Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Cogadh na Rúise ar an Úcráin: Glacann an AE leis an séú pacáiste smachtbhannaí i gcoinne na Rúise

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Is díol sásaimh don Choimisiún Eorpach gur glacadh an séú pacáiste de bhearta sriantacha i gcoinne na Rúise. Tá smachtbhannaí i measc na bhfreagraí is infheicthe, díreach agus is cumhachtaí atá ag an AE ar ionsaí brúidiúil gan spreagadh na Rúise ar an Úcráin, lena n-áirítear foréigean sistéamach agus aincheisteanna i gcoinne an phobail shibhialta. Forchuirtear leis an bpacáiste seo freisin smachtbhannaí breise i gcoinne na Bealarúise agus í páirteach san ionsaí sin. In éineacht leis na cúig phacáiste roimhe seo, tá na smachtbhannaí a glacadh inniu gan fasach agus ceapadh iad chun brú eacnamaíoch ar an Rúis a mhéadú tuilleadh agus an bonn a bhaint dá cumas an cogadh a dhéanann sí ar an Úcráin. Cosúil le pacáistí smachtbhannaí roimhe seo, rinneadh iad a chomhordú le comhpháirtithe idirnáisiúnta.

Tá toirmeasc iomlán ar allmhairí sa phacáiste ar amhola agus ar tháirgí peitriliam mara na Rúise go léir. Clúdaíonn sé seo 90% dár n-allmhairí ola ón Rúis faoi láthair. Tá an toirmeasc faoi réir idirthréimhsí áirithe chun ligean don earnáil agus do mhargaí domhanda oiriúnú a dhéanamh, agus díolúine shealadach le haghaidh amhola píblíne chun a áirithiú go gcuirfear deireadh le hola na Rúise de réir a chéile ar bhealach ordúil. Cuirfidh sé sin ar chumas an AE agus a chomhpháirtithe soláthairtí malartacha a fháil agus laghdófar an tionchar ar phraghsanna ola domhanda.

Maidir le srianta onnmhairiúcháin, áirítear i bpacáiste an lae inniu srianta ar cheimiceáin a d’fhéadfaí a úsáid chun airm cheimiceacha a mhonarú.

Seachas smachtbhannaí, tá sé ráite ag an AE go bhfuil sé ríthábhachtach ár spleáchas ar allmhairí fuinnimh ón Rúis a laghdú. Ghlac an Coimisiún lena Plean REPowerEU an 18 Bealtaine 2022 deireadh a chur le spleáchas ar bhreoslaí iontaise na Rúise a luaithe is féidir agus chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide.

Bunaithe ar thogra ón Ardionadaí, liostaigh an AE inniu freisin oifigigh mhíleata ardchéime agus daoine aonair eile a rinne coireanna cogaidh i mBúcha agus atá freagrach as an léigear mídhaonna ar chathair Mariupol. Áiríonn sé freisin eintitis a bhfuil baint acu leis an earnáil mhíleata, agus déantúsaíocht trealaimh agus bogearraí, a úsáidtear in ionsaí na Rúise in aghaidh na hÚcráine. Áirítear ar na liostaí nua figiúirí polaitiúla, bolscaireachta agus gnó, agus daoine aonair a bhfuil dlúthbhaint acu leis an Kremlin.

Tá na gnéithe seo a leanas i bpacáiste an lae inniu:

 1) Srianta allmhairithe ola

Aiseolas
 • In 2021, d’allmhairigh an AE luach €48 billiún amhola agus €23 billiún de tháirgí ola scagtha ón Rúis. Bunaithe ar thogra comhpháirteach ón Ardionadaí (an tAontas do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála) agus ón gCoimisiún, chinn na Ballstáit inniu lánchosc a fhorchur ar allmhairí na dtáirgí sin. Tiocfaidh na smachtbhannaí seo i bhfeidhm láithreach, agus cuirfear deireadh de réir a chéile le hallmhairí ola na Rúise ar bhealach ordúil. I gcás amhola farraige, ceadófar idirbhearta spotmhargadh agus forghníomhú conarthaí atá ann cheana ar feadh sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm, agus i gcás táirgí peitriliam, ceadófar iad seo ar feadh ocht mí tar éis dóibh teacht i bhfeidhm. Féadfaidh Ballstáit a bhfuil spleáchas píblíne ar leith acu ar an Rúis leas a bhaint as díolúine shealadach agus leanúint d’amhola a fháil arna seachadadh trí phíblíne, go dtí go gcinnfidh an Chomhairle a mhalairt. Mar sin féin, ní bheidh na Ballstáit a bhaineann tairbhe as an díolúine seo in ann amhola agus táirgí peitriliam den sórt sin a athdhíol le Ballstáit eile nó le tríú tíortha.
 • Mar gheall ar a risíocht gheografach shonrach, comhaontaíodh maolú sealadach speisialta go dtí deireadh 2024 don Bhulgáir a bheidh in ann leanúint d’amhola agus táirgí peitriliam a allmhairiú trí mhuiriompar. Ina theannta sin, beidh an Chróit in ann a údarú go dtí deireadh 2023 allmhairiú ola gháis fholús na Rúise a theastaíonn chun go bhfeidhmeoidh a scaglainne.

2) Seirbhísí iompair ola

 • Tar éis tréimhse foirceanta 6 mhí, cuirfear toirmeasc ar oibreoirí AE árachas agus maoiniú a dhéanamh ar iompar ola chuig tríú tíortha, go háirithe trí mhuirbhealaí.
 • Mar sin beidh sé thar a bheith deacair don Rúis leanúint ar aghaidh ag onnmhairiú a cuid amhola agus táirgí peitriliam chuig an gcuid eile den domhan ós rud é gur soláthraithe tábhachtacha seirbhísí den sórt sin iad oibreoirí an AE.

 3) Bearta seirbhísí airgeadais agus gnó

 • Baineadh trí bhanc breise de chuid na Rúise, lena n-áirítear an banc is mó sa Rúis, Sberbank, agus banc Bealarúisis amháin breise ó SWIFT. Tá na bainc seo ríthábhachtach do chóras airgeadais na Rúise agus do chumas Putin tuilleadh cogaidh a dhéanamh. Daingneoidh sé leithlisiú earnáil airgeadais na Rúise ón gcóras domhanda.
 • Rinneadh na bearta ar iontaobhais a scagadh agus leagadh síos eisceachtaí iomchuí i leagan athbhreithnithe den fhoráil (e.g. chun críocha daonnúla nó an tsochaí shibhialta).
 • Seirbhísí áirithe a bhaineann le gnó a sholáthar - go díreach nó go hindíreach - amhail cuntasaíocht, iniúchóireacht, iniúchóireacht reachtúil, seirbhísí comhairliúchán leabharchoimeád agus cánach, comhairleoireacht gnó agus bainistíochta, agus seirbhísí caidrimh phoiblí do rialtas na Rúise, chomh maith le daoine dlítheanacha, eintitis. nó tá cosc ​​anois ar chomhlachtaí atá bunaithe sa Rúis.

4) Craoladh fionraí

 • Tá gníomhaíochtaí craolacháin trí asraon eile de chuid Stáit na Rúise – Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24, agus TV Centre International – curtha ar fionraí. Tá siad i measc na n-asraonta dífhaisnéise is tábhachtaí ar son an Kremlin a dhíríonn ar lucht éisteachta san Úcráin agus san AE, agus a scaipeann bolscaireacht mar thaca d’ionsaí na Rúise in aghaidh na hÚcráine.
 • Tá roinnt rialtóirí i mballstáit an AE tar éis beart a dhéanamh cheana féin i gcoinne na gcraoltóirí agus na cainéil Rúiseacha sin atá faoi rialú stáit. Beidh cosc ​​orthu anois a n-inneachar a dháileadh ar fud an AE, cibé cruth nó foirm, bíodh sé ar chábla, trí shatailít, ar an idirlíon nó trí aipeanna fóin chliste.
 • Tá cosc ​​freisin ar tháirgí nó ar sheirbhísí a fhógairt ar asraonta ceadaithe.

5) Srianta onnmhairithe

 • Áiríonn pacáiste an lae inniu srianta breise ar onnmhairiú. Táthar tar éis liosta na n-ítimí ardteicneolaíochta a thoirmisctear a onnmhairiú go dtí an Rúis a leathnú chun ceimiceáin bhreise a áireamh a d’fhéadfaí a úsáid i bpróiseas monaraíochta arm ceimiceach, arna rialú cheana féin ó 2013 i leith do chinn scríbe eile amhail an tSiria. Ina theannta sin, leathnaíonn pacáiste an lae inniu liosta na ndaoine nádúrtha, dlítheanacha nó na n-eintiteas a bhaineann le coimpléasc míleata-tionsclaíoch na Rúise. Tá baint ag na daoine nó na heintitis nádúrtha, dlítheanacha seo le hearnálacha éagsúla, amhail leictreonaic, cumarsáid, airm, longchlóis, innealtóireacht agus taighde eolaíoch. Tugann an nuashonrú seo an AE ar chomhréim le bearta na Stát Aontaithe, agus táthar ag súil go dtiocfaidh comhpháirtithe eile ar chomhréim go luath amach anseo.
 • Leis an bpacáiste cuirtear an Ríocht Aontaithe agus Poblacht na Cóiré leis an Iarscríbhinn maidir le tíortha comhpháirtíochta a bhfuil srianta ar onnmhairiú atá coibhéiseach go substaintiúil glactha acu.
 • Leathnaíodh liosta na n-eintiteas Bealarúisis atá faoi réir srianta go suntasach (ó 1 eintiteas go 25). Baineann sé seo le húdaruithe chun earraí agus teicneolaíocht dé-úsáide a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, chomh maith le hearraí agus teicneolaíocht a d’fhéadfadh rannchuidiú le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Bealarúise, nó le forbairt a hearnála cosanta agus slándála.

Tuilleadh eolais

Tá an Coimisiún agus an tArdionadaí réidh le smachtbhannaí breise a chur ar aghaidh mar fhreagra ar fhorás ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Tá na Ballstáit freagrach as smachtbhannaí a chur chun feidhme. Chun a áirithiú go gcuirfear na sé phacáiste arna nglacadh chun feidhme ar an mbealach is éifeachtaí agus chomh comhsheasmhach agus is féidir, tá an Coimisiún ag cur lena fhor-rochtain ar gheallsealbhóirí agus ar údaráis chun treoir a sholáthar agus faisnéis agus dea-chleachtais a roinnt.

Tógann pacáiste an lae inniu ar na pacáistí bearta fairsinge gan fasach atá á nglacadh ag an AE mar fhreagra ar ghníomhartha ionsaitheacha na Rúise i gcoinne sláine críochach na hÚcráine agus na héiginn mhéadaithe i gcoinne sibhialtaigh agus cathracha na hÚcráine. Tá an AE aontaithe i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin, agus leanfaidh sé de bheith ag tacú leis an Úcráin agus a muintir in éineacht lena comhpháirtithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear trí thacaíocht bhreise pholaitiúil, airgeadais agus dhaonnúil.

Tuilleadh eolais

Qtuairimí agus freagraí ar an séú pacáiste smachtbhannaí 

Láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar smachtbhannaí an AE i gcoinne na Rúise agus na Bealarúise

Láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar an Úcráin

Ceisteanna agus freagraí ar bhearta sriantacha

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending