Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Cumaisc: Lorgaíonn an Coimisiún aiseolas ar na bearta simplithe atá beartaithe maidir le nósanna imeachta cumaisc

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ag tabhairt cuireadh do na páirtithe leasmhara go léir a dtuairimí a thabhairt maidir leis an dréacht-Rialachán Cur Chun Feidhme Comhcheangail ('An Rialachán Cur Chun Feidhme') agus an Fógra maidir le Nós Imeachta Simplithe.

I mí Lúnasa 2016, sheol an Coimisiún próiseas athbhreithnithe críochnúil ar na rialacha nós imeachta agus dlínse cumaisc. Is é is aidhm don phróiseas seo próiseas athbhreithnithe cumaisc an Choimisiúin a dhíriú agus a shimpliú ar chásanna nach dócha go n-ardóidh imní iomaíochta a ndéileáiltear leo faoin nós imeachta simplithe, agus acmhainní a dhíriú ar na cásanna is casta agus is ábhartha. Áiríodh sa phróiseas seo an meastóireacht ar ghnéithe nós imeachta agus dlínsiúla de rialacha rialaithe cumaisc an AE agus comhairliúchán poiblí ar an Measúnú Tionchair Tionscnaimh.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Tá sé mar aidhm ag ár dtionscnamh an t-ualach riaracháin ar ghnóthais agus ar an gCoimisiún a mhaolú tuilleadh agus ligfidh sé dúinn acmhainní a dhíriú ar chumaisc ar fiú imscrúdú mionsonraithe a dhéanamh orthu. Iarraimid ar na páirtithe go léir a gcuid barúlacha ar ár ndréachtrialacha athbhreithnithe a sholáthar dúinn, a chuirfidh le hullmhú na rialacha nua atá beartaithe le teacht i bhfeidhm in 2023.”

Na hathruithe molta

Mar atá leagtha amach níos mine sa nóta cúlra a ghabhann leis an Rialachán Cur Chun Feidhme agus leis an bhFógra maidir le Nós Imeachta Simplithe, is é is aidhm do na hathruithe atá beartaithe:

  • na catagóirí cásanna ar féidir déileáil leo faoin nós imeachta simplithe a leathnú agus a shoiléiriú;
  • Coimircí scagtha a thabhairt isteach ionas nach mbeidh feidhm ag an nós imeachta simplithe maidir le cásanna ar fiú athbhreithniú níos mionsonraithe a dhéanamh orthu;
  • Bailiú faisnéise éifeachtach agus comhréireach a áirithiú, trí fhoirm fhógra nua a thabhairt isteach le haghaidh cásanna simplithe, i bhformáid “cuir tic sa bhosca”;
  • An t-athbhreithniú ar chásanna neamhsimplithe a chuíchóiriú trí cheanglais faisnéise a laghdú agus a shoiléiriú;
  • Fógraí leictreonacha a thabhairt isteach agus an fhéidearthacht a bheith ag na páirtithe doiciméid áirithe a thíolacadh go leictreonach.

Na chéad chéimeanna eile

Iarrtar ar pháirtithe leasmhara a mbarúlacha ar na dréachtrialacha a thíolacadh faoin 3 Meitheamh 2022.

Aiseolas

Tá tuilleadh eolais ar fáil lena n-áirítear conas ranníocaíocht a chur isteach anseo.

Bunaithe ar an bhfianaise a bailíodh le linn na céime measúnaithe iarmharta agus ar na barúlacha ó na páirtithe leasmhara maidir leis an Rialachán Cur Chun Feidhme agus an Fógra maidir le Nós Imeachta Simplithe, tabharfaidh an Coimisiún an measúnú iarmharta chun críche agus déanfaidh sé athbhreithniú breise ar na dréachtaí a foilsíodh inniu. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún rialacha nua a chur i bhfeidhm in 2023.

cúlra

Tá an dualgas cumasc agus éadálacha a bhaineann le cuideachtaí a bhfuil láimhdeachas os cionn tairseacha áirithe a mheasúnú ag an gCoimisiún (féach Airteagal 1 den Rialachán Cumasc an AE(c) agus chun tiúchan a chosc a chuirfeadh bac suntasach ar iomaíocht éifeachtach sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó in aon chuid mhór de. Thar na blianta, d’fhéach an Coimisiún lena imscrúduithe a dhíriú ar na cásanna sin ar dóigh dóibh tionchar suntasach a bheith acu ar ghnóthais agus ar shaoránaigh an AE. In 2000, thug an Coimisiún nós imeachta simplithe isteach le haghaidh catagóirí tiúchana is féidir a údarú de ghnáth mura bhfuil imthosca speisialta ann. Faoin nós imeachta simplithe, ceanglaítear ar pháirtithe a thugann fógra níos lú faisnéise a sholáthar agus de ghnáth cuirtear an t-athbhreithniú i gcrích níos tapúla.

I Márta 2021, an Coimisiún críochnaitheach a mheastóireacht ar ghnéithe nós imeachta agus dlínsiúla de rialú cumaisc an AE ("an mheastóireacht"), lena gcumhdaítear, i measc nithe eile, athbhreithniú ar an Pacáiste Simplithe 2013 agus cuíchóiriú foriomlán nósanna imeachta cumaisc. Léiríodh sa mheastóireacht go raibh Pacáiste Simplithe 2013 éifeachtach maidir le cur i bhfeidhm nósanna imeachta simplithe ar chumaisc nach raibh fadhb ag baint leo a mhéadú agus chun an t-ualach riaracháin ar ghnóthais agus ar an gCoimisiún a laghdú, agus forghníomhú éifeachtach na rialacha cumaisc á áirithiú ag an am céanna. Mar sin féin, d’fhéadfadh cásanna a bheith ann nach mbíonn fadhbanna go hiondúil agus nach bhfuil cuimsithe ag an nós imeachta simplithe faoi láthair, agus i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh ceanglais faisnéise a bheith ró-fhairsing fós. Ag an am céanna, cuireadh in iúl sa mheastóireacht go bhféadfadh sé nach bhfuil an Fógra reatha maidir le Nós Imeachta Simplithe soiléir go leor chun na himthosca speisialta a shainaithint inar gá, mar sin féin, athbhreithniú níos mionsonraithe i gcásanna a chomhlíonann na ceanglais maidir le cóireáil shimplithe.

Léiríodh i dtorthaí na meastóireachta, dá bhrí sin, go bhfuil fiúntas ag baint le breithniú a dhéanamh ar spriocdhíriú breise ar rialú cumaisc an AE trí raon feidhme an AE a leathnú agus a shoiléiriú. Fógra maidir le Nós Imeachta Simplithe agus trí athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán Cur Chun Feidhme. Dá bhrí sin, scrúdaigh an Coimisiún roghanna chun a athbhreithniú ar chumaisc a dhíriú tuilleadh agus a shimpliú, do chásanna simplithe agus - i gcás inarb fhéidir - neamhsimplithe, gan cur isteach ar fhorghníomhú éifeachtach cumaisc.

An 26 Márta 2021, d’fhoilsigh an Coimisiún a Measúnú Tionchair Tionscnaimh ag sonrú na roghanna éagsúla atá á mbreithniú chun na cuspóirí seo a bhaint amach. Ag an am céanna, sheol an Coimisiún an chéad cheann Comhairliúchán poiblí maidir leis na roghanna a breithníodh sa Mheasúnú Tionchair Tionscnaimh. Tar éis measúnú a dhéanamh ar an aiseolas a fuarthas le linn an chéad chomhairliúcháin phoiblí agus tuilleadh taighde inmheánach, rinne an Coimisiún athbhreithniú ar an Rialachán Cur Chun Feidhme agus ar an bhFógra maidir le Nós Imeachta Simplithe agus d’ullmhaigh sé na dréacht-téacsanna athbhreithnithe a fhoilsítear inniu.

Chun tuilleadh eolais a fháil

Féach ar an leathanach gréasáin tiomnaithe de Chomórtas DG, ina bhfuil an dréacht-Rialachán Cur Chun Feidhme athbhreithnithe agus an Fógra maidir le Nós Imeachta Simplithe, na rannchuidithe go léir ó pháirtithe leasmhara arna gcur isteach i gcomhthéacs na meastóireachta agus an mheasúnaithe tionchair tionscnaimh.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending