Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

Ceannasacht dhigiteach: Molann an Coimisiún Acht Sceallóga chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanas leathsheoltóra agus chun ceannaireacht teicneolaíochta na hEorpa a neartú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá sraith chuimsitheach beart molta ag an gCoimisiún chun cinnteacht soláthair, athléimneacht agus ceannaireacht teicneolaíochta an AE i dteicneolaíochtaí agus feidhmchláir leathsheoltóra a áirithiú. Tá an An tAcht um Sceallóga Eorpacha treiseoidh sé iomaíochas, athléimneacht na hEorpa agus cabhrófar leis an aistriú digiteach agus glas a bhaint amach.

Mar gheall ar ghanntanas leathsheoltóirí domhanda le déanaí, cuireadh iachall ar mhonarchana a dhúnadh i raon leathan earnálacha, ó ghluaisteáin go feistí cúram sláinte. In earnáil na gcarranna, mar shampla, tháinig laghdú aon trian ar tháirgeadh i roinnt Ballstát in 2021. Ba léir dá bharr sin an spleáchas domhanda atá ag an slabhra luacha leathsheoltóra ar líon an-teoranta gníomhaithe i gcomhthéacs geopolitical casta. Ach léirigh sé freisin an tábhacht a bhaineann le leathsheoltóirí do thionscal agus do shochaí iomlán na hEorpa.

Tógfaidh Acht Sceallóga an AE ar láidreachtaí na hEorpa – eagraíochtaí agus líonraí taighde agus teicneolaíochta atá ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain chomh maith le go leor déantúsóirí trealaimh ceannródaíocha – agus tabharfaidh sé aghaidh ar laigí atá fós ann. Cruthóidh sé earnáil leathsheoltóra faoi bhláth ó thaighde go táirgeadh agus slabhra soláthair athléimneach. Déanfaidh sé breis is €43 billiún d’infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha a shlógadh agus socróidh sé bearta chun aon bhriseadh i slabhraí soláthair amach anseo a chosc, a ullmhú, a réamh-mheas agus freagairt go tapa air, in éineacht leis na Ballstáit agus lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta. Cuirfidh sé ar chumas an AE a uaillmhian a bhaint amach chun a sciar den mhargadh reatha a dhúbailt go 20% in 2030.

An An tAcht um Sceallóga Eorpacha áiritheoidh sé go mbeidh na huirlisí, na scileanna agus na cumais teicneolaíochta is gá ag an AE chun a bheith chun tosaigh sa réimse seo thar thaighde agus teicneolaíocht i ndearadh, déantúsaíocht agus pacáistiú ard-sliseanna, chun a sholáthar leathsheoltóirí a dhaingniú agus chun a spleáchais a laghdú. Is iad na príomhchodanna:

  • An Tionscnamh Chips for Europe comhthiomsóidh sé acmhainní ón Aontas, ó na Ballstáit agus ó thríú tíortha a bhfuil baint acu le cláir an Aontais atá ann cheana, chomh maith leis an earnáil phríobháideach, tríd an “Gnóthas Comhpháirteach Sliseanna” feabhsaithe a thig as athdhíriú straitéiseach ar an bPríomhghnóthas um Theicneolaíochtaí Digiteacha atá ann cheana. Cuirfear €11 billiún ar fáil chun an taighde, an fhorbairt agus an nuálaíocht atá ann cheana a neartú, lena chinntiú go n-imscarfar arduirlisí leathsheoltóra, línte píolótacha le haghaidh fréamhshamhlú, tástáil agus turgnamh feistí nua le haghaidh feidhmchláir nuálaíocha fíorshaoil, chun foireann a oiliúint agus chun tuiscint dhomhain a fhorbairt ar an éiceachóras leathsheoltóra agus ar an slabhra luacha.
  • Creat nua chun cinnteacht an tsoláthair a chinntiú trí infheistíochtaí agus cumas táirgthe feabhsaithe a mhealladh, rud a bhfuil géarghá leo le go mbeidh rath ar an nuálaíocht in ardnóid, sliseanna nuálacha agus tíosach ar fhuinneamh. Freisin, éascóidh Ciste Sceallóga rochtain ar airgeadas do ghnólachtaí nuathionscanta chun cabhrú leo a nuálaíochtaí a aibíocht agus infheisteoirí a mhealladh. Áireofar leis freisin saoráid infheistíochta cothromais leathsheoltóra tiomnaithe faoi InvestEU chun tacú le méadú ar scála agus le fiontair bheaga agus mheánmhéide chun a leathnú sa mhargadh a éascú.
  • Sásra comhordaithe idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun monatóireacht a dhéanamh ar sholáthar leathsheoltóirí, éileamh a mheas agus ganntanas a réamh-mheas. Déanfaidh sé monatóireacht a dhéanamh ar an slabhra luacha leathsheoltóra trí phríomhfhaisnéis a bhailiú ó chuideachtaí go laigí agus scrogaill phríomhúla a mhapáil. Tarraingeoidh sé le chéile measúnú coiteann géarchéime agus a chomhordú gníomhartha atá le déanamh ó bhosca uirlisí éigeandála nua. Déanfaidh sé freisin freagairt go tapa agus go cinntitheach le chéile trí úsáid iomlán a bhaint as ionstraimí náisiúnta agus AE.

Molann an Coimisiún freisin mír tionlacain Moladh chuig ballstáit. Is uirlis é le héifeacht láithreach chun an sásra comhordaithe idir na Ballstáit agus an Coimisiún a thosú láithreach. Leis sin beifear in ann bearta freagartha géarchéime a phlé agus a chinneadh go tráthúil agus go comhréireach.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin, Ursula von der Leyen: “Beidh an tAcht Sceallóga Eorpacha ina athrú mór ar iomaíochas domhanda mhargadh aonair na hEorpa. Sa ghearrthéarma, méadóidh sé ár n-athléimneacht i leith géarchéimeanna amach anseo, trína chur ar ár gcumas briseadh sa slabhra soláthair a réamh-mheas agus a sheachaint. Agus sa mheántéarma, cabhróidh sé leis an Eoraip a bheith ina ceannaire tionsclaíochta sa bhrainse straitéiseach seo. Leis an European Chips Act, táimid ag cur na n-infheistíochtaí agus na straitéise amach. Ach is eochair ár rathúlachta ná nuálaithe na hEorpa, ár dtaighdeoirí den scoth, sna daoine a bhfuil rath ar ár mór-roinn le blianta fada anuas.”

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin na hEorpa atá Oiriúnach don Aois Dhigiteach: “Tá sceallóga riachtanach don aistriú glas agus digiteach - agus le haghaidh iomaíochas thionscal na hEorpa. Níor cheart dúinn brath ar thír amháin nó ar chuideachta amháin chun sábháilteacht an tsoláthair a chinntiú. Ní mór dúinn níos mó a dhéanamh le chéile - i dtaighde, sa nuálaíocht, sa dearadh, i saoráidí táirgthe - chun a chinntiú go mbeidh an Eoraip níos láidre mar phríomhghníomhaí sa slabhra luacha domhanda. Rachaidh sé chun tairbhe ár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta freisin. Oibreoimid leo chun fadhbanna soláthair amach anseo a sheachaint.”

Aiseolas

Mhínigh Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh Thierry Breton: “Gan sliseanna, gan aon aistriú digiteach, gan aon aistriú glas, gan aon cheannaireacht teicneolaíochta. Tosaíocht eacnamaíoch agus gheopholaitiúil anois is ea an soláthar a dhaingniú sna sliseanna is airde. Tá ár gcuspóirí ard: ár sciar den mhargadh domhanda a dhúbailt faoi 2030 go 20%, agus na leathsheoltóirí is sofaisticiúla agus is tíosaí ar fhuinneamh a tháirgeadh san Eoraip. Le hAcht Sceallóga an AE neartóimid ár sármhaitheas taighde agus cabhróimid leis bogadh ón saotharlann go dtí an déantúsaíocht – ón tsaotharlann go dtí an déantúsaíocht. Tá maoiniú poiblí nach beag á úsáid againn atá ag tarraingt infheistíocht phríobháideach shubstaintiúil cheana féin. Agus táimid ag cur gach rud i bhfeidhm chun an slabhra soláthair iomlán a dhaingniú agus chun suaitheadh ​​ar ár ngeilleagar amach anseo a sheachaint mar atá le feiceáil againn leis an nganntanas soláthair reatha i sliseanna. Trí infheistíocht a dhéanamh i margaí tosaigh na todhchaí agus slabhraí soláthair domhanda a athchothromú, ligfimid do thionscal na hEorpa fanacht iomaíoch, poist ardchaighdeáin a ghiniúint, agus freastal ar éileamh domhanda atá ag méadú.”

Dúirt an Coimisinéir um Nuálaíocht, Taighde, Cultúir agus Óige Mariya Gabriel: “Tá an Tionscnamh Sceallóga don Eoraip nasctha go dlúth le Horizon Europe agus beidh sé ag brath ar thaighde leanúnach agus nuálaíocht chun an chéad ghlúin eile de sceallóga níos lú agus níos tíosaí ar fhuinneamh a fhorbairt. Tabharfaidh tionscnamh na todhchaí deis iontach dár dtaighdeoirí, nuálaithe agus gnólachtaí nuathionscanta a bheith i gceannas ar an tonn nua nuálaíochta a fhorbróidh réitigh dhomhain ardteicneolaíochta bunaithe ar chrua-earraí. Rachaidh forbairt agus táirgeadh sliseanna san Eoraip chun tairbhe dár ngníomhaithe eacnamaíocha i slabhraí luacha tábhachtacha agus cabhróidh sé linn ár gcuspóirí uaillmhianacha a bhaint amach maidir le tógáil, iompar, fuinneamh agus digiteach.”  

Na chéad chéimeanna eile

Spreagtar na Ballstáit tús a chur láithreach le hiarrachtaí comhordaithe i gcomhréir leis an Moladh chun staid reatha an tslabhra luacha leathsheoltóra ar fud an AE a thuiscint, suaitheadh ​​féideartha a réamh-mheas agus bearta ceartaitheacha a ghlacadh chun an ganntanas reatha a shárú go dtí go nglacfar an Rialachán. Beidh ar Pharlaimint na hEorpa agus ar na Ballstáit tograí an Choimisiúin maidir le hAcht Eorpach Sceallóga a phlé sa ghnáthnós imeachta reachtach. Má ghlactar leis, beidh an Rialachán infheidhme go díreach ar fud an AE.

cúlra

Is sócmhainní straitéiseacha iad sliseanna do phríomhshlabhraí luacha tionsclaíochta. Leis an gclaochlú digiteach, tá margaí nua ag teacht chun cinn don tionscal sliseanna, amhail gluaisteáin an-uathoibrithe, scamall, IoT, nascacht (5G/6G), spás/cosaint, cumas ríomhaireachta agus sárríomhairí. Tá leathsheoltóirí ag croílár leasanna geopholaitiúla láidre freisin, ag cur cumas na dtíortha riochtaithe chun gníomhú (go míleata, go heacnamaíoch, go tionsclaíoch) agus chun an digiteach a thiomáint.

Ina 2021 Óráid faoi Staid an Aontais, Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen an fhís a leagan síos do straitéis sliseanna na hEorpa, chun éiceachóras sliseanna Eorpach den scoth a chruthú i gcomhpháirt lena n-áirítear táirgeadh, chomh maith le hacmhainní taighde, deartha agus tástála den scoth an AE a nascadh le chéile. Tá an thug an tUachtarán cuairt ar ASML freisin, ceann de na himreoirí is mó san Eoraip sa slabhra luacha domhanda do leathsheoltóirí, atá lonnaithe in Eindhoven.

I mí Iúil 2021, rinne an Coimisiún Eorpach Seoladh an Comhaontas Tionscail ar Phróiseálaithe agus Leathsheoltóirí agus é mar chuspóir bearnaí reatha i dtáirgeadh micrishlis a shainaithint agus na forbairtí teicneolaíochta a theastaíonn le go n-éireoidh le cuideachtaí agus eagraíochtaí, is cuma cén méid iad. Cabhróidh an Chomhghuaillíocht le comhar a chothú ar fud na dtionscnamh AE atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo chomh maith le ról tábhachtach comhairleach a imirt agus treochlár straitéiseach a sholáthar don Tionscnamh Sceallóga don Eoraip, in éineacht le geallsealbhóirí eile.

Go dtí seo, rinne 22 Bhallstát gealltanas in a dearbhú comhpháirteach sínithe i mí na Nollag 2020 le bheith ag obair le chéile chun slabhra luacha na hEorpa um leictreonaic agus córais leabaithe a neartú agus chun acmhainn déantúsaíochta ceannródaíoch a neartú.

Cabhróidh na bearta nua leis an Eoraip a cuid a bhaint amach Spriocanna Deich mBliana Digiteacha 2030 20% de sciar den mhargadh sliseanna domhanda a bheith aige faoi 2030.

In éineacht leis an Acht Sceallóga, d'fhoilsigh an Coimisiún inniu freisin suirbhé spriocdhírithe ar pháirtithe leasmhara d'fhonn faisnéis mhionsonraithe a bhailiú ar an éileamh atá ann faoi láthair agus ar an éileamh ar sceallóga agus sliseog sa todhchaí. Cabhróidh torthaí an tsuirbhé seo le tuiscint níos fearr a fháil ar an tionchar atá ag an nganntanas sliseanna ar thionscal na hEorpa.

Tuilleadh eolais

European Chips Act: Ceisteanna & Freagraí

European Chips Act: leathanach fíricí ar líne

European Chips Act: Bileog Faisnéise

Teachtaireacht faoin Acht Eorpach Sceallóga

Acht na Sceallóga: Rialachán lena mbunaítear creat beart chun éiceachóras leathsheoltóra na hEorpa a neartú

Moladh ón gCoimisiún do na Ballstáit maidir le bosca uirlisí Coiteann de chuid an Aontais chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim ganntanas leathsheoltóra agus meicníocht AE chun faireachán a dhéanamh ar an éiceachóras leathsheoltóra

Suirbhé spriocdhírithe ar pháirtithe leasmhara

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending