh tíortha AE na huaschainníochtaí de na speicis éisc tráchtála is tábhachtaí is féidir a ghabháil san imchuach farraige.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún deiseanna iascaireachta do scadán lárnach agus leathóg a mhéadú, agus na leibhéil reatha do bhradán agus leibhéil na bhfo-ghabhálacha trosc thiar agus thoir, chomh maith le scadán an iarthair, a choinneáil. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún deiseanna iascaireachta a laghdú do na ceithre stoc eile a chumhdaítear leis an togra, chun inbhuanaitheacht na stoc sin a fheabhsú agus chun go bhféadfaidh siad téarnamh.

Dúirt an Coimisinéir um Chomhshaol, Aigéin agus Iascach Virginijus Sinkevičius: “Táim fós buartha faoi dhrochstádas comhshaoil ​​Mhuir Bhailt. In ainneoin roinnt feabhsuithe, táimid fós ag fulaingt ó chomhéifeachtaí eotrófaithe agus freagairt mhall chun dul i ngleic leis an dúshlán seo. Ní mór dúinn go léir freagracht a ghlacadh agus beart a dhéanamh le chéile. Is é seo an t-aon bhealach lena chinntiú go n-éireoidh ár stoic éisc sláintiúil arís agus go bhféadfadh ár n-iascairí áitiúla brath orthu arís le haghaidh a slite beatha. Téann moladh an lae inniu sa treo seo."

Le deich mbliana anuas, tá iarrachtaí móra déanta ag iascairí agus mná an AE, ag lucht tionscail agus ag údaráis phoiblí chun stoic éisc i Muir Bhailt a atógáil. I gcás ina raibh comhairle eolaíoch iomlán ar fáil, bhí deiseanna iascaireachta socraithe cheana féin i gcomhréir le prionsabal na huastáirgeachta inbhuanaithe (MSY) do sheacht gcinn as ocht stoc, lena gcumhdaítear 95 % de ghabháil éisc de réir toirte. Mar sin féin, tá stoic thráchtála trosc iarthar agus thoir, scadán an iarthair, agus an iliomad stoc bradán i Muir Bhailt theas agus in aibhneacha Bhallstáit AE Baltacha theas faoi bhrú mór comhshaoil ​​ó chaillteanais gnáthóige, mar gheall ar dhíghrádú a mbeatha. timpeallacht.

Tá na gabhálacha iomlána incheadaithe (TACanna) atá beartaithe inniu bunaithe ar an gcomhairle eolaíoch piarmheasúnaithe is fearr atá ar fáil ón gComhairle. An Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na bhFarraigí (ICES) agus lean an Plean bainistíochta ilbhliantúil Baltach (MAP) arna ghlacadh in 2016 ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle. Tá tábla mionsonraithe ar fáil thíos.

Trosc

Do trosc Baltach thoir, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún leibhéal an TAC a choinneáil teoranta d'fhoghabhálacha dosheachanta agus do na bearta tionlacain uile ón 2022 deiseanna iascaireachta. In ainneoin na mbeart a glacadh ó 2019, nuair a d’ardaigh eolaithe an t-aláram ar dtús faoi stádas an-lag an stoic, níl feabhas tagtha ar an scéal fós.

Aiseolas

An coinníoll de trosc Baltach thiar ar an drochuair tá méadú tagtha ar an mbithmhais agus thit an bhithmhais go dtí an leibhéal is ísle riamh in 2021. Dá bhrí sin, tá an Coimisiún aireach i gcónaí agus molann sé an leibhéal GII a choinneáil teoranta d’fhoghabhálacha dosheachanta, agus na bearta tionlacain go léir ó dheiseanna iascaireachta 2022.

Scadán

An méid stoic de scadán iarthar na Baltach fós faoi bhun na dteorainneacha bitheolaíocha sábháilte agus tugann eolaithe comhairle don chúigiú bliain as a chéile stop a chur le hiascaigh scadán an iarthair. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún, dá bhrí sin, gan ach TAC an-bheag a cheadú le haghaidh fo-ghabhálacha dosheachanta agus na bearta tionlacain go léir a choinneáil ón 2022 deiseanna iascaireachta.

Do scadán Baltach lárnach, tá an Coimisiún aireach i gcónaí, le méadú 14% beartaithe. Tá sé seo ag teacht le comhairle ICES, toisc nach bhfuil leibhéil shláintiúla bainte amach go fóill ag méid an stoic agus go mbraitheann sé ar iasc nuabheirthe amháin, rud nach bhfuil cinnte. Arís, i gcomhréir le comhairle ICES, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an leibhéal TAC a laghdú do scadán i Murascaill Bothnia faoi ​​28%, toisc gur thit an stoc an-ghar don teorainn nach bhfuil sé inbhuanaithe faoina bhun. Ar deireadh, le haghaidh scadán Ríge, molann an Coimisiún an GII a laghdú 4% i gcomhréir le comhairle ICES.

leathóg

Cé go gceadódh comhairle ICES méadú suntasach, tá an Coimisiún aireach i gcónaí, go príomha chun trosc a chosaint – rud nach féidir a sheachaint agus tú ag iascaireacht leathóg. Ba cheart go dtiocfadh rialacha nua i bhfeidhm go luath, rud a fhágfadh go mbeadh sé éigeantach trealamh iascaireachta nua a úsáid a bhfuiltear ag súil leis go laghdófar go suntasach fo-ghabhálacha trosc. Dá bhrí sin tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an méadú ar an GII a theorannú go 25%.

salán

Molann ICES laghdú don salán. Tá sé seo mar gheall ar an bhfíric gur speiceas creiche é salán don trosc, nach bhfuil i riocht maith, agus mar sin bheadh ​​sé ag teastáil le haghaidh téarnamh an trosc. Ina theannta sin, tá fianaise ann ar mhíthuairisciú salán, atá i riocht leochaileach. Dá bhrí sin, tá an Coimisiún aireach i gcónaí agus molann sé an GII a laghdú 20 %, chun é a shocrú go dtí an raon uastáirgeachta inbhuanaithe (MSY) níos ísle.   

Bradán

Tá éagsúlacht mhór ag baint le stádas na ndaonraí éagsúla bradán abhann sa phríomh-abhar, le cuid acu an-lag agus cuid eile sláintiúil. Chun an cuspóir UTI a bhaint amach, mhol ICES anuraidh go ndúnfaí gach iascach bradán sa phríomh-imchuach. Maidir le huiscí cósta Murascaill na Boitnia agus Mhuir Åland, sonraíodh sa chomhairle go mbeadh sé inghlactha an t-iascach a chothabháil i rith an tsamhraidh. Níl aon athrú ar chomhairle ICES i mbliana, mar sin tá sé beartaithe ag an gCoimisiún leibhéal an GII agus na bearta tionlacain go léir ó dheiseanna iascaireachta 2022 a choinneáil. 

Na chéad chéimeanna eile

Scrúdóidh an Chomhairle an togra ón gCoimisiún d’fhonn é a ghlacadh le linn cruinniú Aireachta an 17-18 Deireadh Fómhair.

cúlra

Tá an togra maidir le deiseanna iascaireachta mar chuid de chur chuige an Aontais Eorpaigh chun na leibhéil iascaireachta a choigeartú go dtí spriocanna inbhuanaitheachta fadtéarmacha, ar a dtugtar uastáirgeacht inbhuanaithe (MSY), faoi 2020 mar a chomhaontaigh an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa sa Chomhphobal Eorpach é. Comhbheartas Iascaireachta. Tá an togra ón gCoimisiún i gcomhréir freisin leis na cuspóirí beartais a cuireadh in iúl sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 'I dtreo iascaireachta níos inbhuanaithe san AE: an staid mar atá agus na treoshuímh do 2023' agus leis an Plean Ilbhliantúil chun trosc, scadán agus salán a bhainistiú i Muir Bhailt.

Tuilleadh eolais

Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena socraítear na deiseanna iascaireachta do stoic éisc áirithe agus grúpaí de stoic éisc is infheidhme i Muir Bhailt do 2023 agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2022/109 a mhéid a bhaineann le deiseanna iascaireachta áirithe in uiscí eile - COM/2022/415

Ceisteanna & Freagraí ar dheiseanna iascaireachta i Muir Bhailt in 2023

Tábla: Forbhreathnú ar athruithe TAC 2022-2023 (figiúirí sna toin seachas bradán, atá i líon na bpíosaí)

 20222023
Stoc agus
crios iascaireachta ICES; foroinn
Comhaontú na Comhairle (i dtonaí & athrú % ó 2020 TAC)togra ón gCoimisiún
(i dtonaí & % athrú ó 2021 TAC)
Trosc Thiar 22-24489 (-88%)489 (0%)
Trosc an Oirthir 25-32595 (0%)595 (0%)
Scadán an Iarthair 22-24788 (-50%)788 (0%)
Scadán Bothnian 30-31111 345 (-5%)80 074(-28%)
Scadán Ríge 28.147 697 (+21%)45 643 (-4%)
Scadán Láir 25-27, 28.2, 29, 3253 653 (-45%)61 051 (+14%)
salán 22-32251 943 (+13%)201 554 (-20%)
leathóg 22-329 050 (+25%)11 313 (+25%)
Bradán Príomh-Abhantrach 22-3163 811 (-32%)63 (811%)
Bradán Murascaill na Fionlainne 329 455 (+6%)9 (455%)

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending