Ceangail le linn

Geilleagar

Iompar an AE a chosaint in aimsir ghéarchéime: Glacann an Coimisiún Plean Teagmhais Iompair

ROINN:

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún le Plean Teagmhasach don Iompar chun athléimneacht iompair an AE a neartú in aimsir ghéarchéime. Tarraingíonn an plean ceachtanna ón bpaindéim COVID-19 chomh maith leis na dúshláin atá roimh earnáil iompair an AE ó cuireadh tús le hionsaí míleata na Rúise i gcoinne na hÚcráine a chur san áireamh. Chuir an dá ghéarchéim isteach go mór ar iompar earraí agus daoine, ach bhí athléimneacht na hearnála seo agus an comhordú feabhsaithe idir na Ballstáit ríthábhachtach d’fhreagairt an AE ar na dúshláin sin.

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Cuireann na tréimhsí dúshlánacha agus deacra seo i gcuimhne dúinn an tábhacht a bhaineann lenár n-earnáil iompair san AE agus an gá atá le hobair ar ár n-ullmhacht agus ár n-athléimneacht. Níorbh í an phaindéim COVID-19 an chéad ghéarchéim le hiarmhairtí don earnáil iompair, agus léiríonn ionradh mídhleathach na Rúise ar an Úcráin dúinn nach cinnte gurb í an ghéarchéim dheireanach a bheidh ann. Sin é an fáth go gcaithfimid a bheith réidh. Cruthaíonn Plean Teagmhasach an lae inniu, go háirithe atá bunaithe ar cheachtanna a foghlaimíodh agus ar thionscnaimh a glacadh le linn na paindéime COVID-19, creat láidir d’earnáil iompair AE atá dúshlánach ó thaobh géarchéimeanna. Creidim go láidir go mbeidh an plean seo ina phríomhspreagadh do athléimneacht an iompair ós rud é go bhfuil sé cruthaithe cheana féin go bhfuil go leor dá uirlisí riachtanach agus tacaíocht á tabhairt don Úcráin – lena n-áirítear Lánaí Dlúthpháirtíochta AE-Úcráin, atá anois ag cabhrú leis an Úcráin a cuid gráin a onnmhairiú.”

10 ngníomh chun ceachtanna a bhaint as géarchéimeanna le déanaí

Molann an plean bosca uirlisí de 10 gníomh treoir a thabhairt don AE agus dá Bhallstáit agus iad ag tabhairt isteach bearta éigeandála freagartha den sórt sin. I measc gníomhaíochtaí eile, leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé nascacht íosta agus cosaint paisinéirí a áirithiú, athléimneacht a thógáil i leith cibearionsaithe, agus tástáil athléimneachta. Leagann sé béim freisin ar ábharthacht an Prionsabail na Lánaí Glasa, lena n-áirithítear gur féidir le lastas talún teorainneacha a thrasnú i níos lú ná 15 nóiméad, agus a threisíonn ról Líonra na bPointí Teagmhála in údaráis náisiúnta iompair Bhí an dá rud ríthábhachtach le linn na paindéime COVID-19, agus sa ghéarchéim reatha is cúis le foréigean na Rúise freisin. in aghaidh na hÚcráine.

Is iad na 10 réimse gníomhaíochta:

  1. Dlíthe iompair an AE a dhéanamh oiriúnach do chásanna géarchéime
  2. Tacaíocht imleor a áirithiú don earnáil iompair
  3. Saorghluaiseacht earraí, seirbhísí agus daoine a chinntiú
  4. Sreafaí dídeanaithe a bhainistiú agus paisinéirí sáinnithe agus oibrithe iompair a athdhúichiú
  5. Nascacht íosta agus cosaint paisinéirí a chinntiú
  6. Eolas iompair a roinnt
  7. Comhordú beartais iompair a neartú
  8. Cibearshlándáil a neartú
  9. Teagmhais iompair a thástáil
  10. Comhoibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta

Príomhcheacht amháin ón bpaindéim is ea an tábhacht a bhaineann le bearta freagartha géarchéime a chomhordú – chun cásanna a sheachaint, mar shampla, ina mbíonn leoraithe, a dtiománaithe agus a gcuid earraí riachtanacha i bhfostú ag teorainneacha, mar a breathnaíodh le linn laethanta tosaigh na paindéime. Tugann an Plean Teagmhasach don Iompar treoirphrionsabail isteach lena n-áirithítear go bhfuil bearta freagartha géarchéime comhréireach, trédhearcach, neamh-idirdhealaitheach, i gcomhréir le Conarthaí AE, agus in ann a áirithiú go leanann an Margadh Aonair ag feidhmiú mar ba chóir.  

Na chéad chéimeanna eile

Aiseolas

Úsáidfidh an Coimisiún agus na Ballstáit an Plean Teagmhais seo chun freagairt do na dúshláin reatha a dhéanann difear don earnáil iompair. Tacóidh an Coimisiún leis na Ballstáit agus stiúrfaidh sé an próiseas chun ullmhacht géarchéime a fhorbairt i gcomhar le gníomhaireachtaí an AE, trí Líonra na bPointí Teagmhála Náisiúnta Iompair a chomhordú agus trí phlé rialta a chothabháil le comhpháirtithe agus geallsealbhóirí idirnáisiúnta. Chun freagairt do dhúshláin láithreacha agus a áirithiú go bhféadfaidh an Úcráin grán a onnmhairiú, ach freisin na hearraí a theastaíonn uaithi a allmhairiú, ó chabhair dhaonnúil, go beatha ainmhithe agus leasacháin, comhordóidh an Coimisiún líonra pointí teagmhála Lánaí Dlúthpháirtíochta agus ardán meaitseála na Lánaí Dlúthpháirtíochta.

cúlra

Freagraíonn an tionscnamh d’iarraidh na Comhairle ar an gCoimisiún plean teagmhasach a dhréachtú d’earnáil iompair na hEorpa le haghaidh paindéime agus mórghéarchéimeanna eile. Comhlíonann sé ceann de na gealltanais ón gCoimisiún sa Straitéis Soghluaisteachta Inbhuanaithe agus Cliste, agus forbraíodh é i gcomhar le húdaráis na mballstát agus le hionadaithe earnála. 

Tuilleadh eolais

Nuacht mír ar shuíomh Gréasáin MOVE 

PDF a Phlean Teagmhasach le haghaidh Iompair  

An Coimisiún Eorpach chun Lánaí Dlúthpháirtíochta a bhunú chun cabhrú leis an Úcráin earraí talmhaíochta a onnmhairiú

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending